Historia

Godziemba
17-11-2014
W dniach 11-12 listopada 1918 roku Polacy przejęli władzę w Łodzi.      Po wybuchu rewolucji w Niemczech doszło do przyspieszenia polskich przygotowań do przejęcia władzy w Łodzi. W dniu 9 listopada powołano wspólną, dla dowborczyków, legionistów oraz członków Polskiej Organizacji Wojskowej, Komendę Siły Zbrojnej.  Komenda nawiązała współpracę z Komendą Bojową Narodowego Związku Robotniczego oraz Organizacją Wojskową Polskiej Partii Socjalistycznej. Ustalono wspólny plan...
5
5 (3)
R.Zaleski
15-11-2014
Najbardziej podobnym wydaje i się konflikt Rosji z Chinami na przełomie XIX i XX wieku. Choć są analogie do okresu ostatniego rozbioru Polski, Powstania Listopadowego. „W samych zaś Chinach załamały się właśnie próby odgórnej i umiarkowanej reformy ustroju państwa podjęte pod wpływem klęski w wojnie z Japonią i sukcesu przebudowy tego cesarstwa w duchu zachodnim. Ich inicjatorzy, nastawieni raczej konserwatywnie, przerażeni byli wizją rozbioru Chin. W memoriałach do cesarza Kuang-hsu (Kuang Sil) z naciskiem wskazywali na...
5
5 (3)
Godziemba
12-11-2014
Na początku listopada 1918 roku Polacy przejęli z rąk Austriaków władzę w Lublinie.     Na jesieni 1918 roku szybko postępowała demoralizacja i rozkład dyscypliny wojska austriackiego, okupującego południową część b. Królestwa Polskiego. Władze austriackie coraz bardziej okazywały się bezsilne wobec narastających protestów ludności polskiej oraz powszechnego bojkotu dostaw płodów rolnych. Bezsilność austriackiej administracji okupacyjnej sprawiła, iż rezydujący w Lublinie generał-gubernator gen....
5
5 (3)
Godziemba
05-11-2014
Jakkolwiek członkowie Związku Legionistów Polskich wspierali Józefa Piłsudskiego, to sama organizacja nie angażowała się w spory polityczne.      Mord na pierwszym prezydencie RP Gabrielu Narutowiczu spowodował wzrost aktywności politycznej Związku Legionistów Polskich. Zarząd Główny przygotował odezwę, w której zdecydowanie potępiono zachowanie gen. Józefa Hallera, który zamiast tonować nastroje, nawoływał w trakcie politycznych wieców do wypowiedzenia...
5
5 (2)
Godziemba
03-11-2014
W 1922 roku doszło do utworzenia Związku Legionistów Polskich.      Przeprowadzona po zakończeniu wojny z Rosją bolszewicką demobilizacji polskiej armii szczególnie dotknęła żołnierzy Legionów Polskich, spośród których wysoki odsetek stanowiła młodzież inteligencka. Przekonani, iż czyn legionowy przyczynił się do odzyskania niepodległości, oczekiwali specjalnego traktowania w wolnej Polsce.  Zamiast tego zmuszeni byli do bardzo trudnej adaptacji do życia codziennego w warunkach...
5
5 (3)
Godziemba
29-10-2014
W czerwcu 1946 roku Brytyjczycy utworzyli dla polskich żołnierzy na Zachodzie Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.      W obliczu kolejnych raportów brytyjskiej ambasady w Warszawie trafnie podkreślających, iż rządzącym w Polsce komunistom bardziej zależy na zlikwidowaniu PSZ niż na powrocie żołnierzy polskich do kraju, min. Bevin zrezygnował z pierwotnego wezwania żołnierzy PSZ do powrotu do kraju i „pouczenia o charakterze zdecydowanie zniechęcającym, jeśli idzie o perspektywy na przyszłość, dla...
