Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  2
Olga Lepieszynska twórczyni koncepcji „substancji żywej” była Łysenką w spódnicy.
 
     Olga Lepieszynska z domu Protopopowa urodziła się 18 sierpnia 1871 w Permie w bogatej rodzinie przemysłowców.
 
     W permskim gimnazjum uległa fascynacji ideologią marksistowską, co doprowadziło do konfliktu z matką, którą ją wydziedzicza. „Minął czas, gdy chodziłam do domów ziemiańskich słuchać wykładów albo tańczyć i się weselić” – wyznała w autobiografii.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
W 1948 roku Łysenko doprowadził do likwidacji nauczania genetyki w Związku Sowieckim.
 
5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  3
Na przełomie lat 20. i 30. Łysenko stał się twarzą stalinowskiej polityki rolnej.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
Po 1945 roku obóz pionierów w Arteku odgrywał ważną rolę w sowieckiej propagandzie.
 
      Po wojnie obóz stopniowo przechodził spod wpływów ministerstwa zdrowia, aby w 1958 roku ostatecznie stać się przybudówką Komsomołu. Do Arteku nie przyjeżdżały już schorowane dzieci. Pobyt w czarnomorskim raju traktowano jako nagrodę dla sowieckich pionierów.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
W 1925 roku powstał osławiony obóz pionierów w Arteku.
 
      W kraju, w którym większość słonych akwenów skuwa lód, ciepłe morze zyskało wielką popularność. Sentyment do tych „tropików” nie podlegał dziejowym fluktuacjom i po rewolucji plaże zaroiły się od bolszewików. Szczególną estymą darzyli oni Krym. I tu też  powstał pionierski obóz Artek.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
 O ile w 1939 roku podczas Świąt Bożego Narodzenia obok traumy po przegranej wojnie z Niemcami żywiono nadzieję na zwycięstwo aliantów na wiosnę 1940 roku, to w czasie następnych Świąt dominowała apatia oraz świadomość, iż wojna a tym samym okupacja niemiecka i sowiecka potrwają jeszcze długo.
 
       Wigilia w 1940 roku wypadła w wtorek. Z uwagi na godzinę policyjną pasterka odbyła się 25 grudnia o godzinie 6 rano. W kościołach znowu pojawiły się tłumy. Identycznie było w teatrzykach, co prasa konspiracyjna zdecydowanie krytykowała.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Podjęta w końcu 1918 roku przez polskojęzycznych bolszewików próba doprowadzenia do wybuchu rewolucji zakończyła się fiaskiem. .
 
     Dwa dni po zakończeniu pierwszej wojny światowej, 13 listopada 1918 roku bolszewicy rozpoczęli przygotowania do operacji „Wisła”, na polecenie Lenina została sformowana Armia Zachodnia, której oddziały 17 listopada rozpoczęły „czerwony marsz” na Zachód. Jego celem była „internacjonalistyczna pomoc” dla rewolucji niemieckiej.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W połowie 1918 roku polskojęzyczni komuniści rozpoczęli przygotowania do przejęcia władzy w Polsce.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W listopadzie 1920 roku Białorusini ze Słucka podjęli nieudaną próbę utworzenia niepodległego państwa białoruskiego.
 
 
       W końcu marca 1919 roku propolsko nastawieni działacze białoruscy rozpoczęli rozmowy z Polakami w sprawie ewentualnej współpracy oddziałów białoruskich (1 białoruski grodzieński pułk piechoty – liczący ok. 1000 żołnierzy) stacjonujących w Grodnie z Wojskiem Polskim.  Niska ocena wartości bojowej białoruskiej jednostki sprawiła, iż strona polska nie sfinalizowała sprawy.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Postanowienia polsko-bolszewickiego układu preliminaryjnego z 12 października 1920 roku  oznaczały pogrzebanie idei federacyjnej. Dotychczasowi sojusznicy: Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini, przestali być Polsce potrzebni, a ich dalsze przebywanie na terytorium Rzeczpospolitej stało się kłopotliwe dla władz polskich.
 
      W trakcie wojny z bolszewikami po stronie polskiej walczyło kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy rosyjskich, kozackich, ukraińskich i białoruskich.
 
5
5 (1)

Strony