Historia

Godziemba
16-11-2015
W końcu września 1939 roku Sowieci aresztowali we Lwowie byłego premiera RP Leona Kozłowskiego.     Leon Kozłowski urodził się 6 czerwca 1892 roku w majątku Rembieszyce jako syn Stefana, jednego z założycieli „Arkonii - polskiej organizacji studenckiej w Rydze, a potem twórcy pierwszego w Kongresówce Towarzystwa Rolniczego, oraz Marii ze Strasburgerów.     Przyszły premier RP rozpoczął edukację w siedmioklasowej Miejskiej Szkole Handlowej w Kielcach, a po śmierci w 1908 roku ojca,...
5
5 (1)
Godziemba
09-11-2015
W dniu 7 listopada 1918 roku powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej.     Na początku lutego 1918 roku odbyła się w Krakowie narada działaczy lewicy niepodległościowej, w której istotną rolę odegrali członkowie piłsudczykowskiego Konwentu A – Jędrzej Moraczewski, Bogusław Miedziński, Juliusz Poniatowski oraz płk. Rydz-Śmigły – Komendant Główny Polskiej Organizacji Wojskowej.     Członkowie Konwentu przewidując klęskę państw centralnych opowiadali się za...
5
5 (1)
Godziemba
04-11-2015
W obliczu bierności Francji, Józef Piłsudski zmusił Hitlera w 1933 roku do porzucenia antypolskiej polityki.     W drugiej połowie kwietnia 1933 roku Józef Piłsudski polecił ambasadorowi w Berlinie Alfredowi Wysockiemu złożyć wizytę Hitlerowi i w ostrych słowach zażądać rezygnacji z ingerencji w sprawy Gdańska. W przeciwnym razie Polska zostanie zmuszona do wyciągnięcia "pewnych" konsekwencji. Wiadomo, iż słowo "pewnych" w ustach polskiego rządu brzmiało wtedy krystalicznie jasno - wojna....
5
5 (5)
Godziemba
02-11-2015
W 1933 roku Piłsudski zaproponował Francji przeprowadzenie operacji prewencyjnej przeciwko Hitlerowi.     Zdaniem niemieckiego historyka Hansa Roosa na przełomie marca i kwietnia 1933 roku Marszałek Piłsudski polecił przeprowadzenie w Paryżu sondaży „w sprawie wspólnej akcji wojskowej przeciw Niemcom hitlerowskim. Te sondaże nastąpiły nie na zwykłej oficjalnej drodze dyplomatycznej, ale przez specjalnych pełnomocników wojskowych. Sugestie Marszała zmierzały nie do ogólnej wojny prewencyjnej,...
5
5 (4)
Godziemba
14-10-2015
W 1922 roku doszło do nawiązania bliskiej współpracy wojskowej pomiędzy Niemcami a Rosją bolszewicką.     Po zakończeniu wojny światowej, w czasie trwania w Rosji wojny domowej, niemieccy generałowie uważali, iż dopiero po obaleniu rządów bolszewików możliwy będzie sojusz z Rosją. Takie były pobudki działania osławionego von der Goltza w krajach bałtyckich i nie bez powodu jeden z jego podwładnych skarżył się, że Brytyjczycy zmuszając oddziały von der Goltza do wycofania się „pozbawili Niemcy szansy...
5
5 (4)
Godziemba
12-10-2015
18 czerwca 1935 roku był jednym z najszczęśliwszych dni w życiu Hitlera.     Tego dnia Wielka Brytania zgodziła się podpisać z III Rzeszą układ morski, na mocy którego ograniczono wielkość floty niemieckiej do 35% tonażu Royal Navy. W rzeczywistości rząd angielski zalegalizował budowę floty niemieckiej, łamiąc jednocześnie postanowienia traktatu wersalskiego. Zgadzając się na zbrojenia morskie III Rzeszy Anglicy nie sprzeciwiali się zbrojeniom niemieckim także na lądzie i w powietrzu.     W pierwszych...
