Historia

Godziemba
30-06-2014
Niekonsekwencje rosyjskiego planu wojennego, doprowadziły do porażki Rosji  na froncie niemieckim w 1914 roku.     Na początku XX wieku Rosja pozostawała państwem rolniczym, w którym w rolnictwie pracowało aż 76% ludności.  O skali niedorozwoju przemysłowego Rosji świadczy fakt, iż w 1913 roku wydobycie węgla wynosiła zaledwie 36 mln ton, mimo posiadania jego ogromnych złóż. Produkcja stali wynosiła jedynie 4,2 mln ton. Fabryki zbrojeniowe nie wykorzystywały swych maksymalnych możliwości produkcyjnych...
5
5 (2)
Godziemba
25-06-2014
W 1930 roku powstał w Warszawie Związek Młodzieży z Dalekiego Wschodu.     Wraz z ewakuowanymi z Syberii do Japonii polskimi dziećmi w Tokio znalazła się także grupa polskiej młodzieży, która w 1923 roku trafiła do Cambridge w stanie Massachusetts. W Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Aleksandra Markowskiego i Wacława Wójcika powstało Towarzystwo Koleżeńskie Młodzieży Syberyjskiej. Jego członkami było 50 chłopców, którzy nie powrócili w 1922 roku do Polski, a pozostali w USA kończąc edukację...
5
5 (4)
Godziemba
23-06-2014
W latach 1919-1923 ewakuowano z Syberii, dzięki przede wszystkim pomocy Japonii,  ponad 800 dzieci polskich.      W walkach wojsk admirała Aleksandra Kołczaka z bolszewikami uczestniczyła V Dywizja Syberyjska dowodzona przez płk. Waleriana Czumę, a potem płk. Kazimierza Rumszę. Po klęsce Kołczaka znaczna część żołnierzy ( i ich rodzin) Dywizji Syberyjskiej dostała się w lutym 1920 roku w okolicach Krasnojarska do bolszewickiej niewoli. Zostali oni umieszczeni w łagrach, gdzie pracowali w kopalniach lub przy wyrębie...
5
5 (4)
Godziemba
18-06-2014
W 1935 roku sąd skazał ukraińskich współuczestników mordu na ministrze Pierackim na wysokie kary więzienia.     Wkrótce po zamordowaniu ministra Bronisława Pierackiego, wieczorem 15 czerwca 1934 roku doszło w Warszawie do starć członków propiłsudczykowskiego Legionu Młodych oraz Strzelca z członkami ONR. Młodzi zwolennicy Marszałka, przekonani, iż zamachu dokonali młodzi narodowcy (wobec kilku napadów członków ONR na lokale PPS oraz Bundu, MSW zamknął drukarnię, w której...
5
5 (1)
tipsi1
16-06-2014
Dziś, w oczekiwaniu na rozwój wypadków, może rzut oka na źródła tego zła, co nad nami wisi i kilka związanych z tym luźnych myśli. Również a propos św. Andrzeja Boboli, o którym sporo i niegłupio pisze coryllus. Także o Rosji, prawosławiu i ikonach. Ks. Walerian Meysztowicz w swoich "Gawędach…", w rozdziale poświęconym żałosnej postaci imperatora Mikołaja II w pięknie skreślonych frazach -- nawet nie będę próbował ich powtarzać bez źródła -- pisze z przedziwną spokojną...
5
5 (3)
Godziemba
16-06-2014
15 czerwca 1934 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali w Warszawie ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego.      Bronisław Pieracki urodził się 28 maja 1895 roku w Gorlicach, jako syn Stanisława i Eugenii z Budziszewskich.  Wkrótce po jego narodzinach, rodzina przeniosła się do Nowego Sącza, gdzie Bronisław ukończył gimnazjum. Jeszcze w trakcie nauki, w 1911 roku przystąpił do Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. W 1913 roku ukończył szkołę oficerską Związku Strzeleckiego.  ...
