Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Powojenny życiorys Zbigniewa Flisowskiego, autora fundamentalnej „Burzy nad Pacyfikiem”,  nadal kryje wiele tajemnic.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Zbigniew Flisowski, żołnierz AK,  został politrukiem w „ludowym” Wojsku Polskim.
 
     Zbigniew Flisowski urodził się 11 kwietnia 1924 roku w Warszawie w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1935 roku został uczniem renomowanego warszawskiego gimnazjum im. Stefana Batorego, gdzie m.in. redagował gimnazjalną gazetkę morską. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego oraz Ligi Morskiej i Kolonialnej. Po przeniesieniu się rodziny w 1938 roku do Lublina naukę kontynuował w tamtejszym gimnazjum.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Stronie polskiej udało się wyegzekwować od bolszewików zwrot części zagrabionych dób kultury.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Sowieci ograniczyli do minimum swoje zobowiązania wynikające z postanowień traktatu ryskiego.
 
 
      Zgodnie z umową zawartą 24 lutego 1921 roku, w pierwszej kolejności mieli być repatriowani jeńcy wojenni, następnie zakładnicy, osoby internowane, jeńcy cywilni, a na samym końcu optanci.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Bolszewikom udało się opóźnić o kilka miesięcy rozpoczęcie procesu realizacji postanowień traktatu ryskiego.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
Podpisanie traktatu pokojowego z Polską położyło kres planowi Lenina rozprzestrzenienia płomienia rewolucji na resztę Europy.
 
 
5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  0
Klęska bolszewików w wojnie z Polską zmusiła ich do zawarcia w październiku 1920 roku układu o rozejmie, a następnie w marcu 191 roku traktatu pokojowego.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W lutym 1921 roku podpisano polsko-sowiecki układ o wymianie jeńców wojennych.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Problem jeńców wojennych stanowił jedną z istotnych kwestii spornych w stosunkach polsko-sowieckich.
 
     Po klęsce państw centralnych w wojnie rozpoczął się powrót uwolnionych jeńców rosyjskich do ojczyzny. Do swoich domów Rosjanie podążali wykorzystując główne szlaki komunikacyjne, przebiegające przez terytorium Polski z zachodu na wschód. Pierwszym etapem dla nich, przed dalszą drogą na wschód, była Warszawa, główny węzeł kolejowy, gdzie gromadzono ich w poniemieckich barakach na Powązkach.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  4
W 1949 roku Sowieci przeprowadzili udaną próbę jądrową.
 
     W 1942 roku  Gieorgij Florow napisał do Kurczatowa, zalecając pilny powrót do badań nad uranem. Jednak zarówno Kurczatow, jak  Joffe i Kapica uważali, iż budowa bomby atomowej  wymagałaby wielkich ilości uranu, których nie mieli.
 
5
5 (3)

Pages