Historia

Godziemba
31-07-2015
Pułkownik Antoni Chruściel był zdecydowanym zwolennikiem wybuchu Powstania Warszawskiego.     Głównym inspiratorem rozpoczęcia w lipcu 1944 roku przygotowań do wybuchu powstania w stolicy był gen. Leopold Okulicki, który pozyskał dla swojej koncepcji zastępcę komendanta głównego AK gen. Tadeusza Pełczyńskiego, szefa Biura Informacji i Propagandy KG AK płk. Jana Rzepeckiego oraz płk. Antoniego Chruściela. W rezultacie nacisków tej grupy oficerów na gen. Komorowskiego w dniu 12 lipca, a więc w...
5
5 (2)
alchymista
30-07-2015
Na portalu niezalezna.pl skądinąd ceniony przeze mnie Przemysław Żurawski vel Grajewski snuje wizję włączenia kozaków do Rzeczypospolitej w roku 1632. Tekst ten warto przeczytać, nie jest on niczym nowym, ale raczej powtórzeniem dość naiwnego patrzenia na historię, z pominięciem czynników, których poważny publicysta nie powinien pomijać. Naprawdę chciałbym, aby było tak, jak pisał Żurawski. To znaczy, żeby cały problem relacji Rzeczypospolitej z kozacczyzną sprowadzić do utyskiwania na złych magnatów,...
4.5
4.5 (2)
Kazimierz Suszyński
29-07-2015
Materiał uzupełniający do dwóch wcześniejszych publikacji: Wariant drogi do Polski - zbiorowy, rozbity Ślady odnajdywane na drodze do Polski             Sowiecki ostrzał przemieszczającego się od granicy oddziału "Lalusia", w  Puciłkach i Malawiczach, ranił dwóch ludzi. Partyzanci zdołali dotrzeć z nimi w pobliże kolonii samotnego rolnika  Wacława Bałdowskiego. Właśnie tam ich wytropiono, otoczono i zaatakowano. W walce rany odniosły kolejne osoby...
5
5 (1)
Godziemba
29-07-2015
Na wiosnę 1941 roku płk. Antoni Chruściel – późniejszy dowódca powstania – został komendantem warszawskiego okręgu ZWZ. Kim był dowódca powstania warszawskiego?    Antoni Chruściel urodził się 16 czerwca 1895 roku w Gniewczynie Łańcuckiej w rodzinie chłopskiej, jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Słycz.     Po ukończeniu szkoły powszechnej został w 1908 roku uczniem gimnazjum w Jarosławiu, które ukończył jako prymus w 1914 roku. Jako uczeń gimnazjum został członkiem...
5
5 (2)
Kazimierz Suszyński
27-07-2015
Pod koniec lipca 1945r. doszło do krwawych walk w okolicy Sokółki. Szczególnie zacięty charakter miały one w rejonie wsi Kraśniany.  Uzupełniając temat, i cykl, zarazem zamieszczam zebrane, dostępne mi, relacje naocznych świadków i uczestników wydarzeń oraz okolicznych mieszkańców. Materiały uzupełniam fotografiami ludzi oraz miejsc pamięci. Ze wspomnień „Pioruna”: (...) Czujki zaalarmowały o nadciągającej olbrzymiej tyralierze w czerwonych otokach, która okrąża nasz...
5
5 (3)
Godziemba
27-07-2015
Na początku lata 1944 roku sowiecka armia – w ramach operacji „Bagration” - rozgromiła niemieckie armie na Białorusi i zbliżyła się do Wisły.     W połowie maja 1944 roku  sowieccy dowódcy z Żukowem i Wasilewskim na czele przystąpili do prac nad założeniami nowej operacji, nazwanej potem kryptonimem „Bagration”, mającej doprowadzić w ciągu dwóch miesięcy do rozbicia niemieckiej Grupy Armii „Środek”.     Ofensywa miała rozpocząć się na odcinku...
