Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Po wojnie Wiktor Sukiennicki kontynuował swoją pracę sowietologiczną, najpierw w Londynie  a potem w Stanach Zjednoczonych.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Wiktor Sukiennicki był czołowym polskim przedwojennym sowietologiem.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Pomimo początkowych przeszkód na początku października 1939 roku doszło do ewakuacji z ZSRS pracowników polskich placówek dyplomatycznych.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Polska dyplomacja  do końca nie dopuszczała myśli o możliwości wystąpienia sowieckiego po stronie Niemiec.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W 1939 roku ambasadorem RP w Moskwie był Wacław Grzybowski.
 
        W chwili wybuchu II wojny światowej Polska posiadała na terytorium Związku Sowieckiego przedstawicielstwa  w czterech miastach. W Moskwie była siedziba Ambasady, jej Wydziału Konsularnego oraz ataszatu wojskowego. W Mińsku i Kijowie działały Konsulaty Generalne, w Leningradzie zaś Konsulat.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  8
Gen. Sikorski stworzył system obozów dla swoich przeciwników.

5
5 (5)
 |  Written by Godziemba  |  0
mutex/ocfipreoqyfb/mutex
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W momencie ataku Niemiec na Francję, rząd Sikorskiego utworzył specjalną komisję w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 roku.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Wbrew zapowiedziom rząd gen. Sikorskiego przystąpił na jesieni 1939 roku do rozprawy z przedstawicielami rządów pomajowych.
 
       30 września 1939 roku w Paryżu ukonstytuowały się władze RP na uchodźstwie. Funkcję prezydenta objął Władysław Raczkiewicz, natomiast premierem rządu został gen.  Władysław Sikorski. Najważniejsze stanowiska w rządzie znalazły się w rękach polityków dawnej opozycji antysanacyjnej.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
Biuro Rejestracyjne MSWojsk. zamiast dokonać rzeczowej analizy przyczyn klęski w wojnie 1939 roku skoncentrowało się na doraźnych celach politycznych.
 
       Biuro Rejestracyjne MSWojsk. zebrało w sumie ponad 1000 imiennych relacji oficerów Wojska Polskiego. Celem pracy Biura nie było odtworzenie faktycznego przebiegu działań  wojennych w 1939 roku, ale zebranie materiału dowodowego przeciwko oficerom o proweniencji piłsudczykowskiej.
 
5
5 (1)

Pages