5
5 (1)
alchymista
27-10-2014
Pułkownik Kuliński oczami Sławomira Cenckiewicza.   Kluczowym cytatem tej książki są słowa płk Kuklińskiego: „Latami przyklejałem na wielkich sztabowych mapach symbole grzyba atomowego: niebieskie tam, gdzie uderzenia miały paść z Zachodu, czerwone tu, gdzie miały paść nasze... A ja nie mogłem nie myśleć, co te grzybki oznaczają”. Ten cytat jest osią całej książki. Na szczęście jednak Cenckiewicz uniknął nachalnego wtłaczania do głowy jakiejkolwiek tezy. Swego rodzaju protekcjonalną sympatię widać u autora zarówno...
4.4
4.4 (5)
Godziemba
27-10-2014
Na wiosnę 1946 roku Brytyjczycy rozpoczęli przygotowania do demobilizacji żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, w tym polskiego 2 Korpusu we Włoszech.      Pomimo zakończenia w dniu 8 maja 1945 roku wojny w Europie nastroje wśród żołnierzy 2 Korpusu Polskiego we Włoszech dalekie były od euforii.  Okupacja kraju przez armię sowiecką, zagarniecie Kresów Wschodnich, przejęcie władzy przez komunistów nie zachęcało do powrotu do Polski. Większość żołnierzy Korpusu przeszła przez sowieckie łagry i nie...
5
5 (3)
Godziemba
22-10-2014
Do czasu wyjazdu Antoniego Szackiego do Stanów Zjednoczonych komuniści dążyli do jego ekstradycji.      Na wiosnę 1946 roku sprawę ekstradycji Pułkownika przejęła Polska Misja Wojskowa Badania Niemieckich Zbrodni Wojennych, której szef ppłk. Marian Muszkat we współpracy z  ministerstwem sprawiedliwości oraz MBP miał zgromadzić odpowiedni materiał dokumentujący rzekome zbrodnie dokonane na rozkaz „Bohuna”. Wedle wytycznych prokuratora Stefana Kurowskiego uzasadnienie ekstradycji miało...
5
5 (3)
Godziemba
20-10-2014
Od samego początku dowódca Brygady Świętokrzyskiej oskarżany był przez komunistów o zbrodnie wojenne i współpracę z Niemcami.     Antoni Szacki (Szacki-Skarbek) urodził się 1 marca 1902 roku w Wilnie. Po ukończeniu szkoły powszechnej, w 1913 roku rozpoczął edukację w gimnazjum państwowym w Charkowie. Latem 1919 udało mu się z rodziną opuścić Rosję i przedostać się do Warszawy. Na wiosną 1920 roku Szacki wstąpił wraz z bratem Czesławem, jako ochotnik do 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, walczył na...
5
5 (4)
Smok Eustachy
18-10-2014
Redaktor  Piotr Zaremba epatuje kolektyw swoim chaosem myślowym. Zarzuca Zychowiczowi snucie alternatywnych rozwiązań a okazuje się, że nie chodzi mu o sam fakt snucia, ale o rzekomą błędność zychowiczowych analiz. Jest to spora różnica, ludzie odnoszą się bowiem do tego, co Zaremba napisał, a nie do tego, co wydaje mu się że napisał. Takie babskie gadanie to jest. Drugim przykładem jest tu kwestia powtarzania gebelsowskiej propagandy: nie chodzi o samo powtarzanie, tylko niby że nieprawdy nie wolno. A o tym co jest tu prawdą...
1
1 (1)
Godziemba
15-10-2014
Grupa „Znaku” zdecydowanie potępiała księży oskarżonych przez komunistów o wsparcie dla obozu niepodległościowego.     Po aresztowaniu szeregu księży z kurii krakowskiej, redakcja „Tygodnika Powszechnego” całkowicie przyjęła komunistyczną tezą o współpracy księży z „zachodnimi imperialistami” i podkreśliła, iż „wywiady anglosaskie grają tu własną grę w sposób jaskrawy. Jest zjawiskiem niezwykle tragicznym, gdy ludzie należący do społeczeństwa polskiego stają się...
