Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
W czasie II wojny Stalin wykorzystał Żydów dla uzyskania wsparcia Zachodu dla Związku Sowieckiego.
 
      Po przejęciu władzy przez bolszewików Lenin zwalczał antysemityzm, uważając, że jest on przeżytkiem myślenia burżuazyjnego i godzi w trwałość jego reżimu, w którym wiele ważnych stanowisk zajmowali Żydzi.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
W XIX-wiecznej Rosji prawo dyskryminowało Żydów.
 
      Po zagarnięciu ziem Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku gwałtownie zwiększyła się liczba Żydów w Rosji. Stworzono dla nich specjalną strefę osiedlenia. Znajdowała się ona pomiędzy Morzem Bałtyckim i Czarnym, obejmując 25 guberni, stanowiących zaledwie 4% powierzchni Rosji. Na tym terenie Żydzi mogli się osiedlać, bez prawa do swobody przemieszczania się.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0

W styczniu 1935 roku Piłsudski jednoznacznie odrzucił propozycję antysowieckiego sojuszu polsko-niemieckiego.

      Hitler chciał doprowadzić do destabilizacji ówczesnego układu międzynarodowego w Europie. Jego zniszczenie było warunkiem uzyskania przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego na terenie Rosji sowieckiej.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0

Podpisana w styczniu 1934 roku polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy była świadectwem zasadniczego zwrotu niemieckiej polityki zagranicznej po przejęciu władzy przez Hitlera.

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W trakcie III pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II jednoznacznie poparł opozycję.
 
 
      Do kolejnej wizyty Jana Pawła II w Polsce doszło w odmiennej sytuacji politycznej. W 1985 roku do władzy w Związku Sowieckim doszedł Michaił Gorbaczow dokonując kontrolowanej liberalizacji systemu.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny nie spełniła nadziei władz komunistycznych.
 
 
        Po wprowadzeniu stanu wojennego, władze komunistyczne nie zgodziły się na pielgrzymkę papieża w 1982 roku. Po skutecznej rozprawie z opozycją oraz zawieszeniu w dniu 31 grudnia 1982 roku stanu wojennego, rząd PRL zgodził się na wizytę Jana Pawła II w kraju.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W styczniu 1984 roku prezydent Reagan zniósł większość sankcji nałożonych dwa lata wcześniej na Warszawę.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w końcu grudnia 1981 roku prezydent Ronald Reagan wprowadził sankcje wobec PRL.
 
       Na ich podstawie strona amerykańska wstrzymała rozmowy na temat przyznania Warszawie pożyczki (470 milionów dolarów) na zakup artykułów zbożowych oraz gwarancji kredytowych, a także wypowiedziała przywileje lotnicze dla LOT na amerykańskim terytorium oraz cofnęła prawo połowu ryb przez polskie trawlery na amerykańskich wodach terytorialnych.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  5
Na początku stycznia 1920 roku wojska polskie w czasie operacji „Zima” zdobyły łotewski Dyneburg (Dźwińsk), wypierając z miasta bolszewików.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Na jesieni 1919 roku rozpoczęły się przygotowania do operacji militarnej, której celem było wyparcie bolszewików z Dyneburga i przekazanie Łotyszom tego ważnego miasta.
   
          W wyniku ofensywy, prowadzonej od sierpnia do października 1919 roku wojska polskie osiągnęły na froncie północno-wschodnim linię rzeki Dźwiny, dochodząc po Połock, a następnie linię rzeki Berezyny wraz z Borysławem i Bobrujskiem.
   
5
5 (2)

Pages