Historia

Godziemba
18-01-2017
Dopiero w końcu 1956 roku ustalono zasady stacjonowania jednostek sowieckich na terytorium PRL.       Po tzw. przełomie październikowym 1956 roku uregulowano formalnie kwestie związane z pobytem wojsk sowieckich na ziemiach polskich. Nastąpiło to na umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Sowieckim z 17 grudnia 1956 roku w sprawie statusu wojsk sowieckich przebywających w Polsce.       W postanowieniach ogólnych w art. 1 umowa przewidywała, iż jedyną podstawą funkcjonowania...
5
5 (1)
Godziemba
16-01-2017
Od czerwca 1945 roku w Legnicy stacjonowała Północna Grupa Wojsk Armii Sowieckiej.       Północna Grupa Wojsk Armii Sowieckiej została utworzona na mocy rozkazu Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych Związku Sowieckiego na bazie jednostek 2. Frontu Białoruskiego. Jej pierwszym dowódcą był sowiecki marszałek Konstanty Rokossowski.       W latach 1945-1949  PGW AS liczyła około 300 tysięcy żołnierzy oraz około 100 tysięcy członków rodzin.      ...
5
5 (3)
Animela
15-01-2017
Robienie gołąbków w domu moich rodziców to zawsze było wielkie wydarzenie. Zaczynało się od wyboru odpowiedniej główki kapusty (oczywiście białej - włoskiej, ładnej i łatwej w obróbce, rodzice nie używali w ogóle, bo jest szorstka i niesmaczna). Główki? .. O nie - to była głowa! Wielka, a nawet olbrzymia, a do tego - luźna (w przeciwieństwie do kapusty na kiszoną, która z kolei musiała być bardzo scisła). Z tego ogromnego bydlęcia (wielkiego niczym sporych rozmiarów dynia olbrzymia)...
5
5 (4)
alchymista
13-01-2017
Ostatnio ślęczę nad mapami dawnego powiatu starodebskiego, postanowiłem więc urozmaicić sobie doznania intelektualne i sięgnąłem po dzieło Janusza Pajewskiego pt. „Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej (Instytut Zachodni, Poznań 1959). Przestroga! Dzieła naukawe PRL-u mają to do siebie, że wstęp i podsumowanie stoją zazwyczaj w rażącej sprzeczności z wywodami samego autora. Środowiskowa autocenzura nakazywała bowiem zaprzeczać zdrowemu rozsądkowi i logice, okraszając...
5
5 (1)
cogitatio
11-01-2017
Tyle się mówi o kosmopolitycznych postawach dzisiejszej opozycji, jej proeuropejskości, drwienia z polskich korzeni i określania mianem ciemnogrodu tej części społeczeństwa, która domaga się poszanowanie wartości narodowych. Tymczasem kłam zadać należy każdemu, kto by okupującym dziś mównicę sejmową i fotel Marszałkowski chciał zarzucić brak szacunku dla tradycji parlamentaryzmu polskiego. Można by nawet rzec, że są oni jak ten osławiony Wołodkowicz, o którym Protazy w Mickiewiczowskim „Panu Tadeuszu...
4.2
4.2 (5)
Godziemba
11-01-2017
Do wybuchu rewolucji lutowej Józef Piłsudski był zwolennikiem tworzenia armii polskiej.       Tymczasowa Rada Stanu, która 14 stycznia 1917 roku zainaugurowała swą działalność, w odezwie adresowanej do narodu sprawę wojska podniosła jako jedną z istotniejszych kwestii. Stworzenie "licznej, bitnej a karnej armii" traktowano jako "radosną i pilną konieczność". Własne wojsko uznano za "pierwszy niepodległego bytu państwowego warunek". Tworzyć je miano w oparciu o zaciąg ochotniczy...