5
5 (2)
Godziemba
05-10-2015
Dowódcą batalionu „Kiliński”, który zdobył „PASTĘ” był olimpijczyk, rotmistrz Henryk Roycewicz „Leliwa”.     Henryk Roycewicz urodził się 30 lipca 1898 roku w Janopolu na Litwie jako syn Roberta i Eugenii z domu Likiewicz. Po ukończeniu 7-klasowej Szkoły Handlowej w Kownie, w dniu 5 grudnia 1918 roku wstąpił ochotniczo do Wileńskiego Pułku Ułanów, walcząc w jego szeregach w wojnie z bolszewikami. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, w grudniu 1920...
5
5 (3)
alchymista
04-10-2015
To oczywiście żart - myję je codziennie kilka razy: po kocie, po psie, po suce, po grzebaniu w kompoście, po grzebaniu w ziemi, po pracy z maszynami, a wreszcie, nade wszystko PRZED. Przed jedzeniem. Pojawiły się doniesienia, że w Wiedniu wybuchła epidemia dezynterii wśród uchodźców. Nie wiem ile w tym prawdy, ale od razu przypomniała mi się historia bitwy pod Wiedniem. W stolicy monarchii Hansburgów panowała dezynteria. Podczas oblężenia codziennie umierało 50-60 osób. Po świetnym zwycięstwie wojsk...
5
5 (4)
Lech 'Losek' Mucha
03-10-2015
...Jeden raniony, drugi zabity, Krwi się zachciało słupskim bandytom. To Partia strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł. Krwawy Kociołek to kat Trójmiasta, Przez niego giną dzieci, niewiasty, Poczekaj draniu - my cię dostaniem! Janek Wiśniewski padł.. To fragment Ballady o Janku Wiśniewskim autorstwa Krzysztofa Dowgiałło. Tę balladę jako nastolatek śpiewałem akompaniując sobie na gitarze marki Defil. Niestety proroctwo zawarte w pieśni nie spełniło się. Nie ukarano Krwawego Kociołka, został uniewinniony, co niestety...
5
5 (5)
Kazimierz Suszyński
01-10-2015
Rocznicowy tekst o Obławie Augustowskiej zredagowany z myślą o młodzieży uczestniczącej w II Sztafecie Niepodległości. Opis autorstwa Danuty Kaszlej składa się na wydanie specjalne Biuletynu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie. Zamieściłem go w tym miejscu chcąc przybliżyć cenną działalność Klubu oraz okazując wizytówkę strony www.akklub.pl , jednocześnie namawiając do zaglądania na stronę jak i do Augustowa.  Niech ten sygnalny arttykuł stanie się przyczynkiem do pogłębiania wiedzy o ...
5
5 (2)
Godziemba
30-09-2015
W agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku wzięło udział ponad pół miliona czerwonoarmistów.     W dniu 3 września 1939 roku Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o rozpoczęciu skrytej mobilizacji jednostek Armii Czerwonej, przeznaczonych do agresji na Polskę. Jednocześnie zadecydowano o wstrzymaniu zwolnienia starych roczników szeregowców i podoficerów, przedłużając służbę wojskową ponad 300 tysiącom żołnierzy. Następnego dnia komisarz obrony Woroszyłow zarządził pobór...
5
5 (5)
Kazimierz Suszyński
29-09-2015
Oficjalny biogram Leona Suszyńskiego ps."P-8" opracowany przez historyka Piotra Łapińskiego. Drukiem ukazał się w Słowniku Biograficznym - "Konspiracja i Opór Społeczny w Polsce 1944 - 1956" (t.III, str.520-524) wydanym przez Instytut Pamięci Narodowej  w 2007r. Ponieważ publikacja od kilku lat jest praktycznie niedostępna, to przytaczam całość w oryginalnej wersji, bez uzupełnień i poprawek. SUSZYŃSKI Leon (1920–1979), pseudonimy: „P–8”, „Litwin...