5
5 (1)
13-06-2014
We wrześniu ub. roku podjąłem starania o przyznanie Krystynie Krahelskiej tytułu Honorowego Obywatela Warszawy: http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/apel-ws-nadania-krystynie-krahelskiej-tytulu-honorowego-obywatela   Tytuł ten otrzymali inni. Pisał o tym niedawno Budyń: http://blog-n-roll.pl/pl/honorowy-obywatel#.U5sJ7yiCcVA Cieszę się, że Honorowym Obywatelem stolicy został Jan Olszewski (kandydat PIS). Nie mam wiele przeciwko przyznaniu tego tytułu prof. Mieczysławowi Szostkowi, rekomendowanemu przez SLD. Przyznanie...
5
5 (5)
Krzysztof Karnkowski
13-06-2014
„Kamieniem w komunę” to rzecz podwójnie ciekawa – i jeśli chodzi o temat i sposób napisania, i sam pomysł na taką pozycję. Apolinary Baca napisał bowiem książkę o młodych działaczach opozycji antykomunistycznej w czasie stanu wojennego i pierwszych latach transformacji ustrojowej w konwencji powieści młodzieżowej. Bardziej awanturniczej i przygodowej, niż historycznej, choć od historii nikt tu nie ucieka, a jeszcze w przypisach cierpliwie tłumaczy nazwy i pojęcia, które dla nas są jeszcze oczywiste, a dla...
5
5 (3)
Godziemba
13-06-2014
W kilka lat po swoim „zwycięstwie” w 1968 roku, Moczar został odsunięty na boczny tor.     Czynnikiem, który doprowadził do zaostrzenia sytuacji politycznej w Polsce była rozpoczęta 5 czerwca 1967 roku wojna arabsko-izraelska. O ile dla wielu Polaków szybkie sukcesy armii izraelskiej były powodem do wyrażania satysfakcji, iż „polscy Żydzi pobili rosyjskich Arabów”, to wybuch wojny pozwolił uzewnętrznić się programowi Moczara i jego „partyzantów”. Przykrywką, kt...
5
5 (2)
Geolog1988
11-06-2014
W lutym 1945 roku ówczesne "kierownictwo Polski" współpracujące z naszymi "wyzwolicielami zza wschdniej granicy" wydało "Instrukcję (tymczasową) [o] pozyskiwaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci". Po raz pierwszy zostały wówczas zdefiniowane dwie kategorie OZI (Osobowych Źródeł Informacji) a były nimi: agent i rezydent. W tejże "Instrukcji..." stwierdzono, że agentem jest człowiek "wierny" i "oddany"...
5
5 (3)
Godziemba
11-06-2014
Od początku lat 60. Mieczysław Moczar rozpoczął budowę swojej frakcji w PZPR.      W listopadzie 1956 roku kilkuletni okres pozostawania na drugim planie życia politycznego dobiegł końca. Dojście Gomułki do władzy, który „przebaczył” Moczarowi „zdradę” z 1948 roku, sprawiło, iż „Mietek” został wiceministrem w MSW któremu podlegał wywiad i kontrwywiad, Biuro Śledcze oraz techniki operacyjne, np. podsłuchy. Moczar od początku opowiadał się za „wyrwaniem z impasu...
5
5 (4)
Godziemba
09-06-2014
Dla kariery Jaruzelski, pochodzący ze szlacheckiej rodziny, zaprzyjaźnił się z typowym prymitywnym komunistycznym oprawcą – Mieczysławem Moczarem      Mieczysław Moczar, faktycznie Nikołaj Demko,  urodził się 26 maja 1916 roku w Łodzi w prawosławnej rodzinie białoruskiej. Edukacja szkolna Mikołaja nie trwała zbyt długo – ukończył kilka klas szkoły powszechnej oraz został przyuczony do zawodu ślusarza w małej łódzkiej firmie „Krawczyński i Spółka”.     W 1937...
5
5 (4)
KaNo
09-06-2014
Teraz, gdy wycisza się zgiełk wokół rocznicy wyborów czerwcowych, chciałbym zaproponować nieco inne spojrzenie na wydarzenia, które miały wówczas miejsce. Pierwszą i zasadniczą rzeczą jaką należy uczynić, to powrót do podstawowego znaczenia słów, którymi opisujemy tamte wybory. Przykładem niech będzie powtarzający się, z drobnymi modyfikacjami, tytuł prasowej informacji o obchodach rocznicy. W całej Polsce trwają obchody 25. rocznicy 4 czerwca 1989 roku. To wówczas doszło do...
