Historia

Godziemba
15-02-2016
Na początku września 1953 roku ekspert ONZ prof. UJ Marek Korowicz wybrał wolność, „zdradzając swoją ludową ojczyznę”.     Marek Korowicz urodzony w 1903 roku był profesorem prawa międzynarodowego i znanym przedwojennym propagatorem taternictwa, sekretarzem Sekcji Taternickiej krakowskiego AZS. Po przegranej wojnie 1939 roku przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego.     Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do kraju i po uzyskaniu w 1947 roku na Wydziale Prawa...
5
5 (2)
Godziemba
10-02-2016
Najważniejszą rolę w nadaniu Wojsku Polskiemu „ludowego” charakteru odegrały Informacja Wojskowa, sądy wojskowe oraz prokuratura wojskowa.      W dniu 10 września 1944 roku komunistyczne władze utworzyły Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa WP, którego struktura opierała się na sowieckich wzorcach – kontrwywiadu wojskowego „SMIERSZ”.     Pierwszym szefem Informacji został sowiecki oficer płk Piotr Kożuszko, współpracownik gen. NKWD Gieorgija Żukowa,...
5
5 (1)
Godziemba
08-02-2016
Od początku swej władzy komuniści dążyli do całkowitego zdyskredytowania tradycji przedwojennego Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej.     W deklaracji programowej „O co walczymy” z listopada 1943 roku Polska Partia Robotnicza zapowiadała bezwzględną walkę z Polskim Państwem Podziemnych i Armią Krajową, która „według sanacji – napisano – ma być tą siłą, która złamie wszystkie próby ujęcia władzy przez masy ludowe. Polityczną strawą codzienną, którą dzisiaj karmi się...
5
5 (1)
Godziemba
03-02-2016
Po ucieczce Stefana Korbońskiego władze komunistyczne aresztowały, a następnie postawiły przed sądem większość osób, które umożliwiły mu przedostanie się do Szwecji.       Wkrótce po ucieczce posła Wacław Komar, szef Departamentu VII Ministerstwa Bezpieczeństw Publicznego, zajmującego się wywiadem polecił mjr Stanisławowi Nadzinowi, rezydentowi komunistycznego wywiadu w Sztokholmie śledzenie Korbońskiego w Szwecji. „Wszystko trzeba zrobić w wielkiej dyskrecji – nakazał. Przyjadą do...
5
5 (2)
Godziemba
01-02-2016
Na początku listopada 1947 roku Stefan Korboński postanowił uciec z rządzonej przez komunistów Polski.     Stefan Korboński, znakomity prawnik, znany działacz Stronnictwa Ludowego, w okresie okupacji hitlerowskiej pełnił funkcję szefa Kierownictwa Walki Cywilnej, a od 1943 roku szefa Oporu Społecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej. Po aresztowaniu przez Sowietów w marcu 1945 roku Jana Stanisława Jankowskiego został Delegatem Rządu na Kraj.     Przez cały okres okupacji niemieckiej...
5
5 (3)
Godziemba
27-01-2016
Robert Brasillach, autor wstrząsającego reportażu z Katynia  został rozstrzelany przez rodaków w dniu 6 lutego 1945 roku.       W pierwszym artykule opublikowanym po powrocie z niewoli, noszącym znaczący tytuł Vive le Marechal!, zdecydowanie poparł Rewolucję Narodową marszałka Petaina. W innych tekstach opublikowanych na łamach Je Suis Partout  jednoznacznie opowiadał się na sojuszem francusko-niemieckim, mającym zapobiec dostaniu się Europy w łapy komunistów, kierowanych z Kremla. W swej...
5
5 (4)
Godziemba
25-01-2016
Robert Brasillach był krytykiem, pisarzem i dziennikarzem politycznym, którego rozstrzelano w 1945 roku wyłącznie za napisane artykuły.     Robert Brasillach urodził się w dniu 31 marca 1909 roku. Jego ojciec Arthemile – porucznik armii francuskiej zginął w 1914 roku w walkach z Berberami w Maroku. Po powrocie do Francji osierocona rodzina zamieszkała najpierw w Perpignan, a potem w Sens, gdzie Robert rozpoczął naukę w gimnazjum. W 1925 roku po przeniesieniu się do Paryża, Robert kontynuował naukę w prestiżowym...
