Historia

Krzysztof Karnkowski
07-04-2015
„Dziewczyny wyklęte” Szymona Nowaka to zbiór fabularyzowanych opowieści o dziewczynach, które znalazły się w konspiracji w czasie II wojny światowej lub już po jej oficjalnym zakończeniu, walczyły z Niemcami i komunistami, wreszcie trafiały do więzień. Czasem były mordowane, czasem udawało im się przeżyć i żyć w miarę normalnie, choć i wtedy władze dbały, by do tej normalności było dość daleko – tego losu doświadczali zresztą prawie wszyscy, zaangażowani w działalność niekomunistycznego podziemia zbrojnego. To...
5
5 (2)
Godziemba
02-04-2015
Żołnierze Legionów Polskich Święta Wielkanocne często spędzali na boisku piłkarskim.      Wielkanoc 1915 roku żołnierze 5 pułku piechoty I Brygady Legionów Polskich spędzili w okopach w Imielnicy.      W dniu 4 kwietnia 1915 roku po wizycie w kościele „do świątecznego śniadania – zapisał w dzienniku Wacław Lipiński - szykujemy się uroczyście. Przybraliśmy stół, rozłożyliśmy wszelkie zapasy, by jak najbardziej zimitować „domową” Wielkanoc. O jedenastej (...
5
5 (3)
Godziemba
23-03-2015
Jeden z najwybitniejszych polskich historyków Oskar Halecki stanowczo opowiadał się przeciwko uznaniu Rosji i jej następcy Związku Sowieckiego za państwo europejskie.       Już w okresie międzywojennym Oskar Halecki był zdecydowanym zwolennikiem idei wspólnoty historycznej krajów leżących między Rosją a Niemcami. Pisząc o Europie Wschodniej nie włączał w jej skład Rosji, która – z racji dwóch wieków niewoli mongolskiej i jej trwałego dziedzictwa – sytuowała się...
5
5 (4)
Godziemba
18-03-2015
Żołnierze Legionu „Condor” uczestniczyli w walkach aż do ostatecznego zwycięstwa armii gen. Franco.        Przerwa w walkach po operacji w kraju Basków stworzyła okazję do zmiany na stanowisku dowódcy Legionu.  Gen. Sperrle był bardzo krytycznie nastawiony do poczynań dowództwa powstańców, przez co jego stosunki z gen. Franco były, delikatnie mówiąc, nienajlepsze. W tej sytuacji marszałek Goering zdecydował o wysłaniu w jego miejsce gen. Hellmutha Volkmanna....
5
5 (3)
Siłaczka
17-03-2015
18 marca 1941 czyli aliantom o Auschwitz 18 marca 1941 r. pierwszy raport rtm.Pileckiego z „planety Auschwitz” dotarł do londyńskiej siedziby Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie   Zatem - jak to było możliwe, iż alianci, Wielka Brytania i USA w czasie II wojny światowej , nie czyniły niczego, aby przeszkodzić Hitlerowi w dokonaniu zagłady Żydów? Już na początku 1940 roku dowództwo konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej poinformowało polski rząd w Londynie o prześladowaniu ludności...
5
5 (2)
Godziemba
16-03-2015
W obliczu ogromnej pomocy sowieckiej dla rządu w Madrycie na początku listopada 1936 roku Hitler zadecydował o zwiększeniu wsparcia dla gen. Franco - zaczęto tworzyć w tajemnicy Legion „Condor”.           W dniu 31 października 1936 roku do Hiszpanii przyleciał gen. Hugo Sperrle, który – pod pseudonimem „Sander” – objął dowództwo formującego się Legionu.  Pomimo niechęci do ruchu narodowosocjalistycznego, w  1935 roku został dowó...
5
5 (3)
Godziemba
11-03-2015
W końcu sierpnia 1936 roku Hitler zezwolił niemieckim pilotom w Hiszpanii na udział w lotach bojowych.          Równolegle z działaniem lotnictwa transportowego w sierpniu 1936 roku na lotnisku Tablada dokonano montażu 6 samolotów myśliwskich He 51, które zostały przewiezione na ww. statku „Usaramo”. W dniu 12 sierpnia 1936 roku pierwszy klucz myśliwców wzbił się w powietrze. Z uwagi na zakaz wykonywania lotów bojowych, pierwsze He 51 zostały przekazane...