0
Brak głosów
Godziemba
28-09-2015
Od wybuchu wojny polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 roku Związek Sowiecki zintensyfikował swoje przygotowania do agresji na Polskę.    Po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow władze sowieckie starały się przekonać własne społeczeństwo, iż jego zawarcie spowodowane zostało zerwaniem przez Francję i Wielką Brytanię rokowań z Moskwą oraz odmową Polski wpuszczenia Armii Czerwonej na swoje terytorium. W konsekwencji to Polska, Francja oraz Wielka Brytania miały ponosić winę za wybuch ewentualnej wojny.     Tezę tę,...
5
5 (3)
Godziemba
14-09-2015
Latem 1941 roku politycy związani z rządem Sikorskiego rozpoczęli bezpardonową walkę z gen. Sosnkowskim, która przybrała formę przemysłu pogardy.     W końcu lipca 1941 roku gen Sosnkowski złożył – na znak protestu wobec podpisania przez gen. Sikorskiego niekorzystnej dla Polski umowy ze Związkiem Sowieckim – dymisję z funkcji ministra w rządzie RP na uchodźstwie, zachowując funkcję następcy Prezydenta RP.     Zwolennicy gen. Sikorskiego, z Stanisławem Kotem i Stanisławem Strońskim na...
5
5 (5)
Administracja
10-09-2015
Zapewne niewielu przepełnionych humanitaryzmem humanistów europejskich pamięta o tym, że i sam Mahomet był … uchodźcą. Uszedł bowiem z Mekki do Medyny, ponieważ jego wuj – przywódca rodu Haszymidów, Abu Lahab – nie przywiązywał nadmiernej wagi do praw człowieka i obywatela oraz zasad humanitaryzmu i solidarności społecznej. Uszedłszy 24 września Roku Pańskiego z Mekki do Medyny nasz uchodźca wraz z niewielką grupą kilkudziesięciu współwyznawców – też zresztą uchodźców (...
0
Brak głosów
alchymista
09-09-2015
Ilekroć sięgam po opowieść Piotra z Dusburga ogarnia mnie uczucie przygnębienia. Krzyżowcy zwani Krzyżakami stworzyli bowiem cały aparat władzy koncentrujący się na zniszczeniu kultury i cywilizacji obcych. Krzyżacy metodycznie i w sposób przemyślny podbili Prusy i przetrącili kręgosłup moralny narodu pruskiego. Jednak w relacji Piotra z Dusburga rzecz przedstawia się zupełnie inaczej. Wojna zakonu krzyżackiego z pogańskimi Prusami to walka mocy niebieskich z szatańską. „Nie należy powątpiewać” - pisze kronikarz -...
5
5 (2)
Godziemba
09-09-2015
Generał Kazimierz Sosnkowski opracował podstawowe zasady organizacji i działalności Związku Walki Zbrojnej.     Komenda Główna ZWZ była z założenia centralnym aparatem dowodzenia całą organizacją konspiracyjną, która działała na terenie okupowanej Polski. Początkowo podlegało jej 6 Komend Obszarów w Kraju, a następnie skorygowano pierwotne założenia organizacyjne tworząc dwie komendy: okupacji niemieckiej i okupacji sowieckiej.     Generał Sosnkowski i jego sztab opracowali podstawowe...
5
5 (2)
Godziemba
07-09-2015
W listopadzie 1939 roku gen. Kazimierz Sosnkowski został Komendantem Głównym Związku Walki Zbrojnej.      Od października 1939 roku premier gen. Sikorski rozpoczął przygotowania do przekształcenia, utworzonej w końcu września 1939 roku Służby Zwycięstwu Polski i uważanej przez niego za opanowaną przez piłsudczyków oraz powołania nowej, całkowicie mu podległej organizacji zbrojnej w okupowanej Polsce. Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 17 października 1939 roku poinformował ministrów, iż do...
5
5 (1)
Godziemba
02-09-2015
W dniach 1-2 września 1939 roku Wołyńska Brygada Kawalerii skutecznie powstrzymała natarcie niemieckiej 4 dywizji pancernej.     Wołyńska Brygada Kawalerii w składzie 19. i 21. pułku oraz 2. dywizjonu artylerii konnej została zmobilizowana w połowie sierpnia 1939 roku, a następnie przerzucona w rejon Brzeźnicy Nowej na południowe skrzydło Armii „Łódź”. Pod koniec sierpnia dołączył do niej 12. Pułk Ułanów Podolskich, dowodzony przez ppłk. Suskiego de Rostwo, oraz przydzielony jako dodatkowe...
