Upadek żydowskiego kłamstwa oświęcimskiego

 |  Written by Docent zza morza  |  3

Żydzi wprowadzili do międzynarodowego porządku prawnego pojęcie  „kłamstwa oświęcimskiego”  – „twierdzenie w języku prawnym przyjmujące, że powszechnie przyjęta interpretacja  Holocaustu jest albo w dużym stopniu przesadzona, albo całkowicie zafałszowana.” (...)

„Kłamstwo oświęcimskie jest powszechnie potępione, jako niezgodne z prawdą historyczną oraz niezgodne z pamięcią i czcią dla ofiar Holocaust:” (...)

„Według byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Leona Kieresa i szefa pionu śledczego IPN  Witolda Kuleszy także mówienie o „polskich obozach zagłady” zalicza się do kłamstwa oświęcimskiego.(...)

Na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej  – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 powyższej ustawy, jest  przestępstwem ściganym z urzędu zagrożonym grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości[7].

Czynami określonymi w art. 1 pkt 1 ustawy są:

 a) popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:

  zbrodnie nazistowskie,

  zbrodnie komunistyczne,

– inne przestępstwa stanowiące  zbrodnie przeciwko pokojowi,  ludzkości lub zbrodnie wojenne.

b) inne represje z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na ich zlecenie, a ujawnione w treści orzeczeń zapadłych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego[8].

Podkreślić należy, że ustawa zabrania negacji „wszelkich zbrodni popełnionych przez systemy totalitarne, zarówno w mutacji faszystowskiej, jak komunistycznej. Równie zasadnie wolno zatem mówić o „kłamstwie katyńskim”.

- => Kłamstwo oświęcimskie

Wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że ostatecznie spadły nam łuski z oczu i dotarła do nas druzgocąca prawda o skali żydowskiej hagady od lat oczerniającej naród polski i oskarżającej nas o zbrodnię ludobójstwa na Żydach.

To żydowskie kłamstwo oświęcimskie wspierało się dotąd na dwóch filarach: 

„p           +         „p

o                        o

l                         l

s                       s

k                        k

i                         i

e

                          u

o                        d

b                        z

o                        i

z                        a

y”                       ł”

Ten pierwszy filar to w zasadzie właśnie został zdruzgotany i strona żydowska doskonale zdaje sobie sprawę ze swej historycznej porażki – stąd tak niesamowity krzyk pod niebiosa w ich mediach.

A ten gmach kłamstw, półprawd, przemilczeń i wyolbrzymień to traci teraz swą stabilność, opierając się tylko na jednym – i to wielce wątpliwym – filarze. Bo ostateczny upadek tego drugiego filara też jest już tylko kwestią czasu. I oni też to wiedzą...

Wyolbrzymiając skalę jednostkowych i sporadycznych ataków na Żydów podczas okupacji niemieckiej – a które razem z przypadkami szmalcownictwa i denuncjacji (gdzie polskie były jedynie marginesem olbrzymiej żydowskiej kolaboracji z Niemcami) były przecież potępiane przez polskie społeczeństwo oraz karane przez polskie państwo podziemne!!! – strona żydowska od lat bezkarnie szkalowała nas w oczach świata.

Ale też i tego kłamstwa nie da się już dłużej – w obliczu zdecydowanej postawy naszego rządu, państwa i społeczeństwa – powielać. Stąd zmiana taktyki.

Ostatnią, desperacką ich wersją (lansowaną obecnie przez, a jakże -  J.T. Grossa, obwożonego teraz po stolicach i redakcjach europejskich) jest popiskiwanie o polskiej „bierności w obliczu Zagłady”.

Niewątpliwie ten perfidny atak ma na uwadze dalsze oszukiwanie społeczeństw zachodnich nie mających pojęcia o realiach okupacji niemieckiej ani skali terroru w Generalnej Guberni oraz na terenach przyłączonych do Rzeszy Niemieckiej (bo nie była to Rzesza „Nazistowska”).

image

Jest on także wyrazem słabo uświadamianej sobie własnej nardowej megalomanii – bo zakłada, że w obliczu kar i represji niemieckich – Polacy byli zobowiązani kosztem własnego życia nieść pomoc Żydom, skazując jednocześnie na śmierć własne rodziny.

image

Ale gdy się uważa, że ... – „Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym”  / - /Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów,  TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

Gdybyśmy jeszcze mieli jakiekolwiek wątpliwości, że „wszyscy są sobie równi”i "wszyscy są braćmi" ...

Efektem upadku tej formy kłamstwa oświęcimskiego będzie więc niewątpliwie „faza dialogu” ze stroną żydowską, na co wskazują intencje pana prezydenta i skierowanie podpisanej nowelizacji ustawy o IPN do Trybunału Konsytucyjnego, w celu doprecyzowania szeregu pojęć prawnych.

Czyli przepisy ustawy wchodzą w życie, ale nadal możemy sobie "podialogować" ze stroną żydowską.

Tylko z kim i o czym?

Z Izraelem? Swiatowym Kongresem Zydów? Z Forum Zydów Polskich? Z amerykańskim AIPAC? A może od razu z samymi Rotszyldami...?