5
5 (3)
alchymista
26-07-2015
Które od czterech wieków jest w defensywie. Taką opinię wyraziła pewna pani z chińskiej delegacji, którą przy jakiejś okazji spotkał w Polsce dr Michał Lubina. Można na to wzruszyć ramionami lub się roześmiać, zresztą można to potraktować jako zwyczajową, chińską grzeczność. Przyznam jednak, że ten sposób myślenia jest mi bardzo bliski i to od najmłodszych lat. Przeważająca większość Polaków ma w rodzinnej pamięci jako tako uświadomione ostatnich 50-70 lat, czyli ten okres, gdy chłop pańszczyźniani i...
5
5 (1)
alchymista
26-07-2015
Sławomir Cenckiewicz: zdaniem Marka Kamińskiego Józef Piłsudski prawdopodobnie zmarł na kiłę trzeciorzędną. Problemem nie jest sam fakt powstania książki o nośnym tytule Ostatnia tajemnica marszałka Piłsudskiego. Ta książka i wiele innych podobnych, miała prawo powstać, jako że istnieje wolność badań naukowych oraz szeroka wolność słowa. Również fakt, że książkę zrecenzował Sławomir Cenckiewicz i to w tonie niemal entuzjastycznym, nie jest niczym złym. Problem pojawia się wtedy, gdy przejrzymy cały najnowszy numer czasopisma...
5
5 (6)
Kazimierz Suszyński
25-07-2015
     W wyniku konferencji jałtańskiej ostatecznie przypieczętowano los części terenów należących do Rzeczpospolitej Polskiej przed wrześniem 1939r.. Jasnym się stało, że zostaną one zaanektowane przez Związek Sowiecki na bliżej nieokreślony, dłuższy czas. W związku z tym komenda wileńsko-nowogródzka Armii Krajowej wydała rozkaz nakazujący ewakuację własnych sił organizacyjnych. Wyrażono również zgodę na opuszczanie tych terenów przez ludność cywilną w transportach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (...
5
5 (2)
Jonathan
22-07-2015
Dwudziestego lipca oddziały sowieckie dotarły do Bugu. Tę to rzekę, płynącą niemal przez środek terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zmodyfikowanym układzie Ribbentropp – Mołotow uznano za zachodnią granicę Związku Sowieckiego. Ten traktat dwóch grabieżców, w Teheranie potwierdzili swoim autorytetem demokratyczni przywódcy wolnego świata, którzy przedłożyli popularność i głosy wyborców nad honor. Stalin wschodnie ziemie Rzeczypospolitej traktował już jako swoją własność, teraz szykował się do objęcia...
5
5 (5)
Godziemba
22-07-2015
Powstanie federacji środkowoeuropejskiej miało być - wedle polskich organizacji konspiracyjnych – środkiem dla przeciwstawienia się imperialnym dążeniom Moskwy i Berlina.      O misji dziejowej i pokojowej ekspansji Polski, która miała doprowadzić do zorganizowania związku środkowoeuropejskiego pisano też w Tezach ideowych „Pobudki”, organizacji, która została utworzona z inicjatywy b. działaczy Obozu Narodowo-Radykalnego „Falanga”. Zapewniając o poszanowaniu niezawisłości...
5
5 (4)
Godziemba
20-07-2015
Sprawę federacji środkowoeuropejskiej popierały prawie wszystkie polskiej siły polityczne w okupowanym kraju.      W uchwalonym w lipcu 1940 roku programie Związku Syndykalistów Polskich, skupiającym działaczy Związku Związków zawodowych oraz lewicowego skrzydła Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej opowiadano się za powrotem do polityki jagiellońskiej, rozumianej jednak jako „idea dobrowolnego współżycia narodów we wspólnym związku politycznym, nasze prawo do popierania na...
5
5 (3)
Godziemba
15-07-2015
Prowadzone od jesieni 1939 roku rozmowy polsko-czeskie napotykały na znaczne trudności wynikające z różnic politycznych i kulturowych obu narodów.        Po wstępnych rozmowach polsko-czechosłowackich, prowadzonych przede wszystkim przez ambasadora Raczyńskiego, w dniu 18 grudnia 1939 roku rząd RP ogłosił deklarację, w której podkreślono, iż „rok 1939 znaczy w dziejach Europy największą klęskę Słowiańszczyzny zachodniej na  przestrzeni tysiącletniej walki z zalewem germańskim....