5
5 (5)
alchymista
13-10-2014
Niemało jest wśród nas mniej lub bardziej zakamuflowanych rusofilów lub, co gorsza, cichych fantastów, wierzących w możliwość trwałego uregulowania relacji Polski z Moskowią, czy szerzej – Europy Środkowej z Moskowią. Fantastów przymierza nie brak również w Ameryce, o czym obszernie opowiadają tacy eksperci, jak choćby Jacek Bartosiak czy Marek Jan Chodakiewicz. Swego czasu, jeszcze przed zamachami z 11 września, sam Big-Zbig opowiadał, jak to Rosja powinna obawiać się dwustu milionów muzułman...
4.375
4.4 (8)
Godziemba
13-10-2014
Wbrew stanowisku hierarchii kościelnej grupa „Znaku” opowiadała się za uznaniem zdobyczy komunizmu w Polsce.      Komuniści jednak dążyli do całkowitego podporządkowania Kościoła. W sierpniu 1948 roku doszło do likwidacji „Tygodnika Warszawskiego” oraz aresztowania jego redaktorów, którzy następnie zostali skazani na wieloletnie wyroki więzienia ( a trzech – J. Braun, J. Hoppe, J. Kwasiborski – na karę dożywotnego więzienia) Na początku sierpnia 1949 roku rząd ogłosił...
5
5 (3)
Tomasz A S
09-10-2014
  Na zdjęciu: Marcin Gugulski i Wojciech Fałkowski podczas przekazania dokumentów - oglądają fiszki kartotek osobowych prześladowanych robotników, które stworzyli ze swymi przyjaciółmi 38 lat wcześniej. Fot. Tomasz A S Aleksandrów, 21 lipca 2014 roku   Poniższa opowieść może nie całkiem pasuje do serii moich „Historii Rodzinnych”. Tak jak w większości moich poprzednich opowiadań, nie dotyczy ono ściśle spraw rodzinnych. Ale istotnym łącznikiem jest nasz dom na...
5
5 (5)
Godziemba
08-10-2014
Wraz z coraz szybszym po 1947 roku procesem podporządkowywania sobie przez komunistów każdej dziedziny życia Polaków, redakcja „Znaku” wycofywała się w tematykę religijno-kulturalną.     Od początku oceny Stommy podzielał Turowicz, który na łamach „Znaku” przestrzegał, aby „katolicy pamiętali, że broniąc tych elementów chrześcijańskich, które są w <starym świecie> przechowały, nie mogą bronić samego <starego świata>,  którego bankructwo...
5
5 (5)
Godziemba
06-10-2014
W pierwszych miesiącach po przejęciu władzy komuniści nie atakowali otwarcie Kościoła, blokując jednak pomoc ze strony zachodnich charytatywnych organizacji katolickich.     We wrześniu 1945 roku władze komunistyczne wprowadziły jednak świeckie prawo małżeńskie, zadecydowano także  o dobrowolnym, tylko na wyraźne życzenie rodziców, nauczaniu religii w szkołach. W odpowiedzi Konferencja Episkopatu Polski w październiku 1945 roku „przestrzegając przed materializmem, bezbożnictwem, sektami i propagandą...
5
5 (6)
katarzyna.tarnawska
05-10-2014
Raz chiromantka W dłoniach lekkich jak dwie lilie Dojrzała ciekawe linie... "Gdyby nie wiek dwudziesty, Ręczyłabym za to, Że zetną paniom głowy, Benito, Renato, Gdyby nie wiek dwudziesty!" - I śmiała się wieszczka, Patrząc w liliowe garście, znaczone złowieszczo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słaniała się Benita, Zemdlała Renata. - Ocucone, świadomie poszły w ręce kata. Stanął, z toporem, Rzeźnik, mięśniami sękaty, Odwalił się oburącz I zarąbał kwiaty. Choć wiotką jak...
5
5 (4)
Lech 'Losek' Mucha
01-10-2014
Da się zauważyć, że spora część blogosfery nie potrafi zgodzić się z oceną faktów historycznych, dotyczących historii Polski. Na portalu Fronda.pl natknąłem się na wpis pana Artura Leśniodorskiego, który  w notatce Pokłon słoika przed zbójeckim prawem, wyraża poglądy sporej części blogerów i pisze m.in. tak:   Krew burzy mi świadomość, że rachunek za Powstanie Warszawskie wystawia się nieprawdopodobnie prawym ludziom, zasługującym na wieczyste uznanie i rozważa alianse z patologicznymi zab...