Ja to bym stawiał na Rotszyldów... ale czy ktokolwiek nas do nich w ogóle wpuści...?

A ponadto, jak długo zawarte kompromisy i wspólnie wypracowane porozumienia będą tym razem obowiązywać? Bo rząd izraelski pokazał nam ostatnio b. dobitnie, ile warte są jego "konsultacje, zapewnienia i ustalenia".

A jak wygląda „dialog z żydami”, to dokładnie opisał  ks. prof. Chrostowski - =>Dialog z żydami rozkłada nas od środka

image

Dialogowanie z Zydami ma niewiele sensu z uwagi na ich"płynną" talmudyczną etykę sytuacyjną - bo coś raz może być dla nich prawdziwe i chwalebne, a raz naganne - zależnie od okoliczności - co robi słuszne wrażenie ciągłego odwracania kotem ogonem.

A poza tym, to oni tak łatwo nie ustąpią w sprawie rzekomo należnych im miliardów dolarów "za mienie bezspadkowe" ani w kwestii reprywatyzacji. "Goje to mają się zadowolić 20% wartości, ale nam to należy się 100, o ile nie 120% wartości."

A osiągniętego kompromisu to będą pewnie przestrzegać tylko tak długo, jak to będzie da nich wygodne – bo w świecie Talmudu nie obowiązuje rzymska zasada Pacta sund servanta„Umów należy dotrzymywać.” I to jest kolejna cywilizacyjna różnica między nami...

I dlatego trzeba tu być silnym oraz maksymalnie twardym i stanowczym – by nasza moc odstraszała i zniechęcała do jakichkolwiek przyszłych podjazdów. Stąd nasilanie się antypolskich ataków, w miarę jak od dwóch lat rośniemy w siłę...

P.S. W ich polskojęzycznych mediach trudno jest znaleźć informację o dymisji amerykańskiego wiceministra SZ, wymuszonej przez prezydenta Trumpa, w związku z wydaniem antypolskiego i prożydowskiego oświadczenia Departamentu Stanu, że nasza penalizacja oszczerstw niezgodnych z prawdą historyczną „zagraża sojuszniczym zobowiązaniom USA wobec Polski”. - = >Trump zażądał dymisji Podsekretarza Stanu

Ale ich media w Polsce tego faktu to już w ogóle nie nagłośniły...?

Wspomniała o tym - i to dziwnym tonie - tylko www.niezalezna.pl - => Dymisja w Departamencie Stanu

Zaraz, zaraz – a kto to prowadzi nieustanną wojną hybrydową przeciw nam, m.in. ciągle strasząc nas osamotnieniem w świecie oraz podważając wartość naszego członkostwa w NATO? - => Hybrydowa wojna z Polską

image

P.S.  - => Petycja-do-sejmu-rzeczpospolitej-polskiej

Ja już podpisałem i gorąco namawiam Kolegów do wsparcia tej inicjatywy dr Ewy Kurek, znanej badaczki stosunków polsko-żydowskich.

"Adresat: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Petycja do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Komitet Obywatelski na rzecz wznowienia Ekshumacji w Jedwabnem

Na podstawie artykułów 1, 5, 51, 63, 73 i 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, a także na podstawie artykułów 209, 210 i 540. § 1 Kodeksu Postępowania Karnego RP oraz na mocy art. 8 i 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, wnosimy o wznowienie przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego RP umorzonego postępowania wobec oskarżonego Narodu Polskiego i umożliwienie prof. Andrzejowi Koli z IPN dokończenia przerwanej w 2001 roku ekshumacji szczątków zamordowanych Żydów znajdujących się w stodole w Jedwabnem.

Komitetu Obywatelski Na Rzecz Wznowienia Ekshumacji w Jedwabnem

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]"
 
A uzasadnienie petycji to można znaleźć  w dzisiejszym felietonie RAZ-a na interia.pl - =>Prawda o Jedwabnem

 

5
5 (2)

3 Comments

Obrazek użytkownika Torpeda Wulkaniczna

Torpeda Wulkaniczna
kolejny schabowy dla ambasadoressy.

 

<p>"...upon all us a little rain must fall."</p>

Obrazek użytkownika Docent zza morza

Docent zza morza
Oni w ogóle nie są świadomi faktu, jak wkrótce Polacy będą się do nich odnosić. Ale nie można powiedzieć, że oni sobie na to solemnie nie zasłużyli.
Pozdrawiam.
Obrazek użytkownika Torpeda Wulkaniczna

Torpeda Wulkaniczna
Zimna obojętność, Docent.
Żadne odnoszenie. Się też.
Zimna obojętność.
To ja mówiłem - Majster.

Zostawiając Koftę i Friedmana - biedny Szewach, Aszkenazy, Arendt.
Nie wiem, czy mamy siły i środki, żeby ich wspomóc.
I czy w ogóle jeszcze chcemy.

Chyba zbyt mało od nas w moim kraju, Polsce,  zależy.
Pozdrawiam
 

<p>"...upon all us a little rain must fall."</p>

Więcej notek tego samego Autora:

=>>