5
5 (2)
Godziemba
09-01-2017
Sto lat temu rozpoczęła swą działalność Tymczasowa Rada Stanu.       Tymczasowa Rada Stanu została powołana rozporządzeniem gen. von Beselera z 6 grudnia 1916 roku. W jej skład wchodziło 25 mianowanych członków (15 z okupacji niemieckiej, 10 z austrowęgierskiej). Jej głównym zadaniem było opracowanie projektów rozporządzeń, "ustanawiających wspólne przedstawicielstwo części Królestwa Polskiego", a także  przygotowywanie organizacji polskiej administracji państwowej. Prace...
5
5 (3)
Godziemba
04-01-2017
Rokossowski doprowadził do sowietyzacji Ludowego Wojska Polskiego.       Konsekwencją podjętych przez Rokossowskiego działań było nasilenie represji wobec polskich oficerów. Aresztowano w sumie kilka tysięcy osób, spośród których kilkaset skazano na karę śmierci.  Dobrym przykładem  był  tzw. proces generałów, którego preludium było usunięcie gen. Mariana Spychalskiego ze składu Biura Politycznego i Komitetu Centralnego PZPR oraz pozbawienie go wszelkich funkcji...
5
5 (2)
alchymista
03-01-2017
Intermarium jest tematem, który będzie budził coraz większe zainteresowanie. Zajrzyjmy więc do księgarni i weźmy w ręce monumentalną pracę Marka Jana Chodakiewicza pt. Międzymorze. Przyjrzyjmy się wpierw okładce. Ku naszej radości dostrzegamy na niej mapę Rzeczypospolitej z roku 1730 zatytułowaną Intermarium Polonia. Na mapie tej widzimy dawno już wtedy nieaktualne granice – Estonia w granicach Międzymorza, Smoleńsk, Starodub, Nowogródek Siewierski, Kijów – wszystko to ostatecznie utracone w roku 1710....
5
5 (3)
Godziemba
02-01-2017
Na jesieni 1949 roku ministrem obrony narodowej został sowiecki marszałek Konstanty Rokossowski.      W wyniku powojennej demobilizacji Ludowego Wojska Polskiego odsetek oficerów sowieckich spadł z 40% w sierpniu 1945 roku do 6% w grudniu 1948 roku. W tym samym czasie liczba sowieckich generałów w LWP spadła z 40 do 16. Pomimo tych zmian Sowieci obsadzali nadal najważniejsze stanowiska kierownicze w polskiej armii.  Sowieccy dowódcy mieli pilnować, aby LWP realizowało polityczne i militarnej...
4.6
4.6 (5)
Godziemba
28-12-2016
Wino było lubionym trunkiem polskiej szlachty od XV do XVIII wieku.    Przez wiele wieków starano się w Polsce wody nie pijać, słusznie uważając, że sprowadza choroby. Przy ówczesnym stanie higieny picie wody było istotnie niebezpiecznym zwyczajem.    Do gaszenia pragnienia służyło piwo. Było to piwo o niskiej zawartości alkoholu, nie przekraczającej 2-3%. Dopiero po przejęciu od Niemców w połowie XIII w. receptur z użyciem słodu i chmielu, piwo stało się podobnie do dzisiejszego.   ...
5
5 (2)
Krzysztof Karnkowski
27-12-2016
  Dwadzieścia jeden rozmów – z pisarzami, poetami, satyrykami, filmowcami, plastykami i samymi cenzorami składa się na pełny, choć niejednoznaczny obraz cenzury, działającej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dzięki takiemu przekrojowi rozmówców, poznajemy oddziaływanie złowrogiej instytucji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk na bardzo różne dziedziny sztuki – nie tylko najbardziej oczywistymi literaturą, poezją czy satyrą, lecz i plastyką i muzyką włącznie (choć oczywiście...
5
5 (1)
Godziemba
23-12-2016
  "Stary czy młody, wierzący czy obojętny religijnie – gdzież jest Polak, dla którego melodie Bóg się rodzi..., Wśród nocnej ciszy..., W żłobie leży... – nie stanowiłyby części własnej duszy? Zrosły się one nierozerwalnie z polskością, której są wykwitem, a mogą być słusznie dumą" – pisała Ewa Kossak w swej książeczce o tradycjach i obyczajach "polskiego roku".     Słowo "kolęda" posiada rodowód łaciński: u starożytnych Rzymian calendae...
