Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Pomimo, iż w raporcie komisji Morgenthaua – szefa amerykańskiej misji rządowej mającej na celu zbadanie traktowania Żydów w Polsce – wydarzenia we Lwowie określono mianem „ekscesów”, wiele środowisk żydowskich na świecie oskarżało Polaków o zorganizowanie pogromu Żydów we Lwowie w listopadzie 1918 roku.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
W listopadzie 1918 roku komendantem POW na terenie okupacji niemieckiej był Adam Koc.
 
 
       Wkrótce po zwolnieniu z obozu w Beniaminowie, na wiosnę 1918 roku ppor. Adam Koc (pseudonim „Szlachetny”) został szefem Komendy Naczelnej nr 1 POW. Równocześnie wszedł on (zamiast Tadeusza Kasprzyckiego) do Konwentu — struktury stojącej na samym szczycie konspiracji piłsudczykowskiej, mającej kierować pracami konspiracji lewicy niepodległościowej pod nieobecność Piłsudskiego.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W 1937 roku miało dojść do dwóch tajemniczych zamachów, których „bohaterem” był Adam Koc.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W lutym 1937 roku Adam Koc został szefem Obozu Zjednoczenia Narodowego.
 
 
       Jeszcze przed śmiercią Piłsudskiego w siedzibie redakcji „Gazety Polskiej” doszło do spotkania Janusza Jędrzejewicza z Adamem Kocem, Bogusławem Miedzińskim, Ignacym Matuszewskim, Henrykiem Floyarem-Rajchmanem i Mieczysławem Wyżłem-Ścieżyńskim w sprawie następstwa wojskowego po Komendancie. Jędrzejewicz odniósł wrażenie, że mając do wyboru Kazimierza Sosnkowskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego, wspomniani opowiadali się raczej za tym pierwszym.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
„Husarzy Śmierci” w latach 1920-1922 roku służyli w wojsku Litwy Środkowej.
 
      Szlak bojowy Dyonu "Huzarów Śmierci" zakończył się  w rejonie Lidy, gdzie zastało go zawieszenie broni. W obawie przez rozejściem się ochotników do domów oddział został skierowany do Teresina pod Warszawą, gdzie przez dwa miesiące odpoczywał, reorganizując swoje struktury.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Znany pisarz, Karol Bunsch był żołnierzem Legionów Polskich.
 
           Karol Bunsch urodził się 22 lutego 1898 roku w Krakowie. Jego ojciec, Alojzy, był  profesorem Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Seminarium Męskim w Krakowie, uczył się aż w Gimnazjum św. Anny. Siódmą klasę ukończył w Wiedniu, do którego po wybuchu I wojny światowej wyjechał wraz z najbliższą rodziną.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Sukces operacji niemeńskiej pozwolił na rozpoczęcie przygotowań do odzyskania Wilna.
 
      Po bitwie warszawskiej wojska Tuchaczewskiego chociaż dotkliwie pobite, nie zostały całkowicie rozbite, co było zamiarem strony polskiej. W tej sytuacji Naczelny Wódz Józef Piłsudski uznał, iż należy zaplanować i przeprowadzić kolejną bitwę, by zmusić bolszewików do poniechania agresywnych zamiarów wobec Polski, a jednocześnie zadecydować o kształcie polskiej granicy wschodniej.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W latach 1945-1947 z Polski nielegalnie wyjechało ponad 140 tysięcy Żydów.
 
      Najważniejszymi przyczynami emigracji polskich Żydów w latach powojennych była trauma Szoah oraz perspektywa budowy państwa żydowskiego w Palestynie. W latach 1945–1947 z Polski do Palestyny wyemigrowało drogą legalną jedynie około 12 tys. Żydów, podczas gdy według szacunków Yehudy Bauera wychodźstwo nielegalne objęło około 140 tys. osób.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W dniach 22-24 listopada 1918 roku doszło we Lwowie do bandyckich rozruchów, w trakcie których zginęło 44 osób, w tym 33 Żydów.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Jednym z ochotniczych oddziałów, które zaczęto formować w końcu lipca 1920 roku był dyon „Huzarów Śmierci”.
 
       Zbliżanie się w końcu lipca 1920 roku wojsk bolszewickich do Białostocczyzny sprawiło, iż koncepcja formowania oddziałów ochotniczych znalazła żywy oddźwięk wśród mieszkańców Białegostoku i jego najbliższych okolic.
 
5
5 (2)

Pages