Historia

Godziemba
13-04-2016
Przez wiele lat bezpieka próbował skłonić Tadeusza Chciuka do podjęcia współpracy agenturalnej.     Po utworzeniu Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa Jan Nowak-Jeziorański za zgodą Amerykanów zatrudnił Tadeusza Chciuka, który wraz z rodziną przeniósł się do Monachium.     W Monachium „Celt” jako Michał Lasota prowadził audycję „Droga przez wieś” oraz wygłaszał komentarze na tematy polityczne. W późniejszym okresie prowadził audycję „Ważne...
5
5 (2)
Godziemba
11-04-2016
W areszcie w 1946 roku Tadeusz Chciuk podpisał zobowiązanie do współpracy z bezpieką.     Tadeusz Chciuk, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu  Jana Kazimierza we Lwowie oraz podharcmistrz ZHP,  po przegranej wojnie 1939 roku wstąpił do ZWZ i został kurierem utrzymującym łączność pomiędzy krajem a Francją. Po jednej z wypraw zostaje we Francji i rozpoczyna służbę w 3 Dywizji Piechoty. Po klęsce Francji udaje mu się przedostać do Wielkiej Brytanii, gdzie wkrótce zostaje kurierem politycznym,...
5
5 (3)
07-04-2016
Naszym sąsiadom bardzo spodobała się swojego czasu stodoła w Jedwabnem, która stała się dla nich wręcz symbolem polskiej architektury funeralnej. A przy okazji – symbolem europejskiej solidarności z Niemcami w latach II WŚ. I obecnie.   Naszym sąsiadom bardzo nie spodobała się teraz stodoła w Markowej, która stała się dla nich wręcz symbolem polskiej architektury (pseudo)memorialnej. A przy okazji – symbolem braku solidarności europejskiej z Niemcami w latach II WŚ. I obecnie. http://www.dw.com/pl/faz-pr...
5
5 (5)
Godziemba
06-04-2016
Rząd RP na Uchodźstwie przez kilka miesięcy utrzymał stosunki dyplomatyczne z rządem francuskim w Vichy.    Po kapitulacji Francji, personel polskiej ambasady z jej kierownikiem Feliksem Frankowskim udał się do Madrytu.    Władze hiszpańskie nie zgodziły się na pobyt całego personelu b. polskiej ambasady w Paryżu, tolerując jednak obecność Feliksa Frankowskiego. Pozostali Polacy zmuszeni zostali wyjechać do Lizbony. Polski poseł utrzymywał bliskie relacje z francuskim ambasadorem w Hiszpanii hr. de La Baume, kt...
5
5 (3)
Jabollissimus
04-04-2016
W mediach oraz internecie pod ciężarem newsów i przemilczeń o tak zwanych „uchodźcach” szerzą się dwa skrajne, a przeciwstawne obrazy islamu. Z jednej strony obraz zabiedzonych, skrzywdzonych „gołąbków pokoju”. Z drugiej obraz bezwzględnych islamistów-terrorystów, spośród których wyjątków brak. Ten sam medialny schemat powtórzył się po ostatnim zamachu w Brukseli. Oba obrazki są emocjonalne i nieprawdziwe, a więc szkodliwe wyjątkowo. By móc prowadzić...
5
5 (2)
Godziemba
04-04-2016
Po ucieczce Józefa Światło władze komunistyczne represjom poddały całą jego rodzinę.     Po ogłoszeniu przez władze amerykańskie w końcu września 1954 roku ucieczki Józefa Światły, w komunistycznej prasie zamieszczono komunikat, w którym podkreślono, iż „do aparatu bezpieczeństwa zdołał się zakraść prowokator i agent wywiadów imperialistycznych niejaki Józef  Światło. Światło przedostał się do aparatu bezpieczeństwa, skrzętnie maskując się i fałszując dane dotyczące jego osoby...