5
5 (3)
Godziemba
21-12-2016
Boże Narodzenie zawsze było najważniejszym świętem w polski roku obrzędowym. Obchodzono je bardziej uroczyście niż w jakimkolwiek państwie europejskim.    Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym, w czasie którego utrwalano więzi z bliskimi i ojczyzną. Było także święto radości i przymierza, dzień wybaczenia i zgody, ciepła i bezpieczeństwa.    W domach chłopskich przed  wieczerzą wigilijną przynoszono do izby snop zboża i umieszczano w kącie. Zwyczaj ten istniał dawniej w całej Polsce i  "nie...
5
5 (5)
Godziemba
14-12-2016
We wrześniu 1938 roku doszło do gwałtownego pogorszenia się stosunków sowiecko-polskich.     W dniu 23 września 1938 roku o godzinie 4.00 rano polski chargé d’affaires Tadeusz Jankowski, kierujący polską ambasadą w Moskwie pod nieobecność przebywającego na urlopie ambasadora Grzybowskiego, został wezwany do Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych. Zastępca szefa tego resortu Władimir Potiomkin odczytał mu oświadczenie rządu sowieckiego, w którym stwierdzono, że w razie podjęcia przez Polskę działań...
5
5 (1)
Godziemba
12-12-2016
W czasie konfliktu z III Rzeszą Związek Sowiecki nie udzielił żadnego wsparcia swemu czechosłowackiemu sojusznikowi.     W połowie 1938 roku „Prawda” oraz organ sowieckiego MSZ „Le Journal de Moscou”  opublikowały publiczne wystąpienie Stalina poświęcone sowieckiej polityce zagranicznej, w którym niedwuznacznie dał do zrozumienia, iż Związek Sowiecki nie porzucił myśli o przeniesieniu rewolucji na inne kraje świata.    Stalin był jednak ostrożny z natury i starał się ukryć swe...
5
5 (1)
Godziemba
07-12-2016
Na jesieni 1938 roku Słowacy wywalczyli szeroką autonomię w ramach  Czecho-Słowacji.     Przez całe niemal dwudziestolecie międzywojenne znaczna część Słowaków popierała słowacką partię ludową księdza Andreja Hlinki, solidaryzując się z jej programem autonomii terytorialnej dla Słowacji. Ruch ten nie był niebezpieczny dla spoistości państwa, dopóki opierał się w swoich dążeniach na tradycji narodowej lub szukał zbliżenia z Polską, Jednak po śmierci niechętnego Niemcom Hlinki, jego następcy z ks. Jozefem...
5
5 (2)
Godziemba
05-12-2016
Na jesieni 1938 roku doszło do znacznych zmian w polityce władz czechosłowackich.     Po aneksji Sudetów na jesieni 1938 roku w rękach niemieckich znalazły się bardzo ważne połączenia komunikacyjne, węzły kolejowe, drogi i szlaki, co otworzyło przed nimi wielkie tereny niecki dunajskiej. III Rzesza zyskała zdecydowaną przewagę w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo wraz z częściowym rozbiorem Czechosłowacji faktycznie przestała istnieć Mała Ententa.    Jakkolwiek republika czeska dysponowała znakomicie...
5
5 (1)
Krzysztof Karnkowski
01-12-2016
Gdy miejscy przewodnicy ogłaszają na Facebooku swoje wycieczki, z reguły używają następującej formuły: stawiają kilkanaście intrygujących i mocno enigmatycznych pytań, po czym zachęcają chętnych, obiecując, że odpowiedzi poznają podczas spaceru. Który czasem kosztuje sporo, czasem zaś nic i tylko prowadzący nie obrazi się za „co łaska”. Od kilku lat jest to bardzo popularne, a przy tym robiące dużo dobrego dla patriotyzmów lokalnych zajęcie. Piszę o tym, ponieważ książka Macieja Rosalaka, choć dotyczy czasowo i...