5
5 (2)
Godziemba
13-07-2015
Przegrana w 1939 roku Czechosłowacji, a potem Polski umożliwiła zbliżenie polsko-czechosłowackie.     „Zbliżenie między czynnikami kierowniczymi obu rządów – trafnie zauważył Komarnicki – było oczywiście przede wszystkim wynikiem katastrofy i całkowitej okupacji obu państw oraz wynikającej stąd troski o stworzenie w przyszłości lepszych warunków bezpieczeństwa dla części Europy, w której położone były oba kraje. Zbliżenie to również było podyktowane przez naturalną reakcję tzw....
5
5 (3)
Godziemba
08-07-2015
Pomimo krytycznej oceny ewakuacji polskich żołnierzy na Wyspy Brytyjskie, Marian Kukiel zdecydowanie przeciwstawił się próbie zdymisjonowania Sikorskiego ze stanowiska premiera rządu RP.      Francuzi na wszelkie sposoby starali się utrudnić ewakuację polskich oddziałów, a gen. Denain w rozmowie z gen. Sosnkowskim zasugerował wręcz, iż Polska winna zakupić statki, jeśli chce przewieźć swe oddziały do Anglii. Do generałów Sosnkowskiego i Kukiela napływało coraz więcej informacji o hamowaniu ruch...
5
5 (3)
Godziemba
06-07-2015
W rządzie Sikorskiego wiceministrem spraw wojskowych został przyjaciel premiera gen. Marian Kukiel.      Urodzony w dniu 15 maja 1885 roku w Dąbrowie Tarnowskiej Marian Kukiel był jednym z założycieli Związku Walki Czynnej. Pomimo obietnic Władysław Sikorski nie wziął udziału w spotkaniu założycielskim organizacji, stąd też po zakończeniu spotkania jego uczestnicy z Kazimierzem Sosnkowski, Marianem Kukielem i Mieczysławem Dąbkowskim na czele udali się nocą pod dom Sikorskiego, gdzie wygwizdali przyszłego generała....
5
5 (2)
Kazimierz Suszyński
01-07-2015
8 lipca 1945r w rejonie kolonii Ogóły na terenie Puszczy Knyszyńskiej rozegrana została jedna z największych bitew partyzanckich w dziejach powstania antykomunistycznego. Łącznie zaangażowanych było blisko tysiąc walczących po obu stronach, przy czym siły komunistyczne wspierane były przez artylerię, broń pancerną i rozpoznanie lotnicze. Tekst Piotra Łapińskiego jest fragmentem okolicznościowego wydawnictwa IPN, które ukazało się  z okazji 65. rocznicy wydarzeń. Poszczególne pododdziały Zgrupowania "...
5
5 (2)
Godziemba
01-07-2015
Władze komunistyczne brutalnie spacyfikowały strajkujących robotników „Ursusa”.     Jakkolwiek w sztabie MSW rozważano możliwość przeprowadzenia siłowej interwencji w Ursusie już przed południem, ostatecznie odłożono ją na później ze względu na brak zgody władz partyjnych.     Tuż po godzinie 18. doszło do posiedzenia Biura Politycznego PZPR, w trakcie którego Gierek miał uznać, iż następnego dnia należy spodziewać się zaostrzenia protestów w całym kraju i w związku z...
5
5 (2)
Godziemba
29-06-2015
Poza Radomiem najgwałtowniejsze demonstracje robotników po ogłoszonej w czerwcu 1976 roku podwyżce cen żywności miały miejsce w Ursusie.     Po wieczornej w dniu 24 czerwca 1976 roku telewizyjnej transmisji fragmentów przemówienia premiera Jaroszewicza o planowanej wysokiej podwyżce cen żywności, ustawiły kolejki przed nielicznymi otwartymi sklepami.      „Operacja cenowa” była także przedmiotem ożywionych dyskusji robotników pracujących na drugą i trzecią zmianę...
