Historia

Godziemba
13-07-2016
Po ponad trzech latach walki generał de Gaulle powrócił do Paryża w glorii ogólnonarodowego bohatera.    W dniu 24 września 1941 roku de Gaulle powołał dekretem Komitet Narodowy, który miał strukturę zbliżoną do rządu i faktycznie spełniał jego rolę.      Wzrost niezależności de Gaulle’a wywoływał kontrowersje w relacjach z Churchillem, któremu trudno było zaakceptować coraz szersze pole manewru przywódcy Wolnych Francuzów. Pojawiały się kwestie, w któ...
5
5 (4)
Godziemba
11-07-2016
Pomimo klęski Francji w 1940 roku generał de Gaulle postawił sobie za cel odbudowę wielkiej Francji.     Po przejęciu władzy przez Petaina i zapowiedzi podpisania kapitulacji z Niemcami, generał de Gaulle w dniu 18 czerwca 1940 roku wygłosił na falach BBC przemówienie w którym zapowiedział kontynuowanie walki z Niemcami.      Podpisanie przez Petaina kapitulacji i wycofanie się Francji przekreślało wedle de Gaulle’a legalizm nowego Państwa Francuskiego. W oczach Generała Francja...
5
5 (4)
08-07-2016
11 lipca, 1 września, 17 września? A dlaczego nie 4 czerwca? To pozwoliłoby np. „pokryć” kolejne rocznice „wolnych wyborów”, tak ważne dla niektórych środowisk... Albo 21 czerwca? Tego dnia w Togo obchodzony jest Dzień Męczenników, a w Kanadzie Narodowy Dzień Tubylczy... Myślicie Państwo, że kpię? Otóż nie, nie kpię. 4 czerwca i 21 czerwca przypadająy rocznice dwóch wydarzeń ważnych i ważkich dla stosunków polsko - ukraińskich. Tylko kto z nas o tych rocznicach pamięta...
5
5 (4)
Godziemba
22-06-2016
Od 1942 roku Francuzi, opozycyjnie nastawieni do rządu w Vichy, jednoznacznie opowiadali się za sojuszem z Moskwą.     Niezależnie od postanowień konferencji w Teheranie, we francuskiej prasie konspiracyjnej uważano, iż nadal możliwe jest zachowanie niezależności Europy Środkowej pod warunkiem cesji terytorialnych na rzecz Związku Sowieckiego. „Trwałe uregulowanie problemów w Europie wschodniej – napisano w Cahiers de Defense de la France” na wiosnę 1944 roku – byłoby możliwe w następujący spos...
5
5 (3)
Godziemba
20-06-2016
Do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej francuska prasa konspiracyjna wrogo odnosiła się do Moskwy i komunistów.    Klęska Francji w 1940 roku wywołała gwałtowną dyskusję w początkowo nielicznej francuskiej prasie konspiracyjnej. Ostrej krytyce poddane zostały wszystkie partie polityczne, których „przestarzałe formy zbankrutowały; od skrajnej lewicy do skrajnej lewicy żadna z tych partii nie potrafiła zapewnić Francji jedności, żywotności i ideału, które tak bardzo jej brakowały w chwili upadku...
5
5 (3)
Godziemba
15-06-2016
Bitwa o Verdun oraz bitwa nad Sommą kosztowała strony konfliktu setki tysiące zabitych.     W kolejnych miesiącach walki pod Verdun nadal były niezwykle zaciekłe. Była to typowa wojna na wyczerpanie sił przeciwnika. I tak w dniu 22 maja Francuzi odzyskali fort Douaumont, aby go stracić dwa dni później. Na wielu odcinkach frontu Niemcy w ciągu dwumiesięcznych walk przesunęli się o kilkaset metrów.    Na przełomie czerwca i lipca Niemcy podjęli ostatnie ataki. Rozpoczęcie walk nad Sommą zmusiło Niemc...