5
5 (1)
Godziemba
30-11-2016
Od 1930 roku Stanisław Kot stał się czołowym przeciwnikiem obozu rządowego w Polsce.       W drugiej połowie 1930 roku rząd rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o szkołach akademickich. Dwa lata później jej projekt został przesłany do konsultacji senatom szkół wyższych.        W listopadzie 1932 roku Senat UJ powołał specjalną komisję, w skład której weszli profesorowie: Stanisław Estreicher, Emil Godlewski, Konstanty Michalski, Władysław Natanson oraz Stanisław Kot. Jej...
5
5 (1)
Godziemba
28-11-2016
Po zakończeniu I wojny światowej Stanisław Kot porzucił działalność polityczną poświęcając się pracy naukowej.       Na początku 1919 roku ukazała się jego monografia o Andrzeju Fryczu-Modrzewskim, która stała się podstawą jego podania o habilitację. Jednak na posiedzeniu w listopadzie 1919 roku Rady Wydziału Filozoficznego UJ zadecydowała o przystąpieniu do realizacji jego wniosku „dopiero z chwilą gdy Wny Pan złoży wobec Dziekana Wydz. Filoz. oświadczenie tej treści, że Wny Pan wyznaje, iż w czasie wojny...
5
5 (2)
alchymista
24-11-2016
Cieniom września – pamiętniki generała Sosnkowskiego z krótkiego epizodu kampanii wrześniowej – kupiłem w roku 1988 podczas gorących, sierpniowych wakacji w Lesku. Podczas gdy w Polsce przetaczała się fala strajków, ja sprzedałem wszystkie butelki po mleku i oranżadzie, resztę gotówki dołożyli Rodzice i stałem się szczęśliwym posiadaczem kolejnego skarbu w mojej skromnej kolekcji książek o wrześniu 1939. Podobnie jak wielu innych młodocianych pasjonatów, kolekcję tą gromadziłem z myślą, aby zrozumieć...
5
5 (1)
Godziemba
23-11-2016
Z inicjatywy Herberta Hoovera odrodzona Polska otrzymała w latach 1919-1920 znaczną pomoc żywnościową i humanitarną.    Herbert Hoover zaangażował liczny sztab specjalistów do studiowania powojennej sytuacji gospodarczej w Europie.  Planując pomoc dla Europy miał na uwadze także korzyści, jakie osiągną Stany Zjednoczone przez zapewnienie szerokiego zbytu dla amerykańskiej produkcji żywności. Nie mniej ważnym celem było ograniczenie ekspansji komunizmu w Europie. Zaniepokojony możliwością rozszerzania się wpływów...
5
5 (1)
Godziemba
21-11-2016
Herbert Hoover stał się w czasie I wojny światowej symbolem amerykańskiej pomocy dla głodującej Europy.    Herbert Clark Hoover urodzi się w dniu 10 sierpnia 1874 roku w małym miasteczku West Branch (w stanie Iowa), zamieszkałym przez kwakrów trudniących się rolnictwem i rzemiosłem. Jego ojciec był kowalem pracującym przy budowie kolei oraz zajmował się udoskonalaniem maszyn rolniczych i sprzętów domowych. Po śmierci ojca w 1880 roku oraz matki -  nauczycielki w szkółce niedzielnej, w 1884 roku, niespełna...
5
5 (2)
Godziemba
18-11-2016
Kilka wybranych wydarzeń, które miały miejsce w dniu 19 listopada.     W dniu 19 listopada 1765 roku w nieistniejącym dziś budynku Operalni przy ul. Królewskiej, odbyła się premiera „Natrętów” Józefa Bielawskiego. Był to pierwszy spektakl powołanego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego stałego, zawodowego i publicznego zespołu. Nosił on nazwę „Aktorowie Narodowi Jego Królewskiej Mości”. Grał on w języku polskim przede wszystkim sztuki polskich autor...