5
5 (5)
Godziemba
30-03-2016
Jednym z najbardziej znanych oddziałów partyzanckich na Kielecczyźnie był oddział „Wybranieccy” dowodzony przez Mariana Sołtysiaka i Henryka Pawelca.     Po przegranej wojnie z Niemcami Henryk Pawelec, b. żołnierz 38 pułku strzelców lwowskich Armii „Karpaty”, wraca do Kielce i wkrótce przystępuje do konspiracji wojskowej. Z Marianem Sołtysiakiem „Barabaszem” organizuje oddział partyzancki, który działa w okolicach Kielc i Jędrzejowa, likwidując wielu agent...
5
5 (2)
Godziemba
21-03-2016
W marcu 1938 roku Polska zmusiła Litwę do nawiązania normalnych stosunków dyplomatycznych.     Po powrocie Becka z Włoch, doszło w dniu 16 marca 1938 roku do spotkania na Zamku Królewskim, w którym wzięli udział: Beck, prezydent Mościcki oraz marszałek Rydz-Śmigły. Po nim rozpoczęło się rozszerzone posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta.     Przed spotkaniem Beck uzyskał informacje, iż Związek Sowiecki „nie będzie ryzykował z powodu Litwy pokojowych stosunk...
5
5 (4)
katarzyna.tarnawska
18-03-2016
Dziś, gdy Polską miotają porywiste wichry, gdy ważą się jej losy na arenie międzynarodowej - może nie czas na historyczne rozważania o losach Rudolfa Weigla. A jednak... W okruchach historii Jego życia - przegląda się, jak w zwierciadle, niejedno zdarzenie współczesne, niejeden dramat, niejedna tragedia. Historia magistra vitae... I to nie eskapizm - gdy wracamy do dawnych, a jeszcze wciąż blisko znanych wydarzeń. Moją, podobnie jak wcześniej mego Ojca, intencją jest dziś "ocalić od zapomnienia". Czasem - wydarzenia...
5
5 (3)
Godziemba
14-03-2016
W marcu 1938 doszło do incydentu na granicy polsko-litewskiej, w wyniku którego zginął polski żołnierz.     Spór o Wilno sprawił, iż Polska i Litwa nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych. Na początku 1938 roku stosunki polsko-litewskie nadal były napięte. O ile Warszawa skłaniała się do szukania drogi do porozumienia, to Kowno nadal było niechętne uregulowaniu stosunków z Polską.  Spora część polityków litewskich była przekonana, iż z braku stosunków z Warszawą Litwa miała...
5
5 (1)
Godziemba
09-03-2016
Wkrótce po nominacji gen. Sosnkowskiego na Naczelnego Wodza, Mikołajczyk podjął próbę ograniczenia jego kompetencji.     Nie zważając na interes Polski Mikołajczyk i Popiel próbowali doprowadzić do swoistego zamachu stanu i pozbawić prezydenta jego konstytucyjnych uprawnień. Wspomniana umowa paryska nie pozbawiała bowiem prezydenta wyłącznej prerogatywy mianowania Naczelnego Wodza.      O swojej demonstracyjnej dymisji Mikołajczyk poinformował Radę Ministrów w dniu 8 lipca...
5
5 (2)
Godziemba
07-03-2016
Na początku lipca 1943 roku gen. Kazimierz Sosnkowski został Naczelnym Wodzem.     Po śmierci gen. Sikorskiego, najstarszy stopniem oficer w Wojsku Polskim gen. Kazimierz Sosnkowski wydawał się jedynym kandydatem na stanowisko Naczelnego Wodza. Wicepremier Stanisław Mikołajczyk, obsesyjnie nienawidzący piłsudczyków, podjął próbę storpedowania tej kandydatury.     W dniu 5 lipca 1943 roku prezydent Władysław Raczkiewicz w czasie rozmowy z Mikołajczykiem stwierdził, iż pragnie, aby wojsko...
5
5 (2)
katarzyna.tarnawska
05-03-2016
Nagle - deus ex machina - „pojawia się” aktywny, choć nie wymieniony z nazwiska działacz podziemny - w Instytucie. (NB – było tych działaczy niewątpliwie wielu, zwłaszcza pośród tzw. „strzykaczy”, gdzie można mówić nawet o 50% tam zatrudnionych). Rewelacja kolejna – o tych, którzy już także nie żyją, a którzy atakowali Profesora Weigla – po Wojnie. Dopiero teraz „bardzo odważny” pan Redaktor „ujawnia” z nazwiska jednego, jedynego „...