5
5 (2)
Godziemba
09-03-2015
W końcu lipca 1936 roku Hitler zadecydował o wysłaniu na pomoc gen. Franco kilkunastu samolotów transportowych.     Po wybuchu powstania przeciwko rządom Frontu Ludowego podstawowym problemem powstańców był przerzut żołnierzy Afrykańskiego Korpusu Kolonialnego na Półwysep Iberyjski. Wobec opanowania przez siły rządowe większości floty wojennej przerzut wojsk możliwy był jedynie drogą lotniczą. Powstańcy dysponowali jedynie trzema samolotami transportowymi  Fokker FVII.     W tej...
5
5 (1)
Godziemba
04-03-2015
Generał Kazimierz Sosnkowski, jako przewodniczący Komitetu dla Spraw Uzbrojenia i Sprzętu, przyczynił się w znacznym stopniu do unowocześnienia armii polskiej.       Pierwsze posiedzenie Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu pod przewodnictwem gen. Kazimierza Sosnkowskiego odbyło się w dniu 21 czerwca 1935 roku. W sumie w okresie 1935-1939 odbyło się około 30 posiedzeń Komitetu, w czasie których podjęto kilkaset uchwał w sprawie wyposażenia wszelkich formacji armii polskiej w różnorodny sprzęt...
5
5 (2)
Godziemba
02-03-2015
W 1935 roku gen. Kazimierz Sosnkowski został przewodniczącym Komitetu dla Spraw Uzbrojenia i Sprzętu.      W 1920 roku gen. Kazimierz Sosnkowski, piastujący wówczas funkcję ministra spraw wojskowych, utworzył Komitet Uzbrojenia Armii, którego zadaniem było: analizowanie i ocenianie wniosków Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Wojskowych w zakresie organizacji i uzbrojenia armii; ustalanie typów uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz zasad taktycznych ich użycia; rozpatrywanie i ustalanie...
5
5 (3)
Godziemba
25-02-2015
Wszystkie inicjatywy kolonialne II RP zakończyły się fiaskiem.      Najgłośniejszą akcją osadniczą Ligi Morskiej i Kolonialnej była akcja osadnicza w brazylijskiej Paranie. O wyborze Brazylii zdecydowało istnienia tam dużych skupisk Polaków (ok. 200 tysięcy osób), którzy wyjeżdżali tam od II połowy XIX wieku.       W październiku 1933 roku z inicjatywy Ligi odbyły się w Senacie pod przewodnictwem marszałka Władysława Raczkiewicza dwie konferencje poświęcone omó...
5
5 (3)
Tomasz A S
24-02-2015
Lucjan Antoni Szymański, (1897-1945) kawalerzysta I wojny 1916-17; wojny polsko sowieckiej 1918-21 (dowborczyk – Legia Oficerska, potem w 1 pułku strzelców konnych w wyprawie kijowskiej, bitwie warszawskiej i niemeńskiej) oraz wojny 1939 roku (II zastępca dowódcy 11 pułku ułanów). Po ucieczce w październiku z niewoli niemieckiej, w okresie 1940-44 inspektor obwodów ZWZ i AK; pseudonimy w kennkarcie Lucjan Kamiński, w konspiracji Janczar, Garda. Ostatni dowódca podokręgu AK „Białowieża”...
5
5 (3)
Krzysztof Karnkowski
24-02-2015
„Niezłomna” to taka książka, z której trudno tak naprawdę napisać recenzję, bo co miałbym recenzować, przeżycia bohaterki w łagrach?  W nocie wydawcy czytamy: „Anna Górska wychowała się w polskiej rodzinie na kresach wschodnich. Z domu wyniosła miłość do ojczyzny, bezgraniczną wiarę w Boga i wierność zasadom moralnym. Należała do harcerstwa, a po wybuchu wojny wstąpiła w szeregi Armii Krajowej. Aresztowana przez Rosjan, osadzona w więzieniu i poddawana brutalnym przesłuchaniom, przebywała w celi śmierci....