5
5 (1)
Godziemba
16-11-2016
W dniu 19 lutego 1918 roku na ulicach Mińska pojawiły się pierwsze, działające niezależnie od siebie, białoruskie i polskie oddziały.       Około godziny 21.00 Polacy dokonali pierwszej akcji, zdobywając skład broni przy ul. Skobielewskiej, dzięki czemu mogli uzbroić ponad 200 ochotników. Pomimo wielkiej przewagi bolszewicy stawiali niewielki opór rozbrajającym ich żołnierzom. Według Melchiora Wańkowicza miał między innymi wypadek, gdy 5 Polaków rozbroiło 150-osobowy oddział bolszewicki. Z kolei...
5
5 (1)
Godziemba
14-11-2016
W lutym 1918 roku Polacy wespół z Białorusinami opanowali Mińsk, wypierając z miasta bolszewików.     Po rewolucji październikowej 1917 roku bolszewicy powołali w Mińsku Komitet Wykonawczy Zachodniego Obwodu i Frontu z Aleksandrem Miasnikianem, ormiańskim komunistą, na czele.     Jednocześnie w mieście zaczęły formować się polskie i białoruskie organizacje polityczne i wojskowe.     W grudniu 1917 roku w Mińsku odbył się I Zjazd Wszechbiałoruski, który opowiedział się...
5
5 (4)
admin
13-11-2016
Przyszło nam dziś żyć w czasach, gdy właściwie nie wychodząc z domu, możemy sięgnąć do własnych korzeni. Wiele ksiąg parafialnych jest już dostępnych online, powstało wiele stron poświęconych drzewom genealogicznym, co stało się nawet dość modne. Czym to tłumaczyć? Z jednej strony z pewnością powrotem historii w ogóle, a historii Polski w szczególności – ku rozpaczy wszelkiej maści budowniczych nowych, tzw. fajnych Polaków – pod strzechy. Pamiętam dokładnie jak 1 sierpnia 2000 roku o godz. 17.00, czyli w czasie...
5
5 (1)
Krzysztof Karnkowski
10-11-2016
 We wszystkich rozmowach, dotyczących filmu Jana Komasy „Miasto ‘44”, stając w obronie filmu, zaznaczałem, że moim zdaniem jego pełny odbiór możliwy jest tylko wtedy, gdy obejrzymy go w pakiecie ze zrealizowanym z udziałem tego samego twórca „Powstaniu Warszawskim”, montażu zachowanych archiwalnych zdjęć z powstania, uzupełnionych o dograną współcześnie narrację. Co prawda wobec „Wołynia” Smarzowskiego nie wysuwa się zarzutów takich, z jakimi spotykał się Komasa i...
5
5 (2)
Godziemba
09-11-2016
Rząd polski pomoc militarną dla Finlandii traktował jako element wojny z Rosją Sowiecką.      W raporcie z 7 stycznia 1940 roku polski attaché wojskowy w Helsinkach - ppłk. dypl. Władysław Łoś - pisał, że po wybuchu wojny „wiele poważnych osobistości, nie wyłączając Marszałka  Mannerheima oraz szefa Oddziału II Sztabu Generalnego, w rozmowach z Posłem RP, względnie ze mną, zaczęło lansować myśl uzyskania wojskowej pomocy dla Finlandii od Polski. Wypływało to z poczucia osamotnienia politycznego i...
5
5 (1)
Godziemba
07-11-2016
Przychylny stosunek rządu gen. Sikorskiego oraz wsparcie udzielone Finlandii przez Polskę na forum Ligi Narodów wywołały w Helsinkach nadzieję na szybkie uzyskanie od Polski pomocy militarnej.     Attaché wojskowy fińskiej ambasady w Londynie - kpt. inż Lauri Vuolasvirata  w rozmowie w dniu 14 grudnia 1939 roku ze swoim polskim odpowiednikiem mjr. Januszem Ilińskim zaproponował wysłanie „do Finlandii polskich pilotów i mechaników internowanych obecnie na Łotwie i Litwie” . Samoloty...
