Zarząd Elewarru z absolutorium za rok 2019/20

 |  Written by sprzeciw21  |  0

W grudniu ubr. Zgromadzenie Wspólników Elewarr sp. z o.o. (państwowej spółki zajmującej się handlem i składowaniem zbóż oraz rzepaku) udzieliło absolutorium zarządowi Spółki za rok obrotowy 2019/20. Wcześniej pozytywną rekomendację w tej kwestii wyraziła Rada Nadzorcza Spółki.

Przypomnijmy, że w latach 2013-18 Elewarr był firmą przynoszącą stratę. Wszystko się zmieniło po październiku 2018 r., kiedy na prezesa powołano ekonomistę (a zarazem b.przewodniczącego rady nadzorczej i b.prezesa Elewarru z 2007 roku) dra Daniela Alain Koronę, a 5 marca 2019 na wiceprezesa - radcę prawnego Monikę Parafianowicz. Elewarr kierowany przez ten zarząd odniósł i odnosi sukcesy finansowe: 0,93 mln zł zysku w 2018/19, 1,677 mln zł w 2019/20, a wynik w bieżącym roku obrotowym powinien być jeszcze wyższy.

Biografie:
https://serwispedia.blogspot.com/2019/10/korona-daniel-alain.html
https://serwispedia.blogspot.com/2020/02/parafianowicz-monika.html​​

5
5 (1)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>