Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  8
Pułkownik Juliusz Rómmel był jednym z autorów polskiego zwycięstwa pod Komarowem.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
Pułkownik Juliusz Rómmel był jednym z czołowych dowódców polskiej kawalerii w czasie wojny polsko-bolszewickiej

     Po przyjeździe z Rosji do kraju, w końcu grudnia 1918 roku płk  Juliusz Rómmel został dowódcą   8 pułku artylerii polowej, a marcu 1919 roku dowódcą 1 Brygady Artylerii w 1 DP, dowodzonej przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego.

5
5 (5)
 |  Written by Godziemba  |  0
W lipcu 1915 roku pierwsze oddziały III Brygady Legionów Polskich wyruszyły na front.

     Na początku wrześniu 1915 roku dowódcą III Brygady został oficjalnie płk. Wiktor Grzesicki, a szefem sztabu rtm. Filip Lubicz-Kochański. Wtedy też brygada uzyskała pełną gotowość bojową, choć już w lipcu 4 pp został skierowany na front.

0
No votes yet
 |  Written by Godziemba  |  0
W maju 1915 roku zadecydowano o rozpoczęciu formowania III Brygady Legionów Polskich

4
4 (4)
 |  Written by Godziemba  |  0
Na początku sierpnia 1914 roku Piłsudski „utworzył” fikcyjny Rząd Narodowy.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
W dniu 6 sierpnia 1914 roku kompania kadrowa wyruszyła z Oleandrów, kierując się ku granicy austriacko-rosyjskiej.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Pomimo krytycznego stosunku do decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego, piłsudczycy w pełni doceniali bohaterstwo, męstwo i poświęcenie żołnierzy powstania.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Piłsudczycy, zarówno w kraju, jak i na emigracji zdecydowanie krytykowali decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego.

    Od lata 1942 roku w kraju istniały dwie organizacje piłsudczykowskie – Obóz Polski Walczącej, którego przywódca był Juliusz Piasecki oraz Konwent Organizacji Niepodległościowych, w którym czołowa rolę odgrywał znany historyk i obrońca Warszawy w 1939 roku – pułkownik Wacław Lipiński.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
Po wojnie twórca „Jerzyków” Jerzy Strzałkowski starał się kultywować tradycję jednostki.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
W Powstaniu Warszawskim walczyło ponad 500 żołnierzy „Jerzyków”.

     W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego żołnierze Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” znaleźli się w szeregach wielu oddziałów biorących udział w walkach powstańczych. Najliczniejsza grupa „Jerzyków” walczyła w szeregach pułku „Baszta”, do którego jeszcze na jesieni 1943 roku przekazano trzy kompanie „Jerzyków” (w sumie ponad 200 żołnierzy). Z kolei 38 żołnierzy „Jerzyków” walczyło w batalionie „Miotła”, w plutonie pod dowództwem por. Michała Panasika „Szczęsnego”.

5
5 (5)

Pages