5
5 (2)
kles
05-11-2016
         W dzieciństwie (czasach Gomułki, które dobrze pamiętam, choć bardzo źle wspominam) wielokrotnie sięgałem do półki ukrytej za rżniętą szybą pięknego starego kredensu. Powodowała mną ciekawość, wiedziałem, że są tam różne przedmioty, szczególnie pamiątki, które widywałem przy różnych okazjach w rękach rodziców jednak ich znaczenia nie rozumiałem. Kusiło obecne tam dość egzotyczne pudełko – po jakichś angielskich medykamentach. Były tam...
5
5 (5)
Godziemba
03-11-2016
Agresja sowiecka na Finlandię doprowadziła do usunięcia Związku Sowieckiego z Ligi Narodów.     W przeciwieństwie do braku reakcji na agresję sowiecką na Polskę w dniu 17 września 1939 roku, zaatakowanie Finlandii spotkało się ze zdecydowaną reakcją państw zachodnich. W Waszyngtonie agresja sowiecka na Finlandię wywołała „dużo większe oburzenie niż miało to miejsce gdy chodziło o Czechosłowację lub Polskę. Oferta bons officers, jaką zaofiarował rząd amerykański, który podobną inicjatywę podejmował...
5
5 (2)
Jabollissimus
01-11-2016
Kijowska Ruś ma wielkiego historycznego pecha. Klątwa jakaś nad nią wisi. Jak millenium temu zawezwała Waregów, by nimi rządzili, tak do tej pory z niewoli się wydobyć nie mogą. Jak nie kniaziowie, to Mongołowie. Jak nie Tatarzy, to znów oligarchowie (potomkowie tamtych kniaziów, częściowo spolonizowani, a później to sfrancuszczeni chyba). Potem bolszewia, a potem znów oligarchowie obecni. Na jaki okres nie spojrzeć to rządzi tam spółka satrapów. Zawsze zjeżdżali się ludzie niemiłego autoramentu...
5
5 (3)
Godziemba
19-10-2016
Pomimo wysiłków Skrzyńskiego Polska poniosła dotkliwą porażkę na konferencji w Locarno.       Po wstępnym zaakceptowaniu przez Francję niemieckiej propozycji dotyczącej gwarancji jej granicy z Niemcami, polski szef dyplomacji starał się uzyskać od państw zachodnich zapewnienie o uwzględnieniu w ostatecznym porozumieniu polskich interesów, zagrożonych przez niemiecki rewizjonizm.       Jednocześnie Skrzyński odrzucił – popieraną przez większość polskiej prasy - koncepcję...
5
5 (2)
Godziemba
17-10-2016
W okresie Locarno szefem polskiej dyplomacji był hrabia Aleksander Skrzyński.      Aleksander Skrzyński urodził się w dniu 18 marca 1882 roku w bogatej, arystokratycznej rodzinie. Jego ojciec Adam zbudował w Libuszy w Gorlickim Zagłębiu Naftowym rafinerię nafty, która przynosiła znaczne dochody. Po śmierci ojca w 1905 roku, młody Aleksander przejął zarząd nad rafinerią. Mimo, iż została ona w 1918 roku sprzedana braciom Nobel, to hrabia Aleksander nadal był współwłaścicielem wielu okolicznych firm naftowych....
5
5 (1)
Godziemba
13-10-2016
W czasie pełnienia funkcji Naczelnego Wodza gen. Kazimierz Sosnkowski stanął przed zasadniczymi problemami związanymi z użyciem Polskich Sił Zbrojnych.                  Od początku zdawał sobie sprawę, że PSZ „wobec sił państw alianckich lub Rosji, nie stanowią poważnej siły materialnej, a raczej są symbolem ciągłości udziału Polski w wojnie”. Z tego też powodu udział polskich jednostek w wojnie powinien – jego zdaniem – mieć charakter...
