Historia

alchymista
18-02-2015
Wschodnie sztuki walki znają rozmaite sposoby na odwrócenie agresji przeciw agresorowi. Patrząc na Rosję i na sytuację na Ukrainie zazwyczaj bezwiednie przyjmujemy za punkt wyjścia swoisty darwinizm społeczny. Silniejszy zawsze zwycięża, w przyrodzie słabe osobniki są skazane, by paść łupem drapieżników, chorób, pasożytów. Niekiedy też wyczuwamy intuicyjnie, iż potencjalna ofiara doskonale zdaje sobie sprawę z własnej słabości, ucieka przed myśliwym jakby bez przekonania, broni się słabo lub wcale. Ile razy...
5
5 (4)
Godziemba
18-02-2015
Generał Orlicz-Dreszer był gorącym zwolennikiem programu kolonialnego II RP.      W licznych przemówieniach wygłaszanych na forum Ligi Generał trafnie wskazywał na związek pomiędzy polskim kryzysem gospodarczym a demograficznym, na fakt zamykania przez kraje Europy Zachodniej swych granic przed emigracją zarobkową z Polski, w związku z czym ukazywał rozwiązanie w postaci akcji osadniczej na słabo zaludnionych terenach Ameryki Południowej i Afryki oraz nastawienia polskiej gospodarki na rynki pozaeuropejskie....
5
5 (2)
Godziemba
16-02-2015
W 1930 roku gen. Gustaw Orlicz-Dreszer został prezesem Ligi Morskiej i Kolonialnej.      Generał był prominentnym członkiem obozu piłsudczykowskiego. Urodzony w 1889 roku w Jadowie koło Wołomina. W latach 1911-1913 odbył służbę wojskową w armii rosyjskiej, w jej trakcie ukończył szkołę oficerską. Po wybuchu wojny został wcielony do pułku huzarów, jednak już w połowie zdezerterował i został dowódcą szwadronu ułanów Beliny-Prażmowskiego w 1 pp (późniejszej I Brygadzie) Legionów Polskich,...
5
5 (5)
Godziemba
11-02-2015
W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych, w 1930 roku powstała Liga Morska i Kolonialna.      Prowadzona na szeroką skalę w latach 1920-1921 akcja propagandowa przyniosła Lidze Żeglugi Morskiej znaczne sukcesy – organizacja w końcu 1921 roku liczyła ponad 20 tysięcy członków. W 1922 roku Liga, kierowana już przez Juliana Rummla, późniejszego dyrektora „Żeglugi Polskiej”, zainicjowała organizowanie dorocznych regat żeglarskich w Gdyni.      Liga w znacznym stopniu...
5
5 (1)
Godziemba
09-02-2015
Od początku istnienia II RP działała wpływowa grupa zwolenników prowadzenia aktywnej polityki morskiej.       W końcu września 1918 roku z inicjatywy niedawno przybyłego do Warszawy b. kontradmirała floty rosyjskiej Kazimierza Porębskiego odbyło się spotkanie jego b. podkomendnych, znajomych inżynierów i pracowników żeglugi. Przedmiotem spotkania było „szerzenie idei morskiej w społeczeństwie”. W trakcie dyskusji narodził się pomysł utworzenia stowarzyszenia skupiającego osoby,...
5
5 (1)
Godziemba
04-02-2015
W drugiej połowie 1919 roku doszło do ostatecznej unifikacji Wojska Polskiego.      W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości Armia Hallera była najlepiej zorganizowaną i wyposażoną jednostką w Wojsku Polskim. Gen. Józef Haller oraz popierający go polscy politycy z obozu narodowego dążyli do uznania jej za wzorzec dla całej armii polskiej. Naczelny Wódz Józef Piłsudski nie zgadzał się na to pragnąc utrzymać swój przeważający wpływ w wojsku. Nie przystając na unifikację dostosowującą...
