Elewarr udostępnił informację o wynagrodzeniach zarządu, a Farmer.pl uznał je za tajne przez poufne

 |  Written by sprzeciw21  |  0

Na czym polega tajność? Słownik Języka Polskiego definiuje to pojęcie jako utrzymywanie w tajemnicy, głęboko ukryty, nikomu nieznany. Portal Farmer.pl zarzucił spółce Elewarr tajność wynagrodzeń członków zarządu (tytuł: Wynagrodzenia członków zarządu ELEWARR-u nadal tajne przez poufne). Można by pomyśleć, że spółka ukryła wynagrodzenia członków zarządu przed portalem.

Skądże, Elewarr udzielił wyczerpującej odpowiedzi, precyzując sposób w jakim ustalone zostało wynagrodzenie członków zarządu. Cyt. Zasady wynagrodzeń członków zarządu ELEWARR Sp. z o.o. określają przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwały właściciela. zasady te pozostają niezmienne od 2016 roku w określaniu wynagrodzeń członków zarządu ELEWARR Sp. z o.o. Niezmienna też pozostaje wysokość wynagrodzenia prezesa i innych członków zarządu ELEWARR Sp. z o.o., które od 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 2 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy wynosiło 5,5 (prezes zarządu) i 5,0 (członek zarządu) wskaźnika brutto – co obecnie jest ustalone na kwotę odpowiadającą wskaźnikom 5,5 (prezes zarządu) i 5,0 (członek zarządu) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2016 roku (przelicznik ten nie uległ zmianie).

Innymi słowy wystarczy przemnożyć wskaźnik GUS za IV kwartał 2016 r. czyli 4403,78 zł przez stosowne wskazane wskaźniki by utrzymać wynagrodzenie kwotowe członków zarządu.

Prosta operacja mnożenia, którą każdy absolwent szkoły, uczelni powinien móc uczynić. Ba, nawet już nie musi, wystarczy dokonać operacji mnożenia na kalkulatorze (w telefonie czy komputerze). Wydaje się jednak, iż taka czynność przekracza zdolności pani redaktor Marzeny Pokora-Kalinowskiej, która zarzuciła Elewarr-owi, odpowiedź iście zaszyfrowaną (czyli taką, którą można rozszyfrować tylko jakimś kodem). I tak wskaźnik publikowany przez GUS, dostępny powszechnie w internecie, stał się tajnym kodem.

Profesjonalne dziennikarstwo. Nie, zwykły kabaret.

5
5 (1)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>