Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  6
Jakkolwiek członkowie Związku Legionistów Polskich wspierali Józefa Piłsudskiego, to sama organizacja nie angażowała się w spory polityczne.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W 1922 roku doszło do utworzenia Związku Legionistów Polskich.

     Przeprowadzona po zakończeniu wojny z Rosją bolszewicką demobilizacji polskiej armii szczególnie dotknęła żołnierzy Legionów Polskich, spośród których wysoki odsetek stanowiła młodzież inteligencka. Przekonani, iż czyn legionowy przyczynił się do odzyskania niepodległości, oczekiwali specjalnego traktowania w wolnej Polsce.  Zamiast tego zmuszeni byli do bardzo trudnej adaptacji do życia codziennego w warunkach braku odpowiedniej pracy.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
W czerwcu 1946 roku Brytyjczycy utworzyli dla polskich żołnierzy na Zachodzie Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  4
Na wiosnę 1946 roku Brytyjczycy rozpoczęli przygotowania do demobilizacji żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, w tym polskiego 2 Korpusu we Włoszech.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
Do czasu wyjazdu Antoniego Szackiego do Stanów Zjednoczonych komuniści dążyli do jego ekstradycji.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
Od samego początku dowódca Brygady Świętokrzyskiej oskarżany był przez komunistów o zbrodnie wojenne i współpracę z Niemcami.

5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  11
Grupa „Znaku” zdecydowanie potępiała księży oskarżonych przez komunistów o wsparcie dla obozu niepodległościowego.

5
5 (5)
 |  Written by Godziemba  |  2
Wbrew stanowisku hierarchii kościelnej grupa „Znaku” opowiadała się za uznaniem zdobyczy komunizmu w Polsce.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  4
Wraz z coraz szybszym po 1947 roku procesem podporządkowywania sobie przez komunistów każdej dziedziny życia Polaków, redakcja „Znaku” wycofywała się w tematykę religijno-kulturalną.

5
5 (5)
 |  Written by Godziemba  |  3
W pierwszych miesiącach po przejęciu władzy komuniści nie atakowali otwarcie Kościoła, blokując jednak pomoc ze strony zachodnich charytatywnych organizacji katolickich.

5
5 (6)

Pages