5
5 (7)
Smok Eustachy
08-06-2014
W tej części będzie o myśliwcach Puławskiego oraz o "Wilku". Odniosę się jednak do zarzutu, że za Tuska nie produkujemy żadnego myśliwca a wtedy konstruowaliśmy, więc było fantastik. Polska z różnych przyczyn zaprzestała konstruowania myśliwców po 2 wojnie światowej, a produkcja skończyła się na Limach. Proces konstrukcji jest coraz kosztowniejszy i zauważcie, że obecnie projekt Eurofightera to projekt europejski, F 35 to konsorcjum itp. Proces ten widzimy już przed wojną: "Wilk" jest o wiele bardziej...
5
5 (1)
Godziemba
06-06-2014
Pomimo ogromnego zwycięstwa wyborczego kierownictwo Komitetu Obywatelskiego nie zamierzało zrywać porozumień wynegocjowanych przy Okrągłym Stole.     4 czerwca 1989 roku o godzinie 6.00 otwarto lokale wyborcze i nadeszła długo oczekiwana przez zarówno przez władzę, jak i opozycję solidarnościową chwila. Wyniki okazały się dla Komitetu Obywatelskiego „S” olbrzymi sukcesem. Najwięcej głosów w wyborach do Sejmu PRL zdobyli: Mieczysław Gil (ponad 89%), Jerzy Zadra (prawie 87%), Stanisław Padykuła (86%) i...
5
5 (5)
R.Zaleski
04-06-2014
Moja przygoda z SW zaczęła się 31 08 1982 - przypadkiem i nieświadomie. Pojechałem do Wrocławia zapisać się na studia. Poszedłem szukać swojej gdzieś zapodzianej kuzynki, trafiłem na demonstrację, którą organizowało SW. Największą w czasie stanu wojennego. Na ul. Legnickiej było wtedy najgoręcej. Rozpoznałem się następnego dnia, oglądając dziennik chyba, bo jak rzucałem kamieniem, to omsknęła mi się noga na hałdzie wykopanej ziemi. Na moście Grunwaldzkim silniki samochodów milicyjnych „suk”wyły na tylnym biegu, gdy...
5
5 (5)
04-06-2014
21 grudnia 1961 roku ok. 17.16 z okna na ostatnim piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Nowotki 10 w Warszawie wyskoczył pewien mężczyzna. Tak zginął Henryk Holland, ojciec znanej reżyserki. Wieść gminna niosła, że funkcjonariusze SB dokonali defenestracji Hollanda, który miał rzekomo przekazać korespondentowi warszawskiemu dziennika Le Monde, Jeanowi Wetzowi, tekst tajnego referatu Nikity Chruszczowa „O kulcie jednostki i jego następstwach”, wygłoszonego na XX Zjeździe KPZR. Wieść gminna okazała się być nader długowieczna....
4.5
4.5 (4)
Geolog1988
04-06-2014
Dzisiejszy tekst chciałbym rozpocząć poleceniem wydanym 26 czerwca 1989 roku przez szefa SB gen. Henryka Dankowskiego swoim podwładnym: "ze względu na sytuację, jaka wytworzyła się po wyborach do Sejmu i Senatu proszę o przesłanie w trybie pilnym na moje ręce następujących dokumentów: 1. Charakterystykę aktualnie wybranych posłów i senatorów, będących aktualnie naszymi współpracownikami [...] proszę uwzględnić stopień ich związania z naszą służbą, dyspozycyjność w realizacji zadań, a także ugrupowanie...
5
5 (3)
Godziemba
04-06-2014
Do końca  kampanii  wyborczej do Sejmu i Senatu PRL w 1989 roku strona komunistyczna, pomimo prowadzenia niemrawej kampanii, wierzyła w swój sukces.      W efekcie rozdrobnienia i „samozwańczego” kandydowania do Sejmu i Senatu PRL wielu członków PZPR lokalne instancje partyjne często koncentrowały się na wewnętrznej walce, próbując wyeliminować „buntowników” W większości wypadków przedstawicielom władz partyjnych nie udało się nakłonić „...