5
5 (3)
Godziemba
19-08-2015
W obliczu pogorszenia się stosunków polsko-niemieckich, Japonia starała się podjąć rolę mediatora.      Ambasador Japonii w Warszawie Sako Shuichi w rozmowach z ministrem Józefem Beckiem, wiceministrem Janem Szembekiem oraz wicedyrektorem Departamentu Polityczno-Ekonomicznego MSZ, Tadeuszem Kobylańskim, a także przedstawicielami ruchu prometejskiego, podkreślał wagę dobrych relacji polsko-niemieckich, od których zależą także dobre stosunki Japonii z Polską i Niemcami. Pomagał mu tych...
5
5 (2)
Lech 'Losek' Mucha
18-08-2015
Jest 11-ty lipca 1791 roku. Trzeci rok trwania krwawego przewrotu znanego jako rewolucja francuska. Mordercy pod sztandarami, na których widnieją słowa: "Wolność, Równość, Braterstwo - albo śmierc", z wielką pompą i paradą przenoszą zwłoki martwego już od jedenastu lat Françoisa-Marie Aroueta do Panteonu, miejsca pochówku wybitnych Francuzów. Kim jest ów Arouet? Czym sobie zasłużył na zaszczyt ponownego pochówku przy wtórze... (Bo ja wiem, na czym oni mu tam grali? Nie na...
5
5 (4)
Godziemba
17-08-2015
W latach trzydziestych doszło do zacieśnienia relacji polsko-japońskich.      W latach trzydziestych wzrosło zainteresowanie Japonii Polską, co związane było przede wszystkim z poszukiwaniem wsparcia na forum Ligi Narodów w związku z pogarszającą się pozycją Tokio na arenie międzynarodowej po zajęciu przez nią Mandżurii i utworzeniu Mandżukuo.     Inną przyczyną zwrócenia uwagi na Polskę było jej położenie geograficzne, stanowiące doskonałe miejsce do zbierania informacji o Związku...
5
5 (1)
Lech 'Losek' Mucha
14-08-2015
Jeżeli nie wiesz, Szanowny Czytelniku, co sądzić o jakiejś  sprawie, o jakiejś postaci żyjącej dawno temu, ale także o kimś współczesnym; o jakimś wydarzeniu w dziejach ludzkości, albo procesie historycznym, możesz oczywiście sięgnąć do źródeł. Z tym, że znaleźć rzetelne źródło wiedzy historycznej jest trudno. Popularne źródła, jak wikipedia, w wielu sprawach są zmanipulowane przez siły lewicowe. Z drugiej strony, gdy lewica wiesza na kimś psy, możemy śmiało odłożyć trochę pieniędzy na kwiaty, by w stosownej...
5
5 (4)
Godziemba
12-08-2015
W czasie wojny 1920 roku Węgry udzieliły Polsce bardzo dużego wsparcia.     Nie bez kozery Stalin uważał Węgrów za jedyny, obok Polaków,  w Europie Środkowo-Wschodniej naród o tradycji szlacheckiej, i co za tym idzie o bardzo silnym poczuciu honoru oraz wartości niepodległościowych.      Już w dniu 4 marca 1919 roku podpisana została, za zgodą Alianckiej Komisji Wojskowej, umowa polsko-węgierska, mocy której Węgry przekazały nieodpłatnie Polsce w 1919 roku 20 mln sztuk...
5
5 (7)
Lech 'Losek' Mucha
10-08-2015
Jedna z zasad wygrywania wojen, przypisywana Sun-Tzu mówi, że aby zwyciężać, trzeba wiedzieć kiedy walczyć, a kiedy nie walczyć. Przeczytałem przed chwilą notatkę na portalu www.historia.wp.pl, poświęconą najnowszej książce Piotra Zychowicza: "Pakt Piłsudski-Lenin". Z zamieszczonego tam skrótu wynika, że - zdaniem autora - w 1919 i później drugi raz w 1920, Polacy mieli szansę dobicia czerwonych i starcia komunizmu na proch, co zapewne zapobiegłoby późniejszemu rozprzestrzenieniu się komunistycznej...
