AKO w sprawie sztuki Rodrigo Garcii Golgota Picnic

 |  Written by Administracja  |  0

                                                                                    Poznań, 17.06.2014r.

Oświadczenie
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
w sprawie przedstawienia sztuki Rodrigo Garcii Golgota Picnic

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu od kilkunastu dni z narastającym zdziwieniem i oburzeniem śledzi zachowanie władz Miasta Poznania w związku z mającym się odbyć w ramach festiwalu Malta 2014 spektaklem  Rodrigo Garcii Golgota Picnic.
W mieście, w którym ogromną większość stanowią katolicy, co więcej praktykujący katolicy, władze miasta akceptują wprowadzenie do programu festiwalu sztuki, która w swoim przesłaniu ideowym jest bluźniercza wobec tej właśnie religii, która w wielu krajach tak została oceniona i wywoływała fale protestów.  Zgadzają się, by była ona przedstawiana poznańskiej publiczności 27. i 28. czerwca w dniach dwóch ważnych świąt katolickich: Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, świąt szczególnie bliskich mieszkańcom Poznania i Wielkopolski.
Głęboko zastanawia, że władze miasta nie reagują na płynące z wielu środowisk z całej Polski protesty i trwają przy tak oburzającej decyzji. Oto poznańskim katolikom w dużej mierze za ich pieniądze serwuje się spektakl, który ich głęboko uraża i obraża. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu dla wszystkich chrześcijan jest centrum  wyznawanej wiary  –  jest najwyższą ofiarą,  jaką mógł złożyć Bóg-człowiek jako wyraz swojej miłości do każdego człowieka.
Naigrawanie się z tego faktu – dla chrześcijan o wymiarze metafizycznym – jest bluźnierstwem, do którego żadna władza demokratyczna  nie powinna  dopuszczać. Żadna sztuka, nawet awangardowa, nie może  obrażać uczuć ludzi, zwłaszcza tych, które dotyczą sfery najwyższej  – religijnej. Nie tylko dlatego, że polski system prawny  –  nawet Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  –  tego nie dopuszcza,  także z szacunku do współobywateli. W tym kontekście z uznaniem odnosimy się do stanowiska Radnych Miasta Poznania, którzy wyraźną większością głosów opowiedzieli się za usunięciem z programu tego spektaklu.
Wzywamy władze naszego miasta, do zmiany decyzji, uszanowania wrażliwości religijnej mieszkańców Poznania – być może odmiennej od decydentów festiwalu – i nienarażania swoich współobywateli na skłócanie, wzajemne oskarżenia i protesty zakłócające festiwal, który przecież powinien być  kulturalną wizytówką Poznania.
Przypominamy, że honorowym obywatelem Poznania jest św. Jan Paweł II, który z takim szacunkiem odnosił się do roli sztuki w życiu człowieka i do samych twórców, ale także  nakazywał:  Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym.


AKO – POZNAŃ  
1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
7. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
8. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
9. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
10. dr Adam Babula – UAM Poznań
11. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
12. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
13. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
14. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
16. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
19. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
20. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
21. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
22. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
23. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
24. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
25. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
26. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
27. lek. stomat. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
28. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
29. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
30. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
31. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
32. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
33. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
34. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
35. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
36. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
40. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
41. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
42. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
43. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
44. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
45. dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
46. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
47. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
48. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
49. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
50. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
51. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
52. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
53. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
54. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
55. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
56. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
57. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
58. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
59. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
60. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
61. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
62. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
63. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
64. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
65. dr med Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
66. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
67. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
68. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
69. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
70. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
71. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
72. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
73. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
74. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
75. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
76. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
77. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
78. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
79. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
80. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
81. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
82. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
83. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
84. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
85. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
86. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
87. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
88. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
89. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
90. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
91. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
92. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
93. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
94. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
95. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
96. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
97. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
98. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
99. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
100. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
101. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM Poznań
102. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
103. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
104. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
105. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
106. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
107. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
108. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
109. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
110. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
111. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
112. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
113. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
114. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
115. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
116. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
117. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
118. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
119. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
120. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
121. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
122. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
123. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
124. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
125. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
126. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
127. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
128. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
129. dr hab. inż Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
130. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
131. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
132. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
133. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
134. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
135. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
136. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
137. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
138. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
139. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz "S"
140. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
141. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
142. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
143. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
144. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
145. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
146. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
147. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
148. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
149. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
150. mgr Ryszard Materny – Poznań
151. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
152. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
153. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
154. dr Piotr Meteniowski – Poznań
155. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
156. dr Jerzy Michalik – UAM Poznań
157. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
158. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
159. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
160. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, UAM Poznań – PRZEWODNICZĄCY AKO
161. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
162. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
163. mgr Paulina Molska – Poznań
164. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
165. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
166. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
167. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
168. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
169. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
170. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
171. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
172. Maciej Neuman – Poznań
173. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
174. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
175. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
176. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
177. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
178. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM Poznań
179. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM Poznań
180. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
181. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
182. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
183. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
184. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
185. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
186. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
187. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
188. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
189. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
190. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
191. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
192. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
193. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
194. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
195. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
196. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
197. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
198. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
199. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
200. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska, Lublin
201. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
202. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
203. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
204. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
205. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
206. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
207. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
208. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
209. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
210. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
211. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
212. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
213. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
214. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
215. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
216. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
217. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
218. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
219. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
220. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
221. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
222. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
223. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
224. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
225. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
226. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
227. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
228. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
229. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
230. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
231. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
232. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
233. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
234. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
235. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
236. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
237. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
238. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
239. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
240. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
241. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
242. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
243. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
244. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
245. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
246. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
247. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
248. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
249. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
250. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
251. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
252. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
253. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
254. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
255. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
256. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
257. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM Poznań
258. mgr Henryk Walendowski – Poznań
259. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
260. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
261. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
262. dr Marek Wedemann – UAM Poznań
263. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
264. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
265. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
266. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
267. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
268. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
269. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
270. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
271. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
272. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
273. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
274. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
275. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
276. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
277. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
278. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
279. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
280. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
281. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
282. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
283. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
284. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań
285. dr Jakub Żmidziński – Uniwersytet Artystyczny, Poznań
286. prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

0
Brak głosów

Więcej notek tego samego Autora:

=>>