5
5 (2)
Godziemba
02-02-2015
W kwietniu 1919 roku rozpoczęła swoją działalność Francuska Misja Wojskowa w Polsce.      Oficerowie francuscy wnieśli wielki wkład w organizację Armii Polskiej we Francji. Po zakończeniu wojny światowej oraz powstaniu państwa polskiego Komitet Narodowy Polski dążył do przetransportowania hallerczyków do Polski. Świetnie wyposażona i dobrze wyszkolona armia dowodzona przez gen. Hallera miała zachować zwarty charakter i tym samym stać się ważnym argumentem w rywalizacji z Piłsudskim.      W...
5
5 (2)
krzysztofjaw
01-02-2015
Wielokrotnie pisałem, że jakakolwiek normalizacja wzajemnych międzynarodowych stosunków dwustronnych musi być oparta na prawdzie historycznej. Tylko prawda i szacunek do historii oraz jednoznaczny do niej stosunek dają możliwość pojednania między narodami, niezależnie jak trudna to jest historia.   Najgorszym z możliwych działań jest próba zamilczania lub wybielania przez jedną ze stron negatywnych przeszłych zdarzeń lub też odwracanie ich kontekstowego, międzynarodowego historycznego znaczenia i nazywanie np. morderc...
5
5 (10)
Rosemann
28-01-2015
Początkowo, tak jak większość komentatorów wypowiadających się w tej sprawie, zamierzałem nie pozostawić suchej nitki na organizatorach obchodów wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz a w szczególności na dyrektorze muzeum w dawnym „kacecie”, panu Cywińskim. Oczywiście za sprokurowanie przy okazji obchodów afery „Hoess-Pilecki”. Ale po namyśle doszedłem do wniosku, że w postępowaniu pana Cywińskiego można doszukać się bez trudu logiki. No może bardziej w zamyśle niż w postępowaniu...
5
5 (8)
Godziemba
28-01-2015
Polacy na Łotwie w latach 1939-1945 doświadczyli terroru sowieckiego, niemieckiego i ponownie sowieckiego.      Po agresji niemieckiej, a następnie sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku, polsko-łotewską granicę koło Turmont zaczęli przekraczać uciekinierzy cywilni oraz polscy żołnierze.     Jako jedna z pierwszych przybyła do Lipawy załoga kutra Marynarki Wojennej WP, która została tam internowana. W sumie granicę z Łotwą przekroczyło około 3 500 polskich żołnierzy oraz kilka tysięcy...
5
5 (3)
Godziemba
26-01-2015
W okresie międzywojennym na terenie Łotwy mieszkało prawie 60 tysięcy Polaków.      W 1561 roku ziemie łotewskie (stanowiące wraz z ziemiami estońskimi część Inflant) zostały przyłączone do Litwy, a od unii lubelskiej stały się częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Kurlandia i Semigalia jako lenno). W pierwszej połowie XVII w.  północna część ziem łotewskich (Liwonia) została zdobyta przez Szwedów i pozostawała w ich władaniu do 1721 roku, gdy przeszła pod władzę Rosji. Po rozbiorach...
5
5 (8)
waw75
25-01-2015
Okropieństwa i zbrodnie obozu Auschwitz – Birkenau przekraczają swoją okropnością wszelkie kryteria polityczne, społeczne czy narodowe. To potworny dramat ludzkości, istoty i tożsamości człowieczeństwa. Niezależnie bowiem w jakim języku myślimy i jakie dziedzictwo historyczne kształtuje nasze charaktery, to nie potrafimy znaleźć odpowiedzi na pytanie jak to możliwe że człowiek był zdolny do wyrządzania takiej krzywdy, do zadawania takiego cierpienia drugiemu człowiekowi. Każdego współczesnego człowieka, i obywatela każdego narodu...
5
5 (6)
Godziemba
21-01-2015
Na początku stycznia 1920 roku wojska polskie w czasie operacji „Zima” zdobyły łotewski Dyneburg (Dźwińska), wypierając z miasta bolszewików.      Polskie natarcie rozpoczęło się zgodnie z planem, 3 stycznia 1920 roku. Sprawnie przekroczono skutą lodem Dźwinę, a następnie zaatakowano bolszewicką baterię artylerii, zdobywając dwa działa. 2 batalion kpt. Kozickiego wyruszył w kierunku twierdzy dyneburskiej, której bolszewicka załoga niespodziewanie opuściła swoje stanowiska. Polscy żołnierze...