5
5 (2)
Godziemba
23-02-2015
W końcu lat 20. uaktywnili się zwolennicy programu kolonialnego II RP.      Głównym inicjatorem i propagatorem programu kolonialnego stał się były konsul RP w Kurytybie Kazimierz Głuchowski, z którego mieszkaniu odbyło się w 1927 roku zebranie działaczy Ligi Morskiej i Rzecznej (od 1930 roku Ligi Morskiej i Kolonialnej), na którym postanowiono założyć Związek Pionierów Kolonialnych. Oficjalnie Związek powstał w dniu 8 lutego 1928 roku, a jego celem było podjęcie „aktywnej pracy, a nawet...
5
5 (5)
admin
19-02-2015
– Chciałabym mieć chłopca, a potem męża – szeptała księdzu ranna Perełka. – Wyprasujesz mi wszy ze spodni? – żartował Józek na randkach z Wandą. Pierwsza taka książka o dziewczynach z antykomunistycznego podziemia – o tych bardzo znanych i niemal zupełnie zapomnianych. O tych, które nie zawahały się oddać za Polskę swojej młodości, a nawet i życia. Szesnaście porywających opowieści o walce, dramatycznych wyborach, ucieczkach, upokorzeniach i więziennej wegetacji. INKA, MARCYSIA, PEREŁKA, WANDA...
5
5 (2)
alchymista
19-02-2015
Wojciech Jóźwiak w plastyczny i literacki sposób przedstawia wizję terytorium Rusi i Rosji. Daję to jako wpis, a nie jako "nie przegap", bo sądzę, że na tę sprawę warto zwrócić baczną uwagę. Gdyby ktoś przyglądał się Rusi – jeszcze nie Rosji – pod koniec wieku XIV, na początku XV, widziałby tam trzy lub pewniej cztery „duchy” – egregory, duchy zbiorowości, każdy skupiony na pewnym terytorium, przypisany do krainy i każdy z inną, własną opcją geopolityki. - stwierdza Jóźwiak...
5
5 (1)
alchymista
18-02-2015
Wschodnie sztuki walki znają rozmaite sposoby na odwrócenie agresji przeciw agresorowi. Patrząc na Rosję i na sytuację na Ukrainie zazwyczaj bezwiednie przyjmujemy za punkt wyjścia swoisty darwinizm społeczny. Silniejszy zawsze zwycięża, w przyrodzie słabe osobniki są skazane, by paść łupem drapieżników, chorób, pasożytów. Niekiedy też wyczuwamy intuicyjnie, iż potencjalna ofiara doskonale zdaje sobie sprawę z własnej słabości, ucieka przed myśliwym jakby bez przekonania, broni się słabo lub wcale. Ile razy...
5
5 (4)
Godziemba
18-02-2015
Generał Orlicz-Dreszer był gorącym zwolennikiem programu kolonialnego II RP.      W licznych przemówieniach wygłaszanych na forum Ligi Generał trafnie wskazywał na związek pomiędzy polskim kryzysem gospodarczym a demograficznym, na fakt zamykania przez kraje Europy Zachodniej swych granic przed emigracją zarobkową z Polski, w związku z czym ukazywał rozwiązanie w postaci akcji osadniczej na słabo zaludnionych terenach Ameryki Południowej i Afryki oraz nastawienia polskiej gospodarki na rynki pozaeuropejskie....
5
5 (2)
Godziemba
16-02-2015
W 1930 roku gen. Gustaw Orlicz-Dreszer został prezesem Ligi Morskiej i Kolonialnej.      Generał był prominentnym członkiem obozu piłsudczykowskiego. Urodzony w 1889 roku w Jadowie koło Wołomina. W latach 1911-1913 odbył służbę wojskową w armii rosyjskiej, w jej trakcie ukończył szkołę oficerską. Po wybuchu wojny został wcielony do pułku huzarów, jednak już w połowie zdezerterował i został dowódcą szwadronu ułanów Beliny-Prażmowskiego w 1 pp (późniejszej I Brygadzie) Legionów Polskich,...
