Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Ostatecznie w 1956 roku doszło do normalizacji stosunków Belgradu z Moskwą.
 
       Otwierając się na Zachód Tito nigdy jednak nie porzucił nadziei na unormowanie stosunków z Moskwą.  Po śmierci Stalina w marcu 1953 roku Tito podjął decyzję o wstrzymaniu dalszych reform systemu politycznego,  podjętych w listopadzie 1952 roku na VI Zjeździe partii.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W latach 1949-1955 Zachód udzielił znacznej pomocy gospodarczej i militarnej Jugosławii.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W połowie 1948 roku doszło do zerwania stosunków Moskwy z Belgradem.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  1
W Wielkanoc 1919 roku oddziały Wojska Polskiego zdobyły Wilno.
 
        W połowie grudnia 1918 roku bojówki komunistyczne pod wodzą Kapsukasa-Mickieviciusa dokonały zbrojnego przejęcia władzy w Wilnie, tworząc Tymczasowy Rząd Robotniczo-Włościański. Przywódcy państwa litewskiego uciekli z miasta.

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
Święta Wielkanocne winny być zwycięstwem życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, wierności nad zdradą, pokory nad pycha, przebaczenia nad odrzuceniem.
 
 
Minęły cienie i mroki nocy,
Światło jaśnieje nowego życia,
Bo Dobry Pasterz, zabity dla nas,
Wyszedł promienny ze swego grobu.
 
Przecierpiał mękę na drzewie krzyża,
Obmył grzeszników we krwi i wodzie,
Co wypłynęła jak zdrój ożywczy
Z serca przez włócznię ugodzonego.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Po zerwaniu relacji z Moskwą Tito stworzył system obozów dla swych przeciwników.
 
 
      Po zerwaniu z Moskwą władze jugosłowiańskie poważnie obawiały się agresji sowieckiej. O dużym napięciu politycznym świadczyła sytuacja na granicach państwa – w latach 1948-1953 doszło do 7877 incydentów granicznych, w których zginęły 142 osoby.
 
0
No votes yet
 |  Written by Godziemba  |  0
Do końca swojej dyplomatycznej kariery Roman Knoll pozostawał zwolennikiem ruchu prometejskiego.
 
      Roman Knoll aktywnie uczestniczył w przewrocie majowym, zajmując jako dowódca poddziału karabinów maszynowych gmach MSZ. Następnie przez  kilka dni pełnił funkcję komisarza w Ministerstwie, po czym został mianowany wiceministrem spraw zagranicznych w randze podsekretarza stanu.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Roman Knoll był jednym ze znanych dyplomatów związanych z ruchem prometejskim.
 
       Roman Knoll urodził się 27 października 1888 roku w Kijowie w rodzinie polskiego adwokata. Ukończył tam I Gimnazjum Klasyczne, a następnie wydział prawniczy na Kijowskim Uniwersytecie św. Włodzimierza.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu Włodzimierz Bączkowski kontynuował pracę na rzecz ruchu prometejskiego.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Włodzimierz Bączkowski był jednym z najwybitniejszych polskich sowietologów i zwolenników ruchu promejskiego.
 
        Włodzimierz Bączkowski urodził się 26 marca 1905 roku nad jeziorem Bajkał w rodzinie polskich zesłańców. W czasie wojny domowej w Rosji Bączkowscy ewakuowali się do Mandżurii, gdzie Włodzimierz ukończył gimnazjum, w którym zetknął się z „białymi” emigrantami.
 
5
5 (1)

Pages