5
5 (3)
Godziemba
19-01-2015
Na jesieni 1919 roku rozpoczęły się przygotowania do operacji militarnej, której celem było wyparcie bolszewików z Dyneburga i przekazanie Łotyszom tego ważnego miasta.      W wyniku ofensywy, prowadzonej od sierpnia do października 1919 roku wojska polskie osiągnęły na froncie północno-wschodnim linię rzeki Dżwiny, dochodząc po Połock, a następnie linię rzeki Berezyny wraz z Borysławem i Bobrujskiem.      Naczelny Wódz Józef Piłsudski w listopadzie 1919 roku...
5
5 (2)
alchymista
16-01-2015
W sprawie sarmackiego nazewnictwa na kresach wschodnich Pierwszej Rzeczypospolitej i trochę dalej... Jakiś czas temu Józef Darski zwrócił mi uwagę, bym pisząc o sprawach ukraińskich, dostrzegał fakt, iż nawet swojsko brzmiące ukraińskie nazwiska typu „Janiewski” po ukraińsku wymawia się i transliteruje jako Janiewskij, zaś imiona typu „Daniło” po ukraińsku brzmią „Danyło”. Przychylając się do tej wskazówki, chciałbym temat nieco rozszerzyć.   Od dłuższego już czasu słyszę w...
5
5 (3)
Godziemba
14-01-2015
Na początku stycznia 1919 roku polskim oddziałom nie udało się obronić Wilna przed bolszewikami.     Wobec zaangażowania powstającego Wojska Polskiego w walkach z Ukraińcami, cały ciężar działań organizacyjno-militarnych na ziemiach litewsko-białoruskich spoczywał na polskiej Samoobronie. Dekretem Naczelnego Wodza z 8 grudnia 1918 roku gen. Wejtko został dowódcą Samoobrony Litewsko-Białoruskiej.     Samoobrona została zreorganizowana na wzór regularnych oddziałów Wojska Polskiego. W...
4.6
4.6 (5)
Godziemba
12-01-2015
Na jesieni 1918 roku Polacy w Wilnie i innych miastach ziem litewsko-białoruskich przystąpili do tworzenia oddziałów samoobrony.     Jakkolwiek na mocy pokoju brzeskiego (3 marca 1918 roku) cała Wileńszczyzna, a także Białoruś znalazły się rękach niemieckich, to bolszewicy nie zaniechali działań wywrotowych, skierowanych głównie przeciwko ludności polskiej.     Rozwiązanie w maju 1918 roku I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego pozbawiło ludność polską na Litwie i Białorusi...
5
5 (3)
alchymista
09-01-2015
Przy użyciu intelektualnej szpilki dr Michał Lubina przebija balon absolutnej suwerenności Rosji, mistyfikację, w którą wierzyliśmy jak w dogmat. Refleksje po lekturze książki Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014 (Kraków, Wydawnictwo Akademicka 2014). Świat zachodni graniczy na wschodzie z dwoma cywilizacjami i narodami, których spojrzenie na inne kraje i narody ma w sobie posmak paranoi (w przypadku Rosji) i megalomanii (w przypadku Chin). Lubina co prawda nie używa określeń „paranoja” i „megalomania”, ale narzucają się one...
5
5 (4)
Smok Eustachy
07-01-2015
Pojawił się dziś bardzo ciekawy artykuł  "Dlaczego Jastrząb zawiódł? Część I"  http://samolotypolskie.blogspot.ie/2015/01/dlaczego-jastrzab-zawiod-czesc-i.html Sporo się z niego dowiemy, ale nie dowiemy się wszystkiego. I tak odniosę się do cytatu z Edwarda Malaka:  „Tym czasem względy obronne Polski narzucały sięganie po broń, co najmniej równą broni z zagranicy. Poprzestawanie na sprzęcie przeciętnym (choć nowym), w warunkach wyraźnej liczebnej przewagi państw w których upatrywano napastników, byłoby niejako ustawieniem...
