Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  4
Władysław Studnicki był zdecydowanym  przeciwnikiem współpracy polsko-rosyjskiej.

     „Kapitałem politycznym – podkreślał Studnicki – jaki urobiłem sobie na Syberii była znajomość Rosji i niechęć ku niej jako głównej antagonistki Polski”. I dodawał: „Stosunki polsko-rosyjskie dadzą się streścić w słowach: 15 wojen, podziały, ujarzmienie, powstania, prześladowania, męczeństwo i bohaterstwo jednostek, niewola, (…) sprzeczność cywilizacyjna, sprzeczność ustrojowa od zarania dziejów tych państw do chwili obecnej włącznie”.
5
5 (6)
 |  Written by Godziemba  |  2
Władysław Studnicki był zdecydowanym krytykiem cywilizacji moskiewskiej.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  9
Adam Michnik  był zawsze zdecydowanym wrogiem uhonorowania Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, a kierowana przez niego gazeta prowadziła i nadal prowadzi przeciwko jego pamięci bezpardonową kampanię propagandową.

5
5 (9)
 |  Written by Godziemba  |  9
6 lutego 1944 roku rozpoczęły się obrady niemieckiego okrągłego stołu, które doprowadziły ostatecznie do likwidacji III Rzeszy.

     9 listopada 1938 roku podczas uroczystości upamiętniających pucz monachijski z 1923 roku, Maurice Bavaud dokonał udanego zamachu na Adolfa Hitlera. Jego następcą został marszałek Hermann Goering, który zrezygnował z dalszej ekspansji terytorialnej III Rzeszy, zadawalając się przyłączeniem Austrii oraz Sudetów.

5
5 (7)
 |  Written by Godziemba  |  35
Pomimo szumnych obietnic władz komunistycznych drastyczny wzrost cen w 1982 roku nie spowodował zwiększenia ilości towarów na rynku.

5
5 (8)
 |  Written by Godziemba  |  6
W półtora miesiąca po wprowadzeniu stanu wojennego władze komunistyczne dokonały gigantycznej podwyżki cen.

     W propagandowych założeniach władz stan wojenny miał przyczynić się do opanowania spadku produkcji i dochodu narodowego oraz poprawy zaopatrzenia sklepów. W wyniku całkowitej indolencji władz zadekretowane reformy gospodarcze pozostały na papierze, a jedynym ich efektem była drastyczna podwyżka cen i spadek poziomu życia Polaków.

5
5 (7)
 |  Written by Godziemba  |  5
Wkrótce po zakończeniu zamachu Januszajtisa i Sapiehy Piłsudski powołał nowy rząd z Ignacym Paderewskim na czele.

4.666665
4.7 (6)
 |  Written by Godziemba  |  6
W nocy z 4 na 5 stycznia 1919 roku doszło w Warszawie do nieudanej, dość groteskowej,  próby zamachu stanu.

5
5 (6)
 |  Written by Godziemba  |  4
Rozbicie polityczne polskiej emigracji powojennej zostało zlikwidowane dopiero po śmierci Augusta Zaleskiego w 1972 roku.

     W okres poprzedzający milenium chrztu Polski emigracja polityczna wchodziła rozbita na dwa zwalczające się obozy – jeden skupiony wokół prezydenta Augusta Zaleskiego, drugi złożony ze stronnictw wchodzących w skład Tymczasowej Rady Jedności Narodowej oraz powołanych przez nie Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego oraz Rady Trzech.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  4
Opór prezydenta Zaleskiego uniemożliwił zjednoczenie polskiej emigracji i doprowadził do ostatecznego fiaska misji gen. Sosnkowskiego.

     Pomimo niewyznaczenia gen. Sosnkowskiego na następcę, co uznawano za stan przejściowy, w polskim Londynie zapanowała radość, dominował optymizm i wiara w realizację przyjętych w Akcie rozwiązań. Samo porozumienie oceniano jako zwycięstwo mądrego kompromisu, doniosłe wydarzenie w życiu polskiego uchodźstwa, otwierające nowy etap walki o wolną Polskę.

5
5 (5)

Pages