5
5 (1)
Godziemba
24-06-2015
Obawiając się reakcji społeczeństwa, władze komunistyczne PRL podjęły w 1976 roku wszechstronne przygotowania do planowanej podwyżki cen żywności.     W ramach przygotowań do ryzykownej społecznie operacji władze komunistyczne uczyniły również ukłon w stronę Kościoła, licząc na neutralność hierarchii kościelnej. W pierwszym półroczu 1976 roku Kościół złożył wnioski o pozwolenie na budowę 263 nowych świątyń, a do końca maja udzielono zezwolenia zaledwie w 9 przypadkach. W dniu 22 czerwca Jaroszewicz...
5
5 (2)
Godziemba
22-06-2015
Na jesieni 1975 roku władze komunistyczne rozpoczęły przygotowania do przeprowadzenia znacznej podwyżki cen żywności.     Zgodnie z przewidywaniami niezależnych ekonomistów, szybki wzrost płac realnych w latach 1971-1975 stał się źródłem narastających kłopotów. Gospodarka nie była w stanie zaspokoić rosnącego pobytu na sprzedawane po zaniżonych cenach artykuły żywnościowe. Po krótkotrwałym okresie poprawy w 1971 roku zaopatrzenie sklepów spożywczych od 1972 roku stopniowo pogarszało się,...
5
5 (3)
Ufka
21-06-2015
Prawie dwa lata temu napisałam notkę wzburzona wyskokiem  Niemców.* Czy coś się od tego czasu zmieniło? Jeśli chodzi o naszą politykę historyczną nic - dalej jej nie mamy. Jeśli chodzi o oskarżanie nas o wszystko - wiele. Już jesteśmy oskarżani na równi z Niemcami  o pomoc nieznanym z narodowości nazistom (przylecieli z Księżyca i tam odlecieli w 45) a niedługo okaże się, że to my wywołaliśmy II Wojnę Światową a Niemcy tylko się bronili przed nami i nazistami. No bo Niemcy doskonale wiedzą jak prowadzić swoją...
5
5 (4)
Godziemba
17-06-2015
W końcu maja 1905 roku rosyjska Eskadra poniosła druzgoczącą klęsce z Japończykami w bitwie pod Cuszimą.     Wedle otrzymanych rozkazów Eskadra miała przełamać japońską blokadę oraz przedrzeć się do Władywostoku. Rożestwieński zamiast wysłać część szybkich jednostek na wody południowej Japonii, aby zdezorganizować linie zaopatrzeniowe i naruszyć koncentrację japońskiej Połączonej Floty w Cieśninie Koreańskiej, postanowił desperacko iść przez Cieśninę Koreańską, licząc wyłącznie na sprzyjające warunki meteorologiczne (...
5
5 (2)
Godziemba
15-06-2015
Rywalizacja Rosji i Japonii na terenie Korei i Chin doprowadziła do wybuchu wojny w 1904 roku, która toczyła się zarówno na lądzie, jak i morzu.     W 1895 roku parlament japoński uchwalił dziesięcioletni program rozwoju gospodarki, który przewidywał intensywną rozbudowę sił zbrojnych, w tym floty wojennej. Wobec słabości własnego przemysłu stoczniowego 57 okrętów zamówiono za granicą (w tym 6 pancerników i krążowniki pancerne w Wielkiej Brytanii, 2 krążowniki pancerne we Francji i...
5
5 (4)
Jonathan
13-06-2015
Runęli przez ogień straceńcy, Niejeden z nich dostał i padł... Jak ci, z Somosierry szaleńcy, Jak ci, spod Rokitny, sprzed lat... To słowa drugiej zwrotki "Czerwonych maków". Trzynastego czerwca 1915 roku II szwadron II dywizjonu kawalerii II Brygady Legionów zaatakował pod wsią Rokitna pozycje rosyjskie. Polscy ułani przedarli się przez trzy linie okopów wroga. Z 64 atakujących na pozycje powróciło 6. Zginęło 17 żołnierzy oraz dowódca Rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz. Po 1918 roku, Rokitna...