5
5 (3)
Godziemba
13-06-2016
W lutym 1916 rozpoczęła się pod Verdun jedna z najbardziej krwawych bitew wszech czasów.    Po zatrzymaniu podczas bitwy nad Marną niemieckiej ofensywy, głównodowodzący armii francuskiej gen. Joffre próbował doprowadzić w 1915 roku do przerwania, przy wsparciu Anglików, niemieckiej linii obrony przy zastosowaniu ataków frontalnych.    Joffre – jak większość francuskich generałów – był przeświadczony, że wroga należy pokonać tam, gdzie jest najsilniejszy, na...
5
5 (3)
Godziemba
08-06-2016
W końcu 1940 roku utworzono Akcję Kontynentalną.     Po upadku Francji w 1940 roku powstał projekt wykorzystania Polaków, przebywających w Europie do działalności konspiracyjnej. Autorem tego projektu był Jan Librach, były pierwszy sekretarz ambasady RP w Paryżu.    W grudniu 1940 roku gen. Sikorski poinformował Brytyjczyków o powyższym projekcie, zyskując ich wsparcie materialne i logistyczne. W rezultacie utworzono przy polskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych specjalną organizację – Akcję...
5
5 (1)
Godziemba
06-06-2016
W 1941 roku polscy oficerowie zorganizowali ucieczkę byłego rumuńskiego króla Karola II z Hiszpanii.     Po przewrocie generała Antonescu i abdykacji we wrześniu 1940 roku na rzecz księcia Michała, król Karol II wraz z nieodłączną panią Magdą Lupescu i szambelanem dworu płk. Urdareanu, musiał opuścić kraj. Członkowie Żelaznej Gwardii próbowali dokonać zamachu na pociąg, którym jechał były rumuński monarcha, jednak dzięki przytomności umysłu maszynisty udało się przekroczyć granicę, Poprzez...
5
5 (5)
Godziemba
01-06-2016
Erich von Manstein zdobył w czerwcu 1942 roku Krym.      Manstein był świadomy, iż przed kolejnym atakiem na Sewastopol musiał zniszczyć sowieckie ugrupowanie na Półwyspie Kerczeńskim, stanowiące poważne zagrożenie dla jego armii.     Zgrupowanie sowieckie w rejonie Kerczu liczyło ok. 17 dywizji, podczas gdy Manstein dysponował zaledwie siedmioma dywizjami piechoty. Zmuszony został do ściągnięcia z frontu sewastopolskiego kilku oddziałów, pozostawiając tam tylko nieliczne jednostki,...
5
5 (4)
Godziemba
30-05-2016
W połowie września 1941 roku generał Erich von Manstein został dowódcą niemieckiej 11 armii, której zadaniem było zdobycie Krymu.     Przed Mansteinem, autorem spektakularnego planu ataku na Francję w 1940 roku, Hitler postawił bardzo trudne zadanie. 11 armia miała uderzyć na wschód w stronę Rostowa nad Donem i jednocześnie dokonać zwrotu na południe w celu zajęcia Krymu, będącego ważną bazą sowieckiego lotnictwa i marynarki wojennej.     Osobliwy kształt Półwyspu Krymskiego...
5
5 (5)
katarzyna.tarnawska
27-05-2016
Szanowny Panie! Miałam odpowiedzieć, na pańskie zastrzeżenia krótkim postem. Nie dało się krótko... Stąd - niniejszy wpis. Zapewne jest Pan zdolny czytać ze zrozumieniem. W moich poprzednich wpisach nie "walczyłam" o splendor mego Ojca, ale sprzeciwiałam się zmyśleniom redaktora Wójcika (czy to może Pan - ukrywający się pod nickiem Wow?) oraz "legendowaniu" prof. Szybalskiego w publikacji A. Allena.. Tak się złożyło, że właśnie wczoraj poczytałam ponownie "rewelacje" Arthura Allena....
5
5 (3)
Godziemba
25-05-2016
Wielka Brytania ze znacznym sceptycyzmem podchodziła do sprawy polskiej w czasie I wojny światowej.     Pierwszy lord Admiracji Balfour na początku 1916 roku dowodził, iż ewentualne powstanie Polski jako państwa buforowego pomiędzy Rosją a Niemcami doprowadziłoby do rozbicia sojuszu francusko-rosyjskiego i w znacznym stopniu wzmocniłoby pozycję Niemiec w Europie Środkowej.     W przesłanym pół roku później premierowi memoriale „The Peace Settlement in Europe” potwierdzając swoje...