5
5 (5)
Godziemba
02-06-2014
W trakcie negocjacji w Magdalence ustalono zasady przeprowadzenia w czerwcu 1989 roku „wolnych i demokratycznych” wyborów.      Wedle oficjalnej wersji w czasie spotkania w Magdalence w dniu 2 marca 1989 roku, Aleksander Kwaśniewski złożył „niespodziewaną, nieuzgodnioną z innymi przedstawicielami władzy” (Kiszczak nawet „poinformował” Geremka, iż, „jest to prywatna propozycja pana Kwaśniewskiego: „Proszę nie traktować jej poważnie, bo ta rozmowa ma tylko charakter...
5
5 (3)
Krzysztof Karnkowski
01-06-2014
 „Listę oprawców” kończyłem czytać akurat w okolicach pogrzebu generała Jaruzelskiego, co sprzyja refleksjom na temat rozliczeń, sprawiedliwości dziejowej i ostatnich 25 lat. Postaram się jednak skupić na tym, co w książce, zwłaszcza, że płynące z niej suche wnioski są mocniejsze, niż długa, blogowa rozprawa. Lista zbudowana jest według struktury alfabetu. Od A do Z, od ubeka Leona Andrzejewskiego do kata Wacława Ziółka. Po drodze wiele, wiele postaci z historią opartą na kilku schematach.  Żyd,...
5
5 (4)
Smok Eustachy
30-05-2014
Zrobiłem listę naszych prototypów samolotów myśliwskich w rozbiciu na poszczególne lata. Tzn liczy się rok oblotu. Prototypów nieukończonych, niewykonanych, planowanych nie liczę.  Rysunków nie liczę. Malunków nie liczę. Liczy się pewien konkret. Nie ma znaczenia, czy ktoś se tam wystrugał śmigło. Ktoś se tam latami dziergał kadłub. Oczywiście mogą tu być pewne nieścisłości bo jak to u nas wszystko wiadomo. Ale co dokładnie wiadomo? Tego już nie wiadomo. Przy PZL P 24 mogą być nieścisłości:...
0
No votes yet
Administracja
29-05-2014
Dzięki uprzejmości wydawnictwa Fronda przedstawiamy Państwu fragment książki "Kamieniem w komunę" Apolinarego Bacy. Kamieniem w komunę jest książką niebywałą. Opowiada o młodych ludziach, którzy dorastali w ostatnim czasie minionego systemu. O ludziach, którzy nie godzili się z zastaną rzeczywistością i starali się na ów system wywierać presję. Jacek Kaczmarski śpiewał o „Pannie S”: Niespodziewanie nam pomogli jej nowi wielbiciele młodzi Wielbiący ją, jak starą gwiazdę co zamiast spadać...
5
5 (1)
KaNo
29-05-2014
1946-1962 Wojciech Witold Jaruzelski (ur. 6 lipca 1923 w Kurowie, zm. 25 maja 2014 w Warszawie). Według dokumentów znajdujących się w archiwach IPN współpracował w latach 1946–1954 jako agent informator z Informacją Wojskową pod pseudonimem „Wolski”. W 1956 roku jako jedyny polski generał opowiedział się za pozostaniem marszałka Konstantego Rokossowskiego w LWP.[1] Zespół archeologów i antropologów profesora Krzysztofa Szwagrzyka w ostatnich latach dokonał już m.in. ekshumacji...
5
5 (8)
Godziemba
28-05-2014
Juliusz Rómmel był wyróżniającym się oficerem artylerii armii rosyjskiej.     Juliusz Karol Wilhelm Józef Rómmel (Rummel) urodził się 3 czerwca 1881 roku w Grodnie w szlacheckiej rodzinie pochodzenia niemieckiego, wyznania ewangelicko-augsburskiego, jako syn Alfonsa, pułkownika armii rosyjskiej oraz Marii z Marcinkiewiczów.     Po zakończeniu nauki w domu rodzice posłali w 1892 roku Juliusza do Pskowskiego Korpusu Kadetów. Jego śladem poszli pozostali – poza...
