2 maja winien być dniem wolnym od pracy!

 |  Written by krzysztofjaw  |  3
 
"Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Polonii obchodzony jest 2 maja między innymi świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja" [1].


1 i 3 maja są dniami wolnymi od pracy. 1 maja jest też rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, jakże jednak innej niż jest dzisiaj. 3 maja to także katolickie święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które zostało ustanowione w 1920 roku i jest obchodzone tylko w polskim Kościele Katolickim jako upamiętnienie ślubów powierzenia Polski pod opiekę Matki Bożej złożonych przez Jana Kazimierza w trakcie potopu szwedzkiego.


Mamy więc ciąg rożnych świąt i różnych rocznic w dniach 1-3 maja każdego roku. Z tych trzech dni tylko 2 maja jest dniem roboczym, co wydaje się tak naprawdę niezrozumiałe ze względu na duże znaczenie zarówno naszych barw narodowych jak i docenienia naszej Polonii i Polaków za granicą.


Danie Polakom 2 maja jako dnia wolnego od pracy jedynie usankcjonowałoby jego patriotyczne znaczenie dla polskiego narodu, ale także byłoby dużym ułatwieniem dla pracowników a nawet pracodawców.


Bo tak naprawdę ten dzień - jako jeden z tzw. "majówki" – stanowi dość duży problem dla obydwu tych grup zawodowych. Pracownicy gremialnie biorą wolne (chorobowe?) na 2 maja, aby móc np. gdzieś wyjechać z rodziną i znajomymi na "majowe dni grillowania", co wpływa negatywnie na produktywność i wydajność w określonej firmie.  Sami też pracodawcy i pracownicy zarządczy firm bardzo lubią takie wiosenne grillowanie.


Sądzę, że też makroekonomiczne skutki wprowadzenia dnia wolnego w owym dniu nie wpłynęłoby negatywnie na żadne wskaźniki i współczynniki w naszej gospodarce.
[1] http://blogmedia24.pl/node/81766


Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com
5
5 (1)

3 Comments

Obrazek użytkownika ro

ro
4,5 i 6 maja też...

1 Maja, znienawidzony z powodu bolszewickiej celebry - hołdów oddawanych przez "masy" kacykom na trybunach, zostalo zadaptowane przez III RP. Doklejono mu brodę świętego Józefa i umieszczono w panteonie państwowych świąt na równi z Trzecim Maja, który komuniści zwalczali, karząc grzywnami dozorców i mieszkańców za pozostawienie "pierwszomajowej" flagi.
Przywracając upamiętnienie Konstytucji, żeby nie robić cyrku ze zdejmowaniem flag 1-go i ponownym wieszaniem 3-go, wymyślono - ni z gruszki ni z pietruszki Święto Flagi.
Dość żałosne to. 

A wolne z tej okazji? Czemu nie! Najlepiej zrobić wolne cały tydzień. 
Tydzień Świętego Grilla.
 
Obrazek użytkownika MD

MD
Przede wszystkim winno być zniesione świętowanie 1 maja, wślad za tym 2 maja a przede wszystkim winno zostać zlikwidowane święto edukacji narodowej 14 października. To skandal, że polska szkoła świętuje dzień, w którym zdrajcy Rzeczypospolitej za przyzwoleniem Rosji ustanawiali KEN również obsadzony przez zdrajców i to w dodatku w chwili gdy konfederaci barscy podążali na Sybir.
Obrazek użytkownika ro

ro
Jestem za. Ale też jestem realistą: szkolnictwo nie wróci tam, skąd pochodzi. Za dużo się po drodze zdarzyło. 
Chyba że nadejdzie coś, co zrobi reset,

Więcej notek tego samego Autora:

=>>