Kanał Panamski

 |  Written by SmokGorynycz  |  1

Jako pierwszy myśl przekopania kanału łączącego Atlantyk z Pacyfikiem, powziął król Hiszpanii Karol V w 1534 roku. Minęło jednak blisko 350 lat zanim zaczęły się pierwsze prace (1880). Zadania podjęli się Francuzi ze słynnym Ferdynandem Lessepsem, budowniczym Kanału Sueskiego. Sława to nie wszystko: po 20 latach prac Francuzi ostatecznie poddali się. Rozpoczętą budowę za 40 milionów dolarów odkupili w 1903 roku Amerykanie. Wyłożyli oni jeszcze 335.000.000 dolarów i do dziś jest to największa kwota zainwestowana w jedno przedsięwzięcie.
Siódmego stycznia 1914 roku Kanał Panamski został otwarty dla żeglugi, a w światowym handlu dokonał się kolejny przełom. dziś wiemy, że otwarcie Kanału przyśpieszyło czy wręcz umożliwiło globalicazję.
Przy budowie kanału życie straciło co najmniej 25 tysięcy ludzi - dokładnej liczby nigdy nie ustalono. W trakcie prac wykopano i przemieszczono prawie 205 milionów metrów sześciennych ziemi. Kanał ma 80 kilometrów długości a jego przejście trwa dzisiaj 8-10 godzin. Po 85 latach zarządu amerykańskiego, 31 grudnia 1999 roku kanał przejęła Panama.
5
5 (5)

1 Comments

Obrazek użytkownika ossala

ossala
Z informacji, które przytoczyłeś najbardziej zaimponował mi swoją śmiałą wyobraźnią ten hiszpański król! Już w XVI wieku! Wierzyć się nie chce.
 

Ossala

Więcej notek tego samego Autora:

=>>