5
5 (3)
21-05-2016
Klio, Muza Historii, bywa damą niezwykle złośliwą i przewrotną. Aż boję się napisać, że historia kołem się toczy, bo mogłaby to wziąć za przytyk do swojej figury...   W latach `40 ubiegłego stulecia ojcowie i matki (Ihre Vater, Ihre Mutter) obywateli państwa przewodzącego dzisiaj Zjednoczonej Europie postanowili rowiązać europejski problem uchodźców – tzn. tych. którzy nie zdążyli im ujść – za pomocą selekcji dokonywanej na rampach. Byli szczerze zdziwieni, gdy okazało się, że wszyscy mają im to za złe...
5
5 (5)
Godziemba
18-05-2016
Jednym z zamordowanych w Charkowie polskich oficerów był Julian Gruner wybitny lekarz oraz sportowiec II RP.    Julian Gruner urodził 13 października 1898 roku w Wisztyńcu w powiecie wołkowyskim, jako syn Lucjana i Stefanii z Nowickich. Grunerowie przybyli na tereny w XVIII wieku z Niemiec. Wywodzili się z rodziny szlacheckiej o długoletniej tradycji. Johan Kacper de Gruner, który jako pierwszy przybył na ziemie Rzeczypospolitej ożenił się z Polką. Jego synowie postąpili tak samo, przez co rodzina całkowicie...
5
5 (4)
17-05-2016
Mało kto stawia pytanie ile kosztowało utrzymanie ukrywającego się Żyda, i chyba nikt nie udzielił na nie wyczerpującej i przekonującej odpowiedzi, opierającej się na rzetelnej analizie realiów ekonomiki czasów okupacji niemieckiej.   Bo to, że kosztowało ono zwykle życie Polaka ukrywającego i całej jego rodziny jest faktem niepodważalnym, choć dla wielu bynajmniej nieoczywistym.   Ale zostawmy na boku ryzyko życia własnego i najbliższych. Zajmijmy się kosztami i możliwościami.   Chciałbym tutaj...
5
5 (5)
Godziemba
11-05-2016
W maju 1926 roku Józef Piłsudski dokonał zamachu, w wyniku którego przejął władzę w Polsce.     W licznych wywiadach w 1926 roku Piłsudski, który w trakcie blisko trzyletniego odosobnienia w Sulejówku zyskał olbrzymi kapitał polityczny i społeczny przekonywał, iż losy Polski są zagrożone, co stwarzało uzasadnienie dla podjęcia decyzji sprzecznych z prawem. Jeśli najwyższym dobrem jest interes Rzeczypospolitej, to wszelkie działania mające na celu uchronienie Polski przed upadkiem są moralnie...
5
5 (3)
Godziemba
09-05-2016
Na jesieni 1925 roku stało się jasne, iż państwo polskie przeżywa kryzys i niezbędna jest daleko idąca jego sanacja.     W październiku 1925 na konferencji w Locarno, polska dyplomacja poniosła dotkliwą porażkę stawiającą pod znakiem zapytania największe dotąd powojenne osiągnięcie polityki zagranicznej – uważany za fundament bezpieczeństwa państwa i jego granic polityczno-wojskowy sojusz z Francją z lutego 1921 roku. To wydarzenie, a nie siódma rocznica powrotu Komendanta z Magdeburga, było powodem wizyty 15...
5
5 (2)
Godziemba
04-05-2016
Wbrew „ustaleniom” historiografii peerelowskiej Józef Piłsudski nie lekceważył sprawy śląskiej i wspierał walkę Ślązaków o przyłączenie ich kraju rodzinnego do Polski.     Już w marcu 1919 roku w trakcie spotkania z polskimi działaczami ze Śląska złożył zapewnienie, iż gdy wybuchnie powstanie da „4 tysiące, co ma najlepszego”. Jednocześnie będąc świadomy szczupłości swych sił i środków oraz konieczności liczenia się ze zdaniem Ententy, zachęcał Ślązaków do założenia u siebie...