5
5 (3)
katarzyna.tarnawska
03-03-2016
Parę tygodni temu - w "Pudelku" (sic!) - pojawiła się notatka na temat prof. Rudolfa Weigla. O dziwo - napisana w sposob wyważony i rzetelny. Byłam niezwykle zaskoczona, zwłaszcza po zapoznaniu się z edytowanym ostatnio (2015) przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego „dziełem” redaktora Wójcika na temat Rudolfa Weigla. Publikację finansowała Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego. Z jednej strony – nie powinno dziwić, że po wielu latach „zamilczania” i zjadliwych ataków na...
5
5 (4)
Godziemba
02-03-2016
Pozostawiona przez Mikołajczyka Maria Hulewicz ponad 6 lat spędziła w komunistycznych aresztach i więzieniach.     Maria Hulewiczowa poddana została bardzo ciężkiemu śledztwu, wzywana codziennie, nierzadko w nocy, na przesłuchania, starała się nie ujawnić tajemnic b. premiera ubeckim śledczym.     Przez pierwsze tygodnie trzymano ją w izolatce „w kapiącej wilgocią celi nie ogrzewanej zimą”, a klawisze szydzili z niej, że „opuści tę celę, ale z gruźlicą”. Ciągłe przebywanie w zimnej,...
5
5 (6)
Godziemba
29-02-2016
Uciekając z Polski w 1947 roku Mikołajczyk nie zadbał o los swojej sekretarki i kochanki Marii Hulewiczowej.    Maria Hulewiczowa, urodzona w 1913 roku, związana z ruchem ludowym od 1937 roku, żona Jana Hulewicza (rozwiodła się z nim w czerwcu 1947 roku), poszukiwana przez Niemców przedostała się w 1942 roku na Węgry. Następnie pełniła służbę kurierską, za którą została awansowana do stopnia porucznika i odznaczona Krzyżem Walecznych. Jednocześnie opiekowała się synem Stanisława Mikołajczyka, Marianem, z któ...
5
5 (4)
admin
25-02-2016
Przekazujemy Państwu informację o najnowszej książki Joanny Wieliczki Szarkowej pt. „Bohaterskie akcje Żołnierzy Wyklętych”. Żołnierze antykomunistycznego powstania - z ryngrafami z Matką Bożą na piersiach i orłami w koronie na wojskowych czapkach, po wojnie walczyli z nowym sowieckim okupantem. Nie zgadzali się na zniewolenie Polski i pozostali do końca wierni Niepodległej Rzeczypospolitej. W ostatecznie przegranej walce odnieśli wiele zwycięstw. Potrafili skutecznie ochraniać Polaków przed samowolą komunistycznej...
5
5 (2)
Godziemba
24-02-2016
Ambasador rządu warszawskiego w Rzymie Stanisław Kot na każdym kroku przeciwstawiał się polityce gen. Andersa.     Kot nie zdołał zyskać wsparcia rządu włoskiego, który nie zamierzał zmieniać swojego stosunku do II Korpusu. „Ciągłe nadawanie Andersowi – żalił się ambasador – obywatelstw honorowych przez miasta włoskie, asysta organów rządowych przy każdym jego wystąpieniu, dowodzi tendencji Rządu”.    Dodatkowo rząd włoski wspierał wstępowanie żołnierzy II Korpusu na włoskie...
5
5 (2)
Godziemba
22-02-2016
Stanisław Kot, b. ambasador RP w Moskwie, minister w rządzie gen. Sikorskiego, a potem Stanisława Mikołajczyka był zdecydowanym zwolennikiem porozumienia z Moskwą.     Po ustaleniu  przez członków Wielkiej Trójki w Jałcie wschodniej granicy Polski wzdłuż linii Curzona oraz decyzji o utworzeniu nowego polskiego rządu przez reorganizację komunistycznego Rządu Tymczasowego, Kot w wywiadzie dla dziennika „Observer” w dniu 18 lutego 1945 roku podkreślił, iż „decyzje krymskie dotyczące ...