5
5 (2)
Godziemba
20-01-2016
Polskie osiedle w Meksyku usytuowano na terenie hacjendy Santa Rosa.       Polskie osiedle w Meksyku zarządzane było przez przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej – Bohdana Szmejko. Koszty finansowania szkół i placówek zdrowia na terenie osiedla ponosić miała Rada Polonii Amerykańskiej, a koszty administracyjne Foreign Relief and Rehabilitation Operations w formie kredytu na konto rządu polskiego.       Administracja osiedla w Santa Rosa dzieliła się na kilka...
5
5 (2)
Krzysztof Karnkowski
19-01-2016
„Kresowi sarmaci” to, zgodnie z tytułem, zbiór opowieści o dziejach szlachty kresowej, polskiej, a przecież równocześnie i trochę litewskiej, i trochę białoruskiej, i tatarskiej. To historie w części „Mickiewiczowskie” – rodzina i sąsiedzi wieszcza pojawiają się w chyba w większości, poznajemy też historie, które prawdopodobnie były bezpośrednią inspiracją do stworzenia opisu „ostatniego zajazdu na Litwie” czy postaci księdza Robaka. Mamy tu opowieści awanturnicze (znany na całą...
5
5 (2)
Jabollissimus
18-01-2016
Najnowsza historia Polski jest pełna niedomówień. Podręczniki szkolne bardzo okrawają ten okres naszych dziejów. A tymczasem nie znając prawdy, pozwalamy innym zakłamywać naszą historię. Nie znając prawdy nie możemy się bronić przed wyssanymi z palca zarzutami skierowanymi w naszą stronę. Obciąża się nas kłamstwem o „polskich obozach zagłady”, czy kłamstwem „Jedwabnego”. Propagandyści różnych nacji zamieniają rolami oprawców i ofiary. Wnukowie katów przypisują naszym przodkom swoje...
5
5 (1)
Godziemba
18-01-2016
Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego znaleźli gościnę również w Meksyku.        Inicjatorami wysłania Polaków byli Brytyjczycy, którzy latem 1942 roku szukali sposobu rozwiązania problemu polskich uchodźców, przebywających w Azji. W tym celu zwrócili się do kilku państwa amerykańskich z pytaniem o możliwość przejęcia pewnej liczby Polaków. Ze względu na bardzo restrykcyjne przepisy ustawodawcze Stanów Zjednoczonych, większa szansa była na przemieszczenie Polak...
5
5 (4)
Godziemba
13-01-2016
Na jesieni 1918 roku epidemia hiszpanki zawitała na ziemie polskie, zbierając śmiertelne żniwo.     Do Polski hiszpanka przyjechała koleją - podobnie jak w zachodniej Europie przemieszczała się wojskowymi eszelonami. We Lwowie zauważono ją w lipcu 1918 r., w połowie września pojawiła się w Krakowie, a w październiku w Warszawie. Przez długie lata była obecna w żargonie ulicznym, a powiedzenie "trup jak Hiszpan" oznaczało, że ktoś śmierci już się nie wywinie. Jarosław Iwaszkiewicz wprowadził hiszpankę do swojego...
5
5 (2)
Godziemba
11-01-2016
Grypa hiszpanka, która przetoczyła się przez świat w latach 1918-1919 doprowadziła do śmierci co najmniej 50 mln ludzi.     Pierwszy przypadek zachorowania odnotowano w stanie Kansas. Doktor Loring Miner, lekarz z hrabstwa Haskell County w stanie Kansas, w lutym 1918 roku donosił władzom o wystąpieniu choroby gwałtownie atakującej miejscowych mieszkańców, którzy skarżą się na silne bóle głowy i mięśni, wysoką gorączkę oraz kaszel. Ponieważ zapadali na nią przede wszystkim ludzie młodzi i silni,...