5
5 (2)
28-04-2016
Był sobie w Teksasie sędzia pokoju, który nazywał się Roy Bean (1825-1903). Po naszemu – Roj Fasola. Sędzia Bean miał niezwykle barwny życiorys. Kto jest ciekawski, może zajrzeć do wiki (https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Bean), a kto jest ciekawski, ale leniwy i nie zna angielskiego, może obejrzeć znakomity western Johna Hustona „Sędzia z Teksasu” z Paulem Newmanem w roli tytułowej.   Sędzia Bean mawiał: Prawo na zachód od Pecos to ja! Pecos to taka rzeka w Teksasie.   Sędzia Bean miał...
5
5 (4)
Godziemba
27-04-2016
W 1962 roku sąd wojskowy skazał Jerzego Bryna za zdradę PRL na karę śmierci, zamienioną potem na karę dożywotniego więzienia.    Od pierwszego przesłuchania Jerzy Bryn dokładnie powtarza wersję, którą przedstawił w Tokio. Jednocześnie domaga się wyrwania żony i dzieci z rąk Amerykanów.    Na żądanie MSW kierownictwo Air France, której liniami Bryn wyleciał z Tokio 1958 roku, przesłało listę pasażerów, na której widniało nazwisko b. pierwszego sekretarza ambasady PRL w Japonii. R...
5
5 (3)
Godziemba
25-04-2016
W 1958 roku wysoki pracownik ambasady PRL w Tokio Jerzy Bryn  „wybrał wolność”.    Jerzy Bryn urodził się jako Izrael Alter Bryn w 1916 roku Warszawie w rodzinie drobnego rzemieślnika. W połowie lat 30. wyjechał  do Palestyny, gdzie związał się miejscową partią komunistyczną.     Jako  Hans Braun wziął udział w wojnie domowej w Hiszpanii, będąc oficerem politycznym w 2 batalionie niemiecko-austriackiej XI Brygady Międzynarodowej im. Ernsta Thalmanna. W czasie tej wojny został też...
5
5 (3)
23-04-2016
Wojciech Czuchnowski nie zawiódł. Przed uroczystym państwowym pogrzebem doczesnych szczątków płk. Zygmunta Szendzielarza wykazał czujność rewolucyjną i przypomniał popełnione przezeń zbrodnie. http://wyborcza.pl/1,75398,19963995,uroczysty-pogrzeb-lupaszki-w-niedziele-na-powazkach-zlozona.html   A było ich niemało, o czym zaświadcza choćby „Ballada o Łupaszce” Janusza Szpotańskiego: http://literat.ug.edu.pl/szpot/ballup.htm   Redaktor Czuchnowski pozazdrościł najwyraźniej towarzyszowi...
5
5 (4)
Ellenai
20-04-2016
Będzie trochę o tych nieszczęsnych żonkilach jako - trzeba przyznać trochę niezręcznego -symbolu powstania w getcie warszawskim, ale nie tylko. Postanowiłam potraktować ten temat trochę szerzej, choć początkowo zamierzałam jedynie dodac komentarz pod notką Tł. A skłonił mnie do tego link do wypowiedzi Eli Barbura, który znalazł się w jednym z dodatkowych komentarzy samego Tł do jego notki. Nie pierwszy to już raz Eli Barbur wytyka niestosowność przyjęcia takiego własnie symbolu. Niestety, jego uwagi nie odnoszą żadnego skutku i...
5
5 (5)
Godziemba
20-04-2016
Przez kilka miesięcy 1966 roku Polska Ludowa stała się widownią konkurencyjnych obchodów kościelnych i państwowo-komunistycznych.     Wysiłek aparatu państwowego koncentrował się nie tylko na organizacji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, ale równocześnie na działaniach mających na celu utrudnienie przebiegu uroczystości kościelnych.     W dniu 15 kwietnia w Gnieźnie w trakcie nabożeństwa odprawianego przez abp. Karola Wojtyłę rozległy się strzały armatnie, zwiastujące przybycie na...