5
5 (5)
Godziemba
11-02-2015
W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych, w 1930 roku powstała Liga Morska i Kolonialna.      Prowadzona na szeroką skalę w latach 1920-1921 akcja propagandowa przyniosła Lidze Żeglugi Morskiej znaczne sukcesy – organizacja w końcu 1921 roku liczyła ponad 20 tysięcy członków. W 1922 roku Liga, kierowana już przez Juliana Rummla, późniejszego dyrektora „Żeglugi Polskiej”, zainicjowała organizowanie dorocznych regat żeglarskich w Gdyni.      Liga w znacznym stopniu...
5
5 (1)
Godziemba
09-02-2015
Od początku istnienia II RP działała wpływowa grupa zwolenników prowadzenia aktywnej polityki morskiej.       W końcu września 1918 roku z inicjatywy niedawno przybyłego do Warszawy b. kontradmirała floty rosyjskiej Kazimierza Porębskiego odbyło się spotkanie jego b. podkomendnych, znajomych inżynierów i pracowników żeglugi. Przedmiotem spotkania było „szerzenie idei morskiej w społeczeństwie”. W trakcie dyskusji narodził się pomysł utworzenia stowarzyszenia skupiającego osoby,...
5
5 (1)
Godziemba
04-02-2015
W drugiej połowie 1919 roku doszło do ostatecznej unifikacji Wojska Polskiego.      W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości Armia Hallera była najlepiej zorganizowaną i wyposażoną jednostką w Wojsku Polskim. Gen. Józef Haller oraz popierający go polscy politycy z obozu narodowego dążyli do uznania jej za wzorzec dla całej armii polskiej. Naczelny Wódz Józef Piłsudski nie zgadzał się na to pragnąc utrzymać swój przeważający wpływ w wojsku. Nie przystając na unifikację dostosowującą...
5
5 (2)
Godziemba
02-02-2015
W kwietniu 1919 roku rozpoczęła swoją działalność Francuska Misja Wojskowa w Polsce.      Oficerowie francuscy wnieśli wielki wkład w organizację Armii Polskiej we Francji. Po zakończeniu wojny światowej oraz powstaniu państwa polskiego Komitet Narodowy Polski dążył do przetransportowania hallerczyków do Polski. Świetnie wyposażona i dobrze wyszkolona armia dowodzona przez gen. Hallera miała zachować zwarty charakter i tym samym stać się ważnym argumentem w rywalizacji z Piłsudskim.      W...
5
5 (2)
krzysztofjaw
01-02-2015
Wielokrotnie pisałem, że jakakolwiek normalizacja wzajemnych międzynarodowych stosunków dwustronnych musi być oparta na prawdzie historycznej. Tylko prawda i szacunek do historii oraz jednoznaczny do niej stosunek dają możliwość pojednania między narodami, niezależnie jak trudna to jest historia.   Najgorszym z możliwych działań jest próba zamilczania lub wybielania przez jedną ze stron negatywnych przeszłych zdarzeń lub też odwracanie ich kontekstowego, międzynarodowego historycznego znaczenia i nazywanie np. morderc...
5
5 (10)
Rosemann
28-01-2015
Początkowo, tak jak większość komentatorów wypowiadających się w tej sprawie, zamierzałem nie pozostawić suchej nitki na organizatorach obchodów wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz a w szczególności na dyrektorze muzeum w dawnym „kacecie”, panu Cywińskim. Oczywiście za sprokurowanie przy okazji obchodów afery „Hoess-Pilecki”. Ale po namyśle doszedłem do wniosku, że w postępowaniu pana Cywińskiego można doszukać się bez trudu logiki. No może bardziej w zamyśle niż w postępowaniu...
5
5 (8)
Godziemba
28-01-2015
Polacy na Łotwie w latach 1939-1945 doświadczyli terroru sowieckiego, niemieckiego i ponownie sowieckiego.      Po agresji niemieckiej, a następnie sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku, polsko-łotewską granicę koło Turmont zaczęli przekraczać uciekinierzy cywilni oraz polscy żołnierze.     Jako jedna z pierwszych przybyła do Lipawy załoga kutra Marynarki Wojennej WP, która została tam internowana. W sumie granicę z Łotwą przekroczyło około 3 500 polskich żołnierzy oraz kilka tysięcy...
