ciociababcia - blog

 |  Written by ciociababcia  |  3


ONZ przy tworzeniu planu rozwojowego na lata 2015-2030 powinno uwzględnić kwestie ochrony rodziny – alarmuje fundacja CitizenGo.

W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej w 1948 r. i stojącej u podstaw działań ONZ, zapisano, że rodzina jest “podstawową komórką społeczną, której przynależy się ochrona ze strony społeczeństwa i państwa”. Jednak w ostatnich latach ONZ ignorowało obowiązek ochrony rodziny, zapisany w dokumentach organizacji.

5
5 (1)
 |  Written by ciociababcia  |  0

Długi czas zadawałem sobie pytanie – co napisać w 30 rocznicę śmierci księdza Jerzego, jakimi słowami wyrazić myśli towarzyszące tym szczególnym dniom?

5
5 (1)
 |  Written by ciociababcia  |  0

 

Homilia JE ks. bp. Józefa Zawitkowskiego z Łowicza wygłoszona w 30. rocznicę  śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

18 października 2014 r.

 

5
5 (2)
 |  Written by ciociababcia  |  0

 
0
Brak głosów
 |  Written by ciociababcia  |  0


Z ks. dr. hab. Dariuszem Oko, kierownikiem Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, rozmawia Małgorzata Pabis

W Polsce został wywołany temat kazirodztwa. Genderyści coraz bardziej odsłaniają swoją rzeczywistą twarz?

0
Brak głosów
 |  Written by ciociababcia  |  0


Utworzenie tzw. nowego rządu otwiera kolejny rozdział budowy reżimu prezydenckiego. Tym razem, działania Belwederu były na tyle jawne, że nawet piewcy „żyrandolowej prezydentury” dostrzegli poważną rolę Bronisława Komorowskiego i uznali, że ma on udział w stworzeniu tej groteskowej konstrukcji. Jednak tylko pozornie wydaje się ona pozbawiona sensu.
5
5 (1)
 |  Written by ciociababcia  |  0


Jedno z największych nieszczęść tzw. środowiska patriotycznego polega na rozpaczliwym kreowaniu autorytetów, których wypowiedzi i płynące z nich konkluzje miałyby prowadzić do umocnienia wiary w mechanizmy demokracji, a w konsekwencji do „pokrzepienia ducha” i „wzbudzenia nadziei„.
4
4 (3)
 |  Written by ciociababcia  |  1

 

Homilia Ojca Świętego Franciszka wygłoszona podczas Mszy Świętej sprawowanej w bazylice watykańskiej, inaugurującej III Zgromadzenie Nadzwyczajne Synodu Biskupów

 

5
5 (1)
 |  Written by ciociababcia  |  0

 

Z JE ks. abp. Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, metropolitą poznańskim, rozmawia Sławomir Jagodziński

0
Brak głosów
 |  Written by ciociababcia  |  0


Gdyby reżim III RP ( jak twierdziła opozycja) opierał się na „systemie Tuska”, a spoistość koalicji zależała od osoby partyjnego lidera, dezercja premiera wywołałaby polityczne trzęsienie ziemi lub doprowadziła do wcześniejszych wyborów. Gdyby służby specjalne były podporządkowane Bartłomiejowi Sienkiewiczowi (o czym zapewniali nas publicyści i eksperci opozycji), zdymisjonowanie tak wszechwładnego ministra spowodowałoby nadzwyczajny wstrząs, lub, z uwagi na zakres tej władzy, okazałoby się niemożliwe.
5
5 (4)

Strony