5
5 (3)
Krzysztof Karnkowski
19-04-2016
Po bardziej popularnonaukowych „Oddziałach Wyklętych” i pisanych lżejszym językiem „Dziewczynach Wyklętych” (których zresztą szykowana jest, jakże by inaczej, druga część), przyszedł czas na zapowiadane „Bitwy Wyklętych”, kolejną książkę Szymona Nowaka, poświęconą antykomunistycznemu podziemiu. O ile w poprzedniej książce Nowak poszedł, jak wspominałem zresztą w recenzji, w pewną „czytankowość”, tym razem wrócił do sprawdzonego stylu fabularyzowanego dokumentu. Opisuje więc...
5
5 (3)
Godziemba
18-04-2016
Sprawę orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich władze komunistyczne wykorzystały dla utrudnienia Kościołowi obchodów Millenium Chrztu Polski.       Po orędziu biskupów w prasie peerelowskiej polscy hierarchowie przedstawiani byli niemalże jako rzecznicy „niemieckiego i amerykańskiego imperializmu”.   Kazimierz Rusinek posunął się do stwierdzenia, że przed wojną ksiądz Wyszyński w redagowanym przez siebie „Ateneum kapłańskim” pochwalił walkę Hitlera z...
5
5 (3)
Godziemba
13-04-2016
Przez wiele lat bezpieka próbował skłonić Tadeusza Chciuka do podjęcia współpracy agenturalnej.     Po utworzeniu Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa Jan Nowak-Jeziorański za zgodą Amerykanów zatrudnił Tadeusza Chciuka, który wraz z rodziną przeniósł się do Monachium.     W Monachium „Celt” jako Michał Lasota prowadził audycję „Droga przez wieś” oraz wygłaszał komentarze na tematy polityczne. W późniejszym okresie prowadził audycję „Ważne...
5
5 (2)
Godziemba
11-04-2016
W areszcie w 1946 roku Tadeusz Chciuk podpisał zobowiązanie do współpracy z bezpieką.     Tadeusz Chciuk, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu  Jana Kazimierza we Lwowie oraz podharcmistrz ZHP,  po przegranej wojnie 1939 roku wstąpił do ZWZ i został kurierem utrzymującym łączność pomiędzy krajem a Francją. Po jednej z wypraw zostaje we Francji i rozpoczyna służbę w 3 Dywizji Piechoty. Po klęsce Francji udaje mu się przedostać do Wielkiej Brytanii, gdzie wkrótce zostaje kurierem politycznym,...
5
5 (3)
07-04-2016
Naszym sąsiadom bardzo spodobała się swojego czasu stodoła w Jedwabnem, która stała się dla nich wręcz symbolem polskiej architektury funeralnej. A przy okazji – symbolem europejskiej solidarności z Niemcami w latach II WŚ. I obecnie.   Naszym sąsiadom bardzo nie spodobała się teraz stodoła w Markowej, która stała się dla nich wręcz symbolem polskiej architektury (pseudo)memorialnej. A przy okazji – symbolem braku solidarności europejskiej z Niemcami w latach II WŚ. I obecnie. http://www.dw.com/pl/faz-pr...
5
5 (5)
Godziemba
06-04-2016
Rząd RP na Uchodźstwie przez kilka miesięcy utrzymał stosunki dyplomatyczne z rządem francuskim w Vichy.    Po kapitulacji Francji, personel polskiej ambasady z jej kierownikiem Feliksem Frankowskim udał się do Madrytu.    Władze hiszpańskie nie zgodziły się na pobyt całego personelu b. polskiej ambasady w Paryżu, tolerując jednak obecność Feliksa Frankowskiego. Pozostali Polacy zmuszeni zostali wyjechać do Lizbony. Polski poseł utrzymywał bliskie relacje z francuskim ambasadorem w Hiszpanii hr. de La Baume, kt...