5
5 (2)
Godziemba
17-02-2016
Ucieczka prof. Korowicza, czwartego uciekiniera z PRL w ostatnim półroczu 1954 roku, była dotkliwym ciosem dla dyplomacji warszawskiej.     Wkrótce po wybraniu wolności prof. Korowicz skontaktował się ze Stefanem Korbońskim, znanym działaczem ludowym, który uciekł z rządzonej przez komunistów Polski na jesieni 1947 roku.     W dniu 16 września 1954 roku Stefan Korboński, jeden z współorganizatorów Komitetu Wolnej Europy, w nowojorskiej siedzibie organizacji...
5
5 (1)
Godziemba
15-02-2016
Na początku września 1953 roku ekspert ONZ prof. UJ Marek Korowicz wybrał wolność, „zdradzając swoją ludową ojczyznę”.     Marek Korowicz urodzony w 1903 roku był profesorem prawa międzynarodowego i znanym przedwojennym propagatorem taternictwa, sekretarzem Sekcji Taternickiej krakowskiego AZS. Po przegranej wojnie 1939 roku przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego.     Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do kraju i po uzyskaniu w 1947 roku na Wydziale Prawa...
5
5 (2)
Godziemba
10-02-2016
Najważniejszą rolę w nadaniu Wojsku Polskiemu „ludowego” charakteru odegrały Informacja Wojskowa, sądy wojskowe oraz prokuratura wojskowa.      W dniu 10 września 1944 roku komunistyczne władze utworzyły Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa WP, którego struktura opierała się na sowieckich wzorcach – kontrwywiadu wojskowego „SMIERSZ”.     Pierwszym szefem Informacji został sowiecki oficer płk Piotr Kożuszko, współpracownik gen. NKWD Gieorgija Żukowa,...
5
5 (1)
Godziemba
08-02-2016
Od początku swej władzy komuniści dążyli do całkowitego zdyskredytowania tradycji przedwojennego Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej.     W deklaracji programowej „O co walczymy” z listopada 1943 roku Polska Partia Robotnicza zapowiadała bezwzględną walkę z Polskim Państwem Podziemnych i Armią Krajową, która „według sanacji – napisano – ma być tą siłą, która złamie wszystkie próby ujęcia władzy przez masy ludowe. Polityczną strawą codzienną, którą dzisiaj karmi się...
5
5 (1)
Godziemba
03-02-2016
Po ucieczce Stefana Korbońskiego władze komunistyczne aresztowały, a następnie postawiły przed sądem większość osób, które umożliwiły mu przedostanie się do Szwecji.       Wkrótce po ucieczce posła Wacław Komar, szef Departamentu VII Ministerstwa Bezpieczeństw Publicznego, zajmującego się wywiadem polecił mjr Stanisławowi Nadzinowi, rezydentowi komunistycznego wywiadu w Sztokholmie śledzenie Korbońskiego w Szwecji. „Wszystko trzeba zrobić w wielkiej dyskrecji – nakazał. Przyjadą do...
5
5 (2)
Godziemba
01-02-2016
Na początku listopada 1947 roku Stefan Korboński postanowił uciec z rządzonej przez komunistów Polski.     Stefan Korboński, znakomity prawnik, znany działacz Stronnictwa Ludowego, w okresie okupacji hitlerowskiej pełnił funkcję szefa Kierownictwa Walki Cywilnej, a od 1943 roku szefa Oporu Społecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej. Po aresztowaniu przez Sowietów w marcu 1945 roku Jana Stanisława Jankowskiego został Delegatem Rządu na Kraj.     Przez cały okres okupacji niemieckiej...