5
5 (4)
Godziemba
10-08-2015
Konflikt polsko-czechosłowacki o Śląsk Cieszyński wpłynął na wrogi stosunek Pragi do Warszawy podczas wojny 1920 roku.     Po agresji czechosłowackiej na Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, stosunki pomiędzy Warszawą a Pragą były bardzo  napięte. Na mocy decyzji Rady Najwyższej Ententy z 27 września 1919 roku na spornym terytorium Śląska Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy miał zostać przeprowadzony plebiscyt. Z uwagi na znaczną przewagę ludności polskiej, Warszawa mogła być spokojna o wynik plebiscytu, jednak w ww. decyzji...
5
5 (1)
Godziemba
07-08-2015
Najsłynniejszy kawalerzysta II RP gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski rozpoczął swoją karierę w Legionach jako szeregowiec w piechocie.     Wieniawa na tyle zrósł się z kawalerią, że nawet wybitni historycy (np. prof. Wieczorkiewicz) uważali, iż był od jednym z członków osławionego patrolu Beliny.     Bolesław Długoszowski wywodził się z rodziny o znacznych tradycjach kawaleryjskich. Jego dziad – Wincenty był podporucznikiem w 3 pułku ułanów Królestwa Polskiego, wziął...
5
5 (2)
Godziemba
05-08-2015
Generał Antoni Chruściel był zwolennikiem prowadzenia do samego końca walki w Warszawie w 1944 roku.     Gdy w dniu 9 września 1944 roku rozpoczęły się rozmowy z Niemcami na temat ewakuacji ludności cywilnej oraz ewentualnej kapitulacji, Chruściel w meldunku dla „Bora” podkreślił, iż „stan fizyczny oddziałów jest istotnie najwyższej wagi, stan moralny jest lepszy od fizycznego”, a „kapitulacja jest ostatecznością, której chcemy uniknąć, nikt nie wierzy Niemcom. Ludzie chcą ginąć z...
5
5 (2)
Jonathan
04-08-2015
W ciągu pierwszych czterech dni walk Polakom udało się opanować ponad połowę Warszawy - Starówkę, Śródmieście, Powiśle, Wolę, Mokotów – oraz przeciąć niezwykle ważne dla Niemców szlaki komunikacyjne ze wschodnim brzegiem. Jednak nie udało się osiągnąć najważniejszych celów: w rękach niemieckich pozostały wszystkie mosty warszawskie, lotniska na Bielanach i Okęciu a ponadto dworce kolejowe, centrala telefoniczna, koszary wojskowe, policyjne i SS. Próby ich zdobycia często kończyły się tragicznie:...
5
5 (4)
Godziemba
03-08-2015
Faktycznym dowódcą Powstania Warszawskiego był płk. Antoni Chruściel.     Wśród obiektów, które miały być zdobyte w pierwszym dniu powstania – wedle całkowicie nierealnego planu „Montera”, były warszawskie lotniska.      Na Okęciu – wedle obliczeń J. Kuleszy – w lipcu 1944 roku stacjonowało 1000 niemieckich lotników oraz 2500 żołnierzy naziemnej obsługi.  Teren lotniska otoczony był zasiekami, bunkrami oraz 63 gniazdami ciężkich karabin...
5
5 (1)
Jonathan
01-08-2015
Straszliwie krótki czas dany oddziałom na koncentrację, pobranie broni i wyposażenia z zakonspirowanych magazynów spowodował wiele zamieszania. O wyznaczonej porze zaledwie połowa żołnierzy – około 20 tysięcy - znalazła się w miejscach zbiórki, co gorsza zaledwie 1-2 na dziesięciu było wystarczająco uzbrojonych. Większość musiała zadowolić się butelkami z benzyną czy nawet łomami lub siekierami i liczyć na zdobycie broni na wrogu. Niedostatek uzbrojenia rekompensować musiała gorąca miłość Ojczyzny, brawurowe...
