Czternasty dzień nisan...

 |  Written by Jonathan  |  1
"W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika, posuwistym krokiem kawalerzysty, wczesnym rankiem czternastego dnia wiosennego miesiąca nisan pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego wyszedł procurator Judei Poncjusz Piłat."
Tego dnia ukrzyżowano Chrystusa. A trzy dni później stało coś niezwykłego, nieprawdopodobnego, nie do pojęcia...
Święto Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Wielkanoc. Jej datę ustalono na I Soborze Powszechnym Nicejskim w 325 r. na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, uznając jednocześnie dzień 21 marca za pierwszy dzień wiosny. Przed Soborem Nicejskim toczył się wieloletni spór o datę Zmartwychwstania: w Azji mniejszej świętowano je 14 dnia żydowskiego miesiąca nisan, bez względu na to,  jaki dzień tygodnia wówczas wypadał. W Rzymie natomiast i pozostałych Kościołach obchodzono to święto w pierwszą niedzielę po 14 nisan. Pod koniec II wieku, papież Wiktor I wykluczył nawet z Kościoła biskupa Efezu i innych małoazjatyckich biskupów upierających się przy obchodzeniu Wielkiejnocy 14 dnia nisan.
Zgodnie z postanowieniem Soboru Nicejskiego, Święto Zmartwychwstania obchodzone jest w okresie między 22 marca a 25 kwietnia. Są to 35 dni wielkanocne (dies vagi, mensis novorum).
Od daty Wielkanocy zależne są inne święta stałe:
a. Siedemdziesiątnica - (Septuagesima) początek wielkiego postu zaczynającego się 70 dni przed Wielkanocą, a szczególnie długo utrzymującego się na polskim Mazowszu;
b. Środa Popielcowa - (dies Cinerum) rozpoczynająca post czterdziestodniowy;
c. Niedziela Palmowa - wypadająca w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą;
d. Wniebowstąpienie - (Ascensio Domini) obchodzone  40 dni po Zmartwychwstaniu, kończące okres Wielkanocny;
e. Zesłanie Ducha Świętego - (dominica Pentecostes, Pięćdziesiątnica, Zielone Świątki) przypadające na niedzielę, 50 dni po święcie Wielkiej Nocy;
f. Boże Ciało - wypadające zawsze w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej, będącej następną niedzielą po Pięćdziesiątnicy, czyli 60 dni po Zmartwychwstaniu.
5
5 (4)

1 Comments

Obrazek użytkownika max

max
Sobór Nicejski w ogóle jest datą graniczną. Wiele dogmatów zostało przyjętych dopiero/już wtedy, po trzystu latach dyskusji interpretacyjnych. Są to sprawy obecnie interesujące już tylko historyków Kościoła i teologów, zwyczajny człowiek czytając o przeróżnych doktrynach czuje się mocno zagubiony.

Sobów Nicejski "sprawy" nie zakończył, dyskusje trwały również i potem, podjęte zostały inne, też ważne rozstrzygnięcia. Na przykład, tak obecnie kwestionowany przez postępowców, celibat jest stosunkowo młodym "dzieckiem" Kościoła - obowiązkowym uczyniono go w 1074, za papieża Grzegorza VII. Nie bez powodu popi mogą się żenić - za datę Wielkiej Schizmy Wschodniej uznaje się 1054... ;)

PS. O Siedemdziesiętnicy nie słyszałem,dobrze wiedzieć. :) Zapewne pamięc o niej jest bardziej żywa na wspomnianym Mazowszu, u nas w Małopolsce dawno zapomnieli. :)

"Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo."

Więcej notek tego samego Autora:

=>>