5
5 (1)
alchymista
03-01-2015
W ubiegłym roku wybuchła wojna na Ukrainie, a administracja II PRL sfałszowała wybory samorządowe w Polsce. Tymczasem jesienią rozpętała się w szklance wody burza lustracyjna wokół osoby profesora Kieżuna, osoby mi zupełnie nieznanej, o której istnieniu dowiedziałem się z wywiadu zamieszczonego na youtube. Ku mojemu zdziwieniu prawicowa blogosfera (czyli owa szklanka wody) natychmiast podzieliła się na zajadłych zwolenników i równie zajadłych przeciwników profesora Kieżuna. Chcąc co nieco przybliżyć się do zrozumienia racji obu stron, w...
4
4 (6)
Godziemba
31-12-2014
Ostatni dzień mijającego roku skłania do refleksji, co udało się zrobić, a co trzeba dokonać w Nowym Roku.      Rok 2014 nie przyniósł, niestety – w Polsce przełomu. Nadal żyjemy w quasi-niepodległym państwie, rządzonym przez quasi-elity, które swoje korzenie mają w PRL.     Sto lat temu, wyczekiwana przez pokolenia, wojna światowa, także nie przyniosła Polsce przełomu, Niepodległa nadal pozostawała w sferze marzeń.     „Kończy się dzisiaj – zapisał tego dnia w „Dzienniku Żołnierskim”...
5
5 (5)
Godziemba
29-12-2014
Bitwa pod Łowczówkiem była pierwszą wielką bitwą stoczoną przez Legiony Polskie.             W czasie odwrotu wojsk niemieckich i austriackich spod Warszawy i Dęblina oddziały Piłsudskiego po ciężkich bojach pod Laskami, Trupieniem i Anielinem wykonały ryzykowny manewr z Wolbromia, przechodząc na tyłach wojsk rosyjskich pod Ulinę Małą, na Kraków (9-11 listopada 1914 roku). Po krótkim odpoczynku, oddział Piłsudskiego, mianowanego 15 listopada brygadierem, przerzucony na Podhale...
5
5 (3)
Smok Eustachy
29-12-2014
Po dłuższym namyśle przyznaję, że PZL P 43 można nazywać Karasiem, chociaż na prawdę nazywał się Czajką, czyli Mewą. Podobnie po zastanowieniu nie polecam pozycji "Prototypy samolotów bojowych i zakłady lotnicze. Polska 1930-1939" Edwarda Malaka. Brak tu jakiejś wyraźnej myśli stojącej za Autorem, syntetycznego przedstawienia zasadniczych problemów. To już mój cykl o myśliwcach lepiej przedstawia problematykę. W sensie - na tle zagranicy, podstawowe zagadnienia jakościowe i ilościowe itp. Malak zalewa czytelnika spekulacjami mającymi wybielić...
3.8
3.8 (5)
Lech 'Losek' Mucha
26-12-2014
W dniu, w którym piszę te słowa, mija dokładnie, co do dnia, 205 lat od pionierskiej operacji, dokonanej przez pewnego odważnego chirurga z dalekiej prowincji. Operacji, której ów chirurg nie miał właściwie prawa przeprowadzić, ponieważ zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy medycznej, nie mogła się udać. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, w 1809 roku, w Danville, w amerykańskim stanie Kentucky, doktor Ephraim McDowell we własnym domu, na zwykłym drewnianym stole, otworzył brzuch niejakiej Jane Crawford i usunął jej ważącą prawie dziesięć...
5
5 (8)
Godziemba
23-12-2014
Krzysztof Kamil Baczyński - Kolęda   Aniołowie, aniołowie biali, na coście to tak u żłobka czekali, pocoście tak skrzydełkami trzepocąc płatki śniegu rozsypali czarną nocą? Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili? Czyście kwiaty, srebrne liście posiali na mogiłach tych rycerzy ze stali, na mogiłach tych rycerzy pochodów, co od bata poginęli i głodu? Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi, ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość, i pod tymi obłokami ciemnymi nasze serce w...