5
5 (1)
Jonathan
01-08-2015
W ostatnich dniach lipca Niemców w Warszawie ogarnęła panika: wydawało się, że nic nie jest w stanie zatrzymać sowieckich czołgów w niebywałym tempie pędzących ku polskiej stolicy. Warszawskimi ulicami przeciągały rozbite jednostki niemieckie, a śmiertelnie zmęczeni żołnierze niemieccy w niczym nie przypominali dumnych zdobywców świata. W gorączkowym pośpiechu ewakuowały się niemieckie urzędy i instytucje (22-23 VII), a warszawiakom umęczonym 5 latami okupacji wydawało się, że wolność jest już bardzo blisko. Do działania...
5
5 (5)
Godziemba
31-07-2015
Pułkownik Antoni Chruściel był zdecydowanym zwolennikiem wybuchu Powstania Warszawskiego.     Głównym inspiratorem rozpoczęcia w lipcu 1944 roku przygotowań do wybuchu powstania w stolicy był gen. Leopold Okulicki, który pozyskał dla swojej koncepcji zastępcę komendanta głównego AK gen. Tadeusza Pełczyńskiego, szefa Biura Informacji i Propagandy KG AK płk. Jana Rzepeckiego oraz płk. Antoniego Chruściela. W rezultacie nacisków tej grupy oficerów na gen. Komorowskiego w dniu 12 lipca, a więc w...
5
5 (2)
alchymista
30-07-2015
Na portalu niezalezna.pl skądinąd ceniony przeze mnie Przemysław Żurawski vel Grajewski snuje wizję włączenia kozaków do Rzeczypospolitej w roku 1632. Tekst ten warto przeczytać, nie jest on niczym nowym, ale raczej powtórzeniem dość naiwnego patrzenia na historię, z pominięciem czynników, których poważny publicysta nie powinien pomijać. Naprawdę chciałbym, aby było tak, jak pisał Żurawski. To znaczy, żeby cały problem relacji Rzeczypospolitej z kozacczyzną sprowadzić do utyskiwania na złych magnatów,...
4.5
4.5 (2)
Kazimierz Suszyński
29-07-2015
Materiał uzupełniający do dwóch wcześniejszych publikacji: Wariant drogi do Polski - zbiorowy, rozbity Ślady odnajdywane na drodze do Polski             Sowiecki ostrzał przemieszczającego się od granicy oddziału "Lalusia", w  Puciłkach i Malawiczach, ranił dwóch ludzi. Partyzanci zdołali dotrzeć z nimi w pobliże kolonii samotnego rolnika  Wacława Bałdowskiego. Właśnie tam ich wytropiono, otoczono i zaatakowano. W walce rany odniosły kolejne osoby...
5
5 (1)
Godziemba
29-07-2015
Na wiosnę 1941 roku płk. Antoni Chruściel – późniejszy dowódca powstania – został komendantem warszawskiego okręgu ZWZ. Kim był dowódca powstania warszawskiego?    Antoni Chruściel urodził się 16 czerwca 1895 roku w Gniewczynie Łańcuckiej w rodzinie chłopskiej, jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Słycz.     Po ukończeniu szkoły powszechnej został w 1908 roku uczniem gimnazjum w Jarosławiu, które ukończył jako prymus w 1914 roku. Jako uczeń gimnazjum został członkiem...
5
5 (2)
Kazimierz Suszyński
27-07-2015
Pod koniec lipca 1945r. doszło do krwawych walk w okolicy Sokółki. Szczególnie zacięty charakter miały one w rejonie wsi Kraśniany.  Uzupełniając temat, i cykl, zarazem zamieszczam zebrane, dostępne mi, relacje naocznych świadków i uczestników wydarzeń oraz okolicznych mieszkańców. Materiały uzupełniam fotografiami ludzi oraz miejsc pamięci. Ze wspomnień „Pioruna”: (...) Czujki zaalarmowały o nadciągającej olbrzymiej tyralierze w czerwonych otokach, która okrąża nasz...
