Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Po obaleniu demokratycznych rządów w Azerbejdżanie, Armenii i Gruzji bolszewicy rozpoczęli forsowną sowietyzację Zakaukazia.
 
       Zachowując pozory po przejęciu kontroli nad Zakaukaziem bolszewicy przekazali władzę rodzimym komitetom rewolucyjnym. Na czele utworzonego najwcześniej, w kwietniu 1920 roku, rewkomu azerskiego stanął Nariman Narimanow, powstałego w listopadzie 1920 roku ormiańskiego – Sarkis Kasjan, zaś utworzonego w lutym 1921 roku rewkomu gruzińskiego – Filipe Macharadze.
 
0
No votes yet
 |  Written by Godziemba  |  0
W maju 1918 roku powstały niepodległe państwa: Gruzja, Armenia i Azerbejdżan
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Na początku  XX wieku  doszło do zaognienia sytuacji na Zakaukaziu.
 
 
        Po zniesieniu w 1883 roku Namiestnictwa Kaukaskiego oraz likwidacji Komitetu Kaukaskiego, Kaukaz stracił specjalny status w imperium rosyjskim. W urzędach państwowych wprowadzona jako obowiązujący język rosyjski, zakazując używania lokalnych języków. Władze ustanowiły ścisły nadzór nad kaukaskim szkolnictwem.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
W dniu 4 lutego 1919 roku Polacy odnieśli ważne zwycięstwo nad Niemcami w bitwie pod Kcynią.
 
       W końcu stycznia 1919 roku dowództwo frontu północnego ponownie objął ppłk. Grudzielski. Wobec nie najlepszego stanu zdrowia Grudzielskiego, koordynowaniem działalności oddziałów polskich na froncie faktycznie zajmował się ponownie szef sztabu Paluch. Nie wszyscy jednak równorzędni lub starsi stopniem dowódcy chcieli mu się podporządkować.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  8
Kcynia odegrała ważną rolę w czasie  powstania wielkopolskiego.
 
       W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 1919 roku oddział dowodzony przez ppor. W. Kowalskiego przy wsparciu miejscowych ochotników uderzył na Kcynię  wyzwalając miasto. Niemcy zostali zmuszeni do odwrotu. W czasie walk zdobyto pociąg pancerny oraz kilka cekaemów.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W latach 1920-1921 bolszewicy obalili demokratyczne republiki Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Legia Akademicka uczestniczyła w całej kampanii ukraińskiej w 1919 roku.
 
 
        W końcu maja 1919 roku I batalion 36 pp Legii Akademickiej, działając w ramach grupy mjr. Jaklicza zdobył Brzeżany, a następnie ruszył na Tarnopol, dochodząc pod Czortków.  Nie patrząc, iż większość polskich oddziałów pozostała w tyle mjr Jaklicz polecił I batalionowi 36 pp uderzyć na miasto. Po krótkiej walce Ukraińcy wycofali się z Czortkowa, a Polacy zaczęli organizować przyczółek mostowy na Serecie, jako podstawę do dalszej akcji.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  8
W końcu listopada 1918 roku został utworzony 36 pułk piechoty Legii Akademickiej.
 
       Następnego dnia po powrocie Józefa Piłsudskiego do Warszawy, w dniu 11 listopada 1918 roku na murach Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki , Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wyższej Szkoły Handlowej pojawiły się odezwy Akademickiego Komitetu  Wykonawczego wzywające młodzież akademicką do „do zapisywania się do Legjonu Akademickiego, pozostającego pod rozkazami Komendanta Józefa Piłsudskiego”.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  4
Na początku lat 30. Bogusław Miedziński rozpoczął budowę silnego koncernu prasowego.
 
       Pierwszym tytułem, który został przejęty już w 1929 roku przez Miedzińskiego była „Gazeta Polska” – nieformalny organ rządowy.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
W kwietniu 1929 roku Bogusław Miedziński został redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej”.
 
       Nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy w ministerstwie poczt i telegrafów doprowadziły w marcu 1929 roku do ustąpienie prominentnego przedstawiciela obozu piłsudczykowskiego, Bogusława Miedzińskiego z funkcji szefa tego resortu.
 
        Wszelkie próby, podejmowane przez przyjaciół politycznych zmierzające do dania mu nowego stanowiska napotykały na zdecydowany sprzeciw Józefa Piłsudskiego.
 
5
5 (1)

Pages