Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Oskar Halecki był gorącym propagatorem odbudowy unii jagiellońskiej.
 
 
       Chaos, który ogarnął Europę Wschodnią w wyniku wojny i rewolucji, wymagał jego zdaniem powrotu do jagiellońskiego doświadczenia federacji – „związku wszystkich narodów, zamieszkujących zachodnią połać Wschodniej Europy, między Niemcami a Moskwą, dla wzajemnej obrony przed niebezpieczeństwami, grożącemi im z obu stron”.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Oskar Halecki był jednym z doradców polskiej delegacji na konferencję pokojową w Wersalu.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
Od początku federacja amerykańskich związków zawodowych miała jednoznacznie antykomunistyczne oblicze.
 
       W odróżnieniu od europejskich związków zawodowych, amerykańskie związki zawodowe skupione w powołanej w 1886 roku Amerykańskiej Federacji Pracy (AFL)  od początku przeciwstawiały się z pełną mocą wpływom komunistycznym.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Święto 1 maja było jednakowo uroczyście obchodzone w Związku Sowieckim oraz III Rzeszy.
                                   
      Krwawo stłumione w dniu 4 maja 1886 roku w Chicago demonstracje robotników z firmy McCormic Harvester stały się  zaczątkiem tzw. Święta Pracy. Wydarzenia te określone mianem Haymarket Riot były konsekwencją strajków, które wybuchły kilka dni wcześniej. Były one spowodowane zwolnieniem niemal całej załogi firmy, które w największym stopniu dotknęły  robotników - niemieckich emigrantów.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
W Wielkanoc 1919 roku oddziały Wojska Polskiego zdobyły Wilno.
 
        W połowie grudnia 1918 roku bojówki komunistyczne pod wodzą Kapsukasa-Mickieviciusa dokonały zbrojnego przejęcia władzy w Wilnie, tworząc Tymczasowy Rząd Robotniczo-Włościański. Przywódcy państwa litewskiego uciekli z miasta.

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
Święta Wielkanocne winny być zwycięstwem życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, wierności nad zdradą, pokory nad pycha, przebaczenia nad odrzuceniem.
 
 
Minęły cienie i mroki nocy,
Światło jaśnieje nowego życia,
Bo Dobry Pasterz, zabity dla nas,
Wyszedł promienny ze swego grobu.
 
Przecierpiał mękę na drzewie krzyża,
Obmył grzeszników we krwi i wodzie,
Co wypłynęła jak zdrój ożywczy
Z serca przez włócznię ugodzonego.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Ostatecznie w 1956 roku doszło do normalizacji stosunków Belgradu z Moskwą.
 
       Otwierając się na Zachód Tito nigdy jednak nie porzucił nadziei na unormowanie stosunków z Moskwą.  Po śmierci Stalina w marcu 1953 roku Tito podjął decyzję o wstrzymaniu dalszych reform systemu politycznego,  podjętych w listopadzie 1952 roku na VI Zjeździe partii.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W latach 1949-1955 Zachód udzielił znacznej pomocy gospodarczej i militarnej Jugosławii.
 
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Po zerwaniu relacji z Moskwą Tito stworzył system obozów dla swych przeciwników.
 
 
      Po zerwaniu z Moskwą władze jugosłowiańskie poważnie obawiały się agresji sowieckiej. O dużym napięciu politycznym świadczyła sytuacja na granicach państwa – w latach 1948-1953 doszło do 7877 incydentów granicznych, w których zginęły 142 osoby.
 
0
Brak głosów
 |  Written by Godziemba  |  0
W połowie 1948 roku doszło do zerwania stosunków Moskwy z Belgradem.
 
 
5
5 (2)

Strony