Dostojnicy kościelni krytykują Franciszka. "Możliwe, że papież jest w stanie popaść w herezję"

 |  Written by Danz  |  0

Sygnatariusze napisali w petycji:

"Z powodu sprzecznych interpretacji adhortacji apostolskiej Amoris laetitia wśród wiernych na świecie szerzy się rosnący niepokój i zamęt".

Odnosząc się do listu przedstawicieli Kościoła i wiernych "Correctio filialis" w sprawie adhortacji, jaki opublikowano w internecie, autorzy deklaracji stwierdzili: "Pilna prośba ze strony około miliona wiernych, ponad 250 uczonych i kardynałów o wyjaśniającą odpowiedź Ojca Świętego na postawione pytania nie została dotąd wysłuchana".

Stanowisko papieża uznano w deklaracji za zagrożenie dla jedności Kościoła.

Przypomniano w niej, że zgodnie z tradycją małżeństwo zawarte przez osoby ochrzczone jest nierozerwalne, a kto wstępuje w nowy związek za życia współmałżonka, „dopuszcza się grzechu cudzołóstwa”.

W opinii dostojników ocena ta jest nieodwołalna i dotyczy wszystkich bez wyjątku i nie może tego zmienić „subiektywny osąd sumienia”, o czym - jak dodali - wspominał papież Franciszek w swej adhortacji.

Sygnatariusze wyrazili przekonanie, że „rozwiedzeni, którzy zawarli związek cywilny i nie są gotowi do życia w czystości nie mogą przystępować do komunii eucharystycznej”.

Kardynał Burke oświadczył : "Jak pokazuje historia, możliwe jest, że papież sprawując swą władzę może popaść w herezję i zaniedbać swój pierwszy obowiązek, jakim jest ochrona i krzewienie jedności wiary, kultu i dyscypliny".

"Ponieważ papież nie może stanąć przed sądem, należy rozwiązać tę sytuację zgodnie z prawem naturalnym, Ewangeliami i tradycją kanoniczną poprzez procedurę w dwóch fazach; po pierwsze poprzez synowską korektę domniemanego błędu skierowaną wprost do papieża, a jeśli nie odpowie - należy przystąpić do publicznej deklaracji"

- wyjaśnił amerykański kardynał, emerytowany prefekt Trybunału Sygnatury Apostolskiej, czyli najwyższego organu sądowniczego w Kościele katolickim.


http://niezalezna.pl/221936-kosciol-burza-wokol-rozwiedzionych
5
5 (1)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>