5
5 (3)
Godziemba
04-01-2016
W czasie II wojny światowej ponad 18 tysięcy Polaków znalazło schronienie w Afryce.    Pierwsza grupa Polaków przybyła do Afryki już w sierpniu 1941 roku. Byli to uchodźcy, którzy w 1939 roku przedostali się do Rumunii, a później zostali ewakuowani na Cypr. Latem 1941 roku zdecydowano o ich przewiezieniu do Północnej Rodezji. Statek wiozący uchodźców do Afryki zawinął¸ po drodze do portów palestyńskich, gdzie część pasażerów pozostała na stałe. Od grupy cypryjskiej...
5
5 (2)
alchymista
02-01-2016
Zdarzyło mi się raz kiedyś pomylić Krzysztofa „Pioruna” Radziwiłła z Krzysztofem II Radziwiłłem. Obaj byli hetmanami i to dobrymi, i obaj byli hetmanami litewskimi. Pomyłka głupia i łatwa do naprawienia, gdyby w redakcji „Glaukopisu” czuwała korekta, znająca dobrze wiek XVII. Niestety błąd przeszedł niezauważony i straszy po dziś dzień w jednym z numerów tegoż czasopisma. Podobnego błędu nie ustrzegł się Tomasz Łysiak w artykule Różne sorty Polaków z okresu potopu („W sieci” nr 52/...
5
5 (3)
Godziemba
30-12-2015
Ostateczna decyzja o przyłączeniu Wielkopolski do Rzeczypospolitej zapadła na konferencji pokojowej w Wersalu.    Przykład Poznania miał kolosalne znaczenie moralne i polityczne dla prowincji. Płomień walki ogarnął całą Wielkopolskę. W spontanicznym zrywie wolnościowym zlikwidowano władze pruskie i ustanowiono polskie najpierw w miejscowościach leżących w pobliżu Poznania. Jakkolwiek w pierwszych dniach brakowało jednolitego dowództwa, to „niezłomna wola wszystkich oddziałów wojskowych, wszystkich oficer...
5
5 (1)
Krzysztof Karnkowski
28-12-2015
Sebastian Rybarczyk na pewno wie, o czym opowiada. Zna się na temacie, poświęca mu czas, jeździ po świecie, czyta archiwa i publikacje, zbiera pamiątki… Efektem tego zainteresowania są książki, tym razem „Najtajniejsza broń wywiadu”, opowiadająca o wykorzystywaniu przez służby najbardziej oczywistej z ludzkich słabości. Nie tylko do kobiet zresztą, pan Rybarczyk bardzo chętnie pisze również o dewiantach i pederastach, choć szczęśliwie poświęca im tylko część książki. O tyle sporą, o ile ważny dla obrazu jest wątek...
5
5 (1)
Godziemba
28-12-2015
W dniu 27 grudnia 1918 roku wybuchło w Poznaniu powstanie wielkopolskie.       Zawarcie w dniu 11 listopada 1918 roku przez Ententę rozejmu z Niemcami nie zmieniło sytuacji w Wielkopolsce. Władza nadal pozostawała w rękach niemieckich. Niemcy dopuszczali jedynie możliwość pewnego złagodzenia polityki wobec Polaków.       Wybuch rewolucji w Niemczech doprowadził jednak do chaosu, rozprężenia i dezorganizacji w Poznańskim. Powstające rady żołnierskie oraz robotnicze, w których obok Niemc...
5
5 (3)
Godziemba
23-12-2015
Święta Bożego Narodzenia 1918 roku były pierwszymi świętami w Niepodległej Polsce.     Wielką radość po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, mąciły obawy o wynik wojny o granice, epidemia grypy hiszpanki  oraz troski życia codziennego. Polska była zniszczona w wyniku działań wojny światowej oraz okupacji niemieckiej i austriackiej. Wiele polskich rodzin zmagało się z nędzą i głodem. Nic więc dziwnego, iż ówczesne gazety pełne były ogłoszeń o organizowanej pomocy dla biednych.     I tak w "...