5
5 (3)
Godziemba
26-01-2015
W okresie międzywojennym na terenie Łotwy mieszkało prawie 60 tysięcy Polaków.      W 1561 roku ziemie łotewskie (stanowiące wraz z ziemiami estońskimi część Inflant) zostały przyłączone do Litwy, a od unii lubelskiej stały się częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Kurlandia i Semigalia jako lenno). W pierwszej połowie XVII w.  północna część ziem łotewskich (Liwonia) została zdobyta przez Szwedów i pozostawała w ich władaniu do 1721 roku, gdy przeszła pod władzę Rosji. Po rozbiorach...
5
5 (8)
waw75
25-01-2015
Okropieństwa i zbrodnie obozu Auschwitz – Birkenau przekraczają swoją okropnością wszelkie kryteria polityczne, społeczne czy narodowe. To potworny dramat ludzkości, istoty i tożsamości człowieczeństwa. Niezależnie bowiem w jakim języku myślimy i jakie dziedzictwo historyczne kształtuje nasze charaktery, to nie potrafimy znaleźć odpowiedzi na pytanie jak to możliwe że człowiek był zdolny do wyrządzania takiej krzywdy, do zadawania takiego cierpienia drugiemu człowiekowi. Każdego współczesnego człowieka, i obywatela każdego narodu...
5
5 (6)
Godziemba
21-01-2015
Na początku stycznia 1920 roku wojska polskie w czasie operacji „Zima” zdobyły łotewski Dyneburg (Dźwińska), wypierając z miasta bolszewików.      Polskie natarcie rozpoczęło się zgodnie z planem, 3 stycznia 1920 roku. Sprawnie przekroczono skutą lodem Dźwinę, a następnie zaatakowano bolszewicką baterię artylerii, zdobywając dwa działa. 2 batalion kpt. Kozickiego wyruszył w kierunku twierdzy dyneburskiej, której bolszewicka załoga niespodziewanie opuściła swoje stanowiska. Polscy żołnierze...
5
5 (3)
Godziemba
19-01-2015
Na jesieni 1919 roku rozpoczęły się przygotowania do operacji militarnej, której celem było wyparcie bolszewików z Dyneburga i przekazanie Łotyszom tego ważnego miasta.      W wyniku ofensywy, prowadzonej od sierpnia do października 1919 roku wojska polskie osiągnęły na froncie północno-wschodnim linię rzeki Dżwiny, dochodząc po Połock, a następnie linię rzeki Berezyny wraz z Borysławem i Bobrujskiem.      Naczelny Wódz Józef Piłsudski w listopadzie 1919 roku...
5
5 (2)
alchymista
16-01-2015
W sprawie sarmackiego nazewnictwa na kresach wschodnich Pierwszej Rzeczypospolitej i trochę dalej... Jakiś czas temu Józef Darski zwrócił mi uwagę, bym pisząc o sprawach ukraińskich, dostrzegał fakt, iż nawet swojsko brzmiące ukraińskie nazwiska typu „Janiewski” po ukraińsku wymawia się i transliteruje jako Janiewskij, zaś imiona typu „Daniło” po ukraińsku brzmią „Danyło”. Przychylając się do tej wskazówki, chciałbym temat nieco rozszerzyć.   Od dłuższego już czasu słyszę w...
5
5 (3)
Godziemba
14-01-2015
Na początku stycznia 1919 roku polskim oddziałom nie udało się obronić Wilna przed bolszewikami.     Wobec zaangażowania powstającego Wojska Polskiego w walkach z Ukraińcami, cały ciężar działań organizacyjno-militarnych na ziemiach litewsko-białoruskich spoczywał na polskiej Samoobronie. Dekretem Naczelnego Wodza z 8 grudnia 1918 roku gen. Wejtko został dowódcą Samoobrony Litewsko-Białoruskiej.     Samoobrona została zreorganizowana na wzór regularnych oddziałów Wojska Polskiego. W...