2.8
2.8 (5)
Godziemba
01-10-2014
Na początku października 1938 roku wojsko polskie zajęło, utraconą w 1919 roku na rzecz Czechów, część Śląska Cieszyńskiego.     Po przyłączeniu w marcu 1938 roku Austrii do III Rzeszy Adolf Hitler nasilił swe żądanie skierowane wobec Pragi. W tej sytuacji prezydent Czechosłowacji Edvard Beneś wysłał do Polski Vaclava Fialę w celu zorientowania się w możliwościach zawarcia polsko-czechosłowackiego porozumienia. Jego polscy rozmówcy z kręgów rządowych i opozycyjnych jako warunek wstępny negocjacji stawiali...
5
5 (2)
Godziemba
29-09-2014
Czesi, łamiąc podpisane na początku listopada 1918 roku porozumienie, dokonali w styczniu 1919 roku napaści i zajęli znaczną część zamieszkanego przez Polaków Śląska Cieszyńskiego.      W dniu 28 października 1918 roku w Pradze ogłoszono deklarację niepodległości. W odpowiedzi na te deklarację polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego wydała odezwę, w której proklamowała „przynależność Księstwa Cieszyńskiego do wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski” i jednocześnie uznając dążenia narodu...
5
5 (2)
Godziemba
24-09-2014
W obliczu przeciągania się akcji strajkowej, w końcu czerwca 1917 roku niemieckie władze okupacyjne zadecydowały o zawieszeniu działalności uczelni w Warszawie.      Świadome nastrojów studentów władze uczelni warszawskich wystąpiły z propozycją zawieszenia zajęć w szkołach wyższych. W dniu 1 czerwca 1917 roku niemiecki kurator Uniwersytetu hr. Hutten-Czapski w piśmie do szefa administracji cywilnej von Kriesa uzasadnił tę propozycję – nędzą panującą wśród młodzieży akademickiej, która...
5
5 (2)
Godziemba
22-09-2014
W maju 1917 roku doszło do strajku studentów warszawskich uczelni.       Brak realizacji przez Niemców obietnic określonych w tzw. akcie 5 listopada 1916 roku, zwlekanie z utworzeniem niezależnej armii polskiej oraz nastające kłopoty aprowizacyjne w Warszawie  doprowadziły do fermentu wśród młodzieży akademickiej.        Na początku maja 1917 roku policja niemiecka pobiła, a następnie aresztowała kilku studentów Uniwersytetu oraz Politechniki...
5
5 (4)
Godziemba
17-09-2014
W dniu agresji sowieckiej na Polskę, gen. Rómmel planował powołanie uzurpatorskiego rządu z sobą na czele.       W godzinach wieczornych w dniu 17 września 1939 roku członkowie Komitetu Doradczego przy dowództwie armii „Warszawa” otrzymali, przekazaną drogą telefoniczną, informację, iż „ponieważ nie ma rządu, bo uciekł z kraju (nie było to prawdą, gdyż rząd z Prezydentem opuścili terytorium Rzeczypospolitej dopiero tuż przed północą tego dnia – Godziemba), a Moskale...
5
5 (3)
Godziemba
15-09-2014
Na wieść o agresji sowieckiej na Polskę, gen. Rómmel nakazał traktować sowietów jako sprzymierzeńców.     W dniu 17 września 1939 roku około godziny 5.00 radiostacja w dowództwie sztabu Armii „Warszawa” odebrała depeszę z Baranowicz informującą o przekroczeniu granicy polskiej przez wojska sowieckie. Po południu tego dnia dotarła do Warszawy radiodepesza gen. Kleeberga, dowódcy Okręgu Korpusu IX, stacjonującego w Brześciu,  domagająca się zasadniczych dyspozycji w obliczu...