5
5 (1)
Godziemba
21-12-2015
Radosław Sikorski inspirujący w amerykańskich mediach krytyczne wobec Polski artykuły, nie jest pierwszą osobą, noszącą to nazwisko, która to czyni.      Radosław Sikorski przyzwyczaił się do sprawowania władzy, do dziś jest przeświadczony, że był najlepszym ministrem spraw zagranicznych III RP. Nadal żyje w przekonaniu, że władza mu się po prostu należy.     Osunięty na boczny tor, rozgoryczony, zgorzkniały, obrażony na Polskę i Polaków, zaślepiony nienawiścią do nowego polskiego rządu...
5
5 (4)
Godziemba
16-12-2015
W listopadzie 1939 roku gen. Sikorski podjął decyzję o likwidacji Służby Zwycięstwu Polski i zbudowaniu na jej podstawie Związku Walki Zbrojnej.     Przed opuszczeniem Polski we wrześniu 1939 roku gen. Sikorski powierzył Witoldowi Orzechowskiemu i Ryszardowi Świętochowskiemu misję utworzenia własnej organizacji politycznej, grupującej osoby związane z przedwojennym Frontem Morges i zdecydowanych przeciwników sanacji. Aby jednak montowana przez nich organizacja miała rację bytu należało nie dopuścić do utrwalenia...
5
5 (2)
Godziemba
14-12-2015
W końcu września 1939 roku gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz rozpoczął organizację Służby Zwycięstwu Polski.     W dniu 25 września 1939 roku gen. Tokarzewski-Karaszewicz zgłosił gotowość gen. Juliuszowi Rómmlowi „podjęcia się odpowiedzialności za zorganizowanie zbrojnego oporu przeciw okupantom i gotowości moralnej oraz fizycznej kraju do wszczęcia otwartej walki, gdy na to pozwoli położenie wojenne”.     Następnego dnia do gen. Rómmla przybył kurier od marszałka Rydza-Śmigłego...
5
5 (2)
Godziemba
09-12-2015
Znacznie większe od MSZ zainteresowanie Polską w latach 20. wykazywał japoński Sztab Generalny.     Największe zasługi w nawiązaniu bliskiej współpracy wojskowej między oboma krajami położył pierwszy japoński attaché wojskowy w Polsce kpt. Yamawaki Masataka, który przebywał w Warszawie od czerwca 1919 roku, czyli zanim doszło do oficjalnej wymiany attaché wojskowych. Bardzo szybko nawiązał przyjazne stosunki z polskimi oficerami i był dopuszczany zarówno do wielu prac sztabowych, jak r...
5
5 (2)
Godziemba
07-12-2015
W latach 20. Polska pozostawała na uboczu zainteresowań japońskiej dyplomacji.     W przeciwieństwie do pozostałych mocarstw Japonia nie spieszyła się z okazaniem poparcia Polsce po zakończeniu I wojny światowej. Wedle wielu historyków japońskich spowodowane to było negatywną oceną udziału polskich jednostek w ekspedycji syberyjskiej, rozpoczętej latem 1918 roku.     Rząd japoński nie uznał Komitetu Narodowego Polskiego za oficjalną reprezentację interesów Polski, a potem zwlekał z odpowiedzią...
5
5 (4)
Godziemba
02-12-2015
Efektem wizyty Piłsudskiego w Tokio latem 1904 roku było uzyskanie gwarancji wsparcia finansowego i materiałowego Japończyków dla PPS.     Wkrótce po przybyciu Piłsudskiego do Tokio doszło do jego spotkania  z Dmowskim. Przywódca Ligii Narodowej poinformował szefa PPS o swym rozmowach w japońskim Sztabie Generalnym oraz złożeniu dwóch memoriałów o sytuacji politycznej w Rosji i Królestwie Polskim. W obu memoriałach wyraził swój daleko idący sceptycyzm co do szans powstania...