4.6
4.6 (5)
Godziemba
12-01-2015
Na jesieni 1918 roku Polacy w Wilnie i innych miastach ziem litewsko-białoruskich przystąpili do tworzenia oddziałów samoobrony.     Jakkolwiek na mocy pokoju brzeskiego (3 marca 1918 roku) cała Wileńszczyzna, a także Białoruś znalazły się rękach niemieckich, to bolszewicy nie zaniechali działań wywrotowych, skierowanych głównie przeciwko ludności polskiej.     Rozwiązanie w maju 1918 roku I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego pozbawiło ludność polską na Litwie i Białorusi...
5
5 (3)
alchymista
09-01-2015
Przy użyciu intelektualnej szpilki dr Michał Lubina przebija balon absolutnej suwerenności Rosji, mistyfikację, w którą wierzyliśmy jak w dogmat. Refleksje po lekturze książki Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014 (Kraków, Wydawnictwo Akademicka 2014). Świat zachodni graniczy na wschodzie z dwoma cywilizacjami i narodami, których spojrzenie na inne kraje i narody ma w sobie posmak paranoi (w przypadku Rosji) i megalomanii (w przypadku Chin). Lubina co prawda nie używa określeń „paranoja” i „megalomania”, ale narzucają się one...
5
5 (4)
Smok Eustachy
07-01-2015
Pojawił się dziś bardzo ciekawy artykuł  "Dlaczego Jastrząb zawiódł? Część I"  http://samolotypolskie.blogspot.ie/2015/01/dlaczego-jastrzab-zawiod-czesc-i.html Sporo się z niego dowiemy, ale nie dowiemy się wszystkiego. I tak odniosę się do cytatu z Edwarda Malaka:  „Tym czasem względy obronne Polski narzucały sięganie po broń, co najmniej równą broni z zagranicy. Poprzestawanie na sprzęcie przeciętnym (choć nowym), w warunkach wyraźnej liczebnej przewagi państw w których upatrywano napastników, byłoby niejako ustawieniem...
5
5 (1)
alchymista
03-01-2015
W ubiegłym roku wybuchła wojna na Ukrainie, a administracja II PRL sfałszowała wybory samorządowe w Polsce. Tymczasem jesienią rozpętała się w szklance wody burza lustracyjna wokół osoby profesora Kieżuna, osoby mi zupełnie nieznanej, o której istnieniu dowiedziałem się z wywiadu zamieszczonego na youtube. Ku mojemu zdziwieniu prawicowa blogosfera (czyli owa szklanka wody) natychmiast podzieliła się na zajadłych zwolenników i równie zajadłych przeciwników profesora Kieżuna. Chcąc co nieco przybliżyć się do zrozumienia racji obu stron, w...
4
4 (6)
Godziemba
31-12-2014
Ostatni dzień mijającego roku skłania do refleksji, co udało się zrobić, a co trzeba dokonać w Nowym Roku.      Rok 2014 nie przyniósł, niestety – w Polsce przełomu. Nadal żyjemy w quasi-niepodległym państwie, rządzonym przez quasi-elity, które swoje korzenie mają w PRL.     Sto lat temu, wyczekiwana przez pokolenia, wojna światowa, także nie przyniosła Polsce przełomu, Niepodległa nadal pozostawała w sferze marzeń.     „Kończy się dzisiaj – zapisał tego dnia w „Dzienniku Żołnierskim”...
5
5 (5)
Godziemba
29-12-2014
Bitwa pod Łowczówkiem była pierwszą wielką bitwą stoczoną przez Legiony Polskie.             W czasie odwrotu wojsk niemieckich i austriackich spod Warszawy i Dęblina oddziały Piłsudskiego po ciężkich bojach pod Laskami, Trupieniem i Anielinem wykonały ryzykowny manewr z Wolbromia, przechodząc na tyłach wojsk rosyjskich pod Ulinę Małą, na Kraków (9-11 listopada 1914 roku). Po krótkim odpoczynku, oddział Piłsudskiego, mianowanego 15 listopada brygadierem, przerzucony na Podhale...