5
5 (3)
Godziemba
10-06-2015
W styczniu 1905 roku skapitulowana załoga rosyjskiej twierdzy w Port Artur.     Wobec uzyskanych przez Japończyków informacji o przygotowaniu przez Rosjan specjalnego korpusu na odsiecz Port Artura, zdecydowano się skierować przeciwko niemu 2 armię, a do szturmu na Port Artur skierować nową 3 armię gen. Nogi. Podjęta przez Rosjan próba odblokowania miasta i twierdzy zakończyła się klęską w bitwie pod Wafangou w połowie czerwca 1904 roku.      Po tej klęsce Aleksiejew nakazał dowódcy...
5
5 (5)
Jonathan
08-06-2015
W marcu 1968 roku oddział amerykańskich żołnierzy wykrwawiony w walkach z partyzantami Viet Kongu wkroczył do wioski My Lai. Choć nie było tam wroga, Amerykanie nie wytrzymali nerwowo i otworzyli ogień. W masakrze zginęło ponad 300 mieszkańców wioski: dzieci, kobiet i starców. Dla amerykańskiej opinii publicznej wiadomość o rzezi w My Lai była szokiem. Ta i inne, podobne informacje, sprawiały, że w społeczeństwie narastał opór przeciwko wojnie. Coraz powszechniej zaczęto nazywać ją „brudną wojną”. Jeszcze...
5
5 (6)
Godziemba
08-06-2015
W lutym 1904 roku wybuchła wojna japońsko-rosyjska.     Następstwem zajęcia w 1901 roku Mandżurii przez Rosję było zawarcie w styczniu 1902 roku japońsko-brytyjskiego traktatu sojuszniczego skierowanego przeciwko wzrastającym wpływom Petersburga na Dalekim Wschodzie.     Rozpoczęte w sierpniu 1903 roku rokowania japońsko-rosyjskie dotyczące podziału stref wpływu w Korei i Mandżurii zakończyły się fiaskiem. W tej sytuacji Tokio w mając poparcie Londynu i Waszyngtonu zdecydowało się w lutym 1904 roku na wojnę...
5
5 (4)
Jonathan
06-06-2015
Ostateczny termin inwazji wyznaczono na 5 czerwca. Tymczasem zła pogoda uniemożliwiała przeprawę przez Kanał La Manche. Głównodowodzący gen. Eisenhower zgodził się poczekać jeden dzień dłużej. Szóstego czerwca 1944 r. 3000 statków i 2500 łodzi desantowych wiozących 156 tysięcy żołnierzy, w eskorcie 500 okrętów wojennych ruszyło w stronę wybrzeży Francji. Nieco wcześniej wystartowały 822 samoloty transportowe i szybowce wiozące amerykańskich i brytyjskich komandosów. Z powietrza lądowanie miało wspierać og...
5
5 (4)
KaNo
03-06-2015
Uważamy następujące prawdy za oczywiste:    że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami,    że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolność i dążenia do szczęścia,   że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych,    że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów...
5
5 (2)
Godziemba
03-06-2015
W połowie czerwca 1920 roku  polskiej 3 armii, dowodzonej przez gen. Rydza-Śmigłego udało się przerwać okrążenie i wycofać z Kijowa.       Po dokonaniu wyłomu w polskich pozycjach pod Samhorodem i wyjściu na tyły Polaków, Budionny ruszył na północny-zachód w celu przecięcia linii kolejowej Koziatyn-Fastów. Wyście na tę linię miało stanowić podstawę wyjściową do ataku na Berdyczów i Koziatyn. Pojawienie na tyłach bolszewickiej jazdy zaskoczyło Polaków.  Dowó...
