Wszcząć procedurę ułaskawienia z urzędu wobec Zygmunta Miernika w dniu 35 rocznicy stanu wojennego

 |  Written by sprzeciw21  |  0

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 zwrócił się do Prokuratora Generalnego ministra Zbigniewa Ziobry o wszczęcie z urzędu postępowania ułaskawiającego wobec Zygmunta Miernika (skazanego za "zamach tortowy" na sędzinę, która prowadziła postępowanie sądowe wobec gen. Czesława Kiszczaka za stan wojenny) bez zasięgnięcia opinii skompromitowanych sądów oraz o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozstrzygnięcia kwestii ułaskawienia. Stowarzyszenie postuluje, by działania w sprawie Prokurator Generalny podjął w dniu 35 rocznicy stanu wojennego - co ma stanowić akt przywrócenia sprawiedliwości dla środowiska działaczy osób antykomunistycznych i osób represjonowanych. (Serwis21)

http://serwis21.blogspot.com/2016/12/wszczac-procedure-uaskawienia-z-urzedu.html

0
Brak głosów

Więcej notek tego samego Autora:

=>>