0
Brak głosów
Godziemba
30-11-2015
Po wybuchu wojny z Rosją w 1904 roku Japończycy podjęli rozmowy z przedstawicielami Ligi Narodowej oraz Polskiej Partii Socjalistycznej.     Jeszcze przed rozpoczęciem wojny z Rosją, władze japońskie zadecydowały o nawiązaniu kontaktów z przedstawicielami narodów, ujarzmionych przez Rosję, w celu wykorzystania ich dążeń niepodległościowych do osłabienia sił swego przeciwnika. W tym celu japoński Sztab Generalny wysłał do Sztokholmu płk. Akashiego Motojiro, dotychczasowego attaché wojskowego w Petersburgu...
5
5 (2)
Waldemar Żyszkiewicz
26-11-2015
z archiwum współczesności   Sukces Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, która pod koniec października 1918 szybko i skutecznie przejęła władzę z rąk Austriaków, jest raczej znany. Natomiast znacznie gorzej dziś z wiedzą na temat walk o Lwów w latach 1918-1919, a w konsekwencji z rozumieniem istoty wciąż trwającego konfliktu o polski cmentarz wojskowy, tzw. Cmentarz Orląt Lwowskich, przylegający do pięknej nekropolii łyczakowskiej. W tym przypadku propaganda PRL i jej kontynuatorzy święcą znaczne...
5
5 (3)
Godziemba
25-11-2015
We wrześniu 1939 roku w niemieckich sferach rządowych trwały gorączkowe narady poświęcone przyszłej organizacji pokonanego państwa polskiego.        Jednym z promotorów porozumienia z Polakami był ambasador  Niemiec w Warszawie w latach 1931-1939 - Hans Adolf von Moltke. Poseł od 1931, a po ambasador od 1934 roku był gorącym zwolennikiem normalizacji stosunków polsko-niemieckich, co zaowocowało podpisaniem w dni 26 stycznia 1934 roku deklaracji o niestosowaniu przemocy. W 1939 roku von Moltke do...
5
5 (1)
Godziemba
23-11-2015
W styczniu 1942 roku sąd w Buzułuku skazał Leona Kozłowskiego na karę śmierci.      Informacje przedstawicieli polskiej służby dyplomatycznej oraz wywiadu o rzekomych rokowaniach Leona Kozłowskiego z Niemcami padły w Londynie na podatny grunt. Po opuszczeniu – na znak protestu wobec podpisania przez Sikorskiego układu z Sowietami, nie gwarantującego uznania nienaruszalności polskiej granicy na wschodzie – rządu przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz ministra Augusta Zaleskiego, piłsudczycy podejrzewani byli...
5
5 (2)
Godziemba
18-11-2015
Na początku listopada 1941 roku Leon Kozłowski uciekł z Rosji i oddał się w ręce Niemców.     Nazajutrz po zwolnieniu z sowieckiego więzienia, w dniu 7 września 1941 roku Leon Kozłowski wziął udział we mszy świętej odprawionej przez ks. Włodzimierza Cieńskiego w specjalnie otwartym kościele katolickim w Moskwie. Następnego dnia zgłosił się do pracy przy sortowaniu korespondencji w ambasadzie RP w stolicy ZSRS.     Starał się jednak na otrzymanie jakieś bardziej odpowiedzialnej pracy, jednak ambasador...
5
5 (3)
Godziemba
16-11-2015
W końcu września 1939 roku Sowieci aresztowali we Lwowie byłego premiera RP Leona Kozłowskiego.     Leon Kozłowski urodził się 6 czerwca 1892 roku w majątku Rembieszyce jako syn Stefana, jednego z założycieli „Arkonii - polskiej organizacji studenckiej w Rydze, a potem twórcy pierwszego w Kongresówce Towarzystwa Rolniczego, oraz Marii ze Strasburgerów.     Przyszły premier RP rozpoczął edukację w siedmioklasowej Miejskiej Szkole Handlowej w Kielcach, a po śmierci w 1908 roku ojca,...
5
5 (1)
Godziemba
09-11-2015
W dniu 7 listopada 1918 roku powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej.     Na początku lutego 1918 roku odbyła się w Krakowie narada działaczy lewicy niepodległościowej, w której istotną rolę odegrali członkowie piłsudczykowskiego Konwentu A – Jędrzej Moraczewski, Bogusław Miedziński, Juliusz Poniatowski oraz płk. Rydz-Śmigły – Komendant Główny Polskiej Organizacji Wojskowej.     Członkowie Konwentu przewidując klęskę państw centralnych opowiadali się za...
