Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Na początku sierpnia 1915 roku prezydentem Warszawy został książę Zdzisław Lubomirski.
 
       Książę Zdzisław Lubomirski urodził się 4 kwietnia 1865 roku, jako syn księcia Jana Tadeusza oraz Marii z Zamoyskich, w Niżnym Nowogrodzie, w którym rodzice przebywali na zesłaniu po klęsce powstania styczniowego. Po ukończeniu Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując dyplom w 1887 roku.

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Od siódmego roku życia Józef Piłsudski mieszkał w Wilnie.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Sto pięćdziesiąt lat temu urodził się Józef Piłsudski, przyszły twórca Niepodległej i wódz naczelny armii polskiej.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  6
Podjęcie współpracy polskiego wywiadu z rzekomą antysowiecką organizacją MOCR było jedną z największych porażek II Oddziału Sztabu Generalnego w okresie międzywojennym.
 
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Książę Lubomirski, konsekwentnie zachowując postawę apolityczną, okazał się znakomitym prezydentem Warszawy.
 
0
No votes yet
 |  Written by Godziemba  |  0
Zorganizowana przez GPU wizyta Szulgina w Związku Sowieckim jest doskonałym przykładem metod zastosowanych w trakcie operacji „Trust”. 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  15
W trakcie trwania operacji dezinformacyjnej o kryptonimie „Trust” bolszewikom udało się wprowadzić w błąd wywiady państw zachodnich oraz dokładnie spenetrować rosyjskie środowisko emigracyjne.
 
       Nazwa „Trust” wywodziła się od rosyjskiego słowa „triest”, używanego na określenie organizacji w korespondencji kodowej pomiędzy centralą w Moskwie i jej komórkami na Zachodzie.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  9
Dopiero utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza i zmiana polityki Kremla doprowadziła do uspokojenia sytuacji na północno-wschodnich kresach Polski.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  6
Polskie władze nie potrafiły przez długi czas zaprowadzić porządku  na północno-wschodnich kresach państwa.

        Władze cywilne i wojskowe po zakończeniu wojny z Rosją bolszewicką  za podstawowy cel dla zapewnienia bezpieczeństwa na Kresach uznawały walkę z działalnością wszelkich organizacji wywrotowych, zwłaszcza komunistycznych.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  14
W latach 1920-1925 ziemie północno-wschodnie RP były areną walk z dywersją białoruską.
 
5
5 (3)

Pages