Dożywocie w prawie pracy tegokraju

 |  Written by  |  4

Informacje mediów mainstreamowych dotyczące polityki personalnej PIS w spółkach skarbu państwa, mediach publicznych oraz instytucjach kultury i sztuki prowadzą do nieuchronnego wniosku, że najbardziej rozpowszechnionym w tenkraju rodzajem umowy o pracę nie jest bynajmniej tzw. umowa śmieciowa.

 

Prezes spółki X odwołany po 22 latach prezesury!

 

Dziennikarz z 35 stażem w TVP zwolniony!!

 

Aktorce i właścicielce teatru odmówiono dotacji, którą dotąd dostawała rok w rok!!!

 

Takie budzące grozę tytuły straszą lud pracujący miast i wsi polskich od ładnych paru miesięcy.

 

Długi staż pracy nowych bezrobotnych wskazuje, że wszyscy oni byli zatrudnieni na tzw. dożywociu.

Pierwotnie umowa o dożywociu była forma zbycia nieruchomości przez właściciela. Posłużmy się cytatem z niezawodnej wikipedii:

 

Umowa o dożywocie lub umowa dożywocia (czasami też dożywocie) – rodzaj umowy cywilnoprawnej, mocą której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie. Umowa ta uregulowana została w art. 908-916 Kodeksu cywilnego. Umowa dożywocia skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości, dlatego musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Przeniesienie własności nieruchomości jednocześnie powoduje obciążenie nieruchomości prawem dożywocia.


 

Ale w tenkraju nastąpiła ewolucja prawna, w efekcie której powstała umowa dożywotniego świadczenia pracy i innych usług w zamian za dożywotni etat lub dotację. Nowa definicja wygląda następująco:

 

Umowa o dożywocie lub umowa dożywocia (czasami też dożywocie) – rodzaj umowy cywilnoprawnej mocą której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości intelektualnej i wieczystej lojalności zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie. Umowa ta uregulowana nie została dotąd uregulowana w Kodeksie Cywilnym i funkcjonuje prawem kaduka.Umowa dożywocia skutkuje przeniesieniem własności intelektualnej i lojalności, dlatego nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego, wystarczy ustne porozumienie stron. Przeniesienie własności intelektualnej i lojalności jednocześnie powoduje obciążenie lojalnej nieruchomości intelektualnej prawem dożywocia.


Wybitni prawnicy tenkrajowi wskazują, że prawo kaduka jest w tym wypadku uzasadnione zaszłościami historycznymi.

Zaszłości te nazywano niegdyś nomenklaturą.

 


 

 


 

 

5
5 (2)

4 Comments

Obrazek użytkownika HdeS

HdeS
Cóż światła myśl europejska powodowała iż niektóry twierdzili, że praca czyni wolnymwink

Więcej notek tego samego Autora:

=>>