Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona" zarejestrowany w Sylwestra

 |  Written by sprzeciw21  |  0
Jak informuje Serwis21 - 31 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy KRS zarejestrował Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona". Związek ten został założony 14 września 2020 roku. Przewodniczącą Związku została Alina Ojdana a członkami Rady Krajowej (Zarządu): Jan Lupa, Zbigniew Orzechowski, Monika Tkaczyk. Członkami Krajowej Komisji Rewizyjnej zostali: Violetta Hanna Wolska, Mateusz Nowicki, Adam Franciszek Wilkosz. Celem Związku jest ochrona własności, praw i interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków i ich rodzin, bez względu na formę prowadzonej działalności, w tym w zakresie spraw dotyczących rolnictwa i rozwoju wsi, zobowiązań daninowych, ochrona zdrowia, jakości i poziomu życia, ochrony i kształtowania środowiska, mieszkalnictwa i i infrastruktury, innych spraw administracyjnych, cywilnych i sądowych. Ponadto Związek planuje wesprzeć zmiany w otoczeniu rolnictwa zgodnie z zasadami wolności gospodarczej i konkurencji.
Sam fakt rejestracji w Sylwestra można odczytać symbolicznie jako koniec starego i początek nowego. Czy tak się stanie, niebawem się okaże.
5
5 (1)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>