5
5 (3)
Smok Eustachy
29-12-2014
Po dłuższym namyśle przyznaję, że PZL P 43 można nazywać Karasiem, chociaż na prawdę nazywał się Czajką, czyli Mewą. Podobnie po zastanowieniu nie polecam pozycji "Prototypy samolotów bojowych i zakłady lotnicze. Polska 1930-1939" Edwarda Malaka. Brak tu jakiejś wyraźnej myśli stojącej za Autorem, syntetycznego przedstawienia zasadniczych problemów. To już mój cykl o myśliwcach lepiej przedstawia problematykę. W sensie - na tle zagranicy, podstawowe zagadnienia jakościowe i ilościowe itp. Malak zalewa czytelnika spekulacjami mającymi wybielić...
3.8
3.8 (5)
Lech 'Losek' Mucha
26-12-2014
W dniu, w którym piszę te słowa, mija dokładnie, co do dnia, 205 lat od pionierskiej operacji, dokonanej przez pewnego odważnego chirurga z dalekiej prowincji. Operacji, której ów chirurg nie miał właściwie prawa przeprowadzić, ponieważ zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy medycznej, nie mogła się udać. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, w 1809 roku, w Danville, w amerykańskim stanie Kentucky, doktor Ephraim McDowell we własnym domu, na zwykłym drewnianym stole, otworzył brzuch niejakiej Jane Crawford i usunął jej ważącą prawie dziesięć...
5
5 (8)
Godziemba
23-12-2014
Krzysztof Kamil Baczyński - Kolęda   Aniołowie, aniołowie biali, na coście to tak u żłobka czekali, pocoście tak skrzydełkami trzepocąc płatki śniegu rozsypali czarną nocą? Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili? Czyście kwiaty, srebrne liście posiali na mogiłach tych rycerzy ze stali, na mogiłach tych rycerzy pochodów, co od bata poginęli i głodu? Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi, ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość, i pod tymi obłokami ciemnymi nasze serce w...
5
5 (9)
Smok Eustachy
20-12-2014
Sformułowałem w poprzedniej notce prostą zasadę: "albo jeden będzie nas musiał bronić przed drugim albo się dogadają". I o ile pierwszy człon jeszcze jakoś dotarł to już alternatywa nie bardzo. Część komentatorów jakoś przeoczyła, że dogadają się. Widać zatem, że nie ma co tu ładować dysertacji tylko krótkie notki z jednym punktem. Jak słusznie wskazuje Ziemkiewicz w "Jakim pięknym Samobójstwie" istnienie Polski kłóciło się z ideą równowagi sił w Europie. Angielscy stratedzy mniemali, że Niemcy graniczące z Rosją będą z nią w konflikcie...
5
5 (1)
Smok Eustachy
20-12-2014
Wszystko się kręci po staremu. Blogerka Wiesława wyciągnęła jakiegoś Ossowieckiego, że jak ktoś nie wie, kto zacz to się nie zna i niby morda w kubeł (http://smocze.opary.salon24.pl/621792,nieprzytomne-ataki-na-ziemkiewicza#comment_9751145). No bardzo przepraszam - czy ja epatuję kolektyw skokiem motoru Merkury 8? I co w nim skakało? Nie epatuję. Także ekscytacja Ossowieckim jako argumentum z erudycjum wypada blado. W każdym razie wiemy już, że różne pomyłki w detalach itp. są dużym problemem i powodują afery. Co jednak przechodzi? Dla...
0
Brak głosów
raven59
19-12-2014
"...W 2007 roku umowę na wydanie książki podpisało z autorem Narodowe Centrum Kultury, które po 2 latach przygotowań zakończyło prace nad jej wydaniem bardzo znamiennym komunikatem, że „wy­ko­na­nie za­mó­wie­nia [wydanie Księgi cenzury] może istot­nie za­gro­zić in­te­re­so­wi pu­blicz­ne­mu z uwagi na wraż­li­wą spo­łecz­nie te­ma­ty­kę pu­bli­ka­cji”..." Zapis wideo spotkania autorskiego Tomasza Strzyżewskiego w Warszawie. Prowadzenie - Grzegorz Braun. Udział wzięli Justyna Błażejowska, prof. Zbigniew Romek oraz wydawca książki: Paweł...