5
5 (9)
Smok Eustachy
20-12-2014
Sformułowałem w poprzedniej notce prostą zasadę: "albo jeden będzie nas musiał bronić przed drugim albo się dogadają". I o ile pierwszy człon jeszcze jakoś dotarł to już alternatywa nie bardzo. Część komentatorów jakoś przeoczyła, że dogadają się. Widać zatem, że nie ma co tu ładować dysertacji tylko krótkie notki z jednym punktem. Jak słusznie wskazuje Ziemkiewicz w "Jakim pięknym Samobójstwie" istnienie Polski kłóciło się z ideą równowagi sił w Europie. Angielscy stratedzy mniemali, że Niemcy graniczące z Rosją będą z nią w konflikcie...
5
5 (1)
Smok Eustachy
20-12-2014
Wszystko się kręci po staremu. Blogerka Wiesława wyciągnęła jakiegoś Ossowieckiego, że jak ktoś nie wie, kto zacz to się nie zna i niby morda w kubeł (http://smocze.opary.salon24.pl/621792,nieprzytomne-ataki-na-ziemkiewicza#comment_9751145). No bardzo przepraszam - czy ja epatuję kolektyw skokiem motoru Merkury 8? I co w nim skakało? Nie epatuję. Także ekscytacja Ossowieckim jako argumentum z erudycjum wypada blado. W każdym razie wiemy już, że różne pomyłki w detalach itp. są dużym problemem i powodują afery. Co jednak przechodzi? Dla...
0
Brak głosów
raven59
19-12-2014
"...W 2007 roku umowę na wydanie książki podpisało z autorem Narodowe Centrum Kultury, które po 2 latach przygotowań zakończyło prace nad jej wydaniem bardzo znamiennym komunikatem, że „wy­ko­na­nie za­mó­wie­nia [wydanie Księgi cenzury] może istot­nie za­gro­zić in­te­re­so­wi pu­blicz­ne­mu z uwagi na wraż­li­wą spo­łecz­nie te­ma­ty­kę pu­bli­ka­cji”..." Zapis wideo spotkania autorskiego Tomasza Strzyżewskiego w Warszawie. Prowadzenie - Grzegorz Braun. Udział wzięli Justyna Błażejowska, prof. Zbigniew Romek oraz wydawca książki: Paweł...
5
5 (1)
Godziemba
19-12-2014
Narastające nastroje opozycyjne na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego doprowadziły w listopadzie 1936 roku do strajku studentów.     W dniu 5 października 1936 roku wiceminister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego prof. Józef Ujejski w przemówieniu radiowym, nadanym z okazji początku roku akademickiego, zaapelował  do studentów o zachowanie spokoju, gdyż w przeciwnym razie ich nielegalne działania spotkają się ze zdecydowaną reakcję rządu. „Nie o sentymentalizm tu chodzi – podkreślał – lecz o normalne, męskie...
5
5 (2)
Godziemba
17-12-2014
Na fali walk młodzieży narodowej z młodzieżą żydowską w marcu 1934 roku pobity został profesor Uniwersytetu Warszawskiego Marceli Handelsman.     Skreślenie przez Senat UW w statucie zdominowanej przez młodzież narodową Bratniej Pomocy tzw. paragrafu aryjskiego (zakazu członkostwa Żydów w BP) doprowadziło na początku marca 1934 roku licznych protestów oraz nawoływania do ograniczenia liczby studentów pochodzenia żydowskiego na uczelni.       W dniu 13 marca 1934 roku związana z obozem narodowym „...
5
5 (4)
Godziemba
16-12-2014
Pomimo krytycznych ocen środowiska akademickiego, w marcu 1933 roku Sejm uchwalił nową ustawę o szkołach wyższych, ograniczającą autonomię uczelni w Polsce.      Po wniesieniu projektu do Sejmu minister Jędrzejewicz parokrotnie zabierał głos w jej obronie, nazywając siebie obrońcą autorytetu uczelni przed pokoleniem, które zdziczało i niszczy rangę uniwersytetu za pomocą „kija, noża i kastetu”. Jednocześnie wskazywał, iż władze akademickie okazały się bezsilne wobec awanturników, unikających niekiedy odpowiedzialności za...
