Na ten Nowy Rok...

 |  Written by Lech 'Losek' Mucha  |  0
Co będzie najczęstszym tematem życzeń noworocznych, składanych sobie przez Polaków tuż po północy, na przełomie 2017 i 2018 roku? Jakie treści będą niosły ze sobą miliony SMS-ów, MMS-sów, wpisów, postów, wiadomości, snapchatów, instagramów? Pewnie w większości z nich znajdą się słowa o szczęściu, pomyślności, zdrowiu, miłości, bogactwie… Czegóż więc ja mam życzyć wszystkim moim Szanownym Czytelnikom, zarówno tym, co się ze mną zgadzają i tym, co mają odmienne zdanie? Ten blog, jest blogiem politycznym, prowadzonym przez chirurga. Zatem i życzenia obejmować będą te dwie sfery życia. Po pierwsze, życzę Wam, Szanowni Czytelnicy, zdrowia, bo w obliczu tego, co szykuje nam wszystkim Ministerstwo Zdrowia, to ono właśnie najbardziej się przyda. Obyście jak najrzadziej musieli stykać się ze mną i moimi kolegami po fachu. Po drugie życzę Wam, Szanowni Rodacy, by polityków, którzy nami rządzą cechowały cztery cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Życzenia te dotyczą zarówno rządu, jak i opozycji. Niechby tak wszyscy politycy wykazywali roztropność we wprowadzaniu przepisów i praw, sprawiedliwość wobec siebie nawzajem, umiarkowanie w dążeniu do władzy i męstwo w obronie ojczyzny przez marksistami z Zachodu i cywilizacją turańską ze wschodu. Szczerze życzę Wam i sobie samemu, by rządy w Polsce sprawowała klasa polityczna, która na co dzień kieruje się Dekalogiem, bo wtedy będzie można powiedzieć, że to władza pochodząca od Boga. A jak uczy historia, władza pochodząca od Boga, sojusz państwa i Kościoła, tronu i ołtarza, sejmowej mównicy i ambony, jest najlepszym gwarantem wolności prawdziwej, a nie tej, jaką mami się ludzi od czasów Oświecenia i wieków rewolucji (Amerykańskiej, Francuskiej, Październikowej – każdej…) Z poważaniem Lech Mucha
5
5 (3)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>