5
5 (1)
Godziemba
19-12-2014
Narastające nastroje opozycyjne na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego doprowadziły w listopadzie 1936 roku do strajku studentów.     W dniu 5 października 1936 roku wiceminister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego prof. Józef Ujejski w przemówieniu radiowym, nadanym z okazji początku roku akademickiego, zaapelował  do studentów o zachowanie spokoju, gdyż w przeciwnym razie ich nielegalne działania spotkają się ze zdecydowaną reakcję rządu. „Nie o sentymentalizm tu chodzi – podkreślał – lecz o normalne, męskie...
5
5 (2)
Godziemba
17-12-2014
Na fali walk młodzieży narodowej z młodzieżą żydowską w marcu 1934 roku pobity został profesor Uniwersytetu Warszawskiego Marceli Handelsman.     Skreślenie przez Senat UW w statucie zdominowanej przez młodzież narodową Bratniej Pomocy tzw. paragrafu aryjskiego (zakazu członkostwa Żydów w BP) doprowadziło na początku marca 1934 roku licznych protestów oraz nawoływania do ograniczenia liczby studentów pochodzenia żydowskiego na uczelni.       W dniu 13 marca 1934 roku związana z obozem narodowym „...
5
5 (4)
Godziemba
16-12-2014
Pomimo krytycznych ocen środowiska akademickiego, w marcu 1933 roku Sejm uchwalił nową ustawę o szkołach wyższych, ograniczającą autonomię uczelni w Polsce.      Po wniesieniu projektu do Sejmu minister Jędrzejewicz parokrotnie zabierał głos w jej obronie, nazywając siebie obrońcą autorytetu uczelni przed pokoleniem, które zdziczało i niszczy rangę uniwersytetu za pomocą „kija, noża i kastetu”. Jednocześnie wskazywał, iż władze akademickie okazały się bezsilne wobec awanturników, unikających niekiedy odpowiedzialności za...
5
5 (3)
Jonathan
16-12-2014
że możemy dzisiaj anegdotą opowiadać tamten trudny czas, możemy razem śmiać się i z tych zdjęć i z tych scen.” – powiedział p.rezydent Komorowski z okazji 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Trzydzieści trzy lata temu, 16 grudnia 1981 roku, oddział ZOMO zaatakował górników prowadzących strajk okupacyjny w KWK „Wujek”. Mordercy w szaroniebieskich mundurach działając na podstawie rozkazów Czesława Kiszczaka zabili na miejscu 7 ludzi, dwóch następnych zmarło w wyniku odniesionych ran. Rannych zostało 21 górników....
5
5 (8)
Lech 'Losek' Mucha
15-12-2014
.żeby się dowiedzieli ludzie o Polakach, którzy cenili nad wszystko, na życie własne -  honor! I przysięgę, jaką złożyli kończąc studia. Przysięgę Hipokratesa! " dr Izabela Galicka, historyk sztuki, córka doktora Karola Mikulskiego      W maju 2012 roku, lekarze niemieccy, zgromadzili się  na kongresie w Norymberdze. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo, ponieważ jedną ze spraw nad którymi obradowali, były zbrodnie popełniane przez niemieckich lekarzy, inspirowanych ideologią nazizmu i eugeniką. Czym jest (był)...
5
5 (2)
Godziemba
08-12-2014
Narastająca od początku lat 30. fala niepokojów na polskich uczelniach stała się pretekstem dla rządu do wniesienia projektu zmiany ustawy o szkołach wyższych.     Na początku listopada 1931 roku doszło to pierwszych większych wystąpień młodzieży narodowej, domagającej się ograniczenia liczby studentów żydowskich na Uniwersytecie Warszawskim. Wystąpienia te przerodziły się bójki pomiędzy studentami żydowskimi a młodzieżą związaną z obozem narodowym. Rektor Uniwersytetu prof. Jan Łukasiewicz apelując do...
5
5 (8)

Strony