SmokGorynycz's blog

 |  Written by SmokGorynycz  |  5
O Matko, odłóż dzień narodzenia
Na inny czas.
Niechaj nie widzą oczy stworzenia,
Jak gnębią nas.

Niechaj się rodzi Syn najmilejszy
Wśród innych gwiad.
Ale nie tutaj, nie w najsmutniejszym
ze wszystkich miast.

Bo w naszym mieście, które pamiętasz
Z dalekich dni.
Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz
Świeży od krwi.

Bo nasze dzieci pod szrapnelami
Padły bez tchu.
O święta Mario, módl się za nami,
Lecz nie chodź tu.

A jeśli chcesz już narodzić w cieniu
5
5 (7)
 |  Written by SmokGorynycz  |  5
Wczoraj (w czwartek 16 stycznia),wieczorem administracja facebooka zablokowała oficjalny profil Marszu Niepodległości. W momencie blokady profil zgromadził prawie 70 tysięcy obserwatorów. Jako powód blokady administracja Facebooka podała umieszczenie na stronie filmowej relacji ze spotkania z posłem Twojego Rucha. Na spotkaniu tym młodzież polska dawała wyraz swojej dezaprobacie wobec pana posła i jego Rucha. Uwaga: dokumentalna relacja ze spotkania z osobą publiczną w miejscu publicznym jest powodem ocenzurowania całego profilu. 
4.88889
4.9 (9)
 |  Written by SmokGorynycz  |  2

Aby ukazać okropność Wielkiej Wojny zazwyczaj podaje się liczbę zabitych żołnierzy. Nie ma chyba jednak dwu książek, które mówiłyby to samo: 7, 8 czy 9 milionów - wszystko to cyfry dla człowieka abstrakcyjne, niewyobrażalne i  - jak to cyfry - zupełnie bezduszne. Spróbujmy więc inaczej:
Osiem (8!) milionów 556 tysięcy 315 zabitych w czasie wojny młodych mężczyzn to:
- prawie 43 miliony litrów wylanej krwi,
- 385 milionów nigdy nie przeżytych lat,
- 21 milionów nigdy nie narodzonych dzieci.
Następnie dodajmy do tego:

5
5 (3)
 |  Written by SmokGorynycz  |  1

Kości zostały rzucone... To jedno ze bardziej znanych na świecie powiedzeń. Słowa „Alea iacta est” miał wyrzec Gajusz Juliusz Cezar podejmując decyzję o przeprawie z armią rzeki Rubikon. Tej właśnie rzeki, oddzielającą Italię od Galii nie miały prawa przekraczać wojska rzymskie. Dokonując przejścia na południowy, italski brzeg, Cezar stworzył dwie figury językowe. Pierwsza, to zacytowane w tytule powiedzenie oznaczające podjęcie nieodwołalnej, brzemiennej w skutki decyzji. Druga to powiedzenie „przejść Rubikon” - oznaczające przekroczenie punktu, zza którego nie ma powrotu.

5
5 (6)
 |  Written by SmokGorynycz  |  7

Wyspiarska i uprzemysłowiona Anglia przed wybuchem Wielkiej Wojny sprowadzała zza mórz ponad 3/5 potrzebnej żywności oraz surowców dla gospodarki. Alfred von Tirpitz, niemiecki minister marynarki, za najlepszy sposób pokonania Wielkiej Brytanii uznał zniszczenie jej morskich linii komunikacyjnych. Jednak niemiecka flota nawodna mimo intensywnej rozbudowy, w żadnej mierze nie mogła równać się z brytyjską potęgą.

5
5 (6)
 |  Written by SmokGorynycz  |  11
To dla nas wszystkich te radosne trąbki, ale... Mamy wszyscy szczególny dług wobec dwóch najbardziej, najmocniej, najsilniej - zaangażowanych, zapracowanych. Wobec Danza i Maxa. Bez nich dalej tułalibyśmy się po pustyni...
Dziękuję :)
 
5
5 (5)
 |  Written by SmokGorynycz  |  1

Jako pierwszy myśl przekopania kanału łączącego Atlantyk z Pacyfikiem, powziął król Hiszpanii Karol V w 1534 roku. Minęło jednak blisko 350 lat zanim zaczęły się pierwsze prace (1880). Zadania podjęli się Francuzi ze słynnym Ferdynandem Lessepsem, budowniczym Kanału Sueskiego. Sława to nie wszystko: po 20 latach prac Francuzi ostatecznie poddali się. Rozpoczętą budowę za 40 milionów dolarów odkupili w 1903 roku Amerykanie. Wyłożyli oni jeszcze 335.000.000 dolarów i do dziś jest to największa kwota zainwestowana w jedno przedsięwzięcie.
5
5 (5)
 |  Written by SmokGorynycz  |  2
Jerozolima, rok ok. 30. 
Na placu stała grupka ludzi, trzymając w ręku kamienie, a pod murem nierządnica. Pan Jezus podszedł i powiedział: "Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień". Wszystkim opadły ręce i zrzedły miny.
Wtem ponad głowami zgromadzonych przeleciał kamień i upadł obok nierządnicy.
Pan Jezus rozejrzał się uważnie:
- Ile razy mam powtarzać, żeby się Mama nie mieszała?
5
5 (2)
 |  Written by SmokGorynycz  |  3
Aby ukazać okropność Wielkiej Wojny zazwyczaj podaje się liczbę zabitych żołnierzy. Nie ma chyba jednak dwu książek, które mówiłyby to samo: 7, 8 czy 9 milionów - wszystkie cyfry abstrakcyjne, niewyobrażalne i bezduszne. Spróbujmy inaczej: 8 milionów 556 tysięcy 315 zabitych w czasie wojny młodych mężczyzn to prawie 43 miliony litrów wylanej krwi, to 385 milionów nigdy nie przeżytych lat, to 21 milionów nigdy nie narodzonych dzieci.
5
5 (2)

Pages