5
5 (3)
Jabollissimus
04-04-2016
W mediach oraz internecie pod ciężarem newsów i przemilczeń o tak zwanych „uchodźcach” szerzą się dwa skrajne, a przeciwstawne obrazy islamu. Z jednej strony obraz zabiedzonych, skrzywdzonych „gołąbków pokoju”. Z drugiej obraz bezwzględnych islamistów-terrorystów, spośród których wyjątków brak. Ten sam medialny schemat powtórzył się po ostatnim zamachu w Brukseli. Oba obrazki są emocjonalne i nieprawdziwe, a więc szkodliwe wyjątkowo. By móc prowadzić...
5
5 (2)
Godziemba
04-04-2016
Po ucieczce Józefa Światło władze komunistyczne represjom poddały całą jego rodzinę.     Po ogłoszeniu przez władze amerykańskie w końcu września 1954 roku ucieczki Józefa Światły, w komunistycznej prasie zamieszczono komunikat, w którym podkreślono, iż „do aparatu bezpieczeństwa zdołał się zakraść prowokator i agent wywiadów imperialistycznych niejaki Józef  Światło. Światło przedostał się do aparatu bezpieczeństwa, skrzętnie maskując się i fałszując dane dotyczące jego osoby...
5
5 (5)
Godziemba
30-03-2016
Jednym z najbardziej znanych oddziałów partyzanckich na Kielecczyźnie był oddział „Wybranieccy” dowodzony przez Mariana Sołtysiaka i Henryka Pawelca.     Po przegranej wojnie z Niemcami Henryk Pawelec, b. żołnierz 38 pułku strzelców lwowskich Armii „Karpaty”, wraca do Kielce i wkrótce przystępuje do konspiracji wojskowej. Z Marianem Sołtysiakiem „Barabaszem” organizuje oddział partyzancki, który działa w okolicach Kielc i Jędrzejowa, likwidując wielu agent...
5
5 (2)
Godziemba
21-03-2016
W marcu 1938 roku Polska zmusiła Litwę do nawiązania normalnych stosunków dyplomatycznych.     Po powrocie Becka z Włoch, doszło w dniu 16 marca 1938 roku do spotkania na Zamku Królewskim, w którym wzięli udział: Beck, prezydent Mościcki oraz marszałek Rydz-Śmigły. Po nim rozpoczęło się rozszerzone posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta.     Przed spotkaniem Beck uzyskał informacje, iż Związek Sowiecki „nie będzie ryzykował z powodu Litwy pokojowych stosunk...
5
5 (4)
katarzyna.tarnawska
18-03-2016
Dziś, gdy Polską miotają porywiste wichry, gdy ważą się jej losy na arenie międzynarodowej - może nie czas na historyczne rozważania o losach Rudolfa Weigla. A jednak... W okruchach historii Jego życia - przegląda się, jak w zwierciadle, niejedno zdarzenie współczesne, niejeden dramat, niejedna tragedia. Historia magistra vitae... I to nie eskapizm - gdy wracamy do dawnych, a jeszcze wciąż blisko znanych wydarzeń. Moją, podobnie jak wcześniej mego Ojca, intencją jest dziś "ocalić od zapomnienia". Czasem - wydarzenia...
5
5 (3)
Godziemba
14-03-2016
W marcu 1938 doszło do incydentu na granicy polsko-litewskiej, w wyniku którego zginął polski żołnierz.     Spór o Wilno sprawił, iż Polska i Litwa nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych. Na początku 1938 roku stosunki polsko-litewskie nadal były napięte. O ile Warszawa skłaniała się do szukania drogi do porozumienia, to Kowno nadal było niechętne uregulowaniu stosunków z Polską.  Spora część polityków litewskich była przekonana, iż z braku stosunków z Warszawą Litwa miała...