5
5 (1)
Godziemba
04-11-2015
W obliczu bierności Francji, Józef Piłsudski zmusił Hitlera w 1933 roku do porzucenia antypolskiej polityki.     W drugiej połowie kwietnia 1933 roku Józef Piłsudski polecił ambasadorowi w Berlinie Alfredowi Wysockiemu złożyć wizytę Hitlerowi i w ostrych słowach zażądać rezygnacji z ingerencji w sprawy Gdańska. W przeciwnym razie Polska zostanie zmuszona do wyciągnięcia "pewnych" konsekwencji. Wiadomo, iż słowo "pewnych" w ustach polskiego rządu brzmiało wtedy krystalicznie jasno - wojna....
5
5 (5)
Godziemba
02-11-2015
W 1933 roku Piłsudski zaproponował Francji przeprowadzenie operacji prewencyjnej przeciwko Hitlerowi.     Zdaniem niemieckiego historyka Hansa Roosa na przełomie marca i kwietnia 1933 roku Marszałek Piłsudski polecił przeprowadzenie w Paryżu sondaży „w sprawie wspólnej akcji wojskowej przeciw Niemcom hitlerowskim. Te sondaże nastąpiły nie na zwykłej oficjalnej drodze dyplomatycznej, ale przez specjalnych pełnomocników wojskowych. Sugestie Marszała zmierzały nie do ogólnej wojny prewencyjnej,...
5
5 (4)
Godziemba
14-10-2015
W 1922 roku doszło do nawiązania bliskiej współpracy wojskowej pomiędzy Niemcami a Rosją bolszewicką.     Po zakończeniu wojny światowej, w czasie trwania w Rosji wojny domowej, niemieccy generałowie uważali, iż dopiero po obaleniu rządów bolszewików możliwy będzie sojusz z Rosją. Takie były pobudki działania osławionego von der Goltza w krajach bałtyckich i nie bez powodu jeden z jego podwładnych skarżył się, że Brytyjczycy zmuszając oddziały von der Goltza do wycofania się „pozbawili Niemcy szansy...
5
5 (4)
Godziemba
12-10-2015
18 czerwca 1935 roku był jednym z najszczęśliwszych dni w życiu Hitlera.     Tego dnia Wielka Brytania zgodziła się podpisać z III Rzeszą układ morski, na mocy którego ograniczono wielkość floty niemieckiej do 35% tonażu Royal Navy. W rzeczywistości rząd angielski zalegalizował budowę floty niemieckiej, łamiąc jednocześnie postanowienia traktatu wersalskiego. Zgadzając się na zbrojenia morskie III Rzeszy Anglicy nie sprzeciwiali się zbrojeniom niemieckim także na lądzie i w powietrzu.     W pierwszych...
5
5 (2)
Godziemba
05-10-2015
Dowódcą batalionu „Kiliński”, który zdobył „PASTĘ” był olimpijczyk, rotmistrz Henryk Roycewicz „Leliwa”.     Henryk Roycewicz urodził się 30 lipca 1898 roku w Janopolu na Litwie jako syn Roberta i Eugenii z domu Likiewicz. Po ukończeniu 7-klasowej Szkoły Handlowej w Kownie, w dniu 5 grudnia 1918 roku wstąpił ochotniczo do Wileńskiego Pułku Ułanów, walcząc w jego szeregach w wojnie z bolszewikami. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, w grudniu 1920...
5
5 (3)
alchymista
04-10-2015
To oczywiście żart - myję je codziennie kilka razy: po kocie, po psie, po suce, po grzebaniu w kompoście, po grzebaniu w ziemi, po pracy z maszynami, a wreszcie, nade wszystko PRZED. Przed jedzeniem. Pojawiły się doniesienia, że w Wiedniu wybuchła epidemia dezynterii wśród uchodźców. Nie wiem ile w tym prawdy, ale od razu przypomniała mi się historia bitwy pod Wiedniem. W stolicy monarchii Hansburgów panowała dezynteria. Podczas oblężenia codziennie umierało 50-60 osób. Po świetnym zwycięstwie wojsk...