5
5 (1)
Godziemba
10-10-2016
Po objęciu w lipcu 1943 roku funkcji Naczelnego Wodza gen. Kazimierz Sosnkowski nie dokonał żadnej czystki w sztabie Naczelnego Wodza w Londynie.     W pierwszym swym rozkazie jako Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski oddał hołd zmarłemu poprzednikowi, podkreślając, iż „był to wybitny żołnierz, znakomity pisarz wojskowy, człowiek ogromnej pracy i wielkiego talentu, mąż stanu, który dobrze zasłużył się Ojczyźnie”. Tym samym wykazał, iż obca jest mu zajadłość polityczna – w latach 1941-1943...
5
5 (4)
Godziemba
05-10-2016
Żołnierze niemieccy, stacjonujący w krajach okupowanych, wysyłali swym rodzinom miliony paczek z wszelkimi produktami żywnościowymi i przemysłowymi, trudno dostępnymi w III Rzeszy.      Oficjalnie każdy niemiecki żołnierz mógł otrzymać od rodziny przekaz na 100 marek. Kwota ta przed świętami Bożego Narodzenia wrastała do 200 marek, „aby każdemu żołnierzowi dać przynajmniej okazję do zakupu tradycyjnych prezentów świątecznych”. Po pewnym czasie sumę tę podwyższono do 300 marek. Było to o wiele więcej...
5
5 (3)
Godziemba
03-10-2016
III Rzesza finansowała swoje wydatki wojenne eksploatując ekonomicznie podbite kraje.     Po wybuchu wojny zdecydowanie wzrosły pensje niemieckich robotników. Po części wzrost ten wynikał ze znacznej liczby nadgodzin oraz pracy na dodatkowe zmiany. Równocześnie z powodu wzrostu produkcji na cele wojskowe zmniejszyła się podaż artykułów na potrzeby cywilne. W konsekwencji tego doszło do pogłębienia nierównowagi rynkowej w Niemczech.     Rozwiązanie tego problemu znaleziono w...
5
5 (3)
Godziemba
28-09-2016
Podczas agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku żołnierze sowieccy na masową skalę kradli mienie polskie.     Armia Czerwona wtargnęła w dniu 17 września 1939 roku na terytorium Rzeczypospolitej nie mając – delikatnie mówiąc - wystarczających zapasów żywności dla żołnierzy oraz materiałów pędnych dla pojazdów mechanicznych. Od pierwszego dnia agresji te niedobory uzupełniano na drodze rabunku i rekwizycji. Rekwizycje te wywołały szczególne niezadowolenie wśród ludności...
5
5 (2)
Godziemba
26-09-2016
Podczas agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku Sowieci zamordowali setki żołnierzy polskich.     W propagandzie sowieckiej agresja Armii Czerwonej na Polskę uzasadniania była koniecznością „wyzwolenia spod ucisku pańskiego robotników i chłopów Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy”.      Po pobiciu „pańskiej” Polski zamierzano przyłączyć „wyzwolone” ziemie do Związku Sowieckiego. W celu usprawnienia i przyspieszenia tego procesu zakładano eliminację...
5
5 (3)
Godziemba
21-09-2016
Ugrupowanie gen. Rückemanna walczyło z Sowietami aż do 1 października 1939 roku.     Po koncentracji swego ugrupowania, liczącego ponad 7000 żołnierzy, gen. Rückemanna w dniu 22 września 1939 roku odwiedził znajdującego się w pobliskim Kamieniu Koszyrskim gen. Franciszka Kleeberga, prosząc go o przełożenie o odłożenie wymarszu, z powodu oczekiwania na grupę KOP Małyńsk. Dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” oświadczył, iż nie może dalej czekać postanowił  ruszyć na pomoc Warszawie...
5
5 (2)
Godziemba
19-09-2016
Po agresji sowieckiej gen. Orlik-Rückemann, dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, podjął walkę z bolszewikami.               Generał Wilhelm Orlik-Rückemann urodził się 1 sierpnia 1894 we Lwowie w spolszczonej rodzinie żydowskiej. W I Gimnazjum Realnym we Lwowie założył skautowy oddział „Zarzewia”.  Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił w 1912 roku na wydział budowy dróg i mostów Politechniki Lwowskiej. Po wybuchu wojny...