5
5 (3)
Godziemba
01-06-2015
Na początku czerwca 1920 roku udało się bolszewikom przerwać polski front na Ukrainie i zmusić Polaków do odwrotu.    Rozkaz Naczelnego Wodza marszałka Józefa Piłsudskiego z 25 maja 1920 roku nakazywał wojskom polskim na Ukrainie obronę obsadzanej linii frontu. Zanim jednak dowódca 3 armii gen. Edward Rydz-Śmigły opracował plan obrony swojego odcinka frontu, do działań ofensywnych przystąpiły bolszewickie oddziały Frontu Południowo-Zachodniego, które zostały znacznie wzmocnione w drugiej połowie maja...
5
5 (3)
Godziemba
27-05-2015
Gen. Manstein wziął udział dopiero w drugiej fazie niemieckiego ataku na Francję w 1940 roku.     Generał Manstein – twórca planu ofensywy na Zachodzie, w pierwszych dniach kampanii skazany był – jako dowódca XXXXVII korpusu armijnego, na rolę biernego widza śledzącego marsz Guderiana w stronę kanału La Manche. Nie miał też wpływu na wstrzymanie przez Hitlera dalszej ofensywy w dniu 17 maja 1940 roku, co oznaczało utratę jednego decydującego dnia marszu w kierunku wybrzeży kanału La Manche....
5
5 (2)
Docent zza morza
26-05-2015
  Wyniki wyborów pokazują, jak mocno Polska jest dziś podzielona. I podział ten jest szalenie trwały, uwidoczniając się przy każdych wyborach. http://www.wyborynamapie.pl/ Bo podziały w Polsce faktycznie są realne - jak to w każdym społeczeństwie - ideowe i geograficzne, demograficzne i kulturowe - ale lista głębokich, bolesnych i specyficznych dla Polski pęknięć jest niestety dużo dłuższa. Bo jednością to bywaliśmy niezwykle rzadko  – i zwykle to, co jeden ”Polak” pragnął uczynić, to drugi...
5
5 (1)
Godziemba
25-05-2015
W dniu 17 lutego 1940 Hitler zaaprobował nowatorski plan generała Ericha Mansteina ataku na Francję.     Erich Manstein urodził się 24 listopada 1887 w Berlinie jako Fritz Erich von Lewinski w arystokratycznej rodzinie o dużych tradycjach wojskowych. Wkrótce po urodzeniu został adaptowany przez młodszą bezdzietną siostrę swej matki – Helwig i jej męża Georga von Mansteina.    W 1900 roku wstąpił do Królewskiego Pruskiego Korpusu Kadetów, po ukończeniu którego dołączył jako...
5
5 (4)
Amelia
22-05-2015
Ostatnio moja dziesiecioletnia córeczka brała udział w konkursie historycznym dotyczącym średniowiecza.  Oto jej konkursowy, rymowany " Kodeks rycerski" : Kodeks Rycerski – przysięga   Ja polski rycerz, strażnik Korony Poddany Króla, obrońca cnót, Na Boga co w niebie jest wielbiony, Przysięgam bronić Polski wrót!   Przysięgam przed panem i Królem mym, Zachować praojców wiarę mą. Żyć w prawdzie, miłości jak Boży syn. Żałować za grzechy co niszczą ją.  ...
5
5 (3)
Godziemba
20-05-2015
W wyniku klęski w bitwie pod Gorlicami Rosjanie zmuszeni zostali latem 1915 roku do wycofania się z ziem Królestwa Polskiego.      W końcu kwietnia 1915 roku oddziały niemieckiej 11 armii, liczące prawie 130 tysięcy żołnierzy,  zajęły wyznaczone im pozycje w rejonie Gorlic. Na północ od niej znajdowała się austro-węgierska 4 armia, której pozycje sięgały do Wisły. Łącznie do uderzenia na rosyjskie pozycje szykowało ponad 217 tysięcy żołnierzy, wspieranych przez ponad tysiąc dział i 70 moździerzy...
5
5 (1)
Godziemba
18-05-2015
Na początku maja 1915 roku wojska niemiecko-austro-węgierskie pokonały Rosjan w bitwie pod Gorlicami.     Zaledwie po kilku tygodniach wojny, we wrześniu 1914 roku rosyjscy dowódcy frontów alarmowali Kwaterę Główną doniesieniami o katastrofalnym braku amunicji i innego rodzaju zaopatrzenia wojskowego. Wielkim problemem stawał się też brak wyszkolonych oficerów niższych stopni i podoficerów. Wielkie straty jakie w 1914 roku poniosła armia rosyjska sprawiły, iż wiele stanowisk oficerskich i...
