Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  14
Na początku października 1938 roku wojsko polskie zajęło, utraconą w 1919 roku na rzecz Czechów, część Śląska Cieszyńskiego.

    Po przyłączeniu w marcu 1938 roku Austrii do III Rzeszy Adolf Hitler nasilił swe żądanie skierowane wobec Pragi. W tej sytuacji prezydent Czechosłowacji Edvard Beneś wysłał do Polski Vaclava Fialę w celu zorientowania się w możliwościach zawarcia polsko-czechosłowackiego porozumienia. Jego polscy rozmówcy z kręgów rządowych i opozycyjnych jako warunek wstępny negocjacji stawiali kwestię rewizji granicy na Śląsku Cieszyńskim.
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  3
Czesi, łamiąc podpisane na początku listopada 1918 roku porozumienie, dokonali w styczniu 1919 roku napaści i zajęli znaczną część zamieszkanego przez Polaków Śląska Cieszyńskiego.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
W obliczu przeciągania się akcji strajkowej, w końcu czerwca 1917 roku niemieckie władze okupacyjne zadecydowały o zawieszeniu działalności uczelni w Warszawie.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  4
W maju 1917 roku doszło do strajku studentów warszawskich uczelni.

      Brak realizacji przez Niemców obietnic określonych w tzw. akcie 5 listopada 1916 roku, zwlekanie z utworzeniem niezależnej armii polskiej oraz nastające kłopoty aprowizacyjne w Warszawie  doprowadziły do fermentu wśród młodzieży akademickiej.

       Na początku maja 1917 roku policja niemiecka pobiła, a następnie aresztowała kilku studentów Uniwersytetu oraz Politechniki Warszawskiej, oskarżając ich o udział w wiecu w dniu 3 maja oraz „opór przeciw władzy”.

5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  10
W dniu agresji sowieckiej na Polskę, gen. Rómmel planował powołanie uzurpatorskiego rządu z sobą na czele.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
Na wieść o agresji sowieckiej na Polskę, gen. Rómmel nakazał traktować sowietów jako sprzymierzeńców.

    W dniu 17 września 1939 roku około godziny 5.00 radiostacja w dowództwie sztabu Armii „Warszawa” odebrała depeszę z Baranowicz informującą o przekroczeniu granicy polskiej przez wojska sowieckie. Po południu tego dnia dotarła do Warszawy radiodepesza gen. Kleeberga, dowódcy Okręgu Korpusu IX, stacjonującego w Brześciu,  domagająca się zasadniczych dyspozycji w obliczu pojawienia się sowietów na terytorium RP.

5
5 (5)
 |  Written by Godziemba  |  6
Generał Juliusz Rómmel  w dniu  7 września uciekł z pola bitwy, opuszczając swych walczących z Niemcami żołnierzy armii „Łódź”.

5
5 (5)
 |  Written by Godziemba  |  4
Generał Juliusz Rómmel, dotychczasowy Inspektor Armii, został w marcu 1939 roku dowódcą armii „Łódź”.

   Po zamachu majowym generał Juliusz Rómmel został  generałem do prac przy Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych . Do jego obowiązków jako przyszłego dowódcy grupy operacyjnej na wypadek wojny należało prowadzenie studiów operacyjnych zachodniego odcinka granicy z dwoma głównymi kierunkami operacyjnymi na Łódź i Piotrków oraz dokonywanie inspekcji  i organizowanie gier wojennych i ćwiczeń polowych jednostek na podległym mu obszarze.

5
5 (6)
 |  Written by Godziemba  |  5
W końcu maja 1939 rozpoczęły się tajne negocjacje sowiecko-niemieckie, które doprowadziły do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.

    Podczas przemówienia na XVIII Zjeździe WKP(b) w dniu 10 marca 1939 roku Stalin określił antykominternowską retorykę Niemiec, Włoch i Japonii mianem „maskarady”, w rzeczywistości bowiem chodziło, jego zdaniem, o „wojnę przeciwko interesom Anglii, Francji i USA”

5
5 (5)
 |  Written by Godziemba  |  4
Od początku lat 20. Niemcy i Związek Sowiecki razem dążyły do zniszczenia porządku wersalskiego w Europie.

   Ostateczna likwidacja państwa czechosłowackiego w marcu 1939 roku oznaczała całkowite fiasko dotychczasowej polityki appeasementu państw zachodnich, które przestały się łudzić, że jest to koniec żądań terytorialnych Hitlera.

5
5 (6)

Pages