MON: SKW ani żaden z jej funkcjonariuszy na zlecenie przełożonych nie prowadził działań opisanych przez "Gazetę Finansową"

 |  Written by Danz  |  0

Chodzi o publikacje „Gazety Finansowej m.in. o werbowaniu jej dziennikarza i jego spotkaniach z oficerem SKW.

Ministerstwo Obrony Narodowej, po dogłębnej weryfikacji przez szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, stwierdza, że służba ta ani żaden z jej funkcjonariuszy na zlecenie przełożonych nie prowadził działań opisanych przez „Gazetę Finansową”

— napisała w oświadczeniu zamieszczonym na stronach MON rzeczniczka resortu.

Zaznaczyła, że informacja ta została przekazana redakcji oraz autorowi artykułu przed publikacją.

Równocześnie MON pragnie podkreślić, że - jak wynika z przekazu - jedyną osobą znającą bezpośrednio fałszywego funkcjonariusza SKW jest autor tekstu

— oświadczyła Pęzioł-Wójtowicz.

„Gazeta Finansowa” opisała - jak twierdzi - werbowanie i spotkania swojego dziennikarza z oficerem SKW, do którego miało dojść w czerwcu w warszawskiej siedzibie GIF (Generalnego Inspektoratu Farmaceutycznego) i restauracjach przy placu Teatralnym.

Po publikacji w ubiegły piątek, SKW oświadczyła, że działa zgodnie z prawem, a przytoczone w publikacji zarzuty uznała za prowokację wymierzoną w MON i SKW. Szef służby zlecił przegląd spraw operacyjnych dla zweryfikowania informacji o ewentualnych bezprawnych działaniach SKW. Służba zapewniła, że prokuratura nie zwróciła się o materiały w sprawach opisanych w publikacjach Gazety Finansowej.


https://wpolityce.pl/polityka/351274-mon-skw-ani-zaden-z-jej-funkcjonari...
5
5 (1)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>