5
5 (4)
Lech 'Losek' Mucha
03-10-2015
...Jeden raniony, drugi zabity, Krwi się zachciało słupskim bandytom. To Partia strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł. Krwawy Kociołek to kat Trójmiasta, Przez niego giną dzieci, niewiasty, Poczekaj draniu - my cię dostaniem! Janek Wiśniewski padł.. To fragment Ballady o Janku Wiśniewskim autorstwa Krzysztofa Dowgiałło. Tę balladę jako nastolatek śpiewałem akompaniując sobie na gitarze marki Defil. Niestety proroctwo zawarte w pieśni nie spełniło się. Nie ukarano Krwawego Kociołka, został uniewinniony, co niestety...
5
5 (5)
Kazimierz Suszyński
01-10-2015
Rocznicowy tekst o Obławie Augustowskiej zredagowany z myślą o młodzieży uczestniczącej w II Sztafecie Niepodległości. Opis autorstwa Danuty Kaszlej składa się na wydanie specjalne Biuletynu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie. Zamieściłem go w tym miejscu chcąc przybliżyć cenną działalność Klubu oraz okazując wizytówkę strony www.akklub.pl , jednocześnie namawiając do zaglądania na stronę jak i do Augustowa.  Niech ten sygnalny arttykuł stanie się przyczynkiem do pogłębiania wiedzy o ...
5
5 (2)
Godziemba
30-09-2015
W agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku wzięło udział ponad pół miliona czerwonoarmistów.     W dniu 3 września 1939 roku Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o rozpoczęciu skrytej mobilizacji jednostek Armii Czerwonej, przeznaczonych do agresji na Polskę. Jednocześnie zadecydowano o wstrzymaniu zwolnienia starych roczników szeregowców i podoficerów, przedłużając służbę wojskową ponad 300 tysiącom żołnierzy. Następnego dnia komisarz obrony Woroszyłow zarządził pobór...
5
5 (5)
Kazimierz Suszyński
29-09-2015
Oficjalny biogram Leona Suszyńskiego ps."P-8" opracowany przez historyka Piotra Łapińskiego. Drukiem ukazał się w Słowniku Biograficznym - "Konspiracja i Opór Społeczny w Polsce 1944 - 1956" (t.III, str.520-524) wydanym przez Instytut Pamięci Narodowej  w 2007r. Ponieważ publikacja od kilku lat jest praktycznie niedostępna, to przytaczam całość w oryginalnej wersji, bez uzupełnień i poprawek. SUSZYŃSKI Leon (1920–1979), pseudonimy: „P–8”, „Litwin...
0
Brak głosów
Godziemba
28-09-2015
Od wybuchu wojny polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 roku Związek Sowiecki zintensyfikował swoje przygotowania do agresji na Polskę.    Po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow władze sowieckie starały się przekonać własne społeczeństwo, iż jego zawarcie spowodowane zostało zerwaniem przez Francję i Wielką Brytanię rokowań z Moskwą oraz odmową Polski wpuszczenia Armii Czerwonej na swoje terytorium. W konsekwencji to Polska, Francja oraz Wielka Brytania miały ponosić winę za wybuch ewentualnej wojny.     Tezę tę,...
5
5 (3)
Godziemba
14-09-2015
Latem 1941 roku politycy związani z rządem Sikorskiego rozpoczęli bezpardonową walkę z gen. Sosnkowskim, która przybrała formę przemysłu pogardy.     W końcu lipca 1941 roku gen Sosnkowski złożył – na znak protestu wobec podpisania przez gen. Sikorskiego niekorzystnej dla Polski umowy ze Związkiem Sowieckim – dymisję z funkcji ministra w rządzie RP na uchodźstwie, zachowując funkcję następcy Prezydenta RP.     Zwolennicy gen. Sikorskiego, z Stanisławem Kotem i Stanisławem Strońskim na...