5
5 (7)
Smok Eustachy
28-05-2014
Mając omówiony główny nurt, zajmę się pomysłami alternatywnymi. Część z nich to po prostu ściema, mająca omamić inne państwa, że się robi coś na poważnie i żeby się zaangażowały w nieudane pomysły. Część - robienie w trąbę własnych decydentów, którzy na samolot treningowy kasy nie dadzą a na lekki myśliwiec - może. Niestety muszą się tu pojawić różnice w opisie, odnieść się muszę bowiem do czynników pozamerytorycznych, obecnych i wtedy i w historiografii współczesnej. Niestety w tej części...
5
5 (2)
Smok Eustachy
25-05-2014
Typowy myśliwiec na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia był jednomiejscowy (pilot), jednosilnikowy (z silnikiem gwiazdowym, chłodzonym powietrzem lub rzędowym, chłodzonym cieczą), dwupłatowy, ze stałym podwoziem. Z mniej ważnych: śmigło miały drewniane na ogół, o stałym skoku. Nie chcę się wgłębiać w uzbrojenie ale przeważnie były to dwa karabiny maszynowe. Taki układ stawiał duży opór powietrza, stąd zwiększenie mocy silnika niewiele dawało, gdyż nadwyżka była pochłaniana przez wspomniane opory. I wtedy  przyszedł...
5
5 (2)
Smok Eustachy
21-05-2014
Witam! Przed lekturą zalecam zapoznanie się z recenzja na historia.org.pl: http://historia.org.pl/2014/05/14/jakie-piekne-samobojstwo-rafal-ziemkiewicz-recenzja/ A teraz ad rem: Rozpocznę od zarzutu, że Ziemkiewicz nie dał przypisów, więc nie wiadomo, skąd wie. Nie dał, bo to normalna książka jest. Z przypisami problem jest głębszy: ponieważ trudno ocenić, czy ktoś pisze mądrze czy głupio przeto kluczowe znaczenie nabiera krytyka formalna: jak powołuje się na tych, co trzeba to znaczy, że mądry. Ale to nie jest sedno sprawy -...
1
1 (2)
Godziemba
21-05-2014
Organizacje piłsudczykowskie w okupowanym kraju konsekwentnie opowiadały się za koncepcją  dwóch wrogów – Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej.      Obie organizacje piłsudczykowskie wrogo odnosiły się natomiast do komunistycznego podziemia, traktując go słusznie jako agenturę i  narzędzie w rękach Kremla. OPW i KON weszły do utworzonego w końcu października 1943 roku Społecznego Komitetu Antykomunistycznego. Utworzoną w styczniu 1944 roku tzw. Krajową Radę Narodową uznano za organ...
5
5 (3)
Godziemba
19-05-2014
Latem 1942 roku doszło do utworzenia w okupowanym kraju dwóch konspiracyjnych organizacji piłsudczykowskich.      Po klęsce Polski w wojnie z III Rzeszą oraz Związkiem Sowieckim we wrześniu 1939 roku, znaczna część Polaków „zwróciła się – jak pisał Ferdynand Goetel – z całą siłą przeciw wczorajszym władcom Polski (…), im tylko przypisując całe nieszczęście Polski. W zgodnym hymnie potępienia jednoczyli się wszyscy: stronnictwa polityczne zepchnięte dotychczas na drugi plan,...
5
5 (5)
Smok Eustachy
18-05-2014
Przedstawiam jeden z moich wcześniejszych textów o przedwojennym lotnictwie, w komentarzach do poprzedniego wpisu pojawiają się bowiem odniesienia do prac prof Malaka, który detale opisuje nieźle, syntezy ma jednak słabe. Ja opisuję jednak pewien proces dziejowy, który doprowadził do zapaści naszego lotnictwa. Analogie z współczesnością uprawnione. Swoją drogą ciekawe, czy red Ziemkiewicz wykorzystał należycie fachowe ustalenia w dziedzinie obronności, przypuszczam że nie do końca. Oczywiście ja tego wszystkiego nie...