5
5 (3)
Jonathan
16-12-2014
że możemy dzisiaj anegdotą opowiadać tamten trudny czas, możemy razem śmiać się i z tych zdjęć i z tych scen.” – powiedział p.rezydent Komorowski z okazji 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Trzydzieści trzy lata temu, 16 grudnia 1981 roku, oddział ZOMO zaatakował górników prowadzących strajk okupacyjny w KWK „Wujek”. Mordercy w szaroniebieskich mundurach działając na podstawie rozkazów Czesława Kiszczaka zabili na miejscu 7 ludzi, dwóch następnych zmarło w wyniku odniesionych ran. Rannych zostało 21 górników....
5
5 (8)
Lech 'Losek' Mucha
15-12-2014
.żeby się dowiedzieli ludzie o Polakach, którzy cenili nad wszystko, na życie własne -  honor! I przysięgę, jaką złożyli kończąc studia. Przysięgę Hipokratesa! " dr Izabela Galicka, historyk sztuki, córka doktora Karola Mikulskiego      W maju 2012 roku, lekarze niemieccy, zgromadzili się  na kongresie w Norymberdze. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo, ponieważ jedną ze spraw nad którymi obradowali, były zbrodnie popełniane przez niemieckich lekarzy, inspirowanych ideologią nazizmu i eugeniką. Czym jest (był)...
5
5 (2)
Godziemba
08-12-2014
Narastająca od początku lat 30. fala niepokojów na polskich uczelniach stała się pretekstem dla rządu do wniesienia projektu zmiany ustawy o szkołach wyższych.     Na początku listopada 1931 roku doszło to pierwszych większych wystąpień młodzieży narodowej, domagającej się ograniczenia liczby studentów żydowskich na Uniwersytecie Warszawskim. Wystąpienia te przerodziły się bójki pomiędzy studentami żydowskimi a młodzieżą związaną z obozem narodowym. Rektor Uniwersytetu prof. Jan Łukasiewicz apelując do...
5
5 (8)
Kazimierz Suszyński
04-12-2014
           Minęło 35 lat odkąd rozmawialiśmy po raz ostatni. Potem pozostały monologi, wspomnienia, rocznicowe msze św., z rzadka jakaś nieoczekiwana fotografia, wizyty na cmentarzu. Już znacznie później przyszło mi wertować papiery, spotykać ludzi (z tym zawsze miałem problemy), sklejać zapamiętane sytuacje i frazy, próbować rekonstruować zdarzenia.            Moje wcześniejsze...
5
5 (2)
Godziemba
03-12-2014
Ks. Józef Tischner pomimo związków z Salonem, pozostał wiernym obrońcą Józefa Karasia „Ognia”.      Ks. Józef Tischner urodził się w Łopusznej i całą swoją młodość spędził na Podhalu, gdzie przesiąkł legendą „Ognia”. „To jest wielka legenda – dowodził podczas słynnej rozmowy z Michnikiem i Żakowskim – całego Podhala i mojego dzieciństwa. (…) Nie poszedłem więc do „Ognia”, ale mogę powiedzieć, że żyliśmy w jego cieniu”. Przyszły...
5
5 (4)
Godziemba
01-12-2014
Powstały na wiosnę 1945 roku oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” braci Leona (ps. „Jastrząb”) i Edwarda (ps. „Żelazny”) Taraszkiewiczów w październiku 1946 roku rozbił Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie, uwalniając kilkudziesięciu przetrzymywanych tam więźniów.      Oddział „Jastrzębia” wsławił się opanowaniem w lutym 1946 roku Parczewa, zajęciem w kwietniu 1946 roku lotniska Armii Czerwonej w Lubowierzu, rozbiciem w następnym...
