Wojciech Sumliński - dlaczego ksiądz Jerzy?

 |  Written by Nessun Dorma  |  1

Polonia kanadyjska po raz trzeci gościła najwybitniejszego polskiego dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego Jak trafnie zauważył jeden z uczestników spotkania 22 września 2014 w siedzibie związku Narodowego Polaków, biorąc pod uwagę aktualne zagrożenie Polski, dziennikarz zasługuje raczej na tytuł „korespondenta wojennego”.

Wielogodzinne spotkanie z autorem, który przyleciał do Toronto wspólnie z legendarnym księdzem Stanislławem Małkowskim nie pozostawiło uczestnikom wielu złudzeń: ojczyzna jest w największym zagrożeniu, a najbliższe lata zadecydują o losie Polski. Diagnozy obu prelegentów były miażdżące, zarówno dla znieczulonego społeczeństwa polskiego, jak i dla rządzącej Polską agentury i mafii. Sytuacja byłaby właściwie beznadziejna, gdyby nie przekonanie ufającego Bogu, Matce Bożej i Chrystusowi księdza Małkowskiego, że Polacy się przebudzą, a Opatrzność pozwoli dokonać w sercach rodaków przemiany, która doprowadzi do prawdziwej niepodległości i wolności, a Polsce zapewni szanowaną w świecie pozycję suwerennego, decydującego o swoim losie  i losie swoich obywateli państwa.

Wojciech Sumliński zaprezentował w Toronto najnowszą książkę: „Lobotomia 3.0″, poświęconą zakłamanej do dzisiaj tajemnicy zbrodni na błogosławionym księdzu Jerzym Popoiełuszce. Uczestnicy spotkania mieli wrażenie, że dziennikarzowi nie tylko towarzyszy ksiądz Stanisław Małkowski, ale sam błogosławiony, którego relikwie krwi przywiózł do Kanady ksiądz Stanisław, przyjaciel męczennika Solidarności.

5
5 (2)

1 Comments

Więcej notek tego samego Autora:

=>>