5
5 (3)
Godziemba
13-05-2015
W czasie II wojny światowej Sikorski dążył do podważenia legendy Marszałka.      12 marca 1940 roku płk Witold Radecki-Mikulicz, szef gabinetu ministra spraw wojskowych gen. Sikorskiego podpisał z upoważnienia swego przełożonego zarządzenie nakazujące 19 marca, w dniu imienin Marszałka, odprawienie mszy żałobnych „we wszystkich stacjach, obozach i ośrodkach wyszkolenia wojska polskiego”. Inicjatorem wydania tego rozkazu był gen. Kazimierz Sosnkowski – Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej oraz...
5
5 (5)
Godziemba
11-05-2015
Osiemdziesiąt lat temu przestało bić serce Pierwszego Marszałka Polski     Na początku kwietnia 1935 roku stan zdrowia Marszałka Józefa Piłsudskiego był już bardzo zły. Po wielu naleganiach lekarzy, zgodził się na sprowadzenie doktora Wenkenbacha z Wiednia. Pierwotnie miał on być przyjechać przed świętami Wielkiej Nocy, jednak Komendant zadecydował w ostatniej chwili, że święta chce jeszcze mieć „spokojne” w gronie rodziny.       25 kwietnia przybył oczekiwany doktor Wenkenbach i po...
5
5 (6)
Jonathan
02-05-2015
Utrata państwowości polskiej, usunięcie i prześladowanie przez zaborców polskich symboli narodowych, niewątpliwie przyczyniły się do otaczania ich przez społeczeństwo szczególną czcią i szacunkiem. Zwłaszcza wyraźnie widać to na przykładzie sztandarów wojskowych, gdyż to one opatrzone orłami polskimi, niesione przez legionistów, żołnierzy Księstwa Warszawskiego, powstańców 1831 i 1863 roku, najdobitniej pokazywały trwanie polskości wbrew wszelkim usiłowaniom zaborców.     Przez cały...
5
5 (3)
Godziemba
29-04-2015
W dniu 26 października 1927 roku sąd w Paryżu uniewinnił Szlomę Szwarcbarda, mordercę Symona Petlury.      Proces Szwarcbarda rozpoczął się w dniu 18 października 1927 roku przed sądem przysięgłym departamentu Sekwany. Rodzinę Petlury reprezentowali dwaj francuscy adwokaci – Campinchini i Willm oraz Czesław Poznański, wysłany osobiście przez Józefa Piłsudskiego. Szwarbarda bronił znany adwokat Henri Torres.      Obrońca na każdym kroku oskarżał nacjonalizm ukraiński, podsycany przez...
5
5 (4)
Godziemba
27-04-2015
W dniu 25 maja 1926 roku Symon Petlura został zamordowany w Paryżu przez Szlomę Szwarcbarda.      Symon Petlura urodził się 22 maja 1879 roku w Połtawie w rodzinie dorożkarza. W młodości związał się z ruchem socjaldemokratycznym – w 1900 roku został członkiem Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej (od 1905 noszącej nazwę -  Ukraińskiej Socjal-Demokratycznej Partii  Robotniczej). Po rewolucji lutowej dowodził Hajdamackim Koszem Słabodzkiej Ukrainy, a następnie wszedł w skład rządu wyłonionego przez Centralną Rady...
5
5 (4)
Docent zza morza
24-04-2015
Fala oburzenia przelała się przez Polskę, bo ten amerykanski ignorant zarzucil nam współodpowiedzialność w Holokauscie żydów. Ale nie tylko "ci okropni" Amerykanie tak nami pomiatają - bo i Prezydent Komorowski był łaskaw przed paru laty (w roku 2011) oficjalnie nabluzgać Polakom - równiez oskarżając nas o kolektywny współudział w Holokauście żydów. "Naród ofiar musiał uznać niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą - napisał prezydent Bronisław Komorowski do uczestników...