0
No votes yet
Smok Eustachy
18-05-2014
Specjalny wstęp o agentach (odwołujący się do zasadniczego textu). Poprzedni wpis wywołał mała burzę (http://blog-n-roll.pl/pl/agenci-i-ronin). Ktoś tam dowodził, że jednak agenta można rozpoznać: Ja pisze o poważnej agenturze, która jest zakonspirowana. I jako taka musi być pierwsze we wszystkim przed nieagentami. Mamy tu zatem 2 punkty: 1. Agent jest zakonspirowany. 2. jeden agent nie wie o drugim. Stąd może być ja kw NRD - 100% agentów ale ponieważ każdy udawał, że nie jest to jakoś to szło. Przynajmniej kiedy szybkie...
2.25
2.3 (4)
Godziemba
14-05-2014
Pomimo bacznego śledzenia rozwoju sytuacji w Polsce, zamach majowy był zaskoczeniem dla sowieckiej dyplomacji.      Po zamachu majowym poseł sowiecki w Warszawie Piotr Wojkow zaznaczył, iż wpływ na decyzję Piłsudskiego miały naciski ze strony części oficerów zagrożonych utratą stanowisk oraz partii lewicowych (PPS oraz PSL „Wyzwolenie”), które obawiały się wzrostu wpływów centroprawicy po utworzeniu rządu Witosa. Jednocześnie trafnie wskazywał, iż Marszałek nie zamierzał dokonywać zamachu...
5
5 (3)
Lech 'Losek' Mucha
13-05-2014
   Wróciliśmy przed chwilą z dziećmi, z projekcji filmu Powstanie Warszawskie. Film robi wstrząsające wrażenie. Pomimo tego, że większość z ujęć znałem, widziałem je już wcześniej i to nie raz, pokazane w takiej sekwencji, pokolorowane, udźwiękowione, mają zupełnie nową wartość. Momentami trudno uwierzyć, że to wyłącznie dokumentalne ujęcia. Jak sobie człowiek uświadomi, że martwi ludzie na ekranie, ginący powstańcy, to nie aktorzy, ale prawdziwi dzielni ludzie, nie filmowi, nie udawani, tylko najprawdziwsi bohaterowie, to...
5
5 (6)
Godziemba
12-05-2014
Kreml pilnie śledził rozwój wypadków w Polsce w latach 1925-1926.      Na jesieni 1925 roku, szef Czeki Feliks Dzierżyński, a w ślad za nim kierownictwo partii bolszewickiej, uważał, iż nawrót kryzysu ekonomicznego w Polsce doprowadzi do zwiększenia wpływów brytyjskich nad Wisłą. W listopadzie 1925 roku Dzierżyński podkreślał, iż wzrost aktywności Piłsudskiego „dokonuje się nie bez aktywnego udziału Anglii, prowadzącej politykę Locarna i izolowania nas – w tym wypadku od Polski...
5
5 (6)
Nessun Dorma
10-05-2014
(…)     Zaczynają się aresztowania. Czasem w obławie na ulicy, częściej jednak nocami, po domach. Carskim, wypróbowanym sposobem.     To trochę tak jak z bombą. Niepodobna przewidzieć na kogo spadnie. Reguły żadnej. Wyłapują doktorów, profesorów, kolejarzy, studentów, nauczycieli, harcerzy, urzędników, księży, kupców. Właściciele większych firm już siedzą.Towar zarekwirowany.Sklepy zamknięte.     A potem "plebiscyt"!  ...
5
5 (6)
DocEnt
09-05-2014
Naukowcy odkryli tajemnice budowy piramid ? Taki oto tytuł, pięknie widnieje w dzisiejszych wiadomościach na Onecie ( http://wiadomosci.onet.pl/swiat/naukowcy-odkryli-tajemnice-budowy-piramid/fpy28 ). Oczywiście poza donośnie brzmiącą wiadomością w tytule warto również zauważyć znak zapytania. Wypadało by zatytułować ten odkrywczy materiał : " Naukowcom wydaje się, że chyba odkryli tajemnice budowy piramid". Z artykułu dowiadujemy się że naukowcy stwierdzili, że do transportu...