5
5 (5)
alchymista
09-09-2014
Rocznicę bitwy pod Orszą postanowiłem uczcić muzycznie. Polecam bardzo ładne pieśni białoruskie tej bitwie poświęcone. Pieśń śpiewa białoruski zespół folkowy Stary Olsa (Стары Ольса), idący w nurcie tzw. „litwinizmu”, czyli utożsamienia Białorusi z Wielkim Księstwem Litewskim (pieśń tegoż zespołu pt. Litwin). Nurt ten w pewnym stopniu jest pokrewny polskiemu nurtowi „patriotów Wielkiego Księstwa Litewskiego” (słynny list Piłsudskiego do mieszkańców dawnego WKsL). Przydałby się też taki nurt i u...
4.25
4.3 (4)
alchymista
04-09-2014
Wojna ludzi nie rodzi, tylko Wojnina. Jak podaje niezalezna.pl, pod Mariupolem na Ukrainie „Grupa kilku czołgów wspierana przez ok. 40 żołnierzy z rosyjskich wojsk powietrznodesantowych podjęła próbę przerwania linii obrony. Strona ukraińska jest przekonana, że próba ta była jedynie formą zwiadu i testem sił ukraińskich”. Sowieci znani byli z tego, że rozpoznanie walką uznawali za przyjęty element taktyki i strategii. Kiedy jako smarkacz pod koniec lat 80. przychodziłem do ś. p. płk Stefana Jellenty,...
4.25
4.3 (4)
Godziemba
03-09-2014
Generał Juliusz Rómmel  w dniu  7 września uciekł z pola bitwy, opuszczając swych walczących z Niemcami żołnierzy armii „Łódź”.      Walki na przedpolu głównej pozycji armii „Łódź” trwały do wieczora 2 września. W tym czasie, na skutek wycofania się 7 DP na zachód od Częstochowy, powiększyła się luka pomiędzy armią „Łódź” a armią „Kraków”. Po wieczór 2 września marszałek Rydz nakazał Rómmlowi wycofanie...
5
5 (5)
Krzysztof Karnkowski
01-09-2014
 „Szlak bojowy Legionów Polskich” ukazał się kilka miesięcy temu, by uczcić setną rocznicę powstania Legionów i wymarszu Pierwszej Kadrowej. To bardzo cenna i sprawie skomponowana pozycja, tym cenniejsza, że jej autor, Janusz Tadeusz Nowak, zdążył jeszcze poznać ostatnich żyjących uczestników tamtych wydarzeń. „Szlak…” jest właściwie bogato ilustrowanym kalendarium działań wszystkich trzech brygad, które poprzedzone jest opisem samych początków polskich oddziałów...
5
5 (1)
Godziemba
27-08-2014
W końcu maja 1939 rozpoczęły się tajne negocjacje sowiecko-niemieckie, które doprowadziły do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.     Podczas przemówienia na XVIII Zjeździe WKP(b) w dniu 10 marca 1939 roku Stalin określił antykominternowską retorykę Niemiec, Włoch i Japonii mianem „maskarady”, w rzeczywistości bowiem chodziło, jego zdaniem, o „wojnę przeciwko interesom Anglii, Francji i USA”    Z kolei celem Stalina nie była – jak głosiła propaganda komunistyczna...
5
5 (5)
Godziemba
25-08-2014
Od początku lat 20. Niemcy i Związek Sowiecki razem dążyły do zniszczenia porządku wersalskiego w Europie.    Ostateczna likwidacja państwa czechosłowackiego w marcu 1939 roku oznaczała całkowite fiasko dotychczasowej polityki appeasementu państw zachodnich, które przestały się łudzić, że jest to koniec żądań terytorialnych Hitlera.    W dniu 21 marca 1939 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop wezwał polskiego ambasadora Józefa Lipskiego i powtórzył swoje żądania wobec...
5
5 (6)
alchymista
22-08-2014
Podobno dzisiejsza młodzież to niesłychani idealiści. Kiedy byłem młodzieżą, młodzież była niesłychanie cyniczna i miała głównie skłonności do masochizmu. Nie twierdzę, że ja też taki byłem – referuję stan moralny młodzieży z końca lat 80. i początku lat 90. Przekazana przez rodziców solidarnościowych niewiara w sukces po stanie wojennym z jednej strony koegzystowała zręcznie z przekazaną przez rodziców komuszych niezachwianą wiarą w potęgę Związku „Radzieckiego” z drugiej strony. Jakiś kolega z podstaw...