5
5 (3)
Godziemba
27-07-2015
Na początku lata 1944 roku sowiecka armia – w ramach operacji „Bagration” - rozgromiła niemieckie armie na Białorusi i zbliżyła się do Wisły.     W połowie maja 1944 roku  sowieccy dowódcy z Żukowem i Wasilewskim na czele przystąpili do prac nad założeniami nowej operacji, nazwanej potem kryptonimem „Bagration”, mającej doprowadzić w ciągu dwóch miesięcy do rozbicia niemieckiej Grupy Armii „Środek”.     Ofensywa miała rozpocząć się na odcinku...
5
5 (3)
alchymista
26-07-2015
Które od czterech wieków jest w defensywie. Taką opinię wyraziła pewna pani z chińskiej delegacji, którą przy jakiejś okazji spotkał w Polsce dr Michał Lubina. Można na to wzruszyć ramionami lub się roześmiać, zresztą można to potraktować jako zwyczajową, chińską grzeczność. Przyznam jednak, że ten sposób myślenia jest mi bardzo bliski i to od najmłodszych lat. Przeważająca większość Polaków ma w rodzinnej pamięci jako tako uświadomione ostatnich 50-70 lat, czyli ten okres, gdy chłop pańszczyźniani i...
5
5 (1)
alchymista
26-07-2015
Sławomir Cenckiewicz: zdaniem Marka Kamińskiego Józef Piłsudski prawdopodobnie zmarł na kiłę trzeciorzędną. Problemem nie jest sam fakt powstania książki o nośnym tytule Ostatnia tajemnica marszałka Piłsudskiego. Ta książka i wiele innych podobnych, miała prawo powstać, jako że istnieje wolność badań naukowych oraz szeroka wolność słowa. Również fakt, że książkę zrecenzował Sławomir Cenckiewicz i to w tonie niemal entuzjastycznym, nie jest niczym złym. Problem pojawia się wtedy, gdy przejrzymy cały najnowszy numer czasopisma...
5
5 (6)
Kazimierz Suszyński
25-07-2015
     W wyniku konferencji jałtańskiej ostatecznie przypieczętowano los części terenów należących do Rzeczpospolitej Polskiej przed wrześniem 1939r.. Jasnym się stało, że zostaną one zaanektowane przez Związek Sowiecki na bliżej nieokreślony, dłuższy czas. W związku z tym komenda wileńsko-nowogródzka Armii Krajowej wydała rozkaz nakazujący ewakuację własnych sił organizacyjnych. Wyrażono również zgodę na opuszczanie tych terenów przez ludność cywilną w transportach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (...
5
5 (2)
Jonathan
22-07-2015
Dwudziestego lipca oddziały sowieckie dotarły do Bugu. Tę to rzekę, płynącą niemal przez środek terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zmodyfikowanym układzie Ribbentropp – Mołotow uznano za zachodnią granicę Związku Sowieckiego. Ten traktat dwóch grabieżców, w Teheranie potwierdzili swoim autorytetem demokratyczni przywódcy wolnego świata, którzy przedłożyli popularność i głosy wyborców nad honor. Stalin wschodnie ziemie Rzeczypospolitej traktował już jako swoją własność, teraz szykował się do objęcia...
5
5 (5)
Godziemba
22-07-2015
Powstanie federacji środkowoeuropejskiej miało być - wedle polskich organizacji konspiracyjnych – środkiem dla przeciwstawienia się imperialnym dążeniom Moskwy i Berlina.      O misji dziejowej i pokojowej ekspansji Polski, która miała doprowadzić do zorganizowania związku środkowoeuropejskiego pisano też w Tezach ideowych „Pobudki”, organizacji, która została utworzona z inicjatywy b. działaczy Obozu Narodowo-Radykalnego „Falanga”. Zapewniając o poszanowaniu niezawisłości...
5
5 (4)
Godziemba
20-07-2015
Sprawę federacji środkowoeuropejskiej popierały prawie wszystkie polskiej siły polityczne w okupowanym kraju.      W uchwalonym w lipcu 1940 roku programie Związku Syndykalistów Polskich, skupiającym działaczy Związku Związków zawodowych oraz lewicowego skrzydła Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej opowiadano się za powrotem do polityki jagiellońskiej, rozumianej jednak jako „idea dobrowolnego współżycia narodów we wspólnym związku politycznym, nasze prawo do popierania na...
