Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Problem jeńców wojennych stanowił jedną z istotnych kwestii spornych w stosunkach polsko-sowieckich.
 
     Po klęsce państw centralnych w wojnie rozpoczął się powrót uwolnionych jeńców rosyjskich do ojczyzny. Do swoich domów Rosjanie podążali wykorzystując główne szlaki komunikacyjne, przebiegające przez terytorium Polski z zachodu na wschód. Pierwszym etapem dla nich, przed dalszą drogą na wschód, była Warszawa, główny węzeł kolejowy, gdzie gromadzono ich w poniemieckich barakach na Powązkach.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  4
W 1949 roku Sowieci przeprowadzili udaną próbę jądrową.
 
     W 1942 roku  Gieorgij Florow napisał do Kurczatowa, zalecając pilny powrót do badań nad uranem. Jednak zarówno Kurczatow, jak  Joffe i Kapica uważali, iż budowa bomby atomowej  wymagałaby wielkich ilości uranu, których nie mieli.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
W stalinowskim Związku Sowieckim podjęto walkę z „zachodnią” fizyką.
 
     W połowie lat 20. moskiewski przeciętny fizyk Kliment Arkadjewicz Timiriazew, bliski współpracownik Maksima Gorkiego oraz syn znanego biologa, rozpoczął wojnę z teorią względności Einsteina. Bardzo szybko swoją walkę z Einsteinem  przeistoczył w trampolinę dla kariery politycznej.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Czy Werner Heisenberg sabotował niemiecki program atomowy?
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Szefem niemieckiego programu badań atomowym był wybitny fizyk, laureat Nagrody Nobla za fundamentalny wkład w stworzenie mechaniki kwantowej, Werner Heisenberg.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny i pierwszych niepowodzeniach na froncie wschodnim, w 1942 roku Hitler zarządził powszechną mobilizację świata nauki do wojennego wysiłku.
 
      W odpowiedzi konstruktorzy broni rozpoczęli szereg nieskoordynowanych i rywalizujących ze sobą poszukiwań w desperackiej próbie wynalezienia „cudownej” broni, mającej zapewnić zwycięstwo III Rzeszy.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
Heinrich Himmler był inspiratorem prowadzenia przez III Rzeszę  wielu badań pseudonaukowych
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
Pomimo ogromnych zasług dla niemieckiej ojczyzny Fritz Haber został zmuszony do opuszczenia Niemiec w 1933 roku.
 
      Po klęsce Niemiec w wojnie światowej alianci chcieli oskarżyć Habera o zbrodnie wojenne. Ten jednak ukrył się w Szwajcarii, by wkrótce potem wrócić do Niemiec.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
Fritz Haber był gorącym zwolennikiem wojny chemicznej.
 
5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  0
W 1950 roku Lepieszynska dzięki wsparciu Stalina i Łysenki przeforsowała uznanie swej koncepcji „substancji żywej” za dogmat w sowieckiej biologii.
 
       W sierpniu 1948 roku odbyła się konferencja Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych imienia Lenina (WASChNiL), w trakcie której Trofim Łysenko zakwestionował zasadę dziedziczenia w naukach biologicznych.
 
5
5 (4)

Strony