5
5 (1)
Godziemba
20-08-2014
Pułkownik Juliusz Rómmel był jednym z autorów polskiego zwycięstwa pod Komarowem.       W dniu 24 sierpnia 1920 roku 1 Dywizja Jazdy płk Juliusza Rómmla została wcielona do, świeżo utworzonej, grupy pościgowej gen. Stanisława Hallera (13 DP i 1 DJ), której zadaniem było powstrzymanie, a następnie rozbicie Armii Konnej Budionnego, we współpracy z 10 DP z armii gen. Zielińskiego. Planowano to osiągnąć poprzez uderzenie na południową flankę i tyły Konarmii, która idąc na Lublin...
5
5 (3)
Ellenai
18-08-2014
Pierwsza chronologicznie wielka kultura andyjskiego regionu Ameryki Południowej, to Chavin, która rozwinęła się w północnej części dzisiejszego Peru.  Głównym ośrodkiem było Chavin de Huantar, w którym zachowała się  do dziś zrujnowana mocno architektura o sakralnym charakterze, wybudowana z kamiennych bloków spojonych gliną i ozdobionych rytami i rzeźbami zawierającymi głównie motyw jaguara i pumy. Jedna z hipotez pojawienia się kultury Chavin  w tym rejonie wywodzi ich od Olmekó...
5
5 (4)
Godziemba
18-08-2014
Pułkownik Juliusz Rómmel był jednym z czołowych dowódców polskiej kawalerii w czasie wojny polsko-bolszewickiej      Po przyjeździe z Rosji do kraju, w końcu grudnia 1918 roku płk  Juliusz Rómmel został dowódcą   8 pułku artylerii polowej, a marcu 1919 roku dowódcą 1 Brygady Artylerii w 1 DP, dowodzonej przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego.     W kwietniu 1919 roku wziął udział w wyprawie wileńskiej, zakończonej zdobyciem Wilna, a następnie...
5
5 (5)
Ellenai
17-08-2014
Ludzie to najbardziej okrutne stworzenia na naszej planecie. Nic zatem dziwnego, że ciągu tysiącleci swojej historii tworzyli okrutne i brutalne cywilizacje karmiące się krwią niewinnych ofiar. Różniła je skala oraz sposoby zadawania cierpień i pozbawiania życia. Agresywne ludy żyły praktycznie na każdej szerokości geograficznej. I choć trudno w to uwierzyć, ślady plemion uprawiających kanibalizm i składających ofiary z ludzi odnaleziono także w Polsce, na części terenów niegdysiejszego występowania kultury łużyckiej. Dobrze...
4.666665
4.7 (3)
Ellenai
13-08-2014
Tak, to akurat dzisiaj. Dzisiejszy dzień, to Dzień Pamięci warszawskiej Starówki. Mieszkam tutaj, dzień w dzień chodzę jej zaułkami, więc nic dziwnego, że czuję się z nią wyjątkowo silnie związana.     Notkę poniższą zamieściłam niegdyś na dawnych Niepoprawnych. Dziś przypominam ją raz jeszcze, bo nie mam niestety czasu napisać na ten temat nowej, a dotyczy wszak ona między innymi 70. rocznicy jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń Powstania Warszawskiego, w którym zginęło jednocześnie kilkaset osób, a...
5
5 (5)
Godziemba
13-08-2014
W lipcu 1915 roku pierwsze oddziały III Brygady Legionów Polskich wyruszyły na front.      Na początku wrześniu 1915 roku dowódcą III Brygady został oficjalnie płk. Wiktor Grzesicki, a szefem sztabu rtm. Filip Lubicz-Kochański. Wtedy też brygada uzyskała pełną gotowość bojową, choć już w lipcu 4 pp został skierowany na front.      W nocy z 22 na 23 lipca 1915 roku doszło do chrztu bojowego 4 pp w lasku niedaleko Majdanu Borzechowskiego na Lubelszczyźnie. W dalszych bojach żołnierze 4...
