Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  1
Czeskie elity polityczne w okresie międzywojennym nie chciały nawiązać współpracy z Polską.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Agresja sowiecka na Polskę wywołała w pierwszych dniach powszechne oburzenie większości zachodniej opinii publicznej.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Zabójcy Gerharda zostali skazani na śmierć, ale pewne wątpliwości w tej sprawie pozostały.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
20 sierpnia 1971 roku został zamordowany Jan Gerhard - znany komunistyczny dziennikarz
 

    Wiktor Lew Bardach,  bo tak naprawdę nazywał się Jan Gerhard,  urodził się w styczniu 1921 roku we Lwowie, w zamożnej rodzinie żydow­skiej. We Lwowie ukończył gimnazjum i liceum, a jako kilkuna­stoletni młodzieniec związał się z prawicową i syjonistyczną organizacją Bej­tar.
 

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Niezdecydowanie niemieckich spiskowców oraz klęska Francji położyło kres planom Piusa XII obalenia Hitlera.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Wkrótce po wstąpieniu na Tron Piotrowy Pius XII zaczął popierać antyhitlerowską opozycję w Niemczech.
 
 
      Prześladowania katolików przez Hitlera sprawiły, iż Pius XI w encyklice z 1937 roku Mit brennender Sorge  oskarżył państwo niemieckie o spisek w celu zniszczenia Kościoła. Politykę tę całkowicie popierał kameling kard. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, który w marcu 1939 roku został kolejnym papieżem – Piusem XII.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
Pomimo niestwierdzenia prowadzenia  przez b. pilotów PSZ na Zachodzie „wrogiej” działalności MBP w 1950 roku zintensyfikowało ich inwigilację.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W końcu 1948 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego wszczęto sprawę o kryptonimie „Mewa”, która dotyczyła rozpracowania operacyjnego byłych oficerów i żołnierzy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, którzy powrócili do Polski.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Pogrom sowieckiego lotnictwa w pierwszych dniach wojny przyspieszył klęskę sowieckich frontów.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Główną przyczyną olbrzymich strat sowieckiego lotnictwa w pierwszych dniach wojny z Niemcami było chaotyczne przebazowanie w tył, będące rezultatem olbrzymiego bałaganu w dowodzeniu wojskami połączonego z masowymi dezercjami dowódców i żołnierzy.
 
5
5 (2)

Strony