5
5 (2)
Kazimierz Suszyński
23-04-2015
W latach 1945–47 na terenie Puszczy Knyszyńskiej funkcjonowało wiele oddziałów partyzanckich polskiego podziemia niepodległościowego. Największym z nich było działające od wiosny 1945 r. Zgrupowanie krypt. „Piotrków” Rejonu „F” (białostockiego) AKO dowodzone przez przewodnika samoobrony rejonu ppor./por. Hieronima Piotrowskiego „Jura”. Jego utworzenie było odpowiedzią AKO na działalność komunistycznego aparatu represji wymierzoną w struktury podziemia niepodległościowego oraz...
0
Brak głosów
Godziemba
22-04-2015
W dniu 7 maja 1920 roku polscy żołnierze zdobyli Kijów.        Ofensywa kijowska ruszyła 25 kwietnia 1920 roku o godzinie 3.20. Zapoczątkowało ją natarcie 5 ppLeg. znajdującego się na czele 1 DPLeg. Wkrótce potem do działania przystąpiła DJ gen. Romera, której przygotowania osobiście obserwował Józef Piłsudski. „Była godzina 4.00 – zanotował Tadeusz Piskor – gdy dywizja poczęła przechodzić przez most na Słuczy (…). Prężyły się piersi żołnierskie przed ledwie...
5
5 (1)
Godziemba
20-04-2015
W marcu 1920 roku rozpoczęły się polskie przygotowania na wyprawy kijowskiej.        Z uwagi na przewagę liczebną przeciwnika Wojsko Polskie nie było zdolne do ofensywy jednocześnie na całym froncie wschodnim. Koniecznym stała się więc obrona jednego z dwóch odcinków frontu – białoruskiego lub ukraińskiego – i przygotowanie ofensywy na jednym tylko kierunku. Przyjęta zasada kolejnego pobicia rozdzielonych wojsk wroga była jak najbardziej słuszna, wymagała wszakże właściwego wyboru kierunku...
5
5 (3)
Godziemba
15-04-2015
Zanim Piłsudski rozpoczął ofensywę na Ukrainie, zaplanował lokalną operację na Polesiu.      Podstawowym celem operacji było przerwanie styczności operacyjnej pomiędzy bolszewickimi frontami – Zachodnim i Południowo-Zachodnim. Powyższy cel zamierzano osiągnąć przez opanowanie znacznego odcinka rokadowej linii kolejowej prowadzącej z Petersburga przez Orszę, Żłobin, Kalenkowicze do Żmerynki.      W dniu 26 lutego 1920 roku płk. Władysław Sikorski, dowodzący Grupą Poleską, wchodzącą w skład...
5
5 (2)
Godziemba
13-04-2015
W latach 30. doszło do znacznych podziałów w Związku Legionistów Polskich.       Zdobycie władzy przez obóz piłsudczykowski w maju 1926 roku doprowadziło do przejściowej konsolidacji ruchu kombatanckiego w Polsce, którego wyrazem było utworzenie w lutym 1928 roku Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. W skład nowej organizacji weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Rezerwistów i Byłych Wojskowych, Związku Legionistów Polskich, Ogólnego Związku...
5
5 (3)
Kazimierz Suszyński
12-04-2015
Władysław Liniarski - „Mścisław" (1897-1984) uczestnik wojny z bolszewikami, oficer WP, ranny w kampanii wrześniowej, zbiegł z niewoli niemieckiej i wstąpił do ZWZ. Od stycznia 1941 aż do rozwiązania, komendant Okręgu Białostockiego ZWZ/AK. Po rozwiązaniu AK, w lutym 1945 wydał rozkaz o konieczności działalności konspiracyjnej i odezwę o przekształceniu AK na terenie okręgu  w Armię Krajową Obywateli. W odręcznej notatce sporządzonej dla gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka" tak przedstawiał motywy swojej...
5
5 (1)

Strony