0
Brak głosów
Godziemba
11-08-2014
W maju 1915 roku zadecydowano o rozpoczęciu formowania III Brygady Legionów Polskich    Na jesieni 1914 roku doszło do przekształcenia dotychczasowych jednostek legionowych (grupy Piłsudskiego i  grupy karpackiej), w wyniku czego utworzono I oraz II Brygadę Legionów Polskich. Nie zamierzano poprzestać na tym i w końcu 1914 roku pojawiła się inicjatywa utworzenia  4 pułku piechoty Legionów, ale do jego powstania nie doszło, mimo, iż jego dowódcą miał zostać  Władysław Sikorski (szef...
4
4 (4)
ciociababcia
06-08-2014
  Homilia JE ks. bp. Józefa Zawitkowskiego z Łowicza wygłoszona podczas Mszy św. sprawowanej w 150. rocznicę wykonania wyroku śmierci na Romualdzie Traugucie i członkach Rządu Narodowego   Bracia Kapłani Przewielebne Siostry Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Stołecznych Warszawiacy Czcigodni Żołnierze i Wszyscy – Kochani moi! Chcę, abyście wiedzieli, jak wielkim przeżyciem jest dla mnie stanąć pod Krzyżem Traugutta, na stokach Warszawskiej Cytadeli. Bogu dziękuję za tę...
5
5 (2)
Stefan Bryś
06-08-2014
Jednym z mężczyzn którzy w znaczący czyli rewolucyjny sposób odcisnął swoje piętno na Średniowieczu był św. Benedykt. Najstarszy katolicki zakon mniszy został przez niego założony w okresie największego nasilenia przemocy. Podczas gdy wszyscy uciekają przed najazdami barbarzyńców on decyduje się zrobić coś wbrew ludzkiej logice. Było to coś, co ocierało się o szaleństwo. Tego nikt do tej pory nie umiał, nie chciał albo też nie miał odwagi zrobić. W czasie kiedy grasują hordy barbarzyńców, niszczone są kolejne...
3.2
3.2 (5)
Godziemba
06-08-2014
Na początku sierpnia 1914 roku Piłsudski „utworzył” fikcyjny Rząd Narodowy.    W tym samym czasie, gdy kompania kadrowa maszerowała z Michałowic do Słomnik, około godziny 14.00 w dniu 6 sierpnia 1914 roku rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, w czasie którego Józef Piłsudski poinformował zebranych o powołaniu Rządu Narodowego w Warszawie, któremu się podporządkował. Komendant zażądał „od KSSN do tego fait acoompli”, a Komitet...
5
5 (2)
Stefan Bryś
04-08-2014
Autorami chrystianizacji Europy oraz jej chrześcijańskiego odnowienia nie są wcale dzielni wojownicy ubrani w zbroje z krucyfiksami w dłoniach (mężczyźni) lecz przede wszystkim kobiety. Patrząc na dłuższy okres czasu poprzedzający upadek Imperium aż do wczesnego Średniowiecza zawsze w tle odnajdziemy niezwykłe osobowości chrześcijańskich kobiet. To prawda, że dziś bardzo trudno napisać ich szczegółowe biografie z powodu braku potrzebnych ku temu informacji. Ponadto wiele życiorysów sławnych chrześcijańskich kobiet zostało...
3.857145
3.9 (7)
Godziemba
04-08-2014
W dniu 6 sierpnia 1914 roku kompania kadrowa wyruszyła z Oleandrów, kierując się ku granicy austriacko-rosyjskiej.     W czasie dorocznego posiedzenia Związku Walki Czynnej w dniu 28 czerwca 1914 roku nadeszła wiadomość o zamordowaniu w Sarajewie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Nie wywarła ona na uczestnikach zebrania większego wrażenia, Piłsudski nie wierzył w wybuch wojny i dopiero ultimatum Austro-Węgier do Serbii spowodowało zmianę nastrojów. Nastąpiła mobilizacja oddziałów strzeleckich, któ...
