Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Ludność polska po agresji sowieckiej nie tylko doświadczyła mordów, grabieży i gwałtów, ale spotkała się także z osławioną sowiecką „kulturą”.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  1
Żołnierze strażnic KOP jako pierwszy podjęli nierówną walkę z sowieckimi agresorami.
 
 
      Strażnice KOP-u jako pierwsze przyjęły na siebie impet sowieckiej agresji z 17 września 1939 roku. Do ich likwidacji wyznaczono specjalne grupy sowieckich pograniczników, uzbrojonych w kilka karabinów maszynowych. Za nimi posuwały się oddziały Armii Czerwonej.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W grudniu 1939 roku szef RSHA Heydrich wszczął postępowanie przeciwko Alfredowi Hasselbergowi, dowódcy jednego z oddziałów, które dokonały we wrześniu 1939 roku pogromu przemyskich Żydów.
 
 
    Mordy na obywatelach państwa polskiego popełnione w trakcie wojny polsko-niemieckiej w 1939 roku były pochodną wytycznych sformułowanych przez Hitlera 22 sierpnia 1939 roku na Obersalzbergu, w myśl których należało: „Zamknąć serca przed litością. Postępować brutalnie. (…) Prawo jest po stronie silniejszego. Największa surowość" .
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
W drugiej połowie września 1939 roku w ciągu kilku Niemcy rozstrzelali w Przemyślu i okolicach kilkuset miejscowych Żydów. Sprawcami mordów byli wchodzący w skład Einsatzgruppe 3/I i Einsatzgruppe von Woyrscha funkcjonariusze Policji Bezpieczeństwa.
                                        
 
     Pozytywne doświadczenia w kontaktach z Niemcami podczas okupacji ziem Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej sprawiły, iż polscy Żydzi nie uciekali przed Niemcami pozostając w swoich domach.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
Wspólne naciski Mikołajczyka, rządu brytyjskiego oraz Stalina doprowadziły w końcu września 1944 roku do zdymisjonowania gen. Sosnkowskiego z funkcji Naczelnego Wodza.       
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
1 września 1944 roku Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski wydał słynny rozkaz nr 19.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Żaden z uczestników tzw. puczu sierpniowego nie został skazany, a niektórzy z nich zasilili potem ekipę Jelcyna.
 
 
 
     Członkowie Państwowego Komitetu Stanu Wyjątkowego nie planowali ataku na Biały Dom, gdzie mieściła się kwatera główna Jelcyna i innych przeciwników puczu.  Dlaczego członkowie Komitetu nie wydali rozkazów żołnierzom? Czy będąc całkowicie przekonani o poparciu Gorbaczowa, nie widzieli sensu szturmu na siedzibę władz Rosji?
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Oficjalna wersja tzw. puczu sierpniowego ma bardzo mały związek z rzeczywistością.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Wiktor Louis był jednym z najlepszych sowieckich agentów dezinformacji.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Sowieci byli niezaprzeczalnymi specjalistami od dezinformacji, a dezinformacja była częścią tego, co stratedzy szpiegostwa nazywają „działaniem aktywnym”, mającym na celu zmylenie przeciwnika.
 
 
     Dla Sowietów był to równoległy – równie ważny - nurt dyplomacji funkcjonujący dzięki  wpływowemu agentowi, przekazującemu otrzymane „poufne wiadomości” odpowiednim znaczącym osobistościom z Zachodu.
 
 
5
5 (1)

Strony