Agnieszka Żurek: Warszawo ma... Czyli o prezydencie z Bożego dopustu

 |  Written by Danz  |  0
Od lat z warszawskiego budżetu płyną milionowe dotacje dla organizacji pozarządowych, które powołując się na niekontrowersyjne projekty (takie, jak np. konieczność pomocy i aktywizacji seniorów czy walki z uzależnieniami i patologiami czy przeciwdziałaniu HIV/AIDS), wspierają ideologię LGBT czy ruchy proaborcyjne jawnie uczestnicząc w imprezach, paradach i manifestacjach proaborcyjnych. Dość częstym przykładem jest, że organizacje te po otrzymaniu dotacji realizują projekty z innymi organizacjami społecznymi (stowarzyszeniami i fundacjami), jawnie propagującymi ideologię LBGT czy postulaty podważające cele, na które przeznaczono uzyskane środki (np. organizacja Sex Work Polska postulująca legalizację prostytucji w Polsce). Jednym z priorytetów działań części tych organizacji jest aktywność na polu edukacyjnym, w ramach którego wspólnie z organami samorządu lub przy jego wsparciu organizują edukację seksualną nawet w szkołach podstawowych. Działalność tego rodzaju organizacji jest dodatkowo premiowana przez Urząd m. st. Warszawy, poprzez przyznanie im najmu lokali na bardzo preferencyjnych warunkach w doskonałej lokalizacji (niejednokrotnie w centrum stolicy)
 


https://www.tysol.pl/a40834-Agnieszka-Zurek-Warszawo-ma-Czyli-o-prezydencie-z-Bozego-dopustu

 
5
5 (1)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>