Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Na jesieni 1923 roku Nestor Machno stanął przed polskim sądem, oskarżony o współpracę z bolszewikami.
 
    11  kwietnia 1922 roku Machno wraz z  kilkunastoma najwierniejszymi towarzyszami przekroczył polską granicę. Przewieziony został do obozu w Strzałkowie, gdzie przebywali internowani żołnierze Petlury. Moskwa bezskutecznie żądała natychmiastowego wydania atamana.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Nestor Machno zasłynął w latach 1917-1920 jako ukraiński ataman anarchistycznej Czarnej Gwardii.
 
    Nestor Machno urodził się w 1888 roku w biednej rodzinie chłopskiej w  Hulajpolu, na południu Ukrainy. Terminując w lokalnej drukarni poznał anarchistów, którzy wzięli go pod swoje skrzydła. Wkrótce trafił pod policyjny dozór. Nie bacząc na to  utworzył bandę, która napadała na urzędy i  majątki ziemskie. Za zagrabione pieniądze hulał ze swymi towarzyszami, bo jak powiadał żartem, zobowiązywała go do tego nazwa rodzinnej miejscowości.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Powojenny życiorys Zbigniewa Flisowskiego, autora fundamentalnej „Burzy nad Pacyfikiem”,  nadal kryje wiele tajemnic.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Zbigniew Flisowski, żołnierz AK,  został politrukiem w „ludowym” Wojsku Polskim.
 
     Zbigniew Flisowski urodził się 11 kwietnia 1924 roku w Warszawie w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1935 roku został uczniem renomowanego warszawskiego gimnazjum im. Stefana Batorego, gdzie m.in. redagował gimnazjalną gazetkę morską. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego oraz Ligi Morskiej i Kolonialnej. Po przeniesieniu się rodziny w 1938 roku do Lublina naukę kontynuował w tamtejszym gimnazjum.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Stronie polskiej udało się wyegzekwować od bolszewików zwrot części zagrabionych dób kultury.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Sowieci ograniczyli do minimum swoje zobowiązania wynikające z postanowień traktatu ryskiego.
 
 
      Zgodnie z umową zawartą 24 lutego 1921 roku, w pierwszej kolejności mieli być repatriowani jeńcy wojenni, następnie zakładnicy, osoby internowane, jeńcy cywilni, a na samym końcu optanci.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Bolszewikom udało się opóźnić o kilka miesięcy rozpoczęcie procesu realizacji postanowień traktatu ryskiego.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
Podpisanie traktatu pokojowego z Polską położyło kres planowi Lenina rozprzestrzenienia płomienia rewolucji na resztę Europy.
 
 
5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  0
Klęska bolszewików w wojnie z Polską zmusiła ich do zawarcia w październiku 1920 roku układu o rozejmie, a następnie w marcu 191 roku traktatu pokojowego.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W lutym 1921 roku podpisano polsko-sowiecki układ o wymianie jeńców wojennych.
 
5
5 (2)

Strony