5
5 (3)
Godziemba
27-01-2016
Robert Brasillach, autor wstrząsającego reportażu z Katynia  został rozstrzelany przez rodaków w dniu 6 lutego 1945 roku.       W pierwszym artykule opublikowanym po powrocie z niewoli, noszącym znaczący tytuł Vive le Marechal!, zdecydowanie poparł Rewolucję Narodową marszałka Petaina. W innych tekstach opublikowanych na łamach Je Suis Partout  jednoznacznie opowiadał się na sojuszem francusko-niemieckim, mającym zapobiec dostaniu się Europy w łapy komunistów, kierowanych z Kremla. W swej...
5
5 (4)
Godziemba
25-01-2016
Robert Brasillach był krytykiem, pisarzem i dziennikarzem politycznym, którego rozstrzelano w 1945 roku wyłącznie za napisane artykuły.     Robert Brasillach urodził się w dniu 31 marca 1909 roku. Jego ojciec Arthemile – porucznik armii francuskiej zginął w 1914 roku w walkach z Berberami w Maroku. Po powrocie do Francji osierocona rodzina zamieszkała najpierw w Perpignan, a potem w Sens, gdzie Robert rozpoczął naukę w gimnazjum. W 1925 roku po przeniesieniu się do Paryża, Robert kontynuował naukę w prestiżowym...
5
5 (2)
Godziemba
20-01-2016
Polskie osiedle w Meksyku usytuowano na terenie hacjendy Santa Rosa.       Polskie osiedle w Meksyku zarządzane było przez przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej – Bohdana Szmejko. Koszty finansowania szkół i placówek zdrowia na terenie osiedla ponosić miała Rada Polonii Amerykańskiej, a koszty administracyjne Foreign Relief and Rehabilitation Operations w formie kredytu na konto rządu polskiego.       Administracja osiedla w Santa Rosa dzieliła się na kilka...
5
5 (2)
Krzysztof Karnkowski
19-01-2016
„Kresowi sarmaci” to, zgodnie z tytułem, zbiór opowieści o dziejach szlachty kresowej, polskiej, a przecież równocześnie i trochę litewskiej, i trochę białoruskiej, i tatarskiej. To historie w części „Mickiewiczowskie” – rodzina i sąsiedzi wieszcza pojawiają się w chyba w większości, poznajemy też historie, które prawdopodobnie były bezpośrednią inspiracją do stworzenia opisu „ostatniego zajazdu na Litwie” czy postaci księdza Robaka. Mamy tu opowieści awanturnicze (znany na całą...
5
5 (2)
Jabollissimus
18-01-2016
Najnowsza historia Polski jest pełna niedomówień. Podręczniki szkolne bardzo okrawają ten okres naszych dziejów. A tymczasem nie znając prawdy, pozwalamy innym zakłamywać naszą historię. Nie znając prawdy nie możemy się bronić przed wyssanymi z palca zarzutami skierowanymi w naszą stronę. Obciąża się nas kłamstwem o „polskich obozach zagłady”, czy kłamstwem „Jedwabnego”. Propagandyści różnych nacji zamieniają rolami oprawców i ofiary. Wnukowie katów przypisują naszym przodkom swoje...
5
5 (1)
Godziemba
18-01-2016
Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego znaleźli gościnę również w Meksyku.        Inicjatorami wysłania Polaków byli Brytyjczycy, którzy latem 1942 roku szukali sposobu rozwiązania problemu polskich uchodźców, przebywających w Azji. W tym celu zwrócili się do kilku państwa amerykańskich z pytaniem o możliwość przejęcia pewnej liczby Polaków. Ze względu na bardzo restrykcyjne przepisy ustawodawcze Stanów Zjednoczonych, większa szansa była na przemieszczenie Polak...
5
5 (4)
Godziemba
13-01-2016
Na jesieni 1918 roku epidemia hiszpanki zawitała na ziemie polskie, zbierając śmiertelne żniwo.     Do Polski hiszpanka przyjechała koleją - podobnie jak w zachodniej Europie przemieszczała się wojskowymi eszelonami. We Lwowie zauważono ją w lipcu 1918 r., w połowie września pojawiła się w Krakowie, a w październiku w Warszawie. Przez długie lata była obecna w żargonie ulicznym, a powiedzenie "trup jak Hiszpan" oznaczało, że ktoś śmierci już się nie wywinie. Jarosław Iwaszkiewicz wprowadził hiszpankę do swojego...