5
5 (3)
SmokGorynycz
09-05-2014
Einstein, Curie-Skłodowska, Roentgen, Pasteur, bracia Wright, Edison – odkrywcy i wynalazcy, których nazwiska znają niemal wszyscy, niemal wszyscy uznają ich za wielkich i wpływowych. Prawie nikt natomiast nie zna nazwiska człowieka, którego prace – moim skromnym zdaniem – w największym stopniu zmieniły świat XX i XXI wieku. Zmieniły – to wcale nie znaczy, że na lepsze. Taka na przykład demokracja w wyniku upowszechnienia i udoskonalenia tego wynalazku po prostu umarła. W 1929 roku Amerykanin Philo...
5
5 (5)
polfic
09-05-2014
Witam O kim mowa? Tylko bez googlowania proszę :) Elementy ułatwiające identyfikację wykropkowałem. "Horyzont (...........) nie był rozleglejszy od horyzontu małego urzędniczyny policyjnego, z tą wszakże różnicą, że ten ostatni musi mieć jednak większe poczucie rzeczywistości i jest w znacznie mniejszym stopniu obciążony balastem przesądów. Jedynym pismem, które (..........) czytywał w ciągu szeregu lat i z którego zapożyczał swoje idee, był tygodnik, wydawany za pieniądze rządowe przez...
5
5 (2)
Godziemba
07-05-2014
W 1962 roku Bolesław Świderski rozpoczął wydawanie w Londynie tygodnika „Kronika” , finansowanego przez wywiad PRL.      W 1958 roku emigracyjny założyciel jednej z największych oficyn wydawniczych w „polskim” Londynie – Polish Book House, Bolesław Świderski, demonstrujący po 1956 roku prokrajowe sympatie, w czasie rozmowy z przedstawicielem peerelowskiego wywiadu zaproponował wydawanie na emigracji nowego tygodnika, opowiadającego się za nawiązaniem bliskich kontaktów z krajem oraz...
5
5 (2)
Godziemba
05-05-2014
W końcu lat 50. wywiad PRL zainicjował wydawanie na emigracji kilku czasopism o zdecydowanym prokomunistycznym obliczu.      Zmiana polityki władz komunistycznych wobec wychodźstwa w połowie lat 50., „przełom” październikowy oraz rozczarowanie mas emigracyjnych polityką Zachodu zwiększyły możliwości prowadzenia działań operacyjnych przez wywiad PRL. Jedną z form dywersji było finansowe wspieranie środowisk opowiadających się za współpracą z krajem oraz zwalczających „niezłomnych”....
5
5 (6)
Godziemba
30-04-2014
Władze komunistyczne aresztowały ponad 1000 uczestników pochodu 3 maja 1946 roku w Krakowie, spośród których 12 osób oskarżono i postawiono przed sądem.      W przesłanym raporcie Adam Polewka, naczelnik krakowskiego Urzędu Propagandy podkreślił, iż „uroczystości zostały zakłócone wystąpieniem kół reakcyjnych, w których dominował element akademicki. (…) Pochód liczył około 10 000 ludzi. Ponieważ robotnicy Krakowa urządzali tego dnia majówki za...
5
5 (3)
Godziemba
28-04-2014
W dniu 3 maja 1946 roku bezpieka brutalnie rozpędziła demonstrację studentów krakowskich uczelni.      W II RP święto 3 Maja było najważniejszym świętem państwowym. Na mocy ustawy Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku miało być obchodzone „po wsze czasy”. W świadomości społecznej tradycja świętowania 3 Maja związana była nierozerwanie z ciągłością państwowości polskiej. W czasie zaborów hołd oddawany Konstytucji 3 Maja był symbolicznym nawiązaniem do utraconej niepodległości.  ...
5
5 (3)
Joanna K.
23-04-2014
Antoni Rutkowski ps. Orzeł urodził się 1 sierpnia 1920 r. we wsi Skrybicze, niedaleko Białegostoku. Był żołnierzem AK, AKO i WiN . Nie ujawnił się, pozostał w podziemiu. Kontynuował walkę o niepodległość Polski. Aresztowany na skutek zdrady 19 marca 1946 r., po brutalnym śledztwie stanął przed sądem któremu przewodniczył oławiony „sędzia śmierc” Włodzimierz Ostapowicz. Prokurator Czesław Łapiński, ten sam który potem oskarżał rtm. Witolda Pileckiego, i kapitana Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” -...