5
5 (5)
Godziemba
26-11-2014
W dniu 22 listopada 1918 roku Polakom udało się wyprzeć Ukraińców z Lwowa.      Największym problem ppłk. Tokarzewskiego było zorganizowanie przerzutu jego żołnierzy (ok. 1300 osób) do stolicy Galicji. Ostatecznie zadecydowano o wyborze drogi kolejowej. Rankiem 18 listopada 1918 roku wysłano w kierunku Lwowa pociąg pancerny z zadaniem rozpoznania sił nieprzyjaciela. Następnie w godzinach popołudniowych tego samego dnia żołnierze dowodzeni przez ppłk. Tokarzewskiego rozpoczęli załadunek do pociągów....
5
5 (4)
Godziemba
24-11-2014
Wkrótce po ukraińskim ataku na Lwów, Polacy zaczęli przygotowywać odsiecz dla obrońców miasta.      W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku Ukraińcy zajęli najważniejsze gmachy urzędowe i obiekty wojskowe we Lwowie. Polscy mieszkańcy miasta, wspierani przez nielicznych polskich żołnierzy podjęli walkę z Ukraińcami. Polski opór podważał głoszone przez Ukraińców tezy, że działają zgodnie z wolą większości ludności.      W mieście, ogłoszonym przez Ukraińc...
5
5 (5)
Godziemba
19-11-2014
W dniu 31 października 1918 roku Kraków znalazł się polskich rękach.     Ogłoszony w dniu 16 października 1918 roku manifest cesarza Karola I o przekształceniu Austrii w „związek wolnych narodów” nie zapobiegł rozpadowi monarchii austro-węgierskiej. W dniu 28 października 1918 roku czeski Komitet Narodowy w Pradze proklamował powstanie państwa czechosłowackiego. Podobnie postąpił Komitet Narodowy w Zagrzebiu.     W Krakowie w dniu 27 października została utworzona Polska Komisja...
5
5 (2)
Godziemba
17-11-2014
W dniach 11-12 listopada 1918 roku Polacy przejęli władzę w Łodzi.      Po wybuchu rewolucji w Niemczech doszło do przyspieszenia polskich przygotowań do przejęcia władzy w Łodzi. W dniu 9 listopada powołano wspólną, dla dowborczyków, legionistów oraz członków Polskiej Organizacji Wojskowej, Komendę Siły Zbrojnej.  Komenda nawiązała współpracę z Komendą Bojową Narodowego Związku Robotniczego oraz Organizacją Wojskową Polskiej Partii Socjalistycznej. Ustalono wspólny plan...
5
5 (3)
R.Zaleski
15-11-2014
Najbardziej podobnym wydaje i się konflikt Rosji z Chinami na przełomie XIX i XX wieku. Choć są analogie do okresu ostatniego rozbioru Polski, Powstania Listopadowego. „W samych zaś Chinach załamały się właśnie próby odgórnej i umiarkowanej reformy ustroju państwa podjęte pod wpływem klęski w wojnie z Japonią i sukcesu przebudowy tego cesarstwa w duchu zachodnim. Ich inicjatorzy, nastawieni raczej konserwatywnie, przerażeni byli wizją rozbioru Chin. W memoriałach do cesarza Kuang-hsu (Kuang Sil) z naciskiem wskazywali na...
5
5 (3)
Godziemba
12-11-2014
Na początku listopada 1918 roku Polacy przejęli z rąk Austriaków władzę w Lublinie.     Na jesieni 1918 roku szybko postępowała demoralizacja i rozkład dyscypliny wojska austriackiego, okupującego południową część b. Królestwa Polskiego. Władze austriackie coraz bardziej okazywały się bezsilne wobec narastających protestów ludności polskiej oraz powszechnego bojkotu dostaw płodów rolnych. Bezsilność austriackiej administracji okupacyjnej sprawiła, iż rezydujący w Lublinie generał-gubernator gen....
5
5 (3)
Godziemba
05-11-2014
Jakkolwiek członkowie Związku Legionistów Polskich wspierali Józefa Piłsudskiego, to sama organizacja nie angażowała się w spory polityczne.      Mord na pierwszym prezydencie RP Gabrielu Narutowiczu spowodował wzrost aktywności politycznej Związku Legionistów Polskich. Zarząd Główny przygotował odezwę, w której zdecydowanie potępiono zachowanie gen. Józefa Hallera, który zamiast tonować nastroje, nawoływał w trakcie politycznych wieców do wypowiedzenia...