5
5 (3)
Jadwiga Chmielowska
01-08-2014
Tekst  J. S. Kosiorowskiego Dzisiaj 1 sierpnia 2014 r. jest 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Warto posłuchać referatu wygłoszonego przez prof. Witolda Kieżuna o przyczynach i podstawach ogłoszenia wybuchu Powstania (You Tube).    Mój Tato w 1944 r. wysłał oddział ochotników z Kolbuszowy do Warszawy. Franciszek Bańka prowadził partyzantów do Stolicy. Aresztowali Ich Rosjanie przed Warszawą. Wywieźli na wschód, wreszcie wcieli Ich do II Armii Ludowego Wojska Polskiego. W 1945 roku...
5
5 (2)
Stefan Bryś
01-08-2014
Średniowiecze to epoka pełna przemocy. Jest to fakt niezaprzeczalny. Przeczytamy o tym w każdym podręczniku do historii. Drugim faktem jest to, że był to czas kiedy dominującą rolę w kulturze odgrywało chrześcijaństwo. W tym zakresie XXI wiek różni się od średniowiecza. Niejeden westchnąwszy z ulgą powie: Na szczęście! Dziś to nie chrześcijaństwo dominuje lecz walka z nim. Największym oraz najczęstszym błędem jest jednak bardzo prymitywne powiązanie przemocy jaka panowała w średniowieczu z chrześcijaństwem. Ten błąd popełniają dziś...
3.333335
3.3 (6)
ciociababcia
01-08-2014
Powstanie Warszawskie. Gloria victis! cz.I dr Joanna Wieliczka-Szarkowa - autorka najnowszej książki o Powstaniu Warszawskim, red. Piotr Szubarczyk - publicysta historyczny, red. Dariusz Walusiak - dokumentalista http://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2014/07/2014.07.31.RozmowyNiedokonczone18.mp3 http://www.radiomaryja.pl/multimedia/powstanie-warszawskie-gloria-victis-cz-i/ cz.II http://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2014/08/2014.07.31.RozmowyNiedokonczone21.mp3 http://www.radiomaryja.pl/multimedia/powstanie-...
5
5 (2)
Krzysztof Karnkowski
01-08-2014
70. rocznica Powstania Warszawskiego zainspirowała wielu wydawców to wydania kolejnych pozycji na temat warszawskiego Sierpnia. Fronda na tę półkę dołożyła „Warszawę 1944”, odkrywczą i mocną pozycję, napisaną przez Szymona Nowaka. Na czym polega specyfika tego wydawnictwa? Zanim przejdę do własnych uwag, kilka zdań autora.   W niniejszej książce chciałem przedstawić potencjalne możliwości dotyczące losów Powstania Warszawskiego, jego rozmaite alternatywy. Chciałem ukazać, że powstanie zbrojne i...
5
5 (3)
Lech 'Losek' Mucha
30-07-2014
   W ramach dyskusji pod moją poprzednią notatką: Niebezpieczeństwo wychowania w duchu tolerancji  komentator Salonu24 ukryty za nickiem: Blackley napisał, komentując moją prośbę do rodziców, by wpajali swoim pociechom dumę z naszej kultury, tradycji i historii, takie zdania: z afirmowaniem kultury bym nie szalał - z wielu rzeczy nie ma dumy - choćby 5oo lat trzymania w niewoli większej części ludności kraju Przez mały odsetek tzw '' dobrze urodzonych '' . Jedni zdychali z głodu , chorób i ciężkiej...
5
5 (1)
Godziemba
30-07-2014
Pomimo krytycznego stosunku do decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego, piłsudczycy w pełni doceniali bohaterstwo, męstwo i poświęcenie żołnierzy powstania.     Wedle planów brytyjskich powstanie warszawskie miało być tylko epizodem w historii II wojny światowej, „tymczasem – jak trafnie podkreślał Ignacy Matuszewski – przez poświęcenie, odwagę, umiejętność, siłę, wytrzymałość – powstanie warszawskie zmieniło się w odrębne, wielkie, widoczne, tragiczne zjawisko i  Warszawa stała się,...
5
5 (3)

Strony