Europa wydaje na obronę więcej, ale bardziej egoistycznie. Ciekawy raport European Defence Agency

 |  Written by Danz  |  0
Ta instytucja powołana przez państwa członkowskie zbiera każdego roku informacje przekazywane jej przez właściwych ministrów obrony, analizuje je i publikuje raporty. Co wynika z ostatniego z nich? W 2020 roku łączne wydatki na obszar wojskowy 26 państw tworzących Unię Europejską, objętych badaniem, zamykały się kwotą 198 mld euro, co oznacza, że w relacji do PKB wzrosły one w ciągu roku o 5 proc. i dziś stanowią średnio 1,5 proc. łącznego PKB. Ten wzrost, który może napawać optymizmem, jest najprawdopodobniej wynikiem spadku PKB w wielu krajach w efekcie kryzysu związanego z pandemią, ale i tak mamy do czynienia z pozytywnym trendem, który warto odnotować. Tym bardziej, że porównując obecne wydatki państw Unii na bezpieczeństwo np. z rokiem 2014, mamy do czynienia z wyraźnym wzrostem. I tak wówczas Unia łącznie wydała na obronę 159 mld euro, a w 2020, jak już pisałem, 198 mld. Mamy do czynienia z szóstym z rzędu rokiem wzrostu wydatków państw członkowskich w tym obszarze. Pozytywne jest, zdaniem analityków European Defence Agency, również i to, że obecny kryzys, odmiennie niźli to było w 2008 roku, nie doprowadził do znaczących redukcji wydatków na obronność, co w ich opinii może oznaczać, iż mamy do czynienia z odwróceniem wieloletniego niekorzystnego trendu, co potwierdza i to, że tylko 7 państw z 26 ujętych w raporcie zmniejszyło w latach 2019 – 2020 swe wydatki na obronność.
https://wpolityce.pl/swiat/576929-europa-wydaje-na-obrone-wiecej-ale-bar...
 
5
5 (1)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>