5
5 (5)
Administracja
10-09-2015
Zapewne niewielu przepełnionych humanitaryzmem humanistów europejskich pamięta o tym, że i sam Mahomet był … uchodźcą. Uszedł bowiem z Mekki do Medyny, ponieważ jego wuj – przywódca rodu Haszymidów, Abu Lahab – nie przywiązywał nadmiernej wagi do praw człowieka i obywatela oraz zasad humanitaryzmu i solidarności społecznej. Uszedłszy 24 września Roku Pańskiego z Mekki do Medyny nasz uchodźca wraz z niewielką grupą kilkudziesięciu współwyznawców – też zresztą uchodźców (...
0
Brak głosów
alchymista
09-09-2015
Ilekroć sięgam po opowieść Piotra z Dusburga ogarnia mnie uczucie przygnębienia. Krzyżowcy zwani Krzyżakami stworzyli bowiem cały aparat władzy koncentrujący się na zniszczeniu kultury i cywilizacji obcych. Krzyżacy metodycznie i w sposób przemyślny podbili Prusy i przetrącili kręgosłup moralny narodu pruskiego. Jednak w relacji Piotra z Dusburga rzecz przedstawia się zupełnie inaczej. Wojna zakonu krzyżackiego z pogańskimi Prusami to walka mocy niebieskich z szatańską. „Nie należy powątpiewać” - pisze kronikarz -...
5
5 (2)
Godziemba
09-09-2015
Generał Kazimierz Sosnkowski opracował podstawowe zasady organizacji i działalności Związku Walki Zbrojnej.     Komenda Główna ZWZ była z założenia centralnym aparatem dowodzenia całą organizacją konspiracyjną, która działała na terenie okupowanej Polski. Początkowo podlegało jej 6 Komend Obszarów w Kraju, a następnie skorygowano pierwotne założenia organizacyjne tworząc dwie komendy: okupacji niemieckiej i okupacji sowieckiej.     Generał Sosnkowski i jego sztab opracowali podstawowe...
5
5 (2)
Godziemba
07-09-2015
W listopadzie 1939 roku gen. Kazimierz Sosnkowski został Komendantem Głównym Związku Walki Zbrojnej.      Od października 1939 roku premier gen. Sikorski rozpoczął przygotowania do przekształcenia, utworzonej w końcu września 1939 roku Służby Zwycięstwu Polski i uważanej przez niego za opanowaną przez piłsudczyków oraz powołania nowej, całkowicie mu podległej organizacji zbrojnej w okupowanej Polsce. Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 17 października 1939 roku poinformował ministrów, iż do...
5
5 (1)
Godziemba
02-09-2015
W dniach 1-2 września 1939 roku Wołyńska Brygada Kawalerii skutecznie powstrzymała natarcie niemieckiej 4 dywizji pancernej.     Wołyńska Brygada Kawalerii w składzie 19. i 21. pułku oraz 2. dywizjonu artylerii konnej została zmobilizowana w połowie sierpnia 1939 roku, a następnie przerzucona w rejon Brzeźnicy Nowej na południowe skrzydło Armii „Łódź”. Pod koniec sierpnia dołączył do niej 12. Pułk Ułanów Podolskich, dowodzony przez ppłk. Suskiego de Rostwo, oraz przydzielony jako dodatkowe...
5
5 (3)
Godziemba
19-08-2015
W obliczu pogorszenia się stosunków polsko-niemieckich, Japonia starała się podjąć rolę mediatora.      Ambasador Japonii w Warszawie Sako Shuichi w rozmowach z ministrem Józefem Beckiem, wiceministrem Janem Szembekiem oraz wicedyrektorem Departamentu Polityczno-Ekonomicznego MSZ, Tadeuszem Kobylańskim, a także przedstawicielami ruchu prometejskiego, podkreślał wagę dobrych relacji polsko-niemieckich, od których zależą także dobre stosunki Japonii z Polską i Niemcami. Pomagał mu tych...
5
5 (2)

Strony