kles - blog

 |  Written by kles  |  0
Niebezpieczne pobocza drogi do Polski - Kraśniany po bitwie.
Materiał uzupełniający do dwóch, zamieszczonych wcześniej, publikacji:
5
5 (1)
 |  Written by kles  |  0
Kraśniany po boju - ślady odnajdywane na drodze do Polski
Pod koniec lipca 1945r. doszło do krwawych walk w okolicy Sokółki. Szczególnie zacięty charakter miały one w rejonie wsi Kraśniany. 
Uzupełniając temat, i cykl, zarazem zamieszczam zebrane, dostępne mi, relacje naocznych świadków i uczestników wydarzeń oraz okolicznych mieszkańców. Materiały uzupełniam fotografiami ludzi oraz miejsc pamięci.
5
5 (3)
 |  Written by kles  |  0

Wariant drogi do Polski - zbiorowy, rozbity

Udane przejście linii Curzona przez oddział AK z Wileńszczyzny pod dow. "Lalusia".
Osiągnięcie ziem Polski lubelskiej nie stało się wybawieniem - pechowe w skutkach okazało się 
sąsiedztwo czasu i miejsca z tzw. Obławą Augustowską.

Opracowanie o krwawym boju pod Kraśnianami; oparłem na pracach J.Brzozowskiego, H.Falkiewicza, T.Gajdzisa, K.Krajewskiego i K.Promińskiego.
5
5 (2)
 |  Written by kles  |  0
Bitwa pod Ogółami (8 lipca 1945r.)
8 lipca 1945r w rejonie kolonii Ogóły na terenie Puszczy Knyszyńskiej rozegrana została jedna z największych bitew partyzanckich w dziejach powstania antykomunistycznego. Łącznie, po obu stronach, zaangażowanych było blisko tysiąc walczących przy czym siły komunistyczne wspierane były przez artylerię, broń pancerną i rozpoznanie lotnicze.
Tekst Piotra Łapińskiego pochodzi z okolicznościowego wydawnictwa IPN z okazji 65. rocznicy wydarzeń.
5
5 (2)
 |  Written by kles  |  0
Cisza wyborcza A.D. 1947 (przypadki marginalne)
Nie wprowadzał jej żaden akt prawny ale, zupełnie nieformalnie, obowiązywała na obszarze całego kraju. Zadziałały antycypacja, pragnienie zgody i żądanie Bezpieczeństwa. Albo wspierało się "blok demokratyczny" swoim entuzjazmem bądź biernością albo skazywało się na niebyt - nierzadko fizyczny.
5
5 (3)
 |  Written by kles  |  0

w "trybie wyborczym" A.D.1946
O roz­mieszczeniu wydziałów sądu decydował dowódca KBW, ofi­cer sowiecki, gen. Bolesław Kieniewicz.  Mimo organi­zacyjnej podległości Ministerstwu Sprawiedliwości, zwierzchnikiem sędziów i prokuratorów pracujących w wydziałach do spraw doraźnych był inny oficer sowiecki, ppłk Konstanty La­sota, szef Wojskowego Sądu KBW. A tak tłumaczyło się to na konkrety - w jednym tylko woj.białostockim:

5
5 (1)
 |  Written by kles  |  0
Zgrupowanie AKO  "Piotrków"
W lipcu 1945r. pod Ogółami w Puszczy Knyszyńskiej miała miejsce  jedna z największych bitew oddziałów partyzanckich przeciw siłom nowego reżimu. Połączone wojska NKWD i Pułku Praskiego  przy wsparciu UB, artylerii, broni pancernej i zwiadu lotniczego natarły na Zgrupowanie AKO "Piotrków". Przytaczam fragment  tekstu p.Piotra Łapińskiego z okolicznościowego wydawnictwa z okazji 65. rocznicy tych wydarzeń. Nakład wyczerpany a IPN nie nosi się z zamiarem wznowienia.
0
Brak głosów
 |  Written by kles  |  0

Odezwy "Mścisława"
Publikuję dwa mało znane dokumenty z lutego 1945 r. wydane przez komendanta Okręgu Białostockiego AK/AKO. Obydwa związane są z utworzeniem Armii Krajowej Obywateli w odpowiedzi na rozwiązanie AK. Podobne wpisy mają przybliżać zainteresowanym sytuację, która towarzyszyła narastaniu oporu wobec komunistycznych uzurpatorów. 
Dołączam też minibiogram twórcy AKO - Władysława Liniarskiego, "Mścisława".

5
5 (1)
 |  Written by kles  |  1
Wariant drogi do Polski.  Pobyt bez zameldowania.
W 2009r. opublikowałem drugą odsłonę cyklu Wariant drogi do Polski - 'Bez ustalonego miejsca pobytu'. Opowiedziałem tam zrekonstruowaną drogę życiową człowieka, którego istnienia nie potrafiłem zapomnieć. W ciągu minionych lat kilkakrotnie wprowadzałem do publikacji drobne poprawki dotyczące danych biograficznych. Tu i teraz zamieszczam metatekst - taki suplement mający podsumować źródła i opisać jak wyjaśniałem ten Wariant drogi do Polski.
5
5 (5)
 |  Written by kles  |  2
Wariant drogi do Polski. Przybycie Antygony.
Poprawiony, uzupełniony i uaktualniony tekst napisany i publikowany na kilku portalach w 2009 roku. Chciałem w ten sposób oddać cześć Pani Helenie. Zamieszczam go rocznicowo.  uzupełniając jednocześnie bazę materiałów na temat ludzi i sytuacji związanych z poszukiwaniem i przypominaniem poległych żołnierzy z oddziału mojego Ojca.
5
5 (4)

Strony