Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
W lutym 1981 roku powstało podziemne wydawnictwo „Krąg”.
 
 
      Powstanie wydawnictwa „Krąg” związane jest ściśle z założonym jesienią 1977 roku pismem „Głos”, kierowanym przez Antoniego Macierewicza, Piotra Naimskiego i Marka Tarniewskiego, czyli Jakuba Karpińskiego. Nad stroną techniczną pisma czuwali  Wojciech Fałkowski, Krzysztof Łączyński i Marek Barański. Oni właśnie podjęli w lutym 1981 roku decyzję o odejściu z pisma i utworzeniu wydawnictwa „Krąg”.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W listopadzie 1986 roku doszło do największej wpadki transportu sprzętu poligraficznego dla podziemia w kraju.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Dystrybucja środków finansowych przesyłanych w latach 80. dla środowisk opozycyjnych w kraju budziła liczne kontrowersje. Wiele kanałów przerzutowych było spenetrowanych przez peerelowskie służby specjalne.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Krytyka zmiany stosunku Warszawy do Izraela spowodowała w 1986 roku wyrzucenie z Polski arabskiego dziennikarza Michela Mounayera.
 
 
       Wedle zebranych przez SB informacji  Mounayer „chciał uchodzić” za osobę dobrze zorientowaną w sprawach polskich, a jego poglądy polityczne sytuowały go wśród zwolenników tygodnika „Rzeczywistość” oraz Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
Na początku lat 80. środowiska narodowo-komunistyczne nawiązały współpracę z niektórymi arabskimi ambasadami w Warszawie.
 
 
       W lutym 1981 roku zwolennicy ideologii narodowo-komunistycznej powołali Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”, na którego czele stanął znany reżyser Bohdan Poręba. Głównym celem działalności stowarzyszenia było piętnowanie „syjonizmu”, wskazywanie niemieckiego zagrożenia oraz dyskredytowanie działaczy opozycji jako ludzi o pochodzeniu żydowskim.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W dniu 1 sierpnia 1981 roku dokonano w Warszawie nieudanego zamachu na palestyńskiego terrorystę Abu Dauda.
 
 
       W latach 70. i 80.  terroryści z organizacji Czarny Wrzesień, z Organizacji Abu Nidala (ANO), organizacji Carlosa, Frakcji Czerwonej Armii oraz Irlandzkiej Armii Republikańskiej korzystali z pomocy i gościny państw bloku wschodniego, w tym PRL
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych PRL wyeksportowała duże ilości uzbrojenia w tym do państw Bliskiego Wschodu, doskonale wiedząc, iż część trafi do organizacji terrorystycznych.
 
 
      W 1973 roku Biuro Polityczne KC PZPR przyjęło uchwałę nakreślającą kierunki współpracy z krajami rozwijającymi się, w której znalazł się przepis o pomocy dla różnego rodzaju ugrupowań wyzwoleńczych. Pomoc ta obejmowała także sprzedaż lub przekazanie uzbrojenia np. różnym palestyńskim ugrupowaniom, które prowadziły działalność terrorystyczną.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Kreml widział w Watykanie niezwykle groźnego konkurenta w rywalizacji o rząd dusz.
 
      Papież Pius XI w encyklice „Quadragesimo anno" z 1931 roku potępił komunizm i teorię walki klasowej.
 
       Po agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku papież Pius XII potępił ten akt. Podobną reakcję Watykanu wywołała agresja ZSRS na Finlandię.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W powojennym Związku Sowieckim co pewien czas rozpętywano antysemickie kampanie.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W czasie II wojny Stalin wykorzystał Żydów dla uzyskania wsparcia Zachodu dla Związku Sowieckiego.
 
      Po przejęciu władzy przez bolszewików Lenin zwalczał antysemityzm, uważając, że jest on przeżytkiem myślenia burżuazyjnego i godzi w trwałość jego reżimu, w którym wiele ważnych stanowisk zajmowali Żydzi.
 
5
5 (1)

Pages