5
5 (1)
Godziemba
09-03-2016
Wkrótce po nominacji gen. Sosnkowskiego na Naczelnego Wodza, Mikołajczyk podjął próbę ograniczenia jego kompetencji.     Nie zważając na interes Polski Mikołajczyk i Popiel próbowali doprowadzić do swoistego zamachu stanu i pozbawić prezydenta jego konstytucyjnych uprawnień. Wspomniana umowa paryska nie pozbawiała bowiem prezydenta wyłącznej prerogatywy mianowania Naczelnego Wodza.      O swojej demonstracyjnej dymisji Mikołajczyk poinformował Radę Ministrów w dniu 8 lipca...
5
5 (2)
Godziemba
07-03-2016
Na początku lipca 1943 roku gen. Kazimierz Sosnkowski został Naczelnym Wodzem.     Po śmierci gen. Sikorskiego, najstarszy stopniem oficer w Wojsku Polskim gen. Kazimierz Sosnkowski wydawał się jedynym kandydatem na stanowisko Naczelnego Wodza. Wicepremier Stanisław Mikołajczyk, obsesyjnie nienawidzący piłsudczyków, podjął próbę storpedowania tej kandydatury.     W dniu 5 lipca 1943 roku prezydent Władysław Raczkiewicz w czasie rozmowy z Mikołajczykiem stwierdził, iż pragnie, aby wojsko...
5
5 (2)
katarzyna.tarnawska
05-03-2016
Nagle - deus ex machina - „pojawia się” aktywny, choć nie wymieniony z nazwiska działacz podziemny - w Instytucie. (NB – było tych działaczy niewątpliwie wielu, zwłaszcza pośród tzw. „strzykaczy”, gdzie można mówić nawet o 50% tam zatrudnionych). Rewelacja kolejna – o tych, którzy już także nie żyją, a którzy atakowali Profesora Weigla – po Wojnie. Dopiero teraz „bardzo odważny” pan Redaktor „ujawnia” z nazwiska jednego, jedynego „...
5
5 (3)
katarzyna.tarnawska
03-03-2016
Parę tygodni temu - w "Pudelku" (sic!) - pojawiła się notatka na temat prof. Rudolfa Weigla. O dziwo - napisana w sposob wyważony i rzetelny. Byłam niezwykle zaskoczona, zwłaszcza po zapoznaniu się z edytowanym ostatnio (2015) przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego „dziełem” redaktora Wójcika na temat Rudolfa Weigla. Publikację finansowała Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego. Z jednej strony – nie powinno dziwić, że po wielu latach „zamilczania” i zjadliwych ataków na...
5
5 (4)
Godziemba
02-03-2016
Pozostawiona przez Mikołajczyka Maria Hulewicz ponad 6 lat spędziła w komunistycznych aresztach i więzieniach.     Maria Hulewiczowa poddana została bardzo ciężkiemu śledztwu, wzywana codziennie, nierzadko w nocy, na przesłuchania, starała się nie ujawnić tajemnic b. premiera ubeckim śledczym.     Przez pierwsze tygodnie trzymano ją w izolatce „w kapiącej wilgocią celi nie ogrzewanej zimą”, a klawisze szydzili z niej, że „opuści tę celę, ale z gruźlicą”. Ciągłe przebywanie w zimnej,...
5
5 (6)
Godziemba
29-02-2016
Uciekając z Polski w 1947 roku Mikołajczyk nie zadbał o los swojej sekretarki i kochanki Marii Hulewiczowej.    Maria Hulewiczowa, urodzona w 1913 roku, związana z ruchem ludowym od 1937 roku, żona Jana Hulewicza (rozwiodła się z nim w czerwcu 1947 roku), poszukiwana przez Niemców przedostała się w 1942 roku na Węgry. Następnie pełniła służbę kurierską, za którą została awansowana do stopnia porucznika i odznaczona Krzyżem Walecznych. Jednocześnie opiekowała się synem Stanisława Mikołajczyka, Marianem, z któ...
