Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  8
W końcu listopada 1918 roku został utworzony 36 pułk piechoty Legii Akademickiej.
 
       Następnego dnia po powrocie Józefa Piłsudskiego do Warszawy, w dniu 11 listopada 1918 roku na murach Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki , Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wyższej Szkoły Handlowej pojawiły się odezwy Akademickiego Komitetu  Wykonawczego wzywające młodzież akademicką do „do zapisywania się do Legjonu Akademickiego, pozostającego pod rozkazami Komendanta Józefa Piłsudskiego”.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  4
Na początku lat 30. Bogusław Miedziński rozpoczął budowę silnego koncernu prasowego.
 
       Pierwszym tytułem, który został przejęty już w 1929 roku przez Miedzińskiego była „Gazeta Polska” – nieformalny organ rządowy.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
W kwietniu 1929 roku Bogusław Miedziński został redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej”.
 
       Nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy w ministerstwie poczt i telegrafów doprowadziły w marcu 1929 roku do ustąpienie prominentnego przedstawiciela obozu piłsudczykowskiego, Bogusława Miedzińskiego z funkcji szefa tego resortu.
 
        Wszelkie próby, podejmowane przez przyjaciół politycznych zmierzające do dania mu nowego stanowiska napotykały na zdecydowany sprzeciw Józefa Piłsudskiego.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Ostatecznie dopiero latem 1922 roku zakończył się proces tworzenia Policji Państwowej w Polsce.
 
        W 1919 roku w Galicji sprawami porządku publicznego zajmowała się nadal Straż Bezpieczeństwa Polskiej Komisji Likwidacyjnej, na czele której stał gen. Eugeniusz Dąbrowiecki. Stworzone zostały jednostki okręgowe i powiatowe, które swoją jurysdykcją objęły Środkową i Zachodnią Galicję oraz w mniejszym stopniu Śląsk Cieszyński i Zagłębie Dąbrowskie.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W lipcu 1919 roku utworzono w Polsce Policję Państwową.
 
       Funkcjonowanie kilku formacji bezpieczeństwa publicznego: Milicji Ludowej, Policji Komunalnej, Straży Kolejowej i Żandarmerii Krajowej, prowadziło do  konfliktów kompetencyjnych pomiędzy tymi formacjami, czego następstwem była nie tylko wzajemna rywalizacja, ale niekiedy rozbrajanie oraz walki zbrojne.

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości rozpoczęto prace nad stworzeniem polskiej formacji policyjnej.
 
 
        W październiku 1914 roku warszawski generał-gubernator, Engałyczew, na spotkaniu z przedstawicielami środowisk aktywistycznych w stolicy zaproponował utworzenie Straży Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy i przekazanie jej części kompetencji policyjnych. Jakkolwiek potem Rosjanie wycofali się z tej propozycji, zrobiony został pierwszy krok w celu utworzenia polskich jednostek policyjnych.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  3
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do J e z u s a i Panienki!
Powitajmy maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.
 
Witaj, Jezu ukochany,
od Patryarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.
 
Witaj, Dziecineczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.
 
Witaj, Jezu nam zjawiony;
witaj, dwakroć narodzony,
raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem.
 
Któż to słyszał takie dziwy?
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  5
Polskie czołgi odegrały istną rolę podczas wojny 1920 roku.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
W marcu 1919 roku utworzono pierwszą polską jednostkę pancerną.
 
        Rodowód polskiej broni pancernej sięga 1918 roku, kiedy to w szeregach II Korpusu Polskiego w Rosji utworzono pierwsze pododdziały samochodów pancernych.
 
5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  0
W 1921 roku zakończył się pierwszy etap istnienia i działania defensywy politycznej w ramach Policji Państwowej .
 
 
        Wtedy to minister spraw wewnętrznych Stanisław Downarowicz zakomunikował posłom w Sejmie, że „w pełnym zrozumienia powagi niebezpieczeństwa uznają konieczność zastosowania nadzwyczajnych środków w walce z komunizmem, dania w tym celu specjalnych uprawnień administracji państwowej”.
 
 
5
5 (1)

Strony