5
5 (2)
Godziemba
11-01-2016
Grypa hiszpanka, która przetoczyła się przez świat w latach 1918-1919 doprowadziła do śmierci co najmniej 50 mln ludzi.     Pierwszy przypadek zachorowania odnotowano w stanie Kansas. Doktor Loring Miner, lekarz z hrabstwa Haskell County w stanie Kansas, w lutym 1918 roku donosił władzom o wystąpieniu choroby gwałtownie atakującej miejscowych mieszkańców, którzy skarżą się na silne bóle głowy i mięśni, wysoką gorączkę oraz kaszel. Ponieważ zapadali na nią przede wszystkim ludzie młodzi i silni,...
5
5 (3)
Godziemba
04-01-2016
W czasie II wojny światowej ponad 18 tysięcy Polaków znalazło schronienie w Afryce.    Pierwsza grupa Polaków przybyła do Afryki już w sierpniu 1941 roku. Byli to uchodźcy, którzy w 1939 roku przedostali się do Rumunii, a później zostali ewakuowani na Cypr. Latem 1941 roku zdecydowano o ich przewiezieniu do Północnej Rodezji. Statek wiozący uchodźców do Afryki zawinął¸ po drodze do portów palestyńskich, gdzie część pasażerów pozostała na stałe. Od grupy cypryjskiej...
5
5 (2)
alchymista
02-01-2016
Zdarzyło mi się raz kiedyś pomylić Krzysztofa „Pioruna” Radziwiłła z Krzysztofem II Radziwiłłem. Obaj byli hetmanami i to dobrymi, i obaj byli hetmanami litewskimi. Pomyłka głupia i łatwa do naprawienia, gdyby w redakcji „Glaukopisu” czuwała korekta, znająca dobrze wiek XVII. Niestety błąd przeszedł niezauważony i straszy po dziś dzień w jednym z numerów tegoż czasopisma. Podobnego błędu nie ustrzegł się Tomasz Łysiak w artykule Różne sorty Polaków z okresu potopu („W sieci” nr 52/...
5
5 (3)
Godziemba
30-12-2015
Ostateczna decyzja o przyłączeniu Wielkopolski do Rzeczypospolitej zapadła na konferencji pokojowej w Wersalu.    Przykład Poznania miał kolosalne znaczenie moralne i polityczne dla prowincji. Płomień walki ogarnął całą Wielkopolskę. W spontanicznym zrywie wolnościowym zlikwidowano władze pruskie i ustanowiono polskie najpierw w miejscowościach leżących w pobliżu Poznania. Jakkolwiek w pierwszych dniach brakowało jednolitego dowództwa, to „niezłomna wola wszystkich oddziałów wojskowych, wszystkich oficer...
5
5 (1)
Krzysztof Karnkowski
28-12-2015
Sebastian Rybarczyk na pewno wie, o czym opowiada. Zna się na temacie, poświęca mu czas, jeździ po świecie, czyta archiwa i publikacje, zbiera pamiątki… Efektem tego zainteresowania są książki, tym razem „Najtajniejsza broń wywiadu”, opowiadająca o wykorzystywaniu przez służby najbardziej oczywistej z ludzkich słabości. Nie tylko do kobiet zresztą, pan Rybarczyk bardzo chętnie pisze również o dewiantach i pederastach, choć szczęśliwie poświęca im tylko część książki. O tyle sporą, o ile ważny dla obrazu jest wątek...
5
5 (1)
Godziemba
28-12-2015
W dniu 27 grudnia 1918 roku wybuchło w Poznaniu powstanie wielkopolskie.       Zawarcie w dniu 11 listopada 1918 roku przez Ententę rozejmu z Niemcami nie zmieniło sytuacji w Wielkopolsce. Władza nadal pozostawała w rękach niemieckich. Niemcy dopuszczali jedynie możliwość pewnego złagodzenia polityki wobec Polaków.       Wybuch rewolucji w Niemczech doprowadził jednak do chaosu, rozprężenia i dezorganizacji w Poznańskim. Powstające rady żołnierskie oraz robotnicze, w których obok Niemc...
