Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  2
Po wojnie twórca „Jerzyków” Jerzy Strzałkowski starał się kultywować tradycję jednostki.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
W Powstaniu Warszawskim walczyło ponad 500 żołnierzy „Jerzyków”.

     W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego żołnierze Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” znaleźli się w szeregach wielu oddziałów biorących udział w walkach powstańczych. Najliczniejsza grupa „Jerzyków” walczyła w szeregach pułku „Baszta”, do którego jeszcze na jesieni 1943 roku przekazano trzy kompanie „Jerzyków” (w sumie ponad 200 żołnierzy). Z kolei 38 żołnierzy „Jerzyków” walczyło w batalionie „Miotła”, w plutonie pod dowództwem por. Michała Panasika „Szczęsnego”.

5
5 (5)
 |  Written by Godziemba  |  0
Na jesieni 1939 roku Jerzy Strzałkowski założył organizację konspiracyjną „Jerzyki”

     W październiku 1939 roku w bursie mieszczącej się w Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie, Jerzy Strzałkowski – założyciel i prezes Związku Młodzieży z Dalekiego Wschodu podjął decyzję o przekształceniu związku w organizację konspiracyjną.

5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  2
Tylko dzięki mediacji gen. Sosnkowskiego Sikorski zachował w lipcu 1940 roku stanowisko premiera i Naczelnego Wodza.

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W lipcu 1940 roku doszło do poważnego kryzysu w rządzie RP w Londynie.

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  11
Francuski plan wojenny omal nie doprowadził do całkowitej klęski Francji w 1914 roku.

    Pomimo szybkiego rozwoju gospodarczego po 1870 roku, Francja coraz bardziej pozostawała w tyle za Niemcami. W 1913 roku udział poszczególnych państw w światowej produkcji przemysłowej wynosił: USA 35,7%, Niemcy 15,7%, Wielka Brytania 14%, Francja 6,4%.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  5
W 1914 roku austriacki plan wojny legł w gruzach, a wojska rosyjskie były o krok od pokonania monarchii habsburskiej.

    Przed wybuchem I wojny światowej Austro-Węgry były krajem znacznie słabiej rozwiniętym niż jego najważniejszy sojusznik - Niemcy. Nadal ponad 55% mieszkańców monarchii habsburskiej zatrudnionych było w rolnictwie, a jedynie 20% w przemyśle. Produkcja przemysłowa skoncentrowana była w Austrii właściwej, Czechach i na Śląsku.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  10
Niemiecki plan wojny w 1914 roku zakładał generalną ofensywę na zachodzie, przy prowadzeniu działań obronnych na wschodzie.

    Niemcy stały się przed I wojną światową pierwszą potęgą przemysłową W Europie, a poziom produkcji przemysłowej w porównaniu z 1870 rokiem wzrósł o 613 %. Niemcy posiadały 30 wielkich fabryk zbrojeniowych, spośród których 16 znajdowało się w rękach państwa.

5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  0
Niekonsekwencje rosyjskiego planu wojennego, doprowadziły do porażki Rosji  na froncie niemieckim w 1914 roku.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
W 1930 roku powstał w Warszawie Związek Młodzieży z Dalekiego Wschodu.

5
5 (4)

Strony