5
5 (2)
Godziemba
03-11-2014
W 1922 roku doszło do utworzenia Związku Legionistów Polskich.      Przeprowadzona po zakończeniu wojny z Rosją bolszewicką demobilizacji polskiej armii szczególnie dotknęła żołnierzy Legionów Polskich, spośród których wysoki odsetek stanowiła młodzież inteligencka. Przekonani, iż czyn legionowy przyczynił się do odzyskania niepodległości, oczekiwali specjalnego traktowania w wolnej Polsce.  Zamiast tego zmuszeni byli do bardzo trudnej adaptacji do życia codziennego w warunkach...
5
5 (3)
Godziemba
29-10-2014
W czerwcu 1946 roku Brytyjczycy utworzyli dla polskich żołnierzy na Zachodzie Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.      W obliczu kolejnych raportów brytyjskiej ambasady w Warszawie trafnie podkreślających, iż rządzącym w Polsce komunistom bardziej zależy na zlikwidowaniu PSZ niż na powrocie żołnierzy polskich do kraju, min. Bevin zrezygnował z pierwotnego wezwania żołnierzy PSZ do powrotu do kraju i „pouczenia o charakterze zdecydowanie zniechęcającym, jeśli idzie o perspektywy na przyszłość, dla...
5
5 (1)
alchymista
27-10-2014
Pułkownik Kuliński oczami Sławomira Cenckiewicza.   Kluczowym cytatem tej książki są słowa płk Kuklińskiego: „Latami przyklejałem na wielkich sztabowych mapach symbole grzyba atomowego: niebieskie tam, gdzie uderzenia miały paść z Zachodu, czerwone tu, gdzie miały paść nasze... A ja nie mogłem nie myśleć, co te grzybki oznaczają”. Ten cytat jest osią całej książki. Na szczęście jednak Cenckiewicz uniknął nachalnego wtłaczania do głowy jakiejkolwiek tezy. Swego rodzaju protekcjonalną sympatię widać u autora zarówno...
4.4
4.4 (5)
Godziemba
27-10-2014
Na wiosnę 1946 roku Brytyjczycy rozpoczęli przygotowania do demobilizacji żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, w tym polskiego 2 Korpusu we Włoszech.      Pomimo zakończenia w dniu 8 maja 1945 roku wojny w Europie nastroje wśród żołnierzy 2 Korpusu Polskiego we Włoszech dalekie były od euforii.  Okupacja kraju przez armię sowiecką, zagarniecie Kresów Wschodnich, przejęcie władzy przez komunistów nie zachęcało do powrotu do Polski. Większość żołnierzy Korpusu przeszła przez sowieckie łagry i nie...
5
5 (3)
Godziemba
22-10-2014
Do czasu wyjazdu Antoniego Szackiego do Stanów Zjednoczonych komuniści dążyli do jego ekstradycji.      Na wiosnę 1946 roku sprawę ekstradycji Pułkownika przejęła Polska Misja Wojskowa Badania Niemieckich Zbrodni Wojennych, której szef ppłk. Marian Muszkat we współpracy z  ministerstwem sprawiedliwości oraz MBP miał zgromadzić odpowiedni materiał dokumentujący rzekome zbrodnie dokonane na rozkaz „Bohuna”. Wedle wytycznych prokuratora Stefana Kurowskiego uzasadnienie ekstradycji miało...
5
5 (3)
Godziemba
20-10-2014
Od samego początku dowódca Brygady Świętokrzyskiej oskarżany był przez komunistów o zbrodnie wojenne i współpracę z Niemcami.     Antoni Szacki (Szacki-Skarbek) urodził się 1 marca 1902 roku w Wilnie. Po ukończeniu szkoły powszechnej, w 1913 roku rozpoczął edukację w gimnazjum państwowym w Charkowie. Latem 1919 udało mu się z rodziną opuścić Rosję i przedostać się do Warszawy. Na wiosną 1920 roku Szacki wstąpił wraz z bratem Czesławem, jako ochotnik do 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, walczył na...
5
5 (4)

Strony