5
5 (3)
Godziemba
23-12-2015
Święta Bożego Narodzenia 1918 roku były pierwszymi świętami w Niepodległej Polsce.     Wielką radość po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, mąciły obawy o wynik wojny o granice, epidemia grypy hiszpanki  oraz troski życia codziennego. Polska była zniszczona w wyniku działań wojny światowej oraz okupacji niemieckiej i austriackiej. Wiele polskich rodzin zmagało się z nędzą i głodem. Nic więc dziwnego, iż ówczesne gazety pełne były ogłoszeń o organizowanej pomocy dla biednych.     I tak w "...
5
5 (1)
Godziemba
21-12-2015
Radosław Sikorski inspirujący w amerykańskich mediach krytyczne wobec Polski artykuły, nie jest pierwszą osobą, noszącą to nazwisko, która to czyni.      Radosław Sikorski przyzwyczaił się do sprawowania władzy, do dziś jest przeświadczony, że był najlepszym ministrem spraw zagranicznych III RP. Nadal żyje w przekonaniu, że władza mu się po prostu należy.     Osunięty na boczny tor, rozgoryczony, zgorzkniały, obrażony na Polskę i Polaków, zaślepiony nienawiścią do nowego polskiego rządu...
5
5 (4)
Godziemba
16-12-2015
W listopadzie 1939 roku gen. Sikorski podjął decyzję o likwidacji Służby Zwycięstwu Polski i zbudowaniu na jej podstawie Związku Walki Zbrojnej.     Przed opuszczeniem Polski we wrześniu 1939 roku gen. Sikorski powierzył Witoldowi Orzechowskiemu i Ryszardowi Świętochowskiemu misję utworzenia własnej organizacji politycznej, grupującej osoby związane z przedwojennym Frontem Morges i zdecydowanych przeciwników sanacji. Aby jednak montowana przez nich organizacja miała rację bytu należało nie dopuścić do utrwalenia...
5
5 (2)
Godziemba
14-12-2015
W końcu września 1939 roku gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz rozpoczął organizację Służby Zwycięstwu Polski.     W dniu 25 września 1939 roku gen. Tokarzewski-Karaszewicz zgłosił gotowość gen. Juliuszowi Rómmlowi „podjęcia się odpowiedzialności za zorganizowanie zbrojnego oporu przeciw okupantom i gotowości moralnej oraz fizycznej kraju do wszczęcia otwartej walki, gdy na to pozwoli położenie wojenne”.     Następnego dnia do gen. Rómmla przybył kurier od marszałka Rydza-Śmigłego...
5
5 (2)
Godziemba
09-12-2015
Znacznie większe od MSZ zainteresowanie Polską w latach 20. wykazywał japoński Sztab Generalny.     Największe zasługi w nawiązaniu bliskiej współpracy wojskowej między oboma krajami położył pierwszy japoński attaché wojskowy w Polsce kpt. Yamawaki Masataka, który przebywał w Warszawie od czerwca 1919 roku, czyli zanim doszło do oficjalnej wymiany attaché wojskowych. Bardzo szybko nawiązał przyjazne stosunki z polskimi oficerami i był dopuszczany zarówno do wielu prac sztabowych, jak r...
5
5 (2)
Godziemba
07-12-2015
W latach 20. Polska pozostawała na uboczu zainteresowań japońskiej dyplomacji.     W przeciwieństwie do pozostałych mocarstw Japonia nie spieszyła się z okazaniem poparcia Polsce po zakończeniu I wojny światowej. Wedle wielu historyków japońskich spowodowane to było negatywną oceną udziału polskich jednostek w ekspedycji syberyjskiej, rozpoczętej latem 1918 roku.     Rząd japoński nie uznał Komitetu Narodowego Polskiego za oficjalną reprezentację interesów Polski, a potem zwlekał z odpowiedzią...
