Nie dla cenzurowania rekolekcji i religii w szkołach

 |  Written by Tomasz A S  |  1

 

Nie dla cenzurowania rekolekcji i religii w szkołach

Sz. P. Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej
Sz. P. Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty
DW: Sz. P. Regina Lewkowicz - Dyrektor XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie

Szanowni Państwo,

Stanowczo protestuję przeciwko ingerowaniu w treść nauczania religii w szkołach przez świecką administrację. Narusza to gwarantowane prawa rodziców i ich dzieci do wychowania religijnego oraz stanowi pogwałcenie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, która to umowa pozostawia program nauczania religii katolickiej stronie kościelnej.
Za szczególnie skandaliczny uznaje fakt wpływania przez osoby nieżyczliwe Kościołowi na to, jakie elementy kościelnej nauki mogą być poruszane w szkołach, a jakie nie oraz na to, kto może wypowiadać się w imieniu Kościoła, a kto nie.
Oczekuję wyciągnięcia konsekwencji od łamiącej prawo i dobre obyczaje Dyrekcji Liceum im. Stanisława Staszica.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]


http://www.citizengo.org/pl/lf/46684-nie-dla-cenzurowania-rekolekcji-i-religii-w-szkolach
5
5 (1)

1 Comments

Więcej notek tego samego Autora:

=>>