5
5 (9)
Godziemba
23-04-2014
W Wielkanoc 1919 roku oddziały Wojska Polskiego zdobyły Wilno.      W połowie grudnia 1918 roku bojówki komunistyczne pod wodzą Kapsukasa-Mickieviciusa dokonały zbrojnego przejęcia władzy w Wilnie, tworząc Tymczasowy Rząd Robotniczo-Włościański. Przywódcy państwa litewskiego uciekli z miasta.         Kres bolszewickiemu panowaniu w Wilnie położyły oddziały polskiej Samoobrony Litwy i Białorusi dowodzone przez gen. Adama Mokrzeckiego, które w dniu 2 stycznia 1919 roku...
5
5 (5)
Godziemba
16-04-2014
Major Jerzy Żychoń aż do lutego 1944 roku kierował polskim wywiadem w Oddziale II Sztabu Naczelnego Wodza.      W lipcu 1940 roku gen. Sikorski mianował Żychonia na stanowisko szefa Wydziału Wywiadowczego, który zajmował szczególne miejsce w strukturze II Oddziału – przede wszystkim ustalał zasady funkcjonowania aparatu wywiadowczego, współpracował z polskimi instytucjami wojskowymi i cywilnymi oraz utrzymywał bezpośrednie kontakty ze służbami wywiadowczymi aliantów. Ponadto WW...
5
5 (2)
Godziemba
14-04-2014
Ważne miejsce w historii polskich służb specjalnych podczas II wojny światowej zajmuje mjr Jan Żychoń.      Jan Henryk Żychoń urodził się w 1902 roku w Skawinie. W trakcie nauki w gimnazjum uciekł do Legionów Polskich, w których służył w latach 1916-1917. Następnie – jako żołnierz Wojska Polskiego - w listopadzie 1918 roku wziął udział w walkach o Lwów i innych bojach w Małopolsce Wschodniej.  W 1921 roku uczestniczył w powstaniu śląskim. Po jego zakończeniu został odkomenderowany do...
5
5 (3)
Godziemba
09-04-2014
Zastanawiające kontakty Witowskiego z Abwehrą doprowadziły do skazania go na karę śmierci.      Wkrótce po przekroczeniu linii frontu, grupa Szadkowskiego została zatrzymana przez sowiecki patrol i przewieziona do najbliższego sztabu. Polacy zeznali, iż zostali wysłani przez polską organizacje konspiracyjną, która od początku 1940 roku współpracowała z sowieckim wywiadem, w celu nawiązania łączności z powstając na terenie Związku Sowieckiego armią polską.      Po wstępnym...
5
5 (7)
Godziemba
07-04-2014
Podejrzane kontakty Stefana Witkowskiego z niemieckim wywiadem przyczyniły się do jego śmierci.      Od 1940 roku Stefan Witkowski „Inżynier” utrzymywał – wbrew zakazom kierownictwa ZWZ oraz Sztabu Naczelnego Wodza nieformalne kontakty nie tylko z wywiadem brytyjskim, ale także niemieckim, włoskim i sowieckim.      Pierwszy kontakt z wywiadem sowieckim „Inżynier” nawiązał w 1940 roku za pośrednictwem płk. Krotoszyna, któremu zaproponował przekazywanie informacji...
5
5 (4)
Godziemba
02-04-2014
Od 1940 roku działalność „Muszkieterów” budziła coraz większe wątpliwości dowództwa ZWZ oraz gen. Sosnkowskiego      W swym raporcie dla Sikorskiego z marca 1940 roku szef ”Muszkieterów” podkreślał, iż w  jego organizacji znaleźli się ludzie „poważni, na stanowiskach, niezależni, a przy tym młodzi lub w sile wieku, pełni entuzjazmu i wielkiego poświęcenia dla Sprawy oraz bezwzględnie podporządkowując się Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich we Francji”....
5
5 (2)

Pages