5
5 (4)
Godziemba
02-12-2015
Efektem wizyty Piłsudskiego w Tokio latem 1904 roku było uzyskanie gwarancji wsparcia finansowego i materiałowego Japończyków dla PPS.     Wkrótce po przybyciu Piłsudskiego do Tokio doszło do jego spotkania  z Dmowskim. Przywódca Ligii Narodowej poinformował szefa PPS o swym rozmowach w japońskim Sztabie Generalnym oraz złożeniu dwóch memoriałów o sytuacji politycznej w Rosji i Królestwie Polskim. W obu memoriałach wyraził swój daleko idący sceptycyzm co do szans powstania...
0
Brak głosów
Godziemba
30-11-2015
Po wybuchu wojny z Rosją w 1904 roku Japończycy podjęli rozmowy z przedstawicielami Ligi Narodowej oraz Polskiej Partii Socjalistycznej.     Jeszcze przed rozpoczęciem wojny z Rosją, władze japońskie zadecydowały o nawiązaniu kontaktów z przedstawicielami narodów, ujarzmionych przez Rosję, w celu wykorzystania ich dążeń niepodległościowych do osłabienia sił swego przeciwnika. W tym celu japoński Sztab Generalny wysłał do Sztokholmu płk. Akashiego Motojiro, dotychczasowego attaché wojskowego w Petersburgu...
5
5 (2)
Waldemar Żyszkiewicz
26-11-2015
z archiwum współczesności   Sukces Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, która pod koniec października 1918 szybko i skutecznie przejęła władzę z rąk Austriaków, jest raczej znany. Natomiast znacznie gorzej dziś z wiedzą na temat walk o Lwów w latach 1918-1919, a w konsekwencji z rozumieniem istoty wciąż trwającego konfliktu o polski cmentarz wojskowy, tzw. Cmentarz Orląt Lwowskich, przylegający do pięknej nekropolii łyczakowskiej. W tym przypadku propaganda PRL i jej kontynuatorzy święcą znaczne...
5
5 (3)
Godziemba
25-11-2015
We wrześniu 1939 roku w niemieckich sferach rządowych trwały gorączkowe narady poświęcone przyszłej organizacji pokonanego państwa polskiego.        Jednym z promotorów porozumienia z Polakami był ambasador  Niemiec w Warszawie w latach 1931-1939 - Hans Adolf von Moltke. Poseł od 1931, a po ambasador od 1934 roku był gorącym zwolennikiem normalizacji stosunków polsko-niemieckich, co zaowocowało podpisaniem w dni 26 stycznia 1934 roku deklaracji o niestosowaniu przemocy. W 1939 roku von Moltke do...
5
5 (1)
Godziemba
23-11-2015
W styczniu 1942 roku sąd w Buzułuku skazał Leona Kozłowskiego na karę śmierci.      Informacje przedstawicieli polskiej służby dyplomatycznej oraz wywiadu o rzekomych rokowaniach Leona Kozłowskiego z Niemcami padły w Londynie na podatny grunt. Po opuszczeniu – na znak protestu wobec podpisania przez Sikorskiego układu z Sowietami, nie gwarantującego uznania nienaruszalności polskiej granicy na wschodzie – rządu przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz ministra Augusta Zaleskiego, piłsudczycy podejrzewani byli...
5
5 (2)
Godziemba
18-11-2015
Na początku listopada 1941 roku Leon Kozłowski uciekł z Rosji i oddał się w ręce Niemców.     Nazajutrz po zwolnieniu z sowieckiego więzienia, w dniu 7 września 1941 roku Leon Kozłowski wziął udział we mszy świętej odprawionej przez ks. Włodzimierza Cieńskiego w specjalnie otwartym kościele katolickim w Moskwie. Następnego dnia zgłosił się do pracy przy sortowaniu korespondencji w ambasadzie RP w stolicy ZSRS.     Starał się jednak na otrzymanie jakieś bardziej odpowiedzialnej pracy, jednak ambasador...
5
5 (3)

Strony