Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Od 1930 roku Stanisław Kot stał się czołowym przeciwnikiem obozu rządowego w Polsce.
 
    W drugiej połowie 1930 roku rząd rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o szkołach akademickich. Dwa lata później jej projekt został przesłany do konsultacji senatom szkół wyższych.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  4
Po zakończeniu I wojny światowej Stanisław Kot porzucił działalność polityczną poświęcając się pracy naukowej.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
Z inicjatywy Herberta Hoovera odrodzona Polska otrzymała w latach 1919-1920 znaczną pomoc żywnościową i humanitarną.

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Herbert Hoover stał się w czasie I wojny światowej symbolem amerykańskiej pomocy dla głodującej Europy.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Kilka wybranych wydarzeń, które miały miejsce w dniu 19 listopada.
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
W dniu 19 lutego 1918 roku na ulicach Mińska pojawiły się pierwsze, działające niezależnie od siebie, białoruskie i polskie oddziały.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
W lutym 1918 roku Polacy wespół z Białorusinami opanowali Mińsk, wypierając z miasta bolszewików.

    Po rewolucji październikowej 1917 roku bolszewicy powołali w Mińsku Komitet Wykonawczy Zachodniego Obwodu i Frontu z Aleksandrem Miasnikianem, ormiańskim komunistą, na czele.

    Jednocześnie w mieście zaczęły formować się polskie i białoruskie organizacje polityczne i wojskowe.

5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  0
Rząd polski pomoc militarną dla Finlandii traktował jako element wojny z Rosją Sowiecką.

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2

Przychylny stosunek rządu gen. Sikorskiego oraz wsparcie udzielone Finlandii przez Polskę na forum Ligi Narodów wywołały w Helsinkach nadzieję na szybkie uzyskanie od Polski pomocy militarnej.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  4
Agresja sowiecka na Finlandię doprowadziła do usunięcia Związku Sowieckiego z Ligi Narodów.

5
5 (2)

Pages