5
5 (4)
admin
25-02-2016
Przekazujemy Państwu informację o najnowszej książki Joanny Wieliczki Szarkowej pt. „Bohaterskie akcje Żołnierzy Wyklętych”. Żołnierze antykomunistycznego powstania - z ryngrafami z Matką Bożą na piersiach i orłami w koronie na wojskowych czapkach, po wojnie walczyli z nowym sowieckim okupantem. Nie zgadzali się na zniewolenie Polski i pozostali do końca wierni Niepodległej Rzeczypospolitej. W ostatecznie przegranej walce odnieśli wiele zwycięstw. Potrafili skutecznie ochraniać Polaków przed samowolą komunistycznej...
5
5 (2)
Godziemba
24-02-2016
Ambasador rządu warszawskiego w Rzymie Stanisław Kot na każdym kroku przeciwstawiał się polityce gen. Andersa.     Kot nie zdołał zyskać wsparcia rządu włoskiego, który nie zamierzał zmieniać swojego stosunku do II Korpusu. „Ciągłe nadawanie Andersowi – żalił się ambasador – obywatelstw honorowych przez miasta włoskie, asysta organów rządowych przy każdym jego wystąpieniu, dowodzi tendencji Rządu”.    Dodatkowo rząd włoski wspierał wstępowanie żołnierzy II Korpusu na włoskie...
5
5 (2)
Godziemba
22-02-2016
Stanisław Kot, b. ambasador RP w Moskwie, minister w rządzie gen. Sikorskiego, a potem Stanisława Mikołajczyka był zdecydowanym zwolennikiem porozumienia z Moskwą.     Po ustaleniu  przez członków Wielkiej Trójki w Jałcie wschodniej granicy Polski wzdłuż linii Curzona oraz decyzji o utworzeniu nowego polskiego rządu przez reorganizację komunistycznego Rządu Tymczasowego, Kot w wywiadzie dla dziennika „Observer” w dniu 18 lutego 1945 roku podkreślił, iż „decyzje krymskie dotyczące ...
5
5 (2)
Godziemba
17-02-2016
Ucieczka prof. Korowicza, czwartego uciekiniera z PRL w ostatnim półroczu 1954 roku, była dotkliwym ciosem dla dyplomacji warszawskiej.     Wkrótce po wybraniu wolności prof. Korowicz skontaktował się ze Stefanem Korbońskim, znanym działaczem ludowym, który uciekł z rządzonej przez komunistów Polski na jesieni 1947 roku.     W dniu 16 września 1954 roku Stefan Korboński, jeden z współorganizatorów Komitetu Wolnej Europy, w nowojorskiej siedzibie organizacji...
5
5 (1)
Godziemba
15-02-2016
Na początku września 1953 roku ekspert ONZ prof. UJ Marek Korowicz wybrał wolność, „zdradzając swoją ludową ojczyznę”.     Marek Korowicz urodzony w 1903 roku był profesorem prawa międzynarodowego i znanym przedwojennym propagatorem taternictwa, sekretarzem Sekcji Taternickiej krakowskiego AZS. Po przegranej wojnie 1939 roku przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego.     Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do kraju i po uzyskaniu w 1947 roku na Wydziale Prawa...
5
5 (2)
Godziemba
10-02-2016
Najważniejszą rolę w nadaniu Wojsku Polskiemu „ludowego” charakteru odegrały Informacja Wojskowa, sądy wojskowe oraz prokuratura wojskowa.      W dniu 10 września 1944 roku komunistyczne władze utworzyły Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa WP, którego struktura opierała się na sowieckich wzorcach – kontrwywiadu wojskowego „SMIERSZ”.     Pierwszym szefem Informacji został sowiecki oficer płk Piotr Kożuszko, współpracownik gen. NKWD Gieorgija Żukowa,...
5
5 (1)
Godziemba
08-02-2016
Od początku swej władzy komuniści dążyli do całkowitego zdyskredytowania tradycji przedwojennego Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej.     W deklaracji programowej „O co walczymy” z listopada 1943 roku Polska Partia Robotnicza zapowiadała bezwzględną walkę z Polskim Państwem Podziemnych i Armią Krajową, która „według sanacji – napisano – ma być tą siłą, która złamie wszystkie próby ujęcia władzy przez masy ludowe. Polityczną strawą codzienną, którą dzisiaj karmi się...
5
5 (1)

Strony