5
5 (3)
Godziemba
15-07-2015
Prowadzone od jesieni 1939 roku rozmowy polsko-czeskie napotykały na znaczne trudności wynikające z różnic politycznych i kulturowych obu narodów.        Po wstępnych rozmowach polsko-czechosłowackich, prowadzonych przede wszystkim przez ambasadora Raczyńskiego, w dniu 18 grudnia 1939 roku rząd RP ogłosił deklarację, w której podkreślono, iż „rok 1939 znaczy w dziejach Europy największą klęskę Słowiańszczyzny zachodniej na  przestrzeni tysiącletniej walki z zalewem germańskim....
5
5 (2)
Godziemba
13-07-2015
Przegrana w 1939 roku Czechosłowacji, a potem Polski umożliwiła zbliżenie polsko-czechosłowackie.     „Zbliżenie między czynnikami kierowniczymi obu rządów – trafnie zauważył Komarnicki – było oczywiście przede wszystkim wynikiem katastrofy i całkowitej okupacji obu państw oraz wynikającej stąd troski o stworzenie w przyszłości lepszych warunków bezpieczeństwa dla części Europy, w której położone były oba kraje. Zbliżenie to również było podyktowane przez naturalną reakcję tzw....
5
5 (3)
Godziemba
08-07-2015
Pomimo krytycznej oceny ewakuacji polskich żołnierzy na Wyspy Brytyjskie, Marian Kukiel zdecydowanie przeciwstawił się próbie zdymisjonowania Sikorskiego ze stanowiska premiera rządu RP.      Francuzi na wszelkie sposoby starali się utrudnić ewakuację polskich oddziałów, a gen. Denain w rozmowie z gen. Sosnkowskim zasugerował wręcz, iż Polska winna zakupić statki, jeśli chce przewieźć swe oddziały do Anglii. Do generałów Sosnkowskiego i Kukiela napływało coraz więcej informacji o hamowaniu ruch...
5
5 (3)
Godziemba
06-07-2015
W rządzie Sikorskiego wiceministrem spraw wojskowych został przyjaciel premiera gen. Marian Kukiel.      Urodzony w dniu 15 maja 1885 roku w Dąbrowie Tarnowskiej Marian Kukiel był jednym z założycieli Związku Walki Czynnej. Pomimo obietnic Władysław Sikorski nie wziął udziału w spotkaniu założycielskim organizacji, stąd też po zakończeniu spotkania jego uczestnicy z Kazimierzem Sosnkowski, Marianem Kukielem i Mieczysławem Dąbkowskim na czele udali się nocą pod dom Sikorskiego, gdzie wygwizdali przyszłego generała....
5
5 (2)
Kazimierz Suszyński
01-07-2015
8 lipca 1945r w rejonie kolonii Ogóły na terenie Puszczy Knyszyńskiej rozegrana została jedna z największych bitew partyzanckich w dziejach powstania antykomunistycznego. Łącznie zaangażowanych było blisko tysiąc walczących po obu stronach, przy czym siły komunistyczne wspierane były przez artylerię, broń pancerną i rozpoznanie lotnicze. Tekst Piotra Łapińskiego jest fragmentem okolicznościowego wydawnictwa IPN, które ukazało się  z okazji 65. rocznicy wydarzeń. Poszczególne pododdziały Zgrupowania "...
5
5 (2)
Godziemba
01-07-2015
Władze komunistyczne brutalnie spacyfikowały strajkujących robotników „Ursusa”.     Jakkolwiek w sztabie MSW rozważano możliwość przeprowadzenia siłowej interwencji w Ursusie już przed południem, ostatecznie odłożono ją na później ze względu na brak zgody władz partyjnych.     Tuż po godzinie 18. doszło do posiedzenia Biura Politycznego PZPR, w trakcie którego Gierek miał uznać, iż następnego dnia należy spodziewać się zaostrzenia protestów w całym kraju i w związku z...
5
5 (2)

Strony