5
5 (3)
Godziemba
14-09-2016
W dniu 22 września 1939 Sowieci wkroczyli do Lwowa.     Wobec agresji sowieckiej gen. Langner rozważał wycofanie całej załogi miasta w nocy 18 września do Bóbrki i dalej na południe w kierunku granicy z Węgrami. Jednak po otrzymaniu od gen. Sosnkowskiego wiadomości radiowej o przedzieraniu się jego sił do miasta gen. Langner podjął decyzję o kontynuowaniu obrony Lwowa.     Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski przyspieszyło nieunikniony bieg wydarzeń. Pierwszy po dłuższej przerwie rozkaz Naczelnego...
5
5 (3)
Godziemba
12-09-2016
W planie operacyjnym „Zachód” nie przewidywano obrony Lwowa, a stacjonujące tam jednostki wojskowe miały zostać skierowane na zachód.    Od 1 września 1939 roku  miasto było bombardowane przez Luftwaffe, co spowodowało znaczne zniszczenia, w tym budynku Dworca Głównego.     W obliczu zagrożenia ze strony zbliżających się Niemców, dowódca OK nr VI we Lwowie, gen. Władysław Langner rozpoczął w dniu 10 września 1939 roku przygotowania do obrony miasta.  ...
5
5 (4)
Godziemba
07-09-2016
Ewentualna ofensywa francuska w 1939 roku zakończyłaby się porażką armii francuskiej.    Zgodnie z zawartą w maju 1939 roku umową, armia francuska powinna rozpocząć ofensywę na zachodzie w dwa tygodnie po rozpoczęciu mobilizacji. Francuzi mieli uderzyć przy użyciu dwóch trzecich wojsk skoncentrowanych na granicy z Niemcami. W rachubę wchodziło więc 35-40 dywizji oraz około 1000 czołgów, 4000 dział oraz 600 samolotów.    W tym samym czasie Niemcy skoncentrowali na froncie francuskim – wedle r...
5
5 (4)
Godziemba
05-09-2016
Rozpoczęcie przez Francję we wrześniu 1939 roku ofensywy na zachodzie zmusiłoby Niemcy do wycofania z Polski zdecydowanej większości lotnictwa oraz jednostek pancernych i zmotoryzowanych.    Zgodnie z polsko-francuską umową paryską podpisaną w dniu 19 maja 1939 roku przez gen. Gamelin’a oraz gen. Tadeusza Kasprzyckiego Francja zobowiązała się do uderzenia na Niemcy siłami stanowiącymi 40% jej armii w 15 dniu wojny.    Odpowiedni artykuł umowy brzmiał następująco: „W wypadku niemieckiej agresji przeciw...
5
5 (3)
Godziemba
31-08-2016
Polskie audycje w Radio Madryt nadawane były do końca 1975 roku.      Przez pewien czas wpływ na kształt audycji miał rząd emigracyjny w Londynie. Na polecenie rządu  Józef Potocki złożył dyrektorowi Radio Nacional de Espana memorandum, w którym postulował, aby poselstwo polskie brało czynny udział w zestawianiu i doborze informacji do dziennika informacyjnego, przygotowywaniu układu i doborze codziennych komentarzy i pogadanek. Licząc się także z działaniem nasłuchu komunistycznego zalecał konieczność...
5
5 (2)
Godziemba
29-08-2016
W styczniu 1949 roku Radio Madryt rozpoczęło nadawanie polskich audycji.      Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej Józef Łobodowski przedstawił rządowi RP w Londynie projekt utworzenia w Madrycie polskiego ośrodka politycznego i propagandowo-kulturalnego.       Jakkolwiek Hiszpania nie uznała rządu gen. Sikorskiego, to nie zlikwidowała polskiej placówki w Madrycie. Dopiero w styczniu 1942 roku pod naciskiem III Rzeszy rząd hiszpański w styczniu 1942 roku nakazał zamknąć polskie...
5
5 (1)

Strony