Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
W czerwcu 1934 roku z inicjatywy Piłsudskiego powstało Biuro Studiów Strategicznych „Laboratorium”.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  6
W 1933 roku zintensyfikowano w Polsce analizę potencjału militarnego i gospodarczego Niemiec i Związku Sowieckiego.
 
     Pomimo przerwania niemiecko-sowieckiej współpracy wojskowej po dojście  w 1933 roku Hitlera do władzy, groźba jednoczesnej inwazji na Polskę ze wschodu i zachodu nie została zażegnana. W polskich planach obronnych nie uwzględniano wojny na dwa frontu – marszałek Piłsudski miał stwierdzić, iż  w takiej sytuacji pozostanie bić się w Warszawie na Placu Saskim przy grobie Nieznanego żołnierza.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
Dyżury, manewry i egzaminy końcowe.
 
 
      Mniej więcej raz na tydzień każdy podchorąży musiał pełnić 24-godzinny dyżur na terenie szkoły (na drugim piętrze, gdzie mieściły się sale sypialne oraz na parterze, przy wejściu do budynku) lub w kuchni.
 
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  5
 
Kultura, sport i bibuła.
 
 
     W dniu 12 października 1988 r.  ppor. W. polecił mi reprezentować jednostkę na uroczystościach, organizowanych przez okoliczne szkoły z okazji święta LWP. Pojechałem gazikiem z nieznanym mi kapitanem i kierowcą do kilku podmiejskich placówek edukacyjnych.
 
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
Przygody z bronią, śmierć żołnierza.
 
 
      W dniu 7 września 1988 r., jak odczytałem z książeczki wojskowej, wydano nam broń służbową – kbk AK Mb – czyli słynnego „kałacha”. Mój miał numer SC  36966, który musieliśmy zapamiętać i umieć „wyrecytować w nocy o północy” – jak zapowiedział por. N.  Wraz z bronią przydzielono nam stalowy hełm oraz maskę pgaz.
 
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Politruk i izba chorych.
 
 
      Po kilku dniach wezwał mnie politruk – ppor. W., który w pierwszym dniu zapowiedział, iż będzie miał dla mnie pewną propozycję.
 
 
     Po krótkim wstępie, w czasie którego poskarżył się na ogrom pracy, który wykonuje w jednostce, poprosił mnie o pomoc w napisaniu pracy semestralnej (przypominam – studiował zaocznie historię na filii UW w Białymstoku) dotyczącej wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz postanowień pokoju ryskiego.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
We wrześniu 1988 roku zostałem bażantem.
 
 
     Stało się. W dniu 1 września 1988 roku wyjechałem z Warszawy do Węgorzewa, gdzie miałem odbyć służbę wojskową. W jednostce musiałem stawić się w dniu 2 września o godzinie 8.00, a jedyny pociąg przyjeżdżał do Węgorzewa ok. 20.00.
 
 
     Po przyjeździe do Węgorzewa, wysłałem telegram do domu. Kilka miesięcy wcześniej rodzice zamienili mieszkanie na dużo większe, a w nowym mieszkaniu nie było jeszcze telefonu.
 
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Jest sprawą dyskusyjną, czy w czasie pobytu Retingera w Polsce podjęto próbę jego zabójstwa czy jedynie skutecznie opóźniono jego powrót do Londynu.
 
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
W czasie swojego pobytu w okupowanej Polsce Retinger przeprowadził wiele rozmów, których celem było przekonanie swych rozmówców o konieczności porozumienia z Moskwą.

 
      W trakcie rozmów z Delegatem Rządu Janem Stanisławem Jankowskim  Retinger „miał wybadać, czy kompromis z Rosją oparty na ustępstwach terytorialnych (linia Curzona) i udziale komunistów w rządzie spotkałby się z poparciem stronnictw. Do układu miałoby dojść w drodze bezpośrednich rozmów między RJN (Radą Jedności Narodowej) i PPR”.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W kwietniu 1944 roku Józef Retinger rozpoczął tajemniczą misję w okupowanej Polsce.
 
 
     Po konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie, Retinger, posiadający zapewne od swych brytyjskich przyjaciół dokładne informacje o jej przebiegu,  zwrócił się do premiera Mikołajczyka z propozycją wysłania go z misją do okupowanej Polski. Zdaniem Pomiana, cały pomysł wpisywał się  w szerszą aktywność Retingera w londyńskich kręgach politycznych. 
 
 
5
5 (2)

Pages