Schetyna chce by Polska zapłaciła 60 mld.$ dla KŻ A

 |  Written by Janusz40  |  0

Niejaki Schetyna antyszambruje na europejskich salonach i jawnie domaga się sankcji UE wobec Polski - to samo Petru. Ten typ (Schetyna) był nawet ninistrem SZ, a teraz chcąc się przypodobać potężnym korporacjom bankowym będącym w dużym stpniu w rękach żydowskich - deklaruje, że Polska była przygotowana do zaspokojenia roszczeń Kongresu Żydów Amerykańskich w stosunku do Polski w wys. ponad 60 mld. dolarów (za mienie utracone w Polsce w wyniku II WW). Rozróżniam naród żydowski, który ucierpiał najwiecej od hitlerowskich Niemiec w czasie wojny i który od Niemców już otrzymał należące się mu duże reparacje i odszkodowania - od wspomnianego KŻA łaknącego pieniędzy dla siebie.

        Otóż Polska już zapłaciła - na mocy odpowiednich porozumień z kilunastoma państwami, których obywatele ponieśli straty w wyniku II WW na terenie Polski - wpłacając uzgodnione kwoty rządom tych państw zobowiązujacych się do zaspokojenia roszczeń swoich obywateli. Inny minister SZ o tym wiedział (Sikorski) - nie wiedział jednak ani premier Tusk, ani prezydent Komorowski deklarujący zapłatę żądanej kwoty (kiedy stan finansów Polski będzie lepszy).

 

        Oto fragment artykułu A. Dryszela z 2011 r. - http://www.tygodnikprzeglad.pl/polska-juz-zaplacila/

        "Minister Sikorski przypomniał niedawno umowę odszkodowawczą (indemnizacyjną) zawartą w 1960 r. przez Polskę i USA. Na jej mocy Polska przekazała 40 mln dol. na „całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak prawnych, do Rządu Polskiego” z tytułu wszelkich decyzji o przejęciu mienia. Ta suma miała zostać rozdzielona „wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych”. Dalej umowa stwierdza: „Po wejściu w życie tego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu Polskiego”. Warto tu zauważyć, że strona amerykańska cały czas bardzo dokładnie przestrzega litery tego układu, bo Stuart Eisenstat jest tylko doradcą, a nie członkiem rządu, a wyrażane przez niego „rozczarowanie” z powodu wstrzymania prac nad polską ustawą reprywatyzacyjną nie stanowi przecież popierania jakichkolwiek roszczeń. W umowie czytamy też: „Gdyby roszczenia takie zostały bezpośrednio przedłożone przez Obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych”.


        Z umowy tej jasno więc wynika, że wszelkie roszczenia obywateli USA o odszkodowanie za mienie utracone w Polsce mogą być kierowane tylko i wyłącznie do władz USA. Polska nie może wypłacać żadnych zadośćuczynień, bo stanowiłoby to złamanie obowiązującej umowy, której nie wypowiedziały ani strona polska, ani amerykańska. Gdyby zaś nasze władze chciały obywatelom amerykańskim jakieś odszkodowanie wypłacić, byłoby to narażaniem państwa polskiego na straty oraz łamaniem prawa, a inicjatorzy takich działań musieliby stanąć przed Trybunałem Stanu. Taki sam skutek miałoby uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej przewidującej odszkodowania dla obywateli amerykańskich. Dlatego należy ostrzec polski rząd i parlament, że przyjęcie rozwiązań prawnych zakładających wypłacenie takich zadośćuczynień będzie bezprawiem i działaniem na szkodę państwa.
Niestety, trzeba w tym miejscu stwierdzić, że na szkodę państwa działał też minister Sikorski, który dopiero teraz powołał się na umowę polsko-amerykańską. Niezrozumiała zwłoka ministra spraw zagranicznych spowodowała, że przez ostatnie lata organizacje żydowskie kierowały pod adresem Polski zarzuty i oskarżenia, a z naszej strony nie było żadnej reakcji na te działania. Podobne umowy jak z USA Polska zawarła też z 13 innymi państwami zachodnimi. Minister Sikorski musiał wiedzieć o wszystkich tych układach, bo trzy lata temu oficjalnie powołał się na nie – trzeba to przyznać – rząd PiS z minister Anną Fotygą, kierującą wówczas resortem spraw zagranicznym."

 

        Postawa prominentnych polityków z PO w tej kwestii dowodzi jednoznacznie, iż są oni właściwie emisariuszami międzynarodowego kapitału i robią wszystko, by Polska nadal była kolonią Zachodu (we współczesnej wersji, w której karabiny są zastąpione finansowymi zależnościami). Z tych finansowych zależności Polska się teraz wyzwala - stąd zacięta walka z nową władzą, która to konsekwentnie realizuje...

Img.: http://www.wykop.pl/link/684623/swiatowy-kongres-